Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

        Những ngy thng chạp hng năm l chng ta được thấy ngoi Bolsa, cc quy sch trưng by bo xun đủ loại. Mỗi tờ bo hng ngy hay hng tuần, pht hnh bằng tiếng Việt, đến cuối năm l tập trung sức vo một tờ Xun để lm dng v cũng để quảng co cho thương vụ văn ha m họ đang phụ trch! Năm nay hnh dng con tru được đưa ln lm đề ti biểu hiện một nhiệm kỳ Tru trong vng một năm trời! Với hnh dng nặng nề, sừng gạt dềnh dng nhưng hiền lnh v chịu đựng của cc bạn Tru b, năm nay hứa hẹn một năm cy mệt nghỉ v cũng chậm chạp như chng Tru với dng nhn hạ nằm nhai lại!

 

        Năm 2009, nếu tnh qua năm m lịch, l năm con tru - Kỷ Sửu! Trong mười hai con gip, con tru được người Đng ni chung, Việt Nam ta ni ring, v cng qu mến. Tru l con vật khng thể khng c trong bất cứ gia đnh no sống về nghề nng từ cổ đại đến by giờ. Ni rộng ra, họ nh nhai lại Tru, b - đều l những gia sc qu gi của nh nng! Hnh ảnh con tru v ci cy gợi ta nhớ thời vng son trn đồng cạn dưới đồng su; bng dng chiếc xe tru xe b hay dng sức mạnh của chng vo những việc m con người yếu đưối khng đảm trch được l một qu trnh tiến ha lu đời. Quả thật kể từ khai thin lập địa, con người đ biết lợi dụng tr thng minh của mnh để huấn luyện v điều khiển loi vật, dng chng như l phương tiện cải thiện cuộc sống cho loi nguời.

 

        Bng dng anh chng Tru trong văn học dn gian Việt cũng đậm nt, tiu biểu cho sự nghiệp nh nng v cc dn tộc chưộng nghề Nng như Việt Nam ta! Ở nộng thn Việt, nguời ta lấy hnh ảnh con tru cỏng ch mục đồng trn lưng với tiếng so diều trn cnh đồng la vng bao lal hạnh phc, l sung tc, l thanh bnh! Ca dao tục ngữ Việt cũng bng bạc đu đ hnh ảnh thn thương với ci dng nặng nề của người bạn trung thnh lc no cũng c mặt với con người:

Tru ơi ta bảo tru nầy

Tru ra ngoi ruộng tru cy với ta

Ci cy vốn nghiệp nng gia

Tru đy ta đấy ai m quản cng

Bao giờ ngọn la cn bng

Th cn ngọn cỏ ngoi đồng tru ăn

 

        Đi khi người cn tn bạn tru ln hng quan trọng trong sự nghiệp của mnh: Sai con ton bn con tru l một cu nhắc nhở người nng dn mỗi khi tnh ton khng đng th việc bn tru l tai họa kinh khủng. M nghĩ cho cng, cả mấy anh chng lm nghề bun bn hay cc nghề khc đều phải thuộc lng cu trn. Tru l sự nghiệp nh nng:

 

Tậu tru, lấy vợ, lm nh

Trong ba việc đ lựa l kh thay!

 

        Đy l ba cng việc chnh của kẻ no muốn giu c qua nghề nng. Người ta đưa việc c con tru trong nh cũng bằng với việc c vợ hay c được ci nh để ở. Mấy cu sau đy ni ln được sức tru cần thiết cho nng gia thời chưa c my cy bừa : lm ruộng mạnh c tru- lm du mạnh c chồng Nhưng tại sao lại muốn lm giu th nn nui tru ci? V chị tru ci sẽ đẻ ra tru con, tru chuTrong một thời gian rất ngắn. Tru ci mới tm thng tuổi l động đực, sau khi sanh, chỉ ba thng sau l lại c bầu.  Vốn liếng sẽ tăng ln trong qu trnh chăm sc ruộng đồng v đn tru sinh nở!...

 

        Hnh ảnh ch tru trong dn gian rất đậm nt v lc no cũng gần gũi với cuộc sống nng thn. Trong Lục Sc Tranh Cng người ta đ lm nổi bật tnh nhẫn nại, cần c của tru:

Lng canh g vừa mới gy tan

Chủ đ gọi thằng chăn vội vả

Dạy rằng đuổi tru ra thảo d

Cho n ăn ba miếng đỡ lng

Chưa bao lu thot đ rạng đng

Vừa đến buổi cy bừa bua việc

Trước cổ đ mang hai ci niệt

Sau đui thm ko một ci cy

Miệng đ dm, mũi lại dng dy

Trn lưng ruồi bu dưới chn đỉa cắn

Tru mệt đ thở di thở vắn

Người cn hầm ht, mắng ngược mắng xui.

 

        Qua những vần thơ nầy, chng ta thấy kiếp tru phục vụ con người với mọi tnh huống từ trong gian khổ đến khi chủ của n giu cth n vẫn l kiếp tru, ăn cỏ kh uống nước đục ao t; quanh năm nằm lăn dưới bn thở ph nhẫn nại. Thế cho nn mới c cu Mi sừng cho lắm cũng l tru.

 

 

        Sch vở ni về Tru đầy cả, hơn nữa, năm Kỷ Sửu nầy mấy ng nh văn nh bo sng tc, sưu tầm, kết hợp khng biết bao nhiu l truyện, văn, thơ, hi, ca dao tục ngữ ni về anh chng Tru, bạn của con người. Thi th để gp vo ci việc lm giu cho kho văn học Việt, ti xin kể một cu chuyện lin quan đến anh bạn Tru của chng ta, khi ti cn ngồi t miền Bắc X Hội Chủ Nghĩa. Đ l năm một nghn chn trăm bảy mươi tm, ma đng miền Bắc Việt Nam lạnh x da. Đối với bọn t chng ti, ăn mặc khng được đầy đủ nn lc no cũng nghe trong xương sống mnh từng luồng kh lạnh lm thn thể cứ như rung ln, co rm. Điếu thuốc lo đối với thời gian nầy thật l qu gi v n c thể cứu chng ti ra khỏi ci cảm gic lạnh lng rt buốt.

 

        Trong trại t c ba con tru gi, khng biết chng hiện diện nơi đy từ lc no. Khi chng ti tiếp thu từ những t hnh sự th ba con tru cũng đ gi v gầy mn như những thn hnh t! Đng l tru của t, c nghĩa l t của t. Ba con Tru c ba ci tn thật độc đo. Khng biết ai đ đặt tn cho chng. Đ l con Kennedy, con Nixon v con Johnson. Ba con tru ny được chng ti xử dụng trong việc cy bừa cc ruộng trồng rau cho trại t. Việc điều khiển chng cũng chẳng kh khăn lắm v chỉ khc nhau những khẩu lệnh. Thay v trong Nam mnh bảo tru qua phải hay quẹo tri th ht ln : Th hay d đứng lại th h họ. Miền Bắc quẹo tri hay phải th h vắt, dật. Con Kennedy hay trở chứng khi n đi. M đ gọi l t của t th lm g no được! Buổi sng chng ti đến chuồng xỏ dy vo dm tru, dắt n ra, mng ci cy vo, bắt đầu quất roi bắt n cy. Đến kẻng nghỉ trưa cột n lại một chỗ rồi sắp hng theo đội về trại. Chiều ra lại bắt n cy tiếp. Hết giờ, t cũng tranh thủ chạy đi tắm ngoi suốiChung cuộc con Kennedy chỉ đi v đi. N được trả về chuồng đầy phn lội đến mắt c chn. Hai con Nixon va Johnson cũng cng số phận.

 

        C thể trong thời gian chiến tranh, Hoa Kỳ thả bom Bắc Việt, mấy anh chng học đi căm th tận xương tủy giặc Mỹ xm lược nn đặt tn ba vị Tổng Thống nước Cờ Hoa cho ba con tru để đnh đập chửi mắng Nhưng chng đu c biết g. Số kiếp t của t ko di đến thng mười hai gi rt năm một nghn chn trăm bảy mươi tm. Vừa đi triền min vừa bị cơn rt ko di, con Johnson khng chịu nổi đnh phải qui tin. Cn lại Nixon v Kennedy buồn xo đứng trong chuồng đầy phn gi rt ng bạn mnh nằm xuống!

 

        Ci tin con Johnson chết được loan truyền rất nhanh trong trại. Khng một anh t no m khng hồ hởi phấn khởi v biết chắc rằng thịt Johnson sẽ được chia mỗi người t lắm l một cục bằng ngn tay v một t nước dng. Lu qu mới được chất đy l cu ni của thằng Bnh, n vừa rt thuốc lo vừa tuyn bố. Pr-t-in đấy qu vị ạ! Bố khỉ, Con Johnson đng thương được xẻ thịt v chặt ra hầm trn chảo. Buổi chiều chng ti đi lao động về được chia mổi đứa đng một cục thịt to bằng ngn chn ci v nửa chn nước dng. C lẽ con tru t của t nầy đ phấn đấu bao nhiu năm nay để phục vụ cho t, khi chết, n vẫn c cng lm thực phẩm bổ dưỡng cho t; thịt của n dai khng ch vo đu được. Sau khi chia phần thức ăn theo kiểu bốc thăm quay số, ti ngồi ăn chung với anh Lộc Thầy Bi. Cục thịt tru tương đối to hơn cuống họng của ti một cht. Thịt dai qu nhai hoi khng cn g, nuốt hết nước bổ trong cục thịt, nhưng khng thể no x nhỏ ra hay nuốt tri. Ti cằn nhằn nh ra phn bua: thịt g m dai qu khng nuốt được đnh bỏ thi, tiếc qu! Vừa ni ti vừa bỏ miếng thịt trong miệng ra th anh Lộc chụp lại. Một cử chỉ thật nhanh, anh cho ngay vo miệng nhai. Nhưng cũng như ti, anh rng nuốt m vẫn khng ti no nuốt tri. Cuối cng anh cũng cố gắng cho n yn bề xuống dạ dy m mắt trợn ngược. Ti tưởng anh bị nghẹt thở, nhưng rồi cũng qua !... i một kỷ niệm về tru lắm ưu phiền! Anh Lộc Thầy Bi nay đ ra người thin cổ sau khi dẫn vợ con qua xứ Hoa Kỳ. Xin tưởng niệm đến anh về một giai đoạn chng mnh đi kht c nhau!

 

        Năm Kỷ Sửu lại về, đ qua cơn bỉ cực; khi ra khỏi trại t, c ai biết mnh được diễm phc trời ban; l gia đnh được định cư trn đất nước tự do Hoa Kỳ nầy! Hồi cn ở Việt Nam, con ci khng c cơ hội tiến thn, gia đnh tng bấn, khng c việc lm, bị tr dập. Hnh ảnh con tru cũng c thể l hnh ảnh những t nhn chnh trị trong cc trại tập trung sau 1975.

 

        V thế, ti ra cu đối nhn dịp năm tru về, gởi đi trn internet v được b con hưởng ứng đối lại xem cũng vui. Sau đy l cu đối tết:

 

        Vế xuất: Nằm nhai cỏ, mi sừng dũa mng, nhớ những ngy đồng cạn đồng su! cu nầy l anh chng tru về gi nằm nhớ lại cng việc cy bừa đồng cạn đồng su thuở trước. Nhưng cũng l ni đến người lnh VNCH một thời vo sanh ra tử, hy sinh mạng sống bảo vệ tổ quốcNhưng cơ trời khng theo lng người nn by giờ nằm gặm nhấm đau thương; cũng c lc mi sừng dũa mng, thề c ngy giải phng qu hương. Nhưng lực bất tng tm đnh phải nuốt hận nằm gặm nhấm, nhớ những ngy xưa thn i!

C mấy cu đối gởi từ cc email: Xin cảm ơn cc qu vị đ hưởng ứng cu đối Tết Kỷ Sửu:

Vế đối 1 : Sục tm mồi, giỏng mắt giương tai, thương bao lc hủ chm hủ nổi (Vntvnd)

Vế đối 2 : Đứng ko cy, chống gối chng vai, trng từng bữa cỏ tươi cỏ ho ( Nắng Xun)

Vế đối 3 : Chạy kiếm cơm, nt gt bong gn, thm bao bữa chn ngon chn ngọt (LTĐQB)

Ma xun đ về, nắng xun chan ha v tiếng ht vui mừng xun mới. Tuy người ta vẫn lo lắng cho nền kinh tế ton cầu đi vo suy thoi, nhưng nghĩ cho cng dầu c sống thiếu thốn, nhưng được tự do l thoả mn lắm rồi.

Để kết luận, ti xin mượn mấy cu thơ của cc bạn ga gởi đến:

Xun bất ti lai:

Đất đ nẫy trăm phường đạo tặc

Trời lại hnh một trận thin tai

Chuột dẫu rt, lưu manh cn đ

Tru đang về vẫn ch trn vai

Than rằng: Xun bất ti lai

Một bi thơ đối lại cũng độc đo:

Xun tất đo lai

D c bần cng sinh đạo tặc

Vẫn mong sớm thot cảnh dn tai

Chuột li chắc sẽ sa v bẩy

Tru tới hẳn khng ch mng vai

Mừng rằng: Xun Tất đo lai

Bonus

Xun tiu bất tận lẽ no sai!

Tc giả LTĐQB

 

 

 

letamanh
Xun 2009 -Kỷ Sửu

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương