Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   

(Viết ring cho người Ninh Ha, v một vi cảm nghĩ về trang Web)

 

      Một ngy đẹp trời vừa qua, con ti mua về một ci my tnh, bảo l để cho ti đọc bo chơi. Cho tới tận by giờ, ti l một người nh qu nhất trong nhm nh qu. Bởi v ti chưa biết xử dụng my tnh, rồi sau đ con ti hướng dẫn dần dần cũng biết được cht t nhưng cứ nhớ trước qun sau. Khi con ti đi lm xa, ở nh ti qun hết trọi. Kẹt qu, ti đi tm mấy đứa nhỏ học tr nhờ chỉ dm, rồi cho n qu để trả cng. Cuối cng cũng biết sơ sơ, chỉ quanh quẩn đọc bo.

 

      Một hm, tnh cờ trong lc lục lọi để học hỏi trong Google, v tnh lại tm ra được Ninh-Hoa.com. Mừng qu đọc mi đến 2 giờ sng, v khng ngờ c niềm "dui" như "dị" m lu rồi mnh khng biết. Cứ thế ngy ngy, ti ngồi miết từ sng tới khuya đọc trang Web bn cạnh ổ bnh m v chai nước suối. Cc bạn biết khng?

 

      Ti đọc y chang như đứa trẻ đọc truyện tranh, c nghĩa l bấm trng hnh tc giả no thấy ảnh đẹp đẹp th đọc trước! Th thật đ lu rồi ti c nghe phong phanh sự xuất hiện của "Ninh-Ha chấm cơm", m tới bữa nay ti mới biết. Hn chi c người mt qui m tui hỏng tin. Bi giờ mới thấy đng, v thắc cừ v mnh biết trễ qu. Ti rất dui v cm ơn người đ lập ra trang qup ny, cng cc bạn đ điều hnh đng gp rất nhiều trong thời gian qua.

 

      Ni như lời tc giả; Ph Vĩnh Sơn th ti đ bị,"dụ dỗ" v bị"sa lưới nhện" hồi no hỏng hay. C nghĩa l thch đọc v thch đng gp cho trang qup ny. Ui chu cha! lại một lần nữa ma xui quỷ khiến thế no m trong pht chốc tui lại muốn mnh trở thnh nh thơ, nh văn, nh bo...

 

      Ni chung l lc ny mu nghệ sĩ của tui cuồng phong như nước lũ của cơn lụt vừa rồi. Nhưng rất tiếc tui khng phải l cc loại nh văn, nh thơ chuyn nghiệp, cho nn cc tưởng cứ tro dng trong đầu một cch lộn xộn, khng chịu trật tự trước sau g hết. C lc th như cy bt bị nghẹt mực, c lc th xuất hiện trng giang đại hải. Bởi v hồi no tới giờ tui khng lm việc g c lin quan tới bt giấy, nn khi muốn sng tc th rất vụng về. Hn chi tui thầm nghĩ người ta treo giải thưởng N bel văn chương qu trời tiền !đng khng?.

 

      Trở lại Trang Nh, tui lại thầm cm ơn cc bạn đ tạo ra một sn chơi đầy nghĩa ny. Đ lu rồi những k ức thời thơ ấu đ đi vo qu vng, theo thời gian v theo tuổi tc. By giờ tất cả đều sống lại trong ti, no thầy c, no bạn b, no trường cũ, no những nghịch ngợm v những nơi vui chơi ngy đ. V bất ngờ nữa l thấy mặt nhiều người quen đ lu khng gặp.

 

      Chẳng hạn như Mục Đồng Trần thanh Thin bạn học của con tui. Bởi v ngy xưa con ti đi học ở trường Nguyn Tri, mỗi khi về nh hay kể chuyện ở lớp ở trường. Rằng lớp con c một bạn nam l" Thầy cha" học giỏi v chăm ngoan...By giờ ti mới ngộ ra l hồi đ con ti ni đng về bạn của n.

 

      Cuối cng Hai La tui cũng vắt c ra được vi dng văn tự v mấy bi thơ con cc. Loay hoay mi m khng biết lm sao cho chữ n hiện ln mn hnh! C lc viết được ln trang qup rồi mừng muốn chếch, nhưng khng biết v l do g tự nhin gần kết thc th mn hnh n tắt phụp! Mất sạch trơn cả bi lẫn địa chỉ lun. Đ vậy con tui lu lu về thăm nh chỉ cho tui vi chiu bấm chuột, lc n đi lại qun tiếp. Tới đy, xin cc ban cổ vũ một trng pho cho ci đầu hay qun của tui.

 

      Cc con thấy tui viết bi để gởi đăng bo, n bn viết thư gởi ;" chị Diễm Thy" hỏi cch gởi bi, v lc đ tui g chuột chưa rnh. N đi rồi tui tiếp tục loay hoay, với trnh độ vi tnh của tui th "chị Diễm Thy" biểu g "u ni cốt" g đ th tui đnh b tay chấm cơm!. Người ta ni khng biết vi tnh l mất nửa cuộc đời by giờ tui mới thấy l đng. Hn chi nghề nng trồng trọt của tui hơi bị chậm v khng ln Net. Cuối cng tui quyết định học vi tnh từ xa!. Tui điện thoại cho con tui; Con ơi ! sao bấm được" cồm p" th mất "Việt cy" cn khi c"Việt cy" th mất "Cồm p" l sao?.N điện lại trả lời; Cứ bấm ở trn bn phải đem n xuống nhốt lại!.Ừ, cũng dể như trồng la dị đ. C lc tui điện cho n; con ơi! sao bấm con chuột m ra con mo!? chữ n tự nhin lại bự qu trời lun, lm sao cho chữ n nhỏ lại đy?. N trả lời; nhn bn tri tri bấm chữ" cắp lc" th trở lại bnh thường. Tui lại thấy dễ như trồng một cy chuối B Hương trong vườn nh mnh chứ c g đu.

 

      Lại một lần nữa tui xin thưa cng cc bạn rằng; hồi no tới giờ tui khng lm g lin quan tới bt viết. M by giờ tui muốn tham gia cng cc bạn trn trang Qup ny. Cho nn tui lấy hết can đảm viết ln những dng tm sự, tuy trong lng khng được tự tin cho lắm. Chỉ mong đy chỉ l những dng tm sự, tự sự của Hai La nh tui khi nhớ đến trường xưa bạn cũ. Mong đừng trở thnh nhiễu sự hay sanh sự l qu rời. D sao đi nữa, cũng nhờ trang nh ny m tui hiểu được nhiều điều, biết được nhiều nơi r rng hơn của Qu Hương tui. Ti phải th nhận rằng nhờ trang web ny ti mới thấy Ninh Ha cũng đẹp, cũng nn thơ, cũng c những điều th vị m nhiều nơi khc khng c.

 

      Nh ti nằm ngay ng ba ra nh thờ G Muồng vậy m c nhiều điều đọc trong trang web ti mới biết về "xm rưọu" của mnh. L ngừ Ninh Qu v l dn xm " Rụ" rặc, nhưng m tui c biết g đu. Thứ nhứt l v tui c tnh hay qun, thứ 2 l rất d tư, cho nn thời đi học, con bạn thn tn Bch Ngọc vẫn gọi tui l X Xệ v Ngố Rừng. X Xệ v tui đi học ăn mặc rất bầy hầy m v tư. Cc bạn biết khng, thỉnh thoảng đọc qua những bi c dng cu chữ Ninh Qu rặc ri, lng tui cảm thấy th dị lắm cc bạn ạ. V c lẽ, chỉ c những người Ninh Qu mnh mới hiểu được nội dung muốn ni g. Đy l phương ngữ m khi d ở đu gc biển chn trời no, c người ni ln tiếng đ l lng mnh nghe cảm thấy mừng dui, v biết đ gặp Qu Hương, đồng hương yu dấu rồi.

 

      Tui xin mạo muội mong rằng, cng ngy cng c nhiều bạn Ninh Qu đng gp bi vở một cch phong ph v đa dạng vo trang nh để vườn hoa văn nghệ được khởi sắc một cch d tư. Bởi v đu đ cn thấp thong một t buồn thương trch mc cho qu khứ lịch sử đau buồn, m lịch sử th đ sang trang từ lu rồi.

 

      Xin hy khoan dung khp lại mi mi, bởi v d l người đi hay kẻ ở đều cũng c nỗi niềm ring. Mong rằng sẽ nhận được nhiều kiến đng gp để bi viết của ti ngy cng phong ph thm v cng c thm động lực để sng tc.


Xin cho v hẹn gặp lại.

 

 

 

 

Ph Du
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương