Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TR CHƠI DN GIAN NINH HA

Nguyễn Thục

 

 

Điều th vị nhất l những tr chơi của tuổi thơ khng biết c từ bao giờ, chng ti chỉ biết quấn qut xung quanh xm lng tới ma no chơi theo ma đ.

 

Nay ti nhớ lại những Tr chơi Dn gian Ninh Ha thật l vui vui viết ra đy để gợi đồng hương nhớ lại tuổi thơ đ qua m những tr chơi ny cũng mai một theo thời gian tiến bộ của x hội v sự thay đổi của xm lng.

 

1.- CỐI XAY BẰNG HỘT XOI

 

Muốn lm hon chỉnh một cối xay bằng hột xoi, thật đơn giản, cc bạn hy chọn v lượm những hột xoi ăn xong, nhất l hột xoi c lăm v hột xoi tượng v hai loại ny dầy cơm nn hột no trn thn phnh ra chứ xoi thanh ca th hột dẹp nn khng thch hợp lm cối xay. C hột xoi trong tay, đem rửa sạch, phơi thật kh, điều th vị nữa l rnh rập cha mẹ khng ch đến mnh để lấy trộm những chiếc đũa nằm gọn trong sng bt v cầm theo con dao phayđể thực hiện cho bằng được ci cối xay theo muốn.

 

Đầu tin ta lm:

            a./ Phần cối: lm bằng hột xoi tượng v hột to, để ngửa đng cy đinh vo chnh giữa hột xoi, vạt bỏ phần trn ra, lấy đũa luồn vo trong mc ruột ra hết, thế l ta hon tất được phần cối.

            b./ Phần nắp: lấy chiếc đũa chặt cho vừa tầm cối xay, vuốt đầu đũa cho thật nhọn, để hột xoi c lăm nằm ngửa lấy đinh đng tạm chnh giữa cho thật đều, để từ đ c lỗ sẵn ta đng chiếc đũa vo, cầm cục gạch m đng, đừng đng mạnh qu lũng lỗ pha trn khng đẹp mắt. 

            c./ Phần cột dy: dy ko l điều quan trọng nhất vừa chắc vừa bền khng đứt bất tử, thường th lấy trộm chỉ se nhiều lần cho chắc, hoặc tm được sợi dy nhợ may miệng bao xi-măng, hay sợi dy ny-long trong ruột sợi dy d th sung sướng biết mấy bởi v ko khng bao giờ đứt, nht sợi dy vo lỗ ci cối xay, phần trong cột chnh giữa trục hột xoi c lăm, phần cn lại cột vo một khc đũa nhỏ để c thể nắm ko.

 

Những điều kiện nu trn đ xong, thế l ta c một ci cối xay thật l hon mỹ, điểm một cht vi ăn trầu ln nắp cối, tay cầm cối tay kia ko sợi dy chỉ, giựt nh nhẹ để cho trục nắp xoay, kỹ thuật giựt sợi chỉ rất cng phu, khng cần xoay trục hột xoi trước cho sợi chỉ quấn trn trong trục rồi ko, ko chạy như bay. Ci xoi xoay trn như chong chng, xoay trả, trả xoay theo lực ko của mnh, nghe tiếng gi ku vi vu, v v.., nhn hột xoi quay trn m thch th, thấy chấm vi đỏ quay tt m nhn vui mắt. Cả xm mỗi đứa một ci thi nhau m ko cọ st vo nhau m đ lộn, ci no văng ra khỏi cối th thua, cn chơi nghịch hơn nữa lấy gạo, l cy, hạt dẹp bỏ vo m xay văng ra tứ tung vui cười khn xiết.

 

Đ l tr chơi của qu nh xm Rượu, m thời chng ti cng trương lứa vui chơi thỏa thch. 

 

2.- ỐNG THỤT

 

Bốp..bốp..bốp, tiếng nổ cht cha pht ra từ ống thụt cầm tay của chng ti thật l vui nhộn, đ l cuộc vui chơi chia phe nhm từng tốp m bắn lộn.

Nhất l những đm trăng sng với gi mt hiu hiu, chng ti đi chn đất, mặc quần đi chạy nhảy, trốn bắt lanh lẹ như con sc. Muốn thực hiện được một ống thụt để chơi, trong xm ti c nh ng bảy em ruột b nội ti c trồng nhiều bụi trảy trn cồn đất chia cắt con mương di v ci đa nui c, con mương dẫn nước chảy di xuống tận Đồng Lăng.

 

Buổi trưa h nng nực, chờ ng bảy ngủ trưa, chng ti canh chừng cầm dao lội nước qua đa, nước su tới hng, qua bn cồn đất lựa nhnh trảy no sung v gi được nhiều mắc chặt đem về chia nhau lm ống thụt.

 

C nhnh trảy trong tay, cưa ra lm nhiều ống di khoảng hai tấc hoặc hơn v ống cầm tay di khoảng 5 phn, chỉ c cưa thi, khng chặt được v ống trảy rỗng dễ bị bể. Kế tiếp lấy tre vuốt một cy di xỏ lọt vo trong ống trảy di, một đầu cấm chặt v ống cầm tay c mắt giữ lại, rồi sau đ ta chặt ci lỏi tre khi đẩy v khớp, ống di cụt khoảng ba ly, để nht vin đạn đầu tin giữ lại ở trn đầu ống. Như vậy ta hon chỉnh một ống thụt ngon lnh rồi bắt đầu chia phe bắn lộn.

 

Đạn lấp vo ống thụt chỉ bằng giấy học tr nhng nước cho ướt x ra vo trn bỏ vo miệng nhai cho mềm, rồi sau đ nht vo đầu lỗ ống thụt, lấy cn cầm tay đnh cho nn chặt đẩy về pha trước, v cứ thế vin đạn thứ hai lấp vo, cần cn di để thụt với sức nn của vin đạn ẩm ướt cứ tống mạnh vo hơi nn sẽ đẩy vin đạn ra, cứ thế m bắn lộn, đứng gần bắn trng cũng đau v đỏ da. Ở những lng qu chơi ống thụt sướng hơn nhiểu v c thể hi những tri cy bồ lời lm đạn bắn nổ to v cht cha hơn.

 

Nghĩ lại những tr chơi đơn giản nhưng thật vui sẽ mi mi ghi lại trong k ức ti một thời ấu thơ v tư v hạnh phc.    

 

 

 

 

 

Nguyễn Thục
01.09

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương