Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

          Biến c 75 đ đt ngt xa s nn m nhc đy mu sc ca min nam Vit Nam. Tt c ca khc no khng phi do nhc sĩ min Bc son ra đều b lit vo danh sch nhạc phn đng. Nhc "Lnh m Em " b cm đ đnh, nhng bi ht tin chiến v cng trong sch như "T o Xanh Tc Dang Dở", "Đm Đng", "Trăng M Bn Sui"...cũng b cho đi vo ci hư v. Nhạc ca The Beatles, nhc y y b cm đ đnh nhưng ca khc ha tu khng li như Blue Danube, Serenade, Come back To Sorriento...... khng biết trong y ni g nn cũng b dp lun. Đng l "Th giết lm cn hơn b st".

 

          Đ l thời gian nhạc cch mạng độc chiếm thị trường. Cũng giống như văn, thơ m nhạc phải c tnh chiến đấu, phải phục vụ cho đường lối chnh sch. Mọi người kể cả nghệ sĩ đều biến thnh chiến sĩ để phục vụ cho đất nước. Mọi "ci ti" đều phải được dấu kn để lo cho ci chung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn T đ phải cất kỹ bi Dư m để soạn cc ca khc "Người Đi Xy Hồ Kẻ Gỗ". ng khng cn dm "mơ dng ai đang m Đn du mun tiếng tơ.

 

          ng soạn ca khc "C nui dạy Trẻ" để ca ngợi cc c gio ở trường mầm Non tận tụy chăm lo cho cc chu để cha mẹ chng yn tm lm việc trong nh my, trn nng trường. Nhạc sĩ Trần Hon thi mơ mộng đến "c sơn nữ miệng cười khc khch " để soạn ca khc "Em đi lm Tn Dụng", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe cu h Nghệ Tĩnh ", nhưng khng phải ai cũng thức thời. C một nhạc sĩ l lợm chịu chết ngồi m lấy những tnh khc lng mạng của mnh chứ khng chịu thả cho n tri đi theo sng theo biển. Đ l nhạc sĩ Đon Chuẩn. ng l người tiết nghĩa với tc phẩm của mnh.

"Nhưng thi tiếc m chi

Chim rồi bay

Em rồi đi

Đường trần xa cch mi "

          Chỉ để lại cho đời mười bi ht nhưng bi no cũng đầy ấn tượng, đối với ti ng mi mi l người H Nội ho hoa nhất, thanh lịch nhất, tư cch nhất.

 

          Thc ra dng nhc Min Nam chưa chết hn. N biến thnh nhc chui v gip cho nhng người hnh kht m la, tn tt sng qua ngy. C người hi " Sao cc ng dm ht nhc ngy ? ". Họ đp " Cũng th ht nhc cch mng nhưng người ta khng cho tin. Ht nhc đy người ta mi cho tin".

 

          Chiếm Top Ten ca nhc cho gii "Cm ca" l bn "Nhng đi hoa sim, i nhng đi hoa sim tm chiu hoang bin bit

 

          Ri cng cuc xy dng đt nước bt đu. Mt s bi ht thi thượng lm thay đi khng kh m nhc trong nước.

"Ma Xun đến t nhng giếng du

................................................................................

Ma xun đến t nhng tm lng Vit Nam Lin X

ha... ha..."

 

          Khi ht dng nhc mi ny cc ca sĩ ca cc đon văn cng bt đu mc o cnh dơi, qun ng tm v nhy đng đng trn sn khu ch khng cn nn n thy m như khi mc b ba đen, đi mũ tai bo khi ht "Cc cu, cc cu chim rng vui trong nng. Im nghe im nghe ve rng ku lin min..."

 

          Dng nhc cch mang dường như đ hon thnh xong nhim vu. Tri tim đa cm ca người dn vn như c nh nhung khao kht mt điu g. Cho nn khng l g khi mt hm người ta cm thy rưng rưng thn thc v mt cnh hoa phượng.

 

          Một bi thơ của Đỗ Trung Qun được phổ nhạc đ đnh dấu sự hồi sinh của tnh khc :

 

"Nhng chiếc gi xe ch đy hoa Phượng

Em ch ma h ca ti đi đu

Chm phượng vĩ em cm l tui ti mười tm

Tui chng ai hay thm lặng mi tnh đu "

 

          Chiếc o di trắng nữ sinh bị biến mất từ lu lc ny cũng bắt đầu tha thướt xuất hiện ở sn trường.

 

          Cũng phi nhc đến mt dng nhc lt s khi "thế s thăng trm qun mc vn". Đ l nhc vng c.  Nhng" Tnh Anh bn Chiếu", "C gi bn đn lng " vn văng vng trn nhng con thuyn ngang dc vng sng nước min vin Ty.

Qu thc mi th trn đi du ph du cui cng tnh yu vn tn ti

"Ma thu vng hoa cc

Ch cn anh v em

Cng ma thu li "

          Mt s nhc sĩ sau mt thi gian đi đng hng, đng li mt hm bỗng "mo vn hon mo" tr v vi nim c đơn c hữu.

 

"Người ngh sĩ lang thang hoi trn ph

Bỗng thy mnh khng cn nh nổi mt tn đường"

 

          Cng cuc xy dng nn kinh tế theo đnh hướng X Hi Ch Nghĩa đ khiến cho người ta bn rn v qun đi my thng cha nhc sĩ khng khng, nh nh qun qun.

 

          Đ qua rồi ci thời bi ht "Người H Nội" của Nguyễn Đnh Thi ngự trị trn bầu trời ca nhạc. Người ta đ ớn ci điệp khc:

"H nội vng đứng ln

H nội vng đứng ln

H Nội chy

H Nội ầm ầm rung ...

.............................

Tht ln xung phong, căm hờn

soi gầm sng ............"

          By giờ người ta bắt đầu tm về một H Nội m đềm lng mạn tiểu tư sản.

"H Nội ma ny

vắng những cơn mưa

Ci rt đầu đng

Khăn em bay hiu hiu gi lộng

........................................

Phố vắng nghing nghing cnh cy kh

Qun cc liu xiu một cu thơ

Hồ Ty, Hồ Ty tm mờ."

          Bi ht "H Nội ma vắng những cơn mưa" của Trương Qu Hải phổ thơ Bi Thanh Tuấn, một thời đ lm say m lng người cho đến nổi tất cả cc tỉnh thnh đều rng kiếm cho được cy hoa sữa về trồng dy đặc trn đường phố để địa phương mnh c được cht g giống như H Nội trong cu ht:

"Hoa sữa thi rơi

Em bn ti một chiều tan lớp

Đường Cổ Ngư xưa

chầm chậm bước ta về "

          Hậu quả l khi những cy hoa sữa ấy lớn ln v đồng loạt ra hoa, mi hương thơm qu nồng của n lm cho mọi người chịu hết nổi v hng trăm cy hoa sữa d bị đốn ng. Cũng nhờ " phong tro hoa sữa " ny m Ninh Ha c được những con đường nồng nn thơm ngt.

 

          Nếu như trước kia cc thi sĩ, nhạc sĩ khốn khổ v bị soi từng cu từng chữ th by giờ mọi sự dễ thở hơn. C lẽ dối tượng bị để nhiều thời nay l mấy anh chng phng vin viết in về nạn tham nhũng. Cn lm thơ, lm nhạc khiến cho tm hồn con người "ru với gi, mơ theo trăng v vơ vẩn cng my" th cứ tha hồ.

 

          Ri khng biết t lc no "Nhng xc ướp tr li " lặng lẽ len lỏi vo cuộc sống trn mọi nẻo đường đất nước.

 

          Ngồi uống c ph ở vỉa h một đường phố H Nội, bạn c thể sẽ nghe một bi ht quen quen :
 

 "Với biển cả anh l thủy thủ hủ...

Với lng nng anh l hong tử...ừ hử "

 

          Trn sn khu ca cc đm cưới sau mn trnh din "Năm anh em trn mt chiếc xe tăng" th trăm ln như mt thế no cũng c mt người đp hơi ln tui nhưng cn rt hp dn bước ln sn khu lm nng c phng tic vi nhạc phm "Su mươi năm cuc đi.
 

"Anh ơi c bao nhiu

Su mươi năm cuc đi

Hai mươi năm đu

Sung sướng khng bao lu..."

 

          Mt ngy xu tri, nhc sĩ Y Vn tc gi ca khc "Su Mươi Năm Cuc Đi "đ ra đi tui 61.  Thế l bi ht được người ht t đng sa li như sau :

 

"Anh ơi c bao nhiu

Tm mươi năm cuc đi "

 

          Cui cng mọi người đu hiu rng ci đời l hữu hn nn ai cũng vội vng sng vội vng yu, vội vng ly d, vi vng ti hn, vội vng kiếm tin bng mi cch.

 

          Dường như ch nghĩa hin sinh đang tr li vi người dn Vit Nam. Ch nghĩa y được th hin bng nhng bn nhu ti tp. Nhu Nghim thu, nhu hon thnh kế hoch, nhu k kết hip đng, nhu ra xe, nhu c tin n rt rượu, nhu bnh dn, nhu qun cốc, nhu vỉa h,......

 

          Khi rượu đ ngm người ta m nhau nghu ngao ht "mnh ba đa hm nay gp nhau..."

 

          Ngm li nhn đnh tnh hnh m nhc ca gii ci bang tht chnh xc "nhc vng d lay đng lng người hơn v khng bao gi chết ".

 

 

 

 

Nguyễn Phan L
Xun Kỷ Sửu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương