Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Truyn Ngn

 

       Khi ti sinh ra đi mi người t m ti đến ng ch ti đu hn hoan cho đn v tru mến gi ti l "Ngh". T đ ti ln ln trong khng gian m đm ca rung đng bt ngt. Loi người lun l người bn thn thiết ca h nh tru chng ti. H lun đi x t tế vi chng ti :

 

"Tru ơi ta bo tru ny

Tru ra ngoi rung tru cy vi ta

Cy cy vn nghip nng gia

Ta đu tru đ ai m qun cng

Bao gi la tt dy bng

Th cn ngn c ngoi đng tru ăn.

 

       B m ti cũng hiu tnh cm ca người dnh cho mnh nn lun sing năng, chăm ch gip người cy xi rung đng. Qua ma cy chng ti được thanh thn tn hưởng cuc sng thanh bnh. Ti vn nh nhng ngy thơ u theo m đi ăn c trn nương cao. Nhng ch b chăn tru được gi bng mt ci tn tht d thương "Mc Đng ". Sut ngy trn tho nguyn bt ngt chng ti chm ri gm c trong khi cc ch mc đng chơi đa vui v. Ti nghe chng ht:

 

"Ai bo chăn tru l kh

Chăn tru sướng lm ch"

 

       Chiu v ngi trn my bc tru gi cc mc đng đưa so ln ming thi vi vu.

 

"Chiu ơi lc chiu v rp bng nương khoai

Tru b v gic m xa xi ơi chiu "

 

       Ci ng nhc sĩ lm bi ht "Nương Chiu " tht ti tnh. ng ni được hết ci cnh đp ca mt bui chiu qu. ng ny hay nhc ti "Tru" v cũng nh bn ti m ng được i m. Rt nhiu người bo rng trong bi ht "Ngy Tr V" h thch nht cu ht

 

" Ngy tr v c anh nng phu chng nn cy bừa

V thương yu anh nn ngy tr v c con Tru Xanh hết lng gip đỡ."

 

       T bao đi h hng nh Tru chng ti rt hnh din v trong ht thc m loi người lm ra c cng ln ca chng ti.

 

       Rồi ti ln ln thnh mt chng trai khe mnh. ng Hai La, ng ch ca ti bt đu tp cho ti cy rung. Tht hnh phc khi mnh lm được điu g c ch cho đi. Ti thy may mn được lm tru ch như lũ heo ăn ri ng ti ngy tht chn.

 

       Mt hm đang cy, ti bỗng nhn thy mt con vt qui d xut hin trn miếng rung bn cnh. Con qui vt ny c l t hnh tinh khc rt xung đy. N khng c chn m chy bng bnh xe. N khng ku m n dn lin tc như người ngũ ngy.

 

       Chuyn l l ng năm S đ ct mt ci lưỡi cy vo pha sau ca con qui vt ri bt n lm ci cng vic nng nhc nhưng vẻ vang t ngn năm ca h nh tru chng ti l cy rung.

 

       My hm sau ti nghe người ta gi n l con tru my. Con vt l ny đang l đi th hăm dọa cng ăn vic lm ca chng ti nn ti lng l quan st n. Đng l n c sc khỏe kinh hn. Đng l n lm vic bt k gi gic nhưng chng xu x v khc xa chng ti. Thay v ung nước miễn ph nhng dng sng trong vt n ung mt th cht lng qu đt tin. N th ln tri nhng hơi th đen ngm bay mi kht lt. N khng tng phn bn cho rung đng m bi tiết ra mt cht nước đc qunh đen s gm giếc. Cht thi ca n m đem bn cho cy th l đi họa.

 

       Vy m v n người ta bt đu lng qun chng ti. May mn cho ti. ng Hai La ngho qu nn chưa mua được mt con tru my. ng vn cn cn đến ti. Nhưng ri mt biến c bt ng đ lm cuc đi ca ng Hai la thay đổi ko theo s phn ca ti. Mnh rung ca ng Hai La cng nhng miếng rung chung quanh s được gii ta, san lp biến thnh khu cng nghip. ng Hai La mng lm v trong đi ng chưa tng cm trn tay mn tin to đến thế. Vic trước tin l ng bn ti cho mt nơi chuyn vỗ bo tru b trước khi đưa chng vo l m tht.

 

       Bước chn ra khi ngi nh thn yu đ qu quen thuc vi ti lng ti xiết bao đau đn. Ti rơi nước mt nhn li ln cui căn chung nơi ti đ dược sinh ra v ln ln.

 

 

       Nếu trn đi ny c nhng ngi sao may mn th trong đ c ngi sao ca ti. Ti s k cho cc bn nghe v sao ti thot chết.

 

       S lượng tru gim st đ biến ging h nh ti tr nn t i. Tr em thnh ph hon ton chưa bao gi nhn thy tru. ng gim đc s th bo rng khng l tr em Vit Nam biết Kangaroo, biết Gu Trc m khng biết con tru n như thế no. ng quyết đnh đưa mt con tru vo danh sch vườn th. V ti được chn. Ti mng đến pht khc.

 

       Ri ti cũng quen dn vi cuc sng khng cn đến lao đng. nước ti người ta gi ti l "th quc doanh " hay ni cho đng hơn l "th bao cp". Cng vic ca ti đơn gin lm. Cũng ging như người mu, hoa hu, ti cn đp, khng xơ xc khng gh chc đ mi người đến ngm.

- Con g vy b

- Con tru đ con

- N ăn g

- N ăn c

 

       Thi th ti cũng c mt vic lm mi l gip cho bn tr thnh ph biết được con tru n như thế no.

Bn cnh chung ti c lo Cp Vn. T ngy vo s th lo tr nn hin kh v l hơn na lo bỗng bt đu lm thơ. Ngy no ti cũng nghe lo ngm nga:

 

"Ngm mt khi căm hn trong ci st

Ta nm di nghe ngy thng dn qua

Nh cnh sơn lm bng c cy gi

................................................"

 

       M thơ lo hay thit. Du sao lo cũng cn biết bun cho cnh c chu chim lng. Ght nht l lũ kh chung bn. Nh tr kht kht bn chng li ko người xem đến đng nht. Ri bn chng trỗ ti đnh đu, bt ch cho nhau, nhăn mt kh. Nh tr kh chng thường được người ta nm cho t ht đu phng, tri bp, vin ko. đy như vy được gọi l "ci thin.

 

 

       ng Hai La by gi kh lm. Ti nghe tin ny t hai người khch đang tr chuyn cng nhau. Sau khi c tin đn b ng Hai La mua ngay mt chiếc xe gn my Trung Quc v mt gin Karaok. T đ c nh xm li ht v nhu nht ti ngy. Rồi cu Hai xin mua đin thoi di dng, c Ba, c t xin sm o qun m-đen. Chng bao lu s tin cn hết. Gia đnh ng Hai La lm vo cnh tht nghip. Nghe ni kh qu cậu Hai đi đo vng mt nơi rng thing nước đc, c t đ b d d b nh đi sang Trung Quc.

 

       Nghe tin y ti bun lm. Cn đu nhng ngy m đm xưa cũ ngho m hnh phc.. By gi "tan đn x ngh " sao khng đau lng..

 

       Năm nay l năm tết con Tru. Nghe ni người ta đang gp rt lm nhng con tru bng rơm to bng tru tht đ trang tr cho đường hoa Nguyn Hu Si Gn.

 

 

 

       Khng Long, Ma mt đ b dit chng. C l trong tương lai c voi, voi rng cp v bn tru chng ti s ch cn l nhng hoi nim.

 

 

 

 

 

Nguyễn Phan L
Xun Kỷ Sửu, người ghi lại

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương