Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

       Nhớ thời gian ở Việt Nam, Tết gần đến l gia đnh ti bận bịu biết bao nhiu việc nhất l sau 23 thng chạp l thời gian rầm rộ nhất.

 

       Vịt tơ bn cho bạn hng chở về lc no cũng hết sạch. Vịt khng đủ phải ra tận ngoi Vạn Giả, Tu Bng để thu gp những vịt họ nui rẻ cho mnh vừa đng lứa...Trứng vịt th khỏi ni ! Những chồng giỏ n mang đầy trứng về nh cũng khng đủ tiu thụ Khổ nhưng vui lắm v đ l ma thu hoạch cuối của một năm, tiền cho trước được hồi trả, tất cả như một phần thưởng Trời ban..

 

       Thời gian đ Trường cho nghỉ, ti cng với M, chị Mười thay phin nhau bn sỉ, bn lẻ, v ngồi chợ nhất l những ngy cận Tết từ 27 trở ln hnh như chợ l nh của mnh. Cả ngy lăn lc, ăn uống ở chợ, khi c người nh xuống thay ti mới về....

       Hột bn ngớt ti đ lật đật ra Vạn Giả ngay trong buổi chiều hm đ nếu kịp th về cn khng ở lại để mờ sng hm sau khoảng 4 giờ c mặt tại chợ gặp M ở đy để bỏ trứng vịt xuống, trong khi ti về nh thay quần o, rửa mặt cho tỉnh to, lm vệ sinh, lấy thm tiền thối rồi xuống lại để phụ.

 

       Phần chị ti ở nh lo đếm hột từ cc bầy gnh v, những người lm của nh ti như anh Tường, b Quỷnh, chị X đ ra đi từ lc tang tảng. Họ đi đi, về về, suốt cả ngy v nhiều bầy vịt đang cho trứng. Ai lo việc nấy. Mọi người lm theo nhịp của một guồng my quay nhanh trong thời gian cận Tết

 

       Sng 28 Tết lc khch chưa đng, M ti đ mua xong l chuối hột đem về, phơi cho ỉu ỉu lấy v, nếp ngm với một t muối, đậu xanh ngm đi vỏ. Những việc ny c người lm theo chỉ dẫn của M, thịt ba chỉ xắt theo chiều di ướp tiu hnh nước mắm thơm lừng đựng trong thau nhm sạch sẽ.

 

       Lc từ chợ về bnh đ gi được phn nửa. L chuối được lau sạch, những l nguyn đẹp trải bn ngoi, l nhỏ bn trong, hai chn nếp được đổ dọc theo chiều di của l, rồi đến đậu xanh,, thịt muối chnh giữa, rồi đậu xanh v trn cng l hai chn nếp phủ kn. Những bn tay kho lo của M v chị đ cho ra những đn bnh tt to bằng bắp vế ti, đều đặn, c đn cột thm sợi dy mu, ti hỏi M cho biết đ l bnh chay dể cng trong ngy mồng 1. B ni kh nhất l lc sắp l sao cho đừng lộn nếp, nhưng, với nhau. M vừa cười vừa ht v :

 

" Ngy mai đm giỗ mẹ chồng,

Gi ba đn bnh tt, nếp trong, nhưn (nhn) ngoi "

 

       Để chỉ việc vụng về gia chnh của cc nng du. M bảo lớn thm cht nữa M sẽ dạy cho ti biết gi cc loại bnh để nữa khi lấy chồng biết m lm...Sau đ thấy M xoay khun hnh nn để lm bnh , ti lm thử, thấy cũng khng kh (v nhỏ), cột lm dấu phần mnh để thử xem kết quả ra sao ! Tối đ M ku anh Tường sắp bnh vo thng tn (tole) thật lớn để luộc. Củi được chụm đều, những cy củi to lc ny thật hữu dụng. Tiếng củi nổ lch tch nghe vui tai. anh Tường c nhiệm vụ trng chừng...

 

       Sng 29 nh ti đ c bnh tt, bnh , mu l xanh hấp dẫn được sắp đầy hai ci nia. M lấy dy cột hai đn lm một, giao cho mấy anh chị gnh hột đem đến tận nơi của những " so dọc " cho họ ăn Tết cộng thm rim mức chị ti đ lm xong từ rằm thng chạp v gạo nếp. Số cn lại để dnh phần cng cấp cho gia đnh.ti. ring ci bnh nhỏ của ti v được ăn trước khng phải đợi nn ngon lắm !!!

 

       Sng 30 chị ti đi chợ mua đậu hủ, nấm rơm, rau cải đủ loại, dưa leo, hnh ng đem về sắp rải rc trn nia c lỗ để nấu cng v ăn dần trong 3 ngy Tết. Thịt th gồm c thịt đi, gi, sườn, hai con g trống, một cặp vịt tơ, xi nếp...M đặt thm 6 khoanh nem nh b Cảnh (nh pha trn Cầu Gỗ v 100 chả lụa.

 

       Phần cy cảnh Ta ti đ đặt sẵn cố định hng năm, khoảng chiều 25 thng chạp, anh Chn ti mướn xe ba gt qua nh ng Bảy (ba con Bưởi học cng lớp) chở khoảng 10 cy, vừa thược dược, cc, tắc, qut, vạn thọ, v cy sung bonsai. V l hng đ dặt nn d hiếm thiếu nh ti vẫn c đủ.

 

       Những chậu hoa xinh đẹp được đặt ở nh trn, nh giữa v lối đi vo nh... tươi tốt, vng, hồng xanh mt mắt v chứa đầy nhựa sống. Tối 30, người lm đ mc nước đổ đầy tỉn, đầy những lu chứa nước đng sau, nh cầu, nh tắm đu du cũng đầy v ngy Tết cử mc nước giếng cho đến ngy mng 3.

       Nh cửa ngăn nắp, gọn ghẽ. Giỏ trầu cau của M c những tri cau xanh tươi, xấp trầu nguồn mu nhạt dịu, gin mềm cắt khc. Ống vi đầy mu hồng như mi con gi hấp dẫn... M lấy trong tủ đứng nữ trang của chng ti, một số tiền để ra ngoi, một xấp l x đỏ, quần o, giy dp mới để sẵn đu vo đ...

 

       Cc chị em ti quanh quẩn chờ giao thừa được nghe M dạy dỗ

" Ngy Tết cc con phải cẩn thận, khng ni to tiếng, khng lm bể chn dĩa, khng ci knh với nhau, khng qua nh người khc, phải ngoan ngon, nếu bị la rầy th cả năm cũng bị hui theo..."

 

       Trong nh đn thắp sng choang, bnh hoa lay ơn mu nhung đỏ thắm kế bn một cổ bồng ton l qut đường sắp theo hnh chp vng rực.

 

       Một hộp rim mức đủ loại, cn c thm mức mn cầu ty, me ngo đường v một thẩu me chua ngm cam thảo trắng mướt...Hai chai rượu ty đứng sau ko theo một lố anh em họ xa x xị, nước cam chai hiệu con cọp mua ở tiệm Nam Ha.

       Chng ti rộn rng đi ln đi xuống trng cho mau sng để được mặc quần o mới. Chờ lu c khi chợp mắt đi nhưng rồi nghe tiếng ni chuyện của nhỏ Lạc Cc, tiếng cắn hột dưa dn tan của chị Mười nn lại mở mắt ra nhn. cũng vừa lc Ta M, anh Chn sửa soạn cng đn Giao Thừa.

 

       Trn bn thờ, một dĩa tri cy đơm thật kho gồm c ngũ quả đặt ở bn mặt, một bnh hoa vạn thọ bn tri, bộ chn đn đ được ch khế, ch tro trấu phơi nắng nn sng lộn hợp với bộ chữ ngũ mới nghim trang lm sao !!! Đng 12 giờ đm, Giao thừa, giờ của năm cũ ra đi để bắt đầu cho một năm mới, mi nhang trầm hương thơm dịu bay tỏa khắp nh.. Pho Từ Chu được anh Chn ti nối di từ nc nh xuống sn cộng thm pho tống nổ rền vang cho đn... Tiếng nổ dn tan được tin như sự may mắn của cả năm....

 

       Mới 7 giờ sng, xng xnh trong bộ đồ mới ba chị em ti được M đeo cho hoa tai, kiềng vng v xuyến, trong lc đ M bỏ số tiền đ lấy đm qua trả vo tủ đứng để được lộc suốt nămMồng 1 Tết tất cả cc con phải ln nh trển (nh từ đường) để mừng tuổi ng B. Anh Tm ti (con M lớn) ở nh đ với Ta M. Cu ni được ti học thuộc lng từ trong năm " Năm mới, con cầu chc Ta M, anh chị được dồi do sức khỏe, may mắn, thịnh vượng suốt cả năm "

       Xong mỗi người ti đều nhận được bao l x mu đỏ. Cc em cũng thứ tự lm theo. Rồi ko nhau qua nh anh Hai ( Bc Mừng ) st nh trển, chung một hng ro, ku Ta ti bằng ch. Anh khng c con nn nhận con của anh ba Mừng về nui v chọn một đứa lm dưỡng tử ( để sau khi qua đời c người hương khi ).

 

       Ngi nh khang trang, tuy khng to bằng nh anh Tm ti nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Ti ln thắp nhang cho ng b nội ( v Ta anh Hai với Ta ti l hai anh em, cng đời ng nội, nn nh từ đường bn anh Hai phải đến thắp nhang hng năm khng được bỏ st ). Ti sợ anh lắm v nt mặt xương v nghim, anh t ni, c khi cn nghiến răng rầy la lc ti cn nhỏ ( 5, 6 tuổi, lc chưa ở dưới phố ( lỡ hi một ci bng, một nụ hoa nh anh ti đ c ấn tượng mặc d by giờ anh khng cn rầy la nữa.

 

       Nh anh chuyn lm xi ch, gi bnh t l gai nhưng đậu xanh hay nhưn dừa ngon lắm, nhất nh ở Ninh Ha. Những ngy cn b qua chơi, chị Hai hay cho những thẻo vụn cắt dư, c lc ăn trng miếng gừng cay nồng cả cổ....Mừng tuổi bn Nội xong, ti trở về nh gặp lc Cậu Hai ti qua chơi.. Cậu l anh cả của M, người nhanh nhẹn, phương phi, hồng ho, sức khỏe tốt được M ti mời đạp đất hng năm vo ngy mồng 1 v B tin Cậu l người may mắn trong việc lm ăn. Bởi vậy c cậu đến d sau ny c ai nặng va lỡ đến thăm M cũng khng lo...

 

       Mừng tuổi Cậu xong rồi đến anh chị, cũng cu ni đ nhận thm một số bao l x. Ti rủ Lạc, Cc cng đếm coi ai nhiều hơn. Cũng ngộ ti hơn chng những 10 đồng..M bảo ăn bnh tt chay với dưa mn rồi cn qua mừng tuổi bn Ngoại ở Vĩnh Ph. Gh nh Cậu Hai thắp nhang, rồi qua thăm nh d dượng ở gần đ xong chị em ko nhau về chợ ăn nem nướng ở hng m thằng Nhung.

 

       Ti ku b " D ơi,, cuốn cho ba chị em con mỗi cuốn 2 đồng, cho rau khế nhiều v". Chn nước chấm mu gạch sền sệt với thịt v tm xay nhuyễn v nếp nấu nhừ, quệt một đầu cuốn nem chả đưa vo miệng th ci ngon mới đậm đ lm sao ! Từng miếng ngọt ngo chn mắm vơi đi, ci miệng cn thm ku thm một lần nưa sẵn hng nước ngọt bn cạnh 3 chai x xị cũng được chiếu cố. Bụng đ no, chng ti lững thững theo hướng rạp Thi Bnh tiến vo...

 

       Trẻ nhỏ đu m nhiều thế khng biết ? Bnh thường lu lu c đm Hồ Qung mướn rạp, Ta M c dẫn ti đi xem, ti cũng khng thấy nhiều như vậy ! Chng cũng mặc quần o mới, nhưng lại la c bn mấy hng " bầu, cua, g, c ", c cả những người lớn" lm ci. "Tiếng chẳn, lẻ từ những đm đng vang ln mồn một, ti đang rời xa với tấm v trn tay vo cửa...

 

       Xong phim ny họ chiếu qua phim khc. Chng ti đi vng vng, gh mắt v đm con nt ngồi chơi, tay giữ chặt số tiền trong ti, rụt r đnh "ci Bầu" 1 đồng. Eo ơi! đến 3 " ci Bầu " nhảy ra. Ti lấy hết v nghĩ rằng vẫn cn Bầu đặt tiếp 1 đồng. Cứ vậy ti ở chơi đến lc phim bắt đầu chiếu mới v. Lần ny coi như xem cha v ti ăn.

 

       Bụng đi rồi đy ba chị em lững thững về nh ăn cơm v từ sng đến giờ chưa c hột no trong bụng, đi đến đu cũng chỉ dược di rim mức v hột dưa !

 

       Nh gần sủn, thot ci đ tới...! Mặc d l ngy mồng 1, ngoi cc mn ăn chay nh ti lun lun c thịt kho tu, gi hầm, để ai đến ( hột hạt gnh về ) c ci m ăn. Chị ti kho thịt ngon qu ăn với bnh tt cũng ngon m ăn với cơm lại cng hết xảy !

Sẵn dịp ăn thm 3 cặp nem chua, rồi uống thm nước cam thật l sướng ci miệng ! Ngy Tết anh Chn ti khng rầy la ba ci việc ny " Ăn g cũng được nhưng qut đơm khng được lấy ăn khi chưa cng đưa ng B đi ( cng đốt giấy ) "

       Qut ti khng thm nn việc đ cũng khng ảnh hưởng g cho lắm. Ti chỉ thch ăn nem chả, chả lụa m thi. Ngoi ra ti cn thch ăn ch l, me muối cam thảo v nhất l " Hồng kh ". Hồng được đem hấp cơm, dẻo v ngon lắm. Ti thch cho mi đến giờ, may l ở Mỹ hồng kh khng thiếu...Tối đến nh ti thật vui, c bộ đua ngựa để xem ai tới chuồng trước, cn c cả bộ bầu cua dể chơi với nhau cho vui để xem thời vận đỏ đen chứ khng ăn thua lớn, ti cũng k với cc anh chị, khi thua, khi ăn, khi nhảy qua người ny, lc nhảy qua người khc, thấy ai đỏ th theo vậy m cũng được lời bộn !

 

       Sng mồng 2 mặc d chưa được ngy mở cửa bn hng nhưng ai v mua nh ti cũng đều bn v l lộc tới nh m...khng bn th phải tội Trời. Ti vẫn quanh quẩn bn Ta M v cc anh chị em, gia đnh tụ họp thật đầm ấm trong bữa ăn tối ( trưa c thể khng đủ v đi thăm bạn hay đi xi n ). Cc người lm đ được M ti cho vềthăm nh từ sng mồng 1. Họ sẽ được vui chơi bn gia đnh dến mồng 3.

 

       Anh Chn ti đi thăm hết mọi nh trong xm từ sng trong khi M ti về Vĩnh Ph để thắp nhang, viếng thăm cc cậu, d sau khi từ Cha Thin Quang về. Cc chị ti ở nh để c ai đến viếng th tiếp, thỉnh thoảng anh 9 về đng lc th ảnh tiếp chuyện lun. Phần ti cng cc em thong thả đi ăn nem chả ở hng chị 5 hay hng m con Hữu m khng bị anh ti rầy la. Tết sướng thật -vừa c tiền l x, vừa được tiu thoải mi !

 

       Bnh tri nhiều nn bữa cơm chiều M thường by ra ăn :" tả p l " cho nhẹ bụng, cho hết số rau đ mua v ngy mai ( mồng 3 ) c chợ.  Chỉ c ăn lẫu thập cẩm đồ biển vừa ngon, vừa mt trong khng kh lnh lạnh hơi nng từ nồi lẫu bốc ln, thơm dịu với mi nấm rơm tươi, cần ta thoang thoảng. Những xa lch, tn được mọi người gắp lấy, nhng vo, vớt ln vẫn cn xanh ngần, ăn hoi khng chn. Những con tm thẻ cong vng đỏ au, những bin mai ( scallop ) trắng ng bo ngậy, v từng khoanh mực ống đậm đ khi đuợc thắm vo lưỡi đ khiến ti phải nuốt ực...Cả một nửa nia rau, một rổ bn, cũng vơi đi với nồi lẫu....

 

       Tảng sng mồng 3 nh ti dậy thật sớm lo nấu cng đốt giấy. Hai con g trống được luộc thật kho, da lng mượt, khng bị rch, chn bẽ quặp lại từ từ cho khỏi gy, đặt trn dĩa bn to, miệng ngậm tri ớt sừng mu đỏ tỉa hoa. Xi vừa lửa được bới ra những đĩa kiểu con, một nồi ch khoai sp nấu tới nước đường dẽo qunh, tươm mật, bới vo những chiếc chn nhỏ đặc biệt. Tất cả được by ra trn bn cng với cặp đn bạch lạp mu đỏ thắp sng...

 

       Ba chn nước trong, mi nhang trầm hương bay quyện trong khng kh trang nghim. Ta M ti, anh Chn ti đứng chấp tay cầu nguyện, xin mọi sự an lnh v may mắn đến với gia đnh. Xong, rt rượu lễ v đốt giấy.

 

       Những ngy bnh thường của gia đnh ti đ bắt đầu cho năm mới.....mặc dầu chưa hạ niu, đ đy thin hạ vẫn cn thong thả hưởng Tết nhưng nh ti vẫn phải đi chở hột, chở vịt v số trứng đ dồn lại từ trong năm cho đến by giờ nn nhiều lắm, phải đem về.

 

       V vịt cũng phải ku bạn hng bn sỉ cho đỡ tốn bắp để rồi lại cn cho nui đợt tơ khc...

       Đy l hoạt cảnh, kỷ niệm tuổi thơ của ti bn cạnh gia đnh trong những ngy trước v sau Tết hng năm...

 

 

 

 

 

 

Thng 12/08

L Thanh Cư
Tuổi Tuổi Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương