Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

     Qu ti, Ninh Ha đ : C cầu Dinh, cầu Sắt, cầu Đồn...., c Xm Rượu, Xm G Lăng, Xm đường luồng Cy Thị, Xm Cầu Gỗ.... C cc lng mạc xa xi như : Tn Hưng, Thuận Mỹ, Trường Chu, Ph Ha, Dục Mỹ, Điềm Tịnh, Ph Bnh, Đại Mỹ, Mỹ Lệ, Phước Sơn, Hội Ph, Ph Thạnh, Mỹ Trạch, H Lin, Lạc An, Lạc Ha....

 

    Nhưng  đến nay gần 70 tuổi đời, cng gi cng luyến qu, nhớ nh, mỗi lần đi xa. Nhưng c lẽ lần ny, ti quyết tm lm một chuyến đi xa, đi xa nửa vng tri đất m anh Thnh đ chấp cnh cho ti bay qua bn kia bờ Đại Ty Dương để thăm cc bạn b quen.

 

     Thật l may mắn, đứa con trai t của ti chu Trọng Khoa từ Si Gn về c mang theo my vi tnh xch tay, chu mở website: www.ninh-hoa.com m  webmaster l anh Nguyễn Văn Thnh người xm Rượu. Ti chưa được một lần gặp mặt, nhưng qua nhiều dịp đến thăm nh anh L Khi tại bờ Đập Đc (sau lưng bến xe cũ Ninh Ha) v cũng một hai lần đến với anh chị Phạm Thu ( xm Rượu). Được biết anh Thnh l chu của anh L Khi. C Đến em gi của anh Thnh l học sinh cũ của ti. Chỉ biết tiếng m chưa quen mặt. 

 

    Ti được đọc danh sch ban giảng huấn của trường Trung Học Trần Bnh Trọng Ninh Ha trn trang web thấy cn thiếu một vi vị mới về trường vi năm trước năm 1975. Ti mạo muội xin bổ sung, được anh Thnh đồng  v cn khuyến khch ti viết bi đến trang web của anh cho đỡ buồn. Ti cn nghe thm anh lm cng cơ quan với thầy Trịnh Minh thầy đ dạy ti mn L Ha lớp Đệ Nhị B 62-63 xin anh cho ti gửi lời thăm thầy. Trời hạn hn lu ngy gặp cơn mưa. Ti l một thầy gio dạy ton kh khan, văn chương lủng củng, nhưng vẫn cố gắng. Thật cảm ơn anh Thnh rất nhiều.

 

     Gặp cc bạn đồng hương của Ninh Ha ở hải ngoại ti mừng rỡ v cng: 

 

  1)  ! Lm Đức Toản đy! cho bạn Lm Đức Toản, người bạn cng lớp cng trường, đi dạy cng nhiệm sở khi ti từ Cam Ranh trở về Ninh Ha. Sau 34 năm, ti mới biết bạn ở Mỹ; c anh Hiệu Trưởng Trần H Thanh nữa.

 

  2)  Lại một bạn m ti v anh c một biến cố kh qun, chẳng bao giờ qun được l v:  Đứa con đầu lng của anh v đứa con đầu lng của ti sinh năm 1984 được sinh cng ngy ở nh Hộ Sinh bệnh viện Ninh Ha. Nữ trợ t, khi tắm rửa v thay quần o cho hai hi nhi: con của anh trao cho vợ ti, con của ti trao cho vợ anh (chị Xạng). Thật l b ci nhầm chết người. Người ấy tức l nh thơ Vinh Hồ (Hồ Văn Thinh) của chng ta đ. Qu anh ở Điềm Tịnh, Ninh Phụng. C một vi lần ti lội sng ng Lốt qua nh anh. Anh viết thơ ca tụng qu hương, ti thường hay ni đa l Nguyễn Khuyến của Điềm Tịnh. Nhưng ti rất đổi ngạc nhin, anh cn viết nhiều bi bin khảo rất ti tnh m nhiều chi tiết, ti biết được l nhờ đọc bi của anh.

 

3)   Xin cảm ơn c Phan Kiều Oanh người xm Rượu, bạn cng kha sư phạm. Tnh tnh vui vẻ trẻ trung. Nhưng ti ngồi bấm ngn tay 64 rồi, lm vợ lm mẹ lm b nội, nhn tấm ảnh trn trang web sao m giống như hoa hậu hon vũ 98 vậy. Xin chc cụ Liễu anh Bng c Luận v mấy chu khỏe. Về Ninh Ha nhiều lần phải đến nh thăm bạn học chứ. V cn nhiều nữa.

 

4)  Quan Dương. Ti đọc bi " Những chuyện hai con mắt " của anh. Ti đọc đi đọc lại nhiều lần, chắc c lẽ ti v nhiều người nữa cng quan điểm với anh về tai nạn " quốc nạn" nhưng chng ta l những "nạn nhn" th đng hơn. Lỗi khng phải do thế hệ chng ta. Xin chia sẻ cng anh. Chu Dương Liễu Quyn nay c chồng con chưa ?

 

 

     Nhờ trang web của anh Thnh m ti c dịp đi xa, xa tt m khơi, đi vng quanh thế giới: qua Mỹ, qua Anh, qua c, qua Php, qua Đức, Nauy, Ha Lan, Bỉ, Canada... để thăm bạn b thăm đồng hương.

 

      Rồi ti lại trở về, lại trở về với k ức với kỉ niệm với thế giới của chng ta l trường Php Việt Ninh Ha, nơi đ c đốc Bo, đốc Hy, đốc Tăng, đốc Ha, c thầy Tỷ, thầy Vỹ, thầy Xun, thầy Đo, c Chương, c bạn b thầy c cũ.  Hồi nhớ lại cc bạn lng xa như Tn Hưng, Tun Thừa, Xun Ha, Phong Thạnh sau giờ tan học buổi trưa, cc bạn by mo cơm gi trong mo cau với c kh, muối ớt xm lại ngồi ăn trưa đạm bạc dưới gốc cy sung cy bng sau trường. C bạn lại hi tri sung tri bng chấm muối ớt l mn ăn hợp khẩu vị của chung ta hồi cn nhỏ.

 

       Với một thời thanh thiếu nin ở Nha Trang với thầy Cung Giũ Nguyn thầy L Văn Quang, thầy L Văn Đo, thầy V Hồng....Cc bạn Lm Đức Toản, Nguyn Văn Hong, Ng Đnh Hoa, bạn Kỳ, bạn Hồng, bạn Khương v bạn Tn Thất Mẫn. C một lần ti l Sv DDT dẫn anh em đi tập gặp mộ anh Tn Thất Mẫn tại Đồng Đế - Nha Trang, thật l ngạc nhin. Ti bỗng lặng người nn thở v bạn chết trận lc no chẳng hay biết nay nằm nơi chốn u tịch ny. Mắt ti chớp lia lịa v rơi nước mắt. Trai thời chiến m.

 

    Trở về với ngi trường trung học Trần Bnh Trọng Ninh Ha chỉ c 2 nin kho 73- 74 v 74 - 75 rồi beng. Nơi đy đ từng sống với anh Trần H Thanh, Khoa Thanh, anh Phch, anh Đi, anh Sơn, anh Ba, anh Ch, anh Dũng, anh Ri, anh Kỳ, c Lin, c Đo, c Thn Thị Hảo...Anh Trần H Thanh, Khoa Thanh, anh Kỳ, anh Nh đến nh anh Trần Đnh Khi dự buổi tiệc rượu do anh Khi khoản đi, anh H Thanh t ni nhưng l một cy rượu mạnh cừ khi. Anh Khoa Thanh ni nhiều nhưng ng mau. C lần ti phải chở anh về nh giao cho vợ anh.

 

    Trường Trần Bnh Trọng c cy phượng ở gần nh xe, rực lửa về ma h. Cy phượng trong mu đỏ đẹp thật nhưng n đem lại cho ti một nỗi buồn man mc, mỗi lần n chớm trổ bng bo hiệu ngy học sinh của ti ca bi " Tạm Biệt " . Trong lng ti cảm nhận sự trống vắng v xa đồng nghiệp xa học sinh thn yu của mnh.

 

Người ta hay thường ni:

 

Tuổi trẻ sống với hiện tại

Tuổi thanh nin sống cho tương lai

Tuổi gi nghĩ về qu khứ.

 

C phải vậy khng cc bạn.?

 

    Những hnh ảnh, những kỷ niệm lun lun hiển hiện trong k ức mỗi người chng ta, Xin cảm ơn anh Thnh. Xin cho tạm biệt qu đồng hương. Đa tạ.

 

 

 

 

 

 

Phan Nho
12.02.09

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương