Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Ni về Tết th trong lng ti cảm thấy vui rồi, nhưng ni về Tết ở qu nh th mun đời khng bao giờ phai nhoi được trong tm khảm của ti. Khng c g vui sướng bằng Tết v cũng khng c bt mực no diễn tả niềm vui cho xiết được. vậy l ti bắt đầu phng đại sự thật rồi phải khng cc anh chi em thn mến, nhưng thật sự đ l cảm xc của ti.

 

Mỗi khi Xun về trn đất khch th lng ti nhớ Xun qu nh da diết. Tết qu nh rất vui sướng, vui chơi, v lo, v tnh, v tư i thật qu đ.


Khi cn ở qu nh, ci Tết no cũng tuyệt vời, sắc son, trăm hoa đua nở, nhưng đặc biệt nhất l những ci Tết vo lứa tuổi 15 v 16 của ti, tuổi bắt đầu vo mộng yu đương cht cht. Đ l khoảng 1978 v 1979, rồi giữa năm 1979 th ti đ rời khỏi qu Cha đất Tổ đi biệt xứ cho đến by giờ v tnh thắm thiết Tết Xun của qu nh cũng cch biệt từ đ.


Ni về Tết ở qu hương, thời của ti phải kể từ ngy 23 thng chạp, ngy đưa ng To thăng Thin, để tu bo về Ngọc Hong về những chuyện g xảy ra ở dưới trần gian trong năm qua. Khng kh Tết bắt đầu xn xao, bận rộn, tấp nập người bun kẻ bn v b con lng xm dọn dẹp nh cửa, sắm đồ ăn Tết, chuẩn bị đn Xun vui vui vẻ vẻ cho đến đầu năm Mới.


Chợ Tết cũng bắt đầu ko di thời gian bun bn cho đến tối.  Tại sao ti biết điều ny một cch r rng l v nh của ti bun bn tạp ha tại chợ Ninh Ha v chnh ti cng anh chị em trong nh phụ gip gia đnh bun bn trong những ngy chợ tết cuối năm.

 

Đặc biệt vui khng thể tả l buổi chợ cuối cng trong năm, 30 thng chạp. Mọi người đều xn xao, hối hả, mua nhanh, bn tho. Đng l ngy đại hạ gi cũa cuối năm, vừa bn vừa tặng, mua một tặng hai, cn nếu khng c đủ tiền th họ sẽ biếu. Nhất l mấy mặt tươi như rau cải v,v.

 

Ai ai cũng muốn nhanh tay hết hng ha rồi cn về nh sớm để chuẩn bị đồ đạc đn giao thừa, cng ng B, gia sum họp trong ba ngy tết, v gia đnh ti cũng khng ngoại lệ.  Khoảng 4,5 giờ chiều th chợ tết Ninh Ha cũng bắt đầu khuất dạng trong chiều t v mọi người từ từ rời khỏi chợ, qut dọn sạch sẽ sạp, quy, cửa tim, cng tạ chợ cuối năm rồi quay về nh cng gia đnh trong đm giao thừa thing ling, để đn Xun đầu năm.


Trong buổi cơm đon vin tất cả người thn thương quanh quẩn bn nhau thật tha thiết vui vẻ.  Trong nh  tất cả đồ đạc, vật dng hnh như đều mới mẽ. Bng Hoa thơm ngt no l Mai, Lan, Cc, Trc khoe sắc hương mu đầy khắp nẻo. Một điều th vị nhất l ai ai cũng c t nhất l một bộ đồ mới để mặc trong ba ngy Tết, v l năm mới th ci g cũng phải mới mẽ để đn Xun đầu năm.


Sau khi anh chị em khoe o quần mới của mnh xong, th lần lượt đi tắm cho sạch sẽ v đầu năm khng được tắm rửa theo tục lệ trong gia đnh như khng được giặt giũ, qut nh v..v.Rồi gip cha mẹ bỏ tiền vo bị lỳ x, ci ny tiểu đệ khoi nhất v đệ c xấu tật hay chẹt tiền bỏ ti ring để xi trong ba ngy.  Ti nghĩ Ba M cũng biết điều ny,nhưng ổng bả du di trong những ngy đầu Xun.


Giờ giao thừa sắp đến, tất cả người trong gia đnh nghim trang để cng cuối năm, chng ti cứ nhn ci đồng hồ khi đng 12 giờ khuya, th bắt đầu tiếng pho nổ dn tan để tiển đi năm cũ v rữa năm mới An Khang thịnh vượng vo nh. Chng ti khấn bi cng ng b,Tổ tin xong, th cng một đm bạn trong lng xm đi lượm pho v xem ma Ln cho đến cả đm.


Cn về vấn đề tnh yu lứa đi, th ti chưa được mấy lần c diễm phước ring hẹn h, v tuổi cn qu non nớt. Thường thường l hẹn h, luyến i tập thể khng thi, l rũ một đm bạn b quen biết cng lớp, cng trường hay cng lng cng xm, c trai c gi đi chơi chung.  Th trong lc ny th hồn ai ny giữ cũa tiểu đệ l thằng con trai no thch con gi no th tự tm cho mnh cơ hội m tr chuyện, v cũng rất l hứng th, ly kỳ, xao xuyến, đ m, ngất ngy t ti cả tm hồn cũng đu thua km g phim tnh cảm của Hn Quốc, đng khng cc anh chị em thn mến.


Những cuộc tnh lứa đi mới bắt đầu chớm nở như những tri ớt xanh đang chuyển mnh sang dạng hồng bng th tiểu đệ đ vt nặng hnh trang, trĩu trệ bước chn đi, rời xa  qu nh cho đến ngy hm nay.

 

Đ mấy chục năm xa cch Tết qu hương m cứ tưởng đu như ngy hm qua, nhớ mi trong lng v mang theo những kỷ niệm, hồi ức, tốt đẹp nhất cũa ci Tết qu nh trn từng bước ta đi khắp nẻo đường cũa một người viễn khch.

 

Chc mọi người năm mới vạn sự tốt lnh.
 
 
 

 

L Hổ (Nhm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương