Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

           Buổi sng cuối tuần ma đng. Ngủ dậy tự nhin đời bỗng nhin vui. Ti vo bếp mở tủ lấy quyển cook book ra đặt trn bn, rồi lật lật, tm tm. Chọn ci bnh no m trng đẹp nhất, ngon nhất m cũng thật dễ lm nhất cho chắc ăn, để khỏi hồi hộp v bị "tổ trc". Loay hoay một hồi, cuối cng bột cũng được đổ vo khun v ti bắt đầu đặt bnh vo l đ mở lửa sẵn để nướng.

 

           Từ lu thi quen của ti đ thnh ci tật. Cuối tuần no ti cũng hay by tr nấu mn ny, mn kia cho gia đnh ăn. Thực đơn hm nay sẽ l mn "Hủ tiếu Nam Vang". Mặc dầu chưa bao giờ đi Nam Vang. Nhưng ci mn ny ăn riết rồi ti cũng ăn cắp được nghề để tự mnh nấu. Ti th học ci g cũng "chậm tiu", nhưng được ci "học ăn" l ti giỏi nhất.

 

          Định ln lầu rủ con gi đi chợ mua thm vi mn cn thiếu cho nồi hủ tiếu chiều nay. Nhưng chn bước vừa mới lưng chừng cầu thang, ti nghe tiếng bấm my hnh click, click, click, rồi nh sng từ flash light chớp, chớp, chớp lia lịa trn phng của con gi. Thấy cửa phng khp hờ khng đng, ti t m bước vo. Con gi ti đang ngồi giữa một rừng giy. Trời ơi con gi ti m giy. Đi lm, lnh lương mỗi thng mua một đi giy. Giy nhiều qu nn mỗi khi mang khng biết chọn đi no. Nn hm nay n phải chụp hnh, rồi dn hnh mỗi đi giy vo trước những ci hộp, để khi nhn hnh sẽ thấy được đi giy no mnh muốn mang, m khng cần phải mở hết cc hộp ra tm. Ti ngồi xuống mn m từng đi giy. Đi no cũng đẹp, cũng xinh xắn, đủ mu, đủ kiểu trng thật đ con mắt. Nghĩ bụng mnh gi rồi m vẫn cn m, huống hồ chi con gi. Ước g được trẻ lại để mang k những đi giy đẹp ny. Chn con lớn hơn chn mẹ một số, nhưng nếu c mang vừa, chn vẫn chưa yn. V giy chi chưa mang đ mỏi, giy chi chưa mang đ thấy đau lưng tức ngực.

 

          Ngồi nhn những đi giy của con. Tự nhin rồi qu khứ, rồi kỷ niệm ở đu bỗng cuồn cuộn ko về lm lng mnh xn xao nặng trĩu. Giữ khng được nữa nn ti phải bung ra thnh lời. Kể chuyện cho con nghe lc no ti cũng bắt đầu bằng hai chữ ngy xưa. Ừ ngy xưa đ bằng tuổi con, mẹ chỉ c mỗi một đi guốc cao gt, để mang khi mặc o di đi nh thờ. Con biết khng mặc o di mnh phải mang guốc cao gt th dng đi mới đẹp. Bn cạnh chiếc o di v đi guốc cao gt l mi tc di. Bởi vậy ngy xưa mỗi lần mẹ đi nh thờ, c nhiều anh chng trồng "cy si "mẹ ở trước cổng nh thờ. Kể đến đy ti phải ngừng, v con gi ti tự nhin hỏi v duyn. " Cy si" l cy g?.. Ti mắng con gi lớn rồi m cn dại. Th "cy si" l.. l..l.. "cy si" đ. Khng biết n c hiểu được cu trả lời của ti khng m hai mẹ con cng cười ngặt nghẻo.

 

          Đ l khi mẹ lớn rồi. Lc cn nhỏ chừng bảy, tm tuổi mẹ phải đi bộ hơn cy số mới tới trường học. Bốn ma xun hạ thu đng chỉ c một đi dp Nhựt. Japanese shoe đ hả mẹ? lại hỏi nữa. Ti trả lời khng phải, dp Nhựt l dp c hai ci quai con đang mang lẹp xẹp ở trong nh đ. Vo ma mưa mẹ đi học khổ lắm. Sợ đủ thứ, no sợ sấm st ở trn trời, no sợ mấy con cc cọt, ểnh ương nhảy tm lum ở dưới chn. Nghe đến đy con gi ti rng mnh phục lăn ra "Mẹ gan thiệt đ nghen". Sau những ngy mưa xong th đường bị snh lầy. Trong đời, chưa bao giờ mẹ thấy con đường no m nhiều bn lầy như con đường đ dẫn mẹ đến trường thời thơ ấu. C lần đi học giữa đường tự nhin đi dp đứt quai v bị ln snh. Mẹ phải rng ko được chiếc dp ln, rửa snh sơ sơ bằng vũng nước đọng bn cạnh. Xong mẹ rt sợi dy thun đang cột tc trn đầu, gấp lm đi lại, xỏ xuyn qua ci lỗ nhỏ ở pha trước, rồi cột lại bằng một cọng cy kh ở pha dưới. Thế l mẹ c lại được đi dp để mang đi đến trường.

 

          Rồi mỗi ngy mẹ vẫn phải mang đi dp cột dy thun đ đi học.. Chờ đến cuối tuần B ngoại mới sai D hai xuống tiệm Nam Thuận Lợi mua cho mẹ đi dp mới khc. Được mang dp mới, mẹ mừng hết lớn, mỗi ngy đi học cứ vi trời đừng mưa. Mẹ đ qu đi dp mới hơn đi chn của mẹ. Mỗi khi gặp vũng bn, mẹ phải xắch đi dp trn tay, v lội snh bằng đi chn non b nhỏ của mnh. Khi đ đi qua hết đoạn đường snh lầy rồi, mẹ v mấy ci nh gần đ xin nước rửa chn, rồi mang dp v lại đi tiếp. C khi đi dp chưa đứt quai, m lại mn lủng qua ngn chn ci, v ở đằng sau gt. Chiều no đi học về, mẹ cũng ra đằng sau giếng, tm chỗ xi măng nham nhm ch rửa chn cho sạch.

 

          Ngy nay con c đầy đủ quần o, giy dp cho cả bốn ma, v c nhiều để thay đổi qua lại mỗi ngy. Đi học c người đưa c người rước, sung sướng qu. Gt chn con đỏ hồng như thoa son, m c lần b nội nhn chu rồi quở" con nhỏ tha son dưới gt chn hay sao m thấy thiệt ngộ ". Rồi cũng một đi dp nhựt khc, mẹ đ mang đi xuống tu phiu lưu vượt biển. Đi dp như đi hia ngn dặm, đ cho mẹ những bước đi thật di đến một xứ sở thật xa lạ, v mẹ đ l la đi dp đ suốt một năm trong trại tỵ nạn Hồng Kong, trước khi nước Gia Nả Đại mở rộng vng tay nhn đạo đn mẹ tới bến bờ tự do. M từ lu mẹ đ nhận nơi ny lm qu hương thứ hai của mnh. By giờ th mẹ c đủ tiền để mua thật nhiều đi dp Nhựt mnh thch. Nhưng c những đi dp đ lm nn cuộc đời mẹ vẫn đi tm nhưng khng thấy ai bn. Nhn lại, mới đ m mẹ đ sống một nửa đời ở bn ni, v đ bỏ lại một nửa đời ở bn nớ.

 

          Kể đến đy ti bỗng giật mnh, v mi thơm của ci bnh đ chn bay ngo ngạt ln tận trn lầu. Vừa chạy xuống bếp ,ti vừa ngoy cổ lại ku con gi sửa soạn rồi cng đi chợ với mẹ kẻo trưa. Buổi tối ma đng ngoi trời tuyết bay bay m mịt nghing nghing trong gi. Trong nh mọi người đang thưởng thức Hủ tiếu Nam Vang, bn cạnh chn nước soup nng hổi, thơm lừng. Lng ti dạt do sung sướng. Cm ơn Trời, cm ơn Đời đ cho ti một ngy thật hạnh phc bn mi ấm gia đnh.

 

 

 

Nguyễn Thị Thu
(Cầu Gỗ)

Đầu năm Kỷ Sửu 2009

 

T.B. Trước thềm năm mới. Knh chc qu đồng hương xa gần mọi sự an lnh trong năm 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương