Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TảN MạN ĐặC SaN NiNH HA 5 NăM

 

Kỳ 4:  Đầu năm khai bt...

 

... Một trong những cy viết trn Đặc san NINH HA m chng ti rất ngưỡng mộ mặc d khng c học với Thầy, đ l Gs L Văn Ng với cc bi viết như Phủ Ninh Ha, bi Đo Bnh t v Ni Ổ G... Thầy l một kho bu của kinh nghiệm qu khứ cn st lại để chng ta học hỏi, nhất l thế hệ trẻ như chng ti khi muốn tm hiểu về lịch sử vng đất Ninh Ho. Như trong bi Phủ Ninh Ha, Thầy đ viết về vị tr của Phủ như sau "theo Quốc Lộ 1 đi ra về hướng bắc khoảng một cy số v để về bn tri c con đường đất rẻ vo lng Phước Đa di 400 thước, đ l con đường vo Phủ cũ NH".

 

        Con đường QL 1 ny th "ti đ đi qua lại lắm lần" mỗi khi ra v xứ Vạn nhưng thật ra chưa biết Phủ NH ngy xưa nằm ở đu. By giờ c Thầy ni ln những nt lịch sử chấm ph lm mnh hiểu biết thm khung cảnh địa dư v lịch sử xứ Ninh. Thật l bổ ch! V cũng qua bi viết ny, nxvạn cảm thấy rất đau xt v Phủ cũ NH ngy nay "khng cn dấu tch nhiều bởi dn lng chia nhau chiếm đất cất nh đưa lịch sử vo qun lng" chẳng khc hai cu thơ trứ danh của B Huyện Thanh Quang trong bi Thăng Long Thnh Hoi Cổ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, Nền cũ lu đi bng tịch dương".

 

        Bi viết về Đo Bnh t v Ni Ổ G cũng vậy. Đy l nơi m nxvạn đ c dịp qua lại khng biết bao nhiu lần trn con đường đi học từ Vạn giả v Nha Trang hoặc trở về thăm nh. Với cc địa danh như Lng H Thanh, Miếu ng Hổ, Đo Bnh t, Miếu Thờ B, Ni Ổ g... lm cho chng ta biết được tn tuổi qu hương v đu m c với những nt chấm ph lịch sử t người con giữ lại trong k ức.

 

        Trước đy thời cn trung học, người viết hay đn xe đ ở bến xe Ninh Ha (hoặc xe lam) để về qu, thế no cũng phải chạy qua Đo Bnh t. Đng! Ci đo nhọn nhọn trng như ci bnh t. Ngọn đo khng cao lắm nhưng di đủ để xe hơi hay xe lam leo dốc ạch mệt nghỉ. Trong thời chiến tranh trước 75, đoạn đường ny cũng đ tạo nn v số gian nan cho cc c cậu học tr ngoi Giả vo Nha trang hay Ninh Ho học. Xe lửa th khi c khi khng v bị mấy "ổng" đặt mn lm nổ tung đường rầy hoặc lật xe. Đường bộ cũng vậy, chỉ cần xuống đến nửa dốc Đo Bnh t ng ra pha Bắc Lạc An l đủ thấy mấy "ổng" lố nhố ở đ rồi... Đường bộ cũng bị đặt mn đu thua g đường sắt, thử hỏi xe cộ no dm chạy qua (!?).

 

        Hầu hết cc xe đ hoặc xe lam gặp ngy xui xẻo c mấy ổng đắp m hay đứng gc đường ở pha Lạc An l xe đ phải dừng lại dồn cục ở dưới chn Đo Bnh t chờ khi no con đường được giải tỏa mới dm chạy qua, hoặc c khi ti xế bậm mi bậm miệng chở hnh khch liều mạng chạy đại qua Lạc An m trống ngực đấm thnh thịch v sự nguy hiểm đang chờ sẵn đu đ, hoặc bị mn bẫy, hoặc bị mấy ổng chận xe lại xt hỏi, bắt người v.v... i thin nan vạn nan!

 

        Vừa đến Lạc An, ở pha trn ruộng xa xa th thấy c bng người cứ tưởng l dn lng, thật ra khng phải vậy, ng no ng nấy sng ống đầy mnh thay cy thay cuốc.... Pha bn phải cch Đo Bnh t chừng một cy số l ng ba đường xuống Hn Khi. Thời ấy, tm hồn thơ b của chng ti thấy cảnh qu hương như vậy m đau lng. Tuy nhỏ nhưng cũng tự hỏi, cng l anh em một Mẹ u Cơ, cng một ging giống Tin Rồng với nhau cả m sao lại kẻ nọ người kia...??? chỉ tội lm khổ cho người dn, tội cho bọn nhỏ như chng ti v cho cả qu hương đất nước !!!

 

        Ti nghĩ Ninh Ha l chốn địa linh nhận kiệt, l chốn thơ văn ngt ngn, nếu khng sao lại c nhiều nh thơ đến thế nhỉ? Như bi Hoa sng Giữa ging Sng Dinh của anh Phan Đng Thức (mọc ở trang ba Đặc san NH) với những cu thơ thật mượt m m ả nhưng gi ghm trọn nổi lng của một kiếp hồng nhan (?) của một thời tao loạn m cnh hoa sng l biểu hiện tuyệt vời:

 

"Trn dng sng Dinh,

Một hoa sng v tnh đang nở

Em l hoa của qu hương đ

Em l hương dng chảy qu ti

Cuộc đời em sao lắm nổi tri

Khi nở đẹp khi chm su đy nước..."

 

Lời thơ thật tượng hnh với nghĩa su sắc, như cu:

 

"Em l sng nhưng em khng nổ

Cng lục bnh tm ngắt tri m"

 

V cuối cng th anh nhắn nhủ cnh hoa khng bao giờ thay đổi:

 

"Sng ơi! Nở mi dng Dinh nh

D lũ Trường Sơn sng vẫn hồng!"

 

        Tiếp theo l bi thơ Cn Đ Ninh Ha của anh Dương Cng Thi v bi Nghi Phụng Trăng Ln của Anh Thy (bt hiệu của anh DCThi). Bi thơ Cn Đ Ninh Ho diễn tả cc địa danh qu hương với ph sa nước mặn, tuy xa qu hương nhưng lng vẫn chờ mong:

"Bao thay đổi Ninh Ha ti cn đ

Phận nổi tri nhưng lng vẫn Ninh Ho

Năm mốt năm lng Ninh Ha để ngỏ

Trong Ninh Ha cn đ một cnh Hoa!!!"

        Như bi thơ thất ngn bt c Nghi Phụng Trăng Ln của Anh (Anh Thy) cũng l bi thơ tuyệt tc tả cảnh đm trăng gi gạo đến gần sng với tiếng chy khua rộn r để nửa đm hp một t ch nng hổi thơm mi nếp mới do chủ nh đi. Cảnh đm trăng gi gạo thật thanh bnh lm ti nhớ lại bản nhạc "Gạo trắng trăng thanh" ngy xưa của nhạc sĩ Hong Thi Thơ với tiếng ht của cặp song ca nổi tiếng Ngọc Cẩm v Nguyễn Hữu Thiết. Anh Thy diễn tả cảnh đm trăng gi gạo qua những lời thơ bng bẩy đối nhau chan cht nghe thật sướng tai, chứng tỏ anh khng phải l một tay vừa trong lng thơ người Việt mnh: 

"Đều nhịp chy khua lay bng nguyệt

Tn cảnh duyn chớm đọng ln my

T ch nng hổi thơm mi nếp

Gạo nước trong ngần dịu cnh tay"

        Tạm gi từ thi hữu, nxvan gặp bi Cha Hang - Hn Ho của Mục Đồng Trần Thanh Thin. Nhn vo tấm ảnh cậu học tr trẻ trung, đẹp trai, đầu đội mo với ci giải mũ bỏ thỏng xuống bn tai với bộ o chong đen tốt nghiệp đại học lm mnh thấy một ci g hết sức cảm kch. No c phải mục đồng chăn tru g đu, Mục Đồng Thanh Thin với bi viết về lịch sử Hn Ho của xứ Ninh Ha hết sức xc tch v trnh độ chẳng thua g cc bi viết về lịch sử xứ Ninh của Thầy LVNg hoặc Vinh Hồ. Mở đầu l cc cu thơ đ trở thnh ca dao trong dn gian nghe thật dễ nhớ, dễ hiểu về những đặc tnh của qu hương mnh:

"My Hn Ho,

Heo Đất Đỏ,

Mưa Đồng Cọ,

Gi Tu Hoa,

Cọp Ổ G,

Ma Đồng Lớn..."

        Mục Đồng đưa ta vo cảnh non nước Hn Ho cũng l nơi nxvạn đi qua v nhn ngắm say m mỗi khi xe chạy ngang Hn Khỏi hoặc gần tới Đo Bnh t. Nhưng nt lịch sử của Hn Ho t người biết, nơi c loại "my bng, cy vừa to vừa thẳng, thch hợp để lm nhiều vật dụng cho dn địa phương, nhất l lm ho (gậy) nn giới bnh dn gọi tn ni l Hn Ho"...

 

        Nhờ Mục Đồng m nxvan biết được Hn Ho l ngọn ni cao nhất trong dy quần Sơn Phước H với chiều cao 819 mt. L nơi từng l cứ điểm tr qun v khởi binh của cc tướng sĩ trong Phong Tro Cần Vương l Trịnh Phong v Trần Đường dấy bnh nổi ln chống Php. Về thời tiết "Hn Ho đội mũ l trời sắp mưa" l 'trạm kh tượng' thin nhin bo hiệu cho dn lng v xứ Ninh biết thời tiết mưa nắng như thế no. Mục Đồng cũng vẻ ra cho ta thấy khung cảnh tuyệt đẹp của ni Tin Du, Cha Phụng Sơn, Thạch Sơn Cổ Tự, Cha Linh Phong, Cha Hang v.v... để nghe "gi khua l cy xo xạt, chim ht mừng lữ khch hồi hương, hơi mt lạnh từ hang đ tỏa ra, bạn cứ tưởng như mnh đang lạc vo tin cảnh...".

 

        Đy l một bi viết thật xuất sắc khiến nxvạn cũng m mẫn theo cảnh "non bồng nước nhược" của xứ nem, xứ rượu Ninh Ha...

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sanh
NXV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương