Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn

 
 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

          CHUYỆN PHIẾM:

* Cc Ni NXVan

 

          Trước khi tại hạ được duyn may gp mặt trn web www.Ninh-Hoa.com cng với qu thi Huynh, Tỷ, muội... ở xứ Cờ bng th nghe đất ny c lắm cc, tức nơi nẩy sinh ra nhiều thi sĩ "cy nh l vườn" cả nam lẫn nữ ở đất Khnh Ha nn rất lấy lm ngưỡng mộ. Vo rồi th mới biết l "danh bất hư truyền" nn lại cng ngưỡng mộ thm

 

          i! xứ Cờ Hoa bỗng dưng sinh ra lng Cc nh ta nhiều đếm khng hết... No Cc đất, Cc hang, Cc b b, Cc trưởng lo, Cc nh, Cc cồ, Cc ba hoa, Cc chch che, Cc ỏm tỏi... v cuối cng th tại hạ cũng nhập v lng Cc với ci tn cng cơm l Cc ni... L do no tại hạ c ci tn ny th cũng dễ hiểu thi bởi Cc ni vốn sinh ra ở ni Phổ Đ thuộc rặng Trường Sơn. Kỳ ny mới tập tễnh hạ san để ngao du cng thin hạ cho vui nn lấy lm thch th lắm!

 

          Khi biết anh em ở xứ Cờ Hoa bấy lu nay lm mưa lm gi vui chơi chốn thơ văn th Cc Ni bỗng pht rầu cho ci xứ kangaroo buồn hiu của mnh, cứ nghĩ thin hạ ở xứ c thi li (biệt danh nước c đ bạn) chắc l thiếu Cc nn chẳng thấy thơ thẩn g cả... Đng một hm c chng họ Nguyễn (tục gọi Cc Cận) bởi chng vừa đeo knh, vừa trng cũng giống Hong tử Cc ngy xưa cao hứng sưu tập ở đu khng biết, cho anh em thưởng thức mấy vần thơ con cc độc địa kiểu "Anh đi em nắm cổ tay, Về nh em nắm chỗ ny chỗ kia" hoặc "Em đi nh vắng lặng cm, em về giường chiếu reo ầm cả ln"..... Từ đ nảy sinh ra lng Cc ở xứ c thi li! By giờ Cc ni c quyền tự ho về lng Cc xứ kangaroo của mnh v muốn trnh lng với lng Cc bốn phương về ci vụ thơ văn... con cc v tnh hnh dzăng nghệ, dzăng gừng miệt dưới để qu thi huynh, tỷ, muội, đệ bốn phương cng thưởng thức. Đại để muốn "show ọp" l ở xứ kangaroo của tớ cũng c lng Cc vậy! Đặc biệt l những khi tri gi trở trời hay c khi c tin vui, tin buồn trong lng Cc thảy đều c thơ con cc nhảy ra. C điều cc "miệt dưới" chịu ảnh hưởng gi lạnh Nam bn cầu nn cũng đ "trm chăn" kh lu by giờ mới chịu xuất hiện!

 

          Chuyện rằng bữa nọ c chng họ Trần (tạm gọi l Cc Tếu) ở miệt Sid-ni bỗng trở bệnh bất thnh lnh. Sở dĩ chng c danh xưng Cc tếu bởi tnh tnh vui vẻ, hiền Ha, miệng ni huyn thuyn, c mu tiếu lm thứ thiệt bỗng dưng long thể bất an (bởi đau cột xương sống) phải vo bệnh viện cấp cứu. Trước khi đi, chưa biết ngy trở lại chng buồn qu nn tức cảnh sinh tnh, bo động cho Thầy C v qu anh em bạn b thn hữu bằng mấy ging thơ con cc với tựa đề l "Kho đạn rỉ st!" nghe rất ư l th thảm, được Thầy C chấm... giải nhất lng Cc bởi nghĩ đau cột xương sống thế ny th từ nay chng phải giải nghệ đủ thứ, ăn chay đủ thứ, nằm đất suốt đời v kho đạn đ... rỉ st cn... lm ăn g được nữa!? Bi thơ con cc oanh liệt chiếm giải huy chương vng một mnh đ tả on như thế ny bởi xưa chng mơ mộng lm lnh "pho thủ":

 

 Kho đạn giờ đy sắp cạn rồi!
 Tnh trường ... giờ chỉ biết bung xui ...
 Ci thời đm bảy ngy ba ấy ...
 By giờ ... chỉ l giấc mơ thi!

 Kho đạn giờ đy sắp cạn rồi!
 Cn chăng? Chỉ chống cự cầm hơi
 Ta tiếc ci thời non trẻ ấy
 Cứ bắn bừa như... tiếng mưa rơi!

 Kho đạn giờ đy sắp cạn rồi!
 Sắp theo người trước bỏ cuộc vui
 Hỏi thăm Thầy thuốc nơi no đ
 Mch hộ gim cho lấy mấy lời!

 Kho đạn giờ đy sắp cạn rồi!
 Ưu tư dằn vặt mi khng thi
 Ta sợ ci ngy tăm tối ấy
 Tay khng...cầm cự... đến cuối đời!

 

          Nghe tả on như vậy th cả lng Cc kangaroo bỗng trở nn xn xao bởi truyền thống "một con ngựa đau, cả tu khng ăn cỏ" nn mới xổ ra một l thơ con cc để thăm hỏi v trấn an chng Cc Tếu sồn sồn. Anh em thấy vậy th hỏi chứ xưa nay Cc Tếu c lm thơ bao giờ chưa hay lm g khc nữa m được Thầy C chấm giải nhất? th chng bảo:

 

"Thật tnh th c lm thơ,

Cn g khc nữa phải chờ... thng sau!"

haha

 

          Bệnh hoạn hết thuốc chữa kiểu ny m cn lạc quan tếu được th phải kể l số một. Anh em thấy chng bị liệt ...giường v "kho đạn bị rỉ st" nn Cc Ni mới c mấy vần thơ con cc thăm hỏi chng với tựa đề "Xin Bc nghỉ xả hơi" với những lời khuyn chn tnh như sau:

 

"Kho đạn... kỳ ni... bị kẹt rồi!

By chừ xin bc nghỉ... xả hơi

Trăm năm khoi qu tha hồ... nhảy

Một ngy thm mấy cũng ngừng... thi

Biết rằng đời bc cn... sung sức

Cho dẫu tnh em vẫn... thắm tươi

Nhưng thi chịu kh nằm cho khoẻ

Thng tới... khoẻ rồi bc cứ... chơi!"

 

          Sau đ Cc Ni chm dầu thm nữa vo kho đạn của Cc Tếu:

 

Kho đạn kỳ ni... kẹt thiệt rồi!

Thế l bc phải bỏ lng chơi

Bao năm m ấp bn b x

Giờ phải.... đau lưng thiệt... đng đời!

 

Kho đạn kỳ ni... chịu tịt ngi!

Gi từ... vũ kh cũng đnh thi

Nhớ lại ci thời son trẻ ấy

Đnh đấm đ đời phải... tả tơi...

 

Kho đạn kỳ ni... mc meo rồi

C cn gươm sng cũng... xu thi

Dẫu cho trận chiến cn si bỏng

Th cũng như đm thiếu... mặt trời!

 

Kho đạn kỳ ni... nổ tan tnh

Một mnh Cc Tếu chạy loanh quanh

Đau lưng m phải m của nợ

Khng kho nằm đm... bị n hnh!

 

          May sao, chỉ nửa thng sau l chng Cc Tếu hồi phục. Truớc tin l lời thăm hỏi của Cc Ni chc Cc Tếu mau phục hồi sức khoẻ:

 

Nghe tin bc khỏi tớ pht mừng!

Khng nhức chỗ no lại nhức lưng?

Tướng bc thọ lu sao đon được

Số mnh thc yểu biết đu chừng

C no chẳng muốn cho chồng sướng

Lo no hổng khoi được vợ cưng

Cc ơi! Chc bc mau hồi phục

Dẫu đạn... kẹt rồi... vẫn cứ gn!

 

          Tiếp theo đ th một ng bạn họ Trần khc, tạm gọi l Cc Cười, bởi ci miệng bc lc no cũng cười rất vui tươi v hồn nhin như trẻ thơ. Cc cười cũng ngỏ lời thăm hỏi Cc Tếu: Vừa thăm bc hm qua, tiếp đến đọc email, được biết Bc đ về nh. Ti thật lấy lm khm phục sự phục hồi vượt bực của Bc. Tuy nhin Bc nn cẩn thận về lời cố vấn của bc Cc ni v Cc cận cũng như của cc bc khc. Khi ni chuyện với Bc ở nh thương, Bc c nhắc đến bi thơ "Kho đạn rỉ st" đ được Thầy C chấm điểm hạng tối ưu, ti mừng cho Bc đ đậu kho trường đời. Ti cũng c t lời chn tnh với Bc như sau:

 

Thơ chưa kh mực vội gởi ngay

Thế m Bc ni đ hết đau

Lm sao m lại nhanh thế nhỉ?

Lạ lng xương thịt lnh qu mau!

Hay Bc sợ kho đạn rỉ cũ

Sng thp khng xi lại nhớ nhau

Bc nhớ dng mưu đừng dng sức

Thi th chịu kh đợi thng sau

 

          Chưa hết, Cc Cười được thể bồi thm:

 

Hỏi thăm Bc đ khoẻ chưa?

Mong rằng bnh phục hơn xưa bội phần

Bc Trần bữa trước c phn

Gh qua thăm Bc cuối tuần được khng?

Nghe xong hớn hở trong lng

Đi lm m chỉ đợi mong cuối tuần

Gặp nhau trong cảnh tnh thn

Buồn chia xẻ, vui gp phần vui thm

Đng đi xun tới bn thềm

Thu vng l rụng buồn t phận người

Khng sao ta vẫn vui cười

Chc mừng Bc khoẻ yu đời hơn xưa

 

     Xong th bc tợp một nốc rượu cho say xỉn rồi ngm tiếp:

 

Đầu Xun rượu qu cần chưa?

Uống thm cht nữa cho vừa lng nhau

Hm nay Bc đ khoẻ rồi

Một chung rượu qu uống đời thm tươi

Vy quanh bạn hữu vui cười

Nng ly chc Bc một trời an vui.

 

          Tưởng cũng nn biết, hng rượu "cy nh l vườn" của chng họ Đặng m ra sức chế biến con rượu với hai thng rượu to tổ bố đặt ở sau hầm nh ngy cng thơm ngon, tinh khiết chỉ để phục vụ cho lng Cc miệt dưới cng khch qu từ phương xa đến. Sau đ chị MT (hiền th của Cc Tếu) thấy bạn b thăm hỏi phu qun mnh qu sức nn chị cảm động cũng chung vui nhảy vo lm thơ con cc lun. Hiền th Cc Tếu bảo: 

Cc anh chẳng cht vị tnh

Chng em mới mổ trong mnh cn

Nhịn thm những mn chng m

Nhận thm thư bạn cng t ti lng

Ci anh Cc Ni Brisbane

Chế dầu vo lửa cho chng đin ln

Cn anh Cc Cận mồi thm

Lm chng trăn trở, nằm bn thở di

Em rằng: Cc nh m hay

Ham chi lc ốm, c ngy đi lun

Thuyền em gc mi sng Tương

Ngy no chng khoẻ buồm giương... em chờ!

 

          Trời trời! Bệnh m nghe hiền th khuyn nhủ như vậy chng Cc Tếu cũng hết bệnh lun. Khi về được tới nh th Cc Tếu cn gn hơn xưa nữa. Chng bảo:

 

          Tuần trước gia đnh ti hn hạnh được Thầy C gởi biếu 2 họp Sushi Salmon (raw and cooked) do Thầy mang đến. Cả nh chng ti cng Thầy thưởng thức mn ăn nổi tiếng của Nhật Bản nỵ. Ngay cả người Nhật cũng khng thể no lm hơn C được. Để cm ơn tnh cảm C Thầy dnh cho, ti xin mạn php c bi thơ dưới đy để tặng Thầy C. Đồng thời xin gởi đến cc Bc lời cm ơn chn thnh của chng ti qua sự n cần thăm hỏi v chia xẻ đến từ cc Bc. Ti, cho đến nay, hầu như bnh phục hẳn. Ti đ đi lại được nhiều, đ tập li xe lại rồi... C một điều khng thể no phủ nhận được l sự chia xẻ, quan tm... từ gia đnh v từ cc Bc l một liều thuốc thần diệu gip ti bnh phục trong thời gian rất ngắn. Thế rồi chng ngm:

 

Rượu ngon danh tửu cng Thầy

Su-shi C biếu ta bầy tiệc vui

Chn th chn tạc khn ngui

Qu nhau giy pht cuối đời c nhau

Thầy về chn thấp chn cao!

Bao nhiu giọt rượu, ấy bao nhiu tnh...!

          Bao nhiu giọt rượu, ấy bao nhiu tnh...! nghe đ qu phải khng bạn? Phải c đối ẩm mới được. Sau đ Cc Ni trổ mn "bốc thơm" chng Cc Tếu:

 

"Cc Tếu qu ở Sid-ni

Lm thơ cũng thiệt l... ch đ nghe

Mới nằm bệnh viện đi... dza

Thơ tung vi vt như ... ria sng trường!

 

          Cc Ni tiếp tục chm ngi ci mn ca tụng rượu với Thầy C (bởi lỡ uống rồi!).

 

Rượu ny ngon nhất trn đời!

C no hơn được C Thầy xứ Kăng?

Tr buồn C đến viếng thăm

Su-shi do chnh C lm tự tay

Cn Thầy mang cht men cay

Thầy tr nhấm nhp lỡ say... cũng tnh!"

 

          Sau đ tức cảnh sinh tnh, chng Cc Cận nh ta cũng rng nhảy vo chơi tiếp thơ con cc. Chng bảo "Bc ơi, quả thật đng như lời Bc Cc ni đ ni, dạo ny tớ "tịt" rồi v nhiều chuyện chi phối qu. Hm nay cuối tuần cũng phải rng "rặn" mấy cu đp lại:

 

"Tnh bạn khng uống m say.

Biết cả mọi chuyện đắng cay cuộc đời

Ngọt bi bạn hữu gọi mời

Quy quần n lại một thời xun xanh..."

 

          Thế rồi Cc Cười tiếp tục lai lng ging thơ con cc để ca tụng tnh bằng hữu như B Nha gặp Tử Kỳ:

 

Rượu m khng uống sao say

Lm sao biết được đắng cay nồng nn

Đắng cay một cht rồi tan

Nồng nn ấm p toả lan trong người

Chung quanh cc Bc ni cười

Ấm tnh bằng hữu dưới trời trăng sao

Rượu thơm quyến rũ ngọt ngo

Đắng cay nồng ấm l bao cho vừa!

 

          Chuyện buồn vui thế gian g anh chị em VT & NTH ở miệt dưới cũng đều chia xẻ cho nhau. Thấy vần thơ cc lai lng lan toả trong anh em, bạn họ Đặng tạm gọi l Cc Thuế bởi chng l vua trong lng thuế vụ ở Sid-ni mới ln imeo bảo rằng "Mnh tự hỏi sao qu bạn lm thơ dễ v dễ thương đến như vậy?: 

"Anh em vui vẻ thế lo

M lm thơ dễ o o như si

Cn ti "rặn" chẳng ra hơi

Một cu khng c, một lời cũng khng"

 

          Ấy ấy! Thơ con cc lai lng như thế m cn khim nhường. Sau đ th Cc Ni đp lễ rằng:

 

"Lời thơ nghe thật dễ thương

V mnh cng một mi trường V-T

Mai kia mốt nọ chưa về

Nhớ Khnh Ha, nhớ ci qu tụi mnh"

 

          Bữa nọ, nghe tin anh chị Cc Thuế vừa khai trương Trung tm Ti chnh & Thuế vụ tại Sydney th anh em cũng khng qun lm thơ con cc để chc mừng nhau. Lần ny bc Cc Cười cũng mở mn: 

Cm ơn anh chị Cc B

Đ mời cc bạn đến nh gặp nhau

Gặp đy tay siết bn tay

Biết nhau mạnh khoẻ một ngy vui tươi

Cn đy tiếng ni tiếng cười

Tiếng đa tiếng giỡn tiếng người bạn xưa

Brisbane chắp cnh như mơ

Ti thơ ti rượu gặp người bạn xa

Nhớ ngy o trắng quần xanh

Mỗi ngy hai buổi dạo quanh sn trường

Nhớ người Trường Nữ dễ thương

o em trắng muốt trn đường bướm bay

Đứng nhn ngơ ngẩn say say

Ước thầm c lẽ một ngy kết thn.

 

          Ch ch! by giờ anh em mới biết chng Cc Cười c một khối tnh lớn với em Trường Nữ tới by chừ mới tiết lộ. Khng sao, Cc Cười khng phải l trường hợp duy nhất. C v số Cc cn mơ mộng mấy em Trường Nữ cn nằm sờ sờ kia...

 

          Trở lại chuyện Cc Thuế mở cơ sở thương mại to lớn, ở xa nn nghe tin vui đến trễ. Thế nn by giờ Cc Ni mới c lời chc mừng đến anh chị Cc Thuế. Thn chc anh chị lun được thnh cng mỹ mn trn thương trường để anh em ở c tự ho c được một cnh chim VT thật xuất sắc ở đy. Vậy xin bắt chước Cc Cười nh ta c mấy vần thơ tặng anh chị:

 

"Lời vui tuy c muộn mng,

Nhưng tnh như vẫn tun trn đu đy

Chc anh chị tay trong tay

Ươm tằm mi sẽ c ngy thnh tơ"

 

          Nhưng Cc Thuế khim nhường bảo Cm ơn v cng tấm chn tnh của qu bạn. Vẫn cố gắng lm hết sức mnh cn đạt được ci g l do thin định.

 

          Đng bữa nọ, lại nghe tin Bc Cc Cười bắt chước Cc Tếu long thể bất an, nn Cc Ni bn c thơ vấn an rằng:

 

 "Bc Tếu nay đ khoẻ rồi

Lại tới Bc Nh rối bời ruột gan?

 Chắc l long thể bất an?

Chỉ v ci tật... "lng chng" sớm khuya?

 Bc ơi bớt chuyện nọ kia

Th đời Bc cũng khoẻ re... thi !

 Vi ging thăm Bc đường xa

Ở gần chắc tớ đ qua thăm rồi ...

 Rng m tĩnh dưỡng Bc ơi!"

 

          Sau đ Bc Cc Cười c thơ cm ơn:

 

"Cm ơn Cc ni cc xinh

Cm ơn cc bạn lng thnh hỏi thăm

Ốm đau cảm cm mỗi năm

Tnh ra cũng phải tới dăm ba lần

Ốm đau cũng lẽ xoay vần

Nếu m trnh được bớt khổ thn rất nhiều...

 

          Anh em miệt dưới lc no cũng xổ thơ con cc ra được ngay, như lần Ging sinh vừa rồi, anh Cc Miền Xa cũng tức cảnh sinh tnh chc anh em một ma Noel thật vui như sau: 

Trần gian hỡi cất tiếng hoan ca

Nhiệm mầu Thin Cha đến với ta

Đm giao ha giữa trời v đất

Vui Noel bạn hữu gần xa

 

          Lũ học tr lm thơ con cc đ đnh m ngay cả Thầy C thấy đm học tr "quậy" qu cũng cũng rng "rặn" ra một hơi mấy vần thơ Đường luật chc Xun đến bạn b qua bi Xun Về Nhớ Bạn:

 

Tết đến Xun về nhớ bạn ta
Hỏi rằng nơi ở cch bao xa?
Khng gian rộng ri khng ngăn cch
Ngy thng thnh thang chẳng nhạt nha
Kỷ niệm no trn trn k ức
Dng hnh đầy ắp ẩn trong mơ
Chc Xun gia quyến tm an lạc
Chan chứa mun tnh bạn với ta

 

          Xun về mang nỗi nhớ thiết tha đến qu nh, lng vẫn thầm mong sao c được một ngy qu hương yu dấu của chng ta được sống no trn niềm hạnh phc. Cảm kch bi thơ "Xun về nhớ bạn" ở trn, Cc Ni xin c bi họa sau đy để chc mừng Xun mới:

 

XUN ĐẾN NHỚ QU NH

Xun sang chợt đến giữa lng ta
Qu Mẹ mun trng
qu cch xa
Hồn say chất ngất niềm thao thức
Lệ ướt trn dng bng nhạt nha
Dẫu biết đau lng xa bến hẹn
Cũng đnh gạt lệ giữa trời mơ
Canh cnh niềm ring con quốc quốc
Hẹn ngy về lại đất qu ta.


          Chuyện thơ con cc "miệt dưới" cn... qu di ni suốt năm vẫn khng hết, Cc Ni xin tạm dừng bt nơi đy để qu bạn khỏi mỏi mắt. Bắt chước cụ Nguyễn Du tin sinh, hy vọng vi vần thơ con cc của anh chị em miệt dưới sẽ gip qu văn thi Huynh, Tỷ, muội... nh ta "mua vui cũng được một vi xị Rượu mua ở Xm Rượu để nhậu với nem chua Ninh Ha trong ba ngy Tết Kỷ Sửu khỏi phải cy bừa vất vả trong năm nay.

 

          Thn chc qu anh chị em trn webNH một Năm mới Con Tru được an khang, thịnh vượng, sng tc dồi do v hạnh phc. Đa tạ./-

 

 

 

 

 

 

* Cc Ni NXVan
 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương