Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Truyện Ngắn:


S
au hơn ba mươi năm gặp lại Qu tại Mỹ, Đện thao thao bất tuyệt:

- Quả thật mnh c phước lắm đ Qu ạ !

Qu ngạc nhin: - Phước g dị ?

- M anh cn hưởng ly phước của em nữa đ !

- Quạ ! Sao dị anh ?

- Qu , em c rất nhiều phước, em biết khng ?  Qu ấp ng nhn mắt anh tm cu trả lời nhưng rồi Qu lắc đầu chịu thua:

- Hổng biết.

- Đơn giản lắm em ạ, chỉ v tn lng của em l Phước Đa nghĩa nm na l nhiều phước, tức l ai m đến với em l c phước, hoặc chỉ gặp em thi th cũng c phước,.v ngay cả ni chuyện với em qua điện thoại cũng đ l nhiều phước.  Phước Đa m, phải thế khng em !

- Ci anhny! Cố tật của anh y chang như xưa ở qu mnh.

Nghe Qu nhắc đến những ngy xa xưa, anh Đện ni lin t t:

- Ny nh, em c một khun mặt đẹp từ hồi cn hi củi ở hn Ho, c thn nữ gnh củi đường xa h hục m m hồng vương trong gi chiều, mồ hi chảy xuyn lớp o b ba của ci tuổi 16 thoang thoảng hương thơm tựa mi la chn mới gặt.  Mỗi bước em đi trn đồng qu nội cỏ, trn con mương, quanh ci bu, ci ao, băng qua con rạch nhỏ của sng Dinh, l mỗi dấu chn em lm mn con đường dẫn đến đầu ng; hnh ảnh ấy của một thiếu nữ thn qu tuyệt mỹ m khng một thi sĩ no c thể dng hết nghĩa văn chương tả xiết.  Vẻ đẹp của em chnh l nt duyn dng của một nữ sinh Trần Bnh Trọng với o di nổi bật vờn trong gi thoảng ban mai của những ngy cận h c nắng vng rực rỡ.

- Chứ bộ giờ ny em khng cn ci vẻ đẹp ấy sao ?

- C chứ, hiện tại em cn đẹp hơn hồi xưa đ.  Mi tc của em bung ra xếp hnh Kim Tự Thp, mũi thẳng như c đo Php Brigitte Bardot, qu phi như c đo Sophia Lorentz, dng người cao sang nổi bật dưới chiếc nn rộng vnh của nữ hong Anh Elizabeth; anh c thể ni em đẹp nhất Ninh Ha l ci chắc.  Đ vậy m em cn thng minh nữa !

- Anh học cch nịnh ở đu hay thế, hở anh ?

- Xthng minh dị m em khng đon ra được cu trả lời, dở ẹt !

- Anh chỉ ti lấn hiếp em thi, nhưng anh , bn tay c lẽ ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh v hon cảnh của con người, đng khng anh ? Bn tay em xấu nn đời em buồn như ma Thu anh ạ ! Em bảo em thch ma Thu, ma của l vng c con nai vng ngơ ngc của Lưu Trọng Lư đạp trn l vng kh.  Mu vng của chiếc l ma Thu l mu của k ức, l mu của nỗi nhớ v cũng l mu của thất vọng..

Khi nghe Qu thốt như vậy, anh chạnh lng nghĩ đến hạnh phc của Qu.  Anh Đện lun lun cầu mong em Qu c một cuộc sống an lnh, một mi gia đnh v con ci đầm ấm cho ci tuổi gần su b.

Cảm ơn thời đại điện tử Internet đ đưa anh gặp lại Qu, như một php mầu nhiệm của đức Phật B Quan Thế m.  Đ gần ba mươi năm rồi sống trn đất khch, anh đ tưởng rằng nng Qu sau buổi tiễn đưa anh tại ga Ninh Ha, anh sẽ mất em vĩnh viễn.

Những đm c đơn gi buốt, anh thấy lng trống vắng lạ kỳ. Những lần nhớ đến kỷ niệm với Qu l nhớ cả một qung đời ngho khổ của cả hai, em đng, cha mẹ lam lũ tất bật với đời sống.  Qu mồ ci cha từ thuở nhỏ, mẹ ở vậy chắt chiu nui đn con bốn đứa trong đ Qu l chị cả của ba đứa em trai.  Qu phải vất vả vừa đi học vừa phụ mẹ hi củi lo em.  Những con đường hng ngy em đi qua ở Ninh Ha yu dấu đ hơn ba chục năm rồi, chừ c cn dấu chn em ?  Những cnh đồng mnh mng bt ngt v xanh mướt lm anh lng lng nhn em mỗi lần em gnh những b củi nặng trĩu trn vai.  Những thửa ruộng thẳng cnh c bay, xa xa xanh nhạt ni hn Ho v mi mạ non thơm phức. Em trn những bờ đ đ, thửa ruộng đcủa qu hương mnh v đ l những hnh ảnh khng bao giờ phai nhạt trong tr anh.

Những chiều tan học bụi mưa lất phất bay quyện vo mi tc đen nhnh, mưa dai rỉ rả lm ướt o di của nng nữ sinh tn Qu để lộ hai vai nn n da thịt, đụt mưa dưới hng keo ở hai bn đường ln sn ga, em bảo anh em ght mưa qu. Rồi đột nhin em im lặng, anh cũng im lặng.  Chẳng biết em theo đuổi những suy nghĩ g nhưng anh đang ngập trn hạnh phc, im lặng trong giy pht ấy để hưởng trọn niềm vui cho ring mnh.

Em bảo anh nng nảy như con kiến lửa.  Những lần như thế em muốn lm con ct xoy trn một lỗ su đắp đất ct thnh lũy để chờ anh sụp hầm l em thụt li ko chn con kiến đ.  Nghe em ni anh khng sao nhịn cười v giải thch:

- Em biết khng đời con ct buồn v c đơn lắm Qu ạ, chỉ v một mnh nằm dưới ci hang đầy bủn ngập đầu mn mỏi chờ con mồi m qun đi bạn tnh.  Ma mưa biến mất, ma h lại xuất hiện trong những ci bẫy hnh phễu rải rc ven vỉa h nh anh, em muốn như thế sao em ?

Em vẫn bướng bỉnh:

- Ừ em muốn như thế để em ko chn anh, để em c anh mi mi.

Anh định đưa tay bịt mi em nhưng rụt tay lại trch:

- Em khn v c lắm đấy nh !

Những đm dưới trăng vng mnh chơi u Mọi, lc ấy anh nghĩ rằng anh gi đầu m cn chơi tr chơi ny.  Anh bắt được em v m em vo chặt vng tay của anh để em khỏi vuột, em bẽn lẽn nhn anh với cặp mắt lạ thường. Bất gic một ci gđ kh ni kh tỏ đến với anh, anh ao ước mnh chơi u Mọi suốt những đm như thế

Rồi một thời gian sau đ, c lần anh bị bệnh. Em đi lng trn xm dưới kiếm đủ trong tay vi nhnh v l cy ổi, bưởi, chanh, mng cầu, sả, ngũ trẩu, em chạy u xuống gần hn Ho tm vi nhnh khuynh diệp, ln chợ Dinh để mua củ gừng.  Em ln mẹ nấu cho anh một nồi xng bắt anh trm mền đưa mặt vo nồi xng c hơi nng tua tủa bốc khi.  V l con trai nn anh chẳng ngại cỡi o thun để phng mồ hi dễ ra ướt đẫm.  Em từ bn ngoi giở gc mền cảnh co anh coi chừng nng, em đưa vo trong một cục gạch nng đỏ rực, anh quay trn v sợ cục gạch ịn vo da.  Bỗng xo một tiếng lm hơi nước mịt m khi lửa, anh ngộp thở tung mền chạy ra ngoi t lăn c hết bệnh.  Em cười như chưa bao giờ em được cười như thế v đ cũng l lần đầu tin anh thấy nụ cười tươi trn khun mặt đẹp ấy.

Rồi một sng ma Thu, mưa vẫn khng sững vẫn cn lất phất bụi mưa bay. Em buồn lặng lẽ đi bn cạnh anh khng ni trn con đường quen thuộc ấy em tiễn anh đi Si Gn.  Ra khỏi cửa nh ga Ninh Ha, em chen vo dng người đng đc đang lấn nhau ln tu.  Tu h ci rời sn ga, để lại em đằng xa di nhn theo anh hun ht mờ dần trước chn ni.  Bỗng dưng lng anh mưa Thu thấm đẫm, cảm ơn em đ cho anh nhiều kỷ niệm, nhất l những đm u Mọi v sắm thang thuốc Nam trị bệnh cho anh, anh khng phải bệnh cảm m l bệnh khtỏ Qu ạ.

Qu đ trị bệnh cho anh Đện rồi đ, sao anh qun được

Đằng sau xe lửa chỉ cn lại l hai đường rầy song song tựa hồ như anh v em, m hồi đệ lục Trần Bnh Trọng c L Thị Phương Lan đ pht họa cho anh một định đề, ấy l hai đường khng bao giờ gặp nhau

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thnh
Cuối thng 11 năm 2007
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương