Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

D thời gian đ tri qua hơn 40 năm, k ức về tuổi thơ vẫn mi chưa hề phai nha nơi ti.

 

 

 

Hồi đ - khoảng thập kỷ 60 - cng trang lứa, ở cng dy phố, nh lại st vch nhau nn chơi thn với nhau mặc d Q l con trai.

Tuy đứa no cũng được sống trong hon cảnh kh giả, nhưng hnh như cc c chiu cậu ấm thường cng được nung chiều chăm cht bao nhiu th cng ốm yếu khẳng khiu đến tội nghiệp, - chng ti l mẫu trẻ con như vậy đấy. Cho nn hai b mẹ nhiều khi ngồi với nhau thường than vn về sức khỏe của con mnh- vậy l ba ti (vốn l một lương y) quyết định bồi dưỡng cho ti bằng mn cao dộc buổi sng, tuy mn ăn khng đến nổi kh nuốt lắm, nhưng tnh ti hay nhng nhẽo, cứ phải đợi ba mẹ dỗ dnh mới chịu ăn, v chỉ trong vng ba thng, con người ti lột xc hẳn, ti c da c thịt, nt mặt hồng ho trng lanh lợi ra phết! v Q sau đ cũng vậy.

 

          Dọc hai bn dy phố L Lợi - Trưng Trắc, chng ti kết thn gồm 8 đứa, tuổi tc khng chnh lệch nhau l mấy, trong đ 4 đứa cng tuổi, 3 đứa lớn hơn 1 tuổi v 1 đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Q- thằng con trai duy nhất của nhm lớn hơn ti 1 tuổi nhưng khng được chỉ định lm nhm trưởng v Q quậy lắm! nhờ c tnh phng khong lại kho tay nn trong cc buổi tụ tập vui chơi hễ vắng Q l cả nhm mất vui.

 

          Chiều thứ bảy, chủ nhật no chng ti cũng quần tụ lại để chơi. Khi th u mọi, khi bịt mắt bắt d, ko co, bn hng xn v nhiều nhiều tr chơi vui nhộn khc nữa, rồi ko nhau ra cầu bến sng Dinh- (pha sau nh ti) để được đứng từ trn cầu nhảy bổ xuống sng ct một hơi di ra tận giữa dng, chng ti bơi nhảy thỏa thch c khi cả bọn rủ nhau trốn học cuốc bộ ln mi tận Quang Đng (xm m u) để tm bắt dế, con gi chng ti cũng m chơi đ dế khng km lũ con trai; hoang hơn nữa xuống tận H Lin- Bến Đ bắt cng, bắt cua để nghịch. Hồi đ nh đứa no cũng c xe đạp, nhưng chỉ để người lớn đi thi, cn lũ nhc tụi ti th đi bộ v tư. C lần, do qu ham vui về nh muộn, đứa no cũng bị ba mẹ phạt đn- vậy m c chừa tnh đu, ngoan được 1 tuần, 2 tuần khi vết roi hằn trn da tan biến, chng ti thỉnh thoảng lại nhy nhau gọi l đi d ngoại một chuyến.

 

          Trong số 7 đứa con gi cn lại của nhm, xem ra Q qu mến ti nhất, v thật tnh m ni tnh ti nhỏ nhẹ, nht gan lại yếu đuối hơn cc bạn khc, nn bao giờ ti cũng được Q quan tm gip đỡ, tuy vậy thỉnh thoảng hắn cũng giở giọng đn anh qut tho ti, những lc đ ti thường tủi thn lẫy hờn khng thm chơi với Q nữa, vậy l ch chng lại một phen năn nỉ, lm đủ tr hề cốt để ti cười v lm lnh với nhau.

 

Ti khng lm sao qun được: một buổi chiều cuối hạ. Q rủ ti chơi tr đnh đu, chng ti thch th vui cười nắc nẻ; bỗng chốc khng hiểu v đu: -ght ti?- khng phải! - hay ngon trớn- Q đẩy ti ln mi tận trn cao, ti hoảng qu ku thất thanh, cng ku Q cng đẩy mạnh hơn, đến khi ti khng cn chủ động an vị trn ghế đu, ti ngất lịm v ng xuống đất; may nơi đy l nh kho chứa đầy rơm, chứ khng th khng bể đầu cũng gy chn tay Khi tỉnh dậy, ti thấy mnh được nằm ấm cng trn giường chung quanh ba mẹ anh chị nt mặt đầy lo u, ti trở mnh ẩm, chiếc xch đu giả chiến được cột từ trn x ngang của trần kho lại bắt đầu m ảnh, ti co mnh sợ hi v khc tht ln khiến cả nh lại một phen hốt hoảng.

 

Sau tr chơi đầy nguy hiểm đ, ba mẹ ti nghim cấm khng cho ti chơi với bọn con trai nữa, v cũng từ đ nhm chng ti bắt đầu tan r dần, cc chị lớn lần lượt xa gia đnh để vo Si Gn tiếp tục việc học hnh; một năm, rồi hai năm Q cũng vo Si Gn học bậc trung học.

 

Cứ mỗi độ h về, chng ti mới c dịp tề tựu lại để ni chuyện phm, chng ti lớn nhanh như thổi, bọn con gi phơi phới như đm la non vươn mnh trước gi, cn Q trng khi ng lịch lm như người thnh phố!

 

Mỗi lần về qu, ti đều được qu của Q, khi th măng cụt, khi chm chm lc lại nhn lng; Q biết ti thch ăn tri cy nn qu cho ti bao giờ cũng ton l tri cy, Q khng cng ăn m chỉ ngồi bn cạnh hoặc đối diện để nhn ti cẩn thận bc từng quả ngon mọng nước v tư ăn lấy ăn để, ti khng mời bạn, nhưng nếu c mời Q cũng khng ăn v thường bảo với ti rằng : Nhn b ăn như thế ny Q cũng đ thấy ngon miệng v no rồi ! Ti nghing đầu cười v nhy mắt tinh nghịch.

 

Rồi thời gian qua mau, ti bước chn vo ngưỡng cửa cấp II, cấp III rồi đại học, chng ti t c dịp gặp nhau; v rồi khi đất nước bước sang trang sử mới, chng ti xa nhau khng kịp gửi lời từ gi, m cn thời gian đu m cn từ gi khi lệnh của chnh quyền C.M lm thời quận N.H khẩn cấp lập danh sch cc gia đnh thuộc diện tư sản buộc phải dn dn - đi lao động vng KTM (đa số l b con người Hoa ở xm chợ Dinh) - Q cng gia đnh vội v ra đi. - gia đnh ti v hon cảnh phải ở lại

 

Vậy m đ hơn 30 năm xa cch, khng một bức thư, khng một lời nhắn hỏi; - chiều nay, vẫn một buổi chiều nắng hạ, tnh cờ trn mảnh đất qu hương N.H - mảnh đất đ vun đắp cho chng ti bao kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu ti gặp lại Q. - một việt kiều Mỹ về lại qu hương, Q to con hơn, trắng đỏ như một ng ty chnh hiệu.

 

Q đứng trước cửa nh khoanh tay nhn người dn qu mnh đang uể oải sinh hoạt buổi chợ chiều, khng biết lc đ Q đang nghĩ g, hnh ảnh trước mắt c gợi lại nơi Q một thong qu hương?! Khng cht do dự, ti mừng rỡ chạy lại gọi Q, vẫn giữ dng đứng khoanh tay trước ngực, Q đưa mắt nhn ti hững hờ nhch mp với ci cười bất đắc dĩ, thi độ v tm tẻ nhạt của Q khiến ti qu cứng cả người. Một pht, hai pht tri qua rồi ti cũng lấy lại bnh tĩnh để hỏi thăm Q v một số bạn b ra đi cng đợt với Q, Q miễn cưỡng trả lời km với tiếng Ok, Q khng hề hỏi thăm ti lấy được nửa lời, lẽ no người đối diện với ti lc ny khng phải l Q?! hon ton khc hẳn về phong cch, hay v cuộc sống hiện tại kỷ niệm ngy xưa đ bị đnh mất nơi Q, khng cn cht g để m thương m nhớ?!

 

Ti cảm thấy kh chịu cho Q rồi quay đi trong trạng thi hụt hẫng, ti tự trch mnh sao qu vội vng, lng xt xa cho bao kỷ niệm thời thơ ấu tươi đẹp, nhưng ai đ đ v tnh khng biết trang trọng nng niu:

 

Gặp lại anh ti nhớ h thuở trước,

Mnh rủ nhau trốn học bắt dế, cua.

Bị thầy phạt bởi trả bi khng thuộc,

Mẹ đnh đn v đầu gội nắng trưa.

 

Gặp lại anh giữa buổi chiều nắng hạ

Anh qun ti hay chẳng muốn hỏi cho

Anh nhn ti như một người xa lạ

Bạn ngy xưa m vội lng qun sao?!

 

 

 

 

 

Phan Phụng Dung
01.09

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương