Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Chuyến về thăm lại Ninh Ha lần nầy, sau 18 năm xa cch; tnh cờ gặp lại người bạn cng kha 26 Thủ ức: Dương Cng Khnh nh thơ Nam Kha - Một gương mặt quen thuộc, nổi tiếng trn văn đn trong v ngoi nước; nhất l thơ anh được đăng trn www.ninh-hoa.com. Qun caph Nguyệt Cầm của gia đnh anh điều hnh, dưới tng cy v hoa kiểng, ti được anh tiếp với mấy bạn thơ trong Hội Thơ Ninh Ha. Những thi nhn c mặt hm đ, ở họ, theo ti cảm nhận, thong một cht hảnh diện trong nt thơ rất Ninh Ha!

 

 

 Ngồi chung với Hội Thơ Ninh Ha 1-9-08

 

Sự tương ngộ bất ngờ hm đ, ti cũng được gặp gở nh thơ Nguyễn Ch Thch, một cưu ại T trong qun đội Nhn Dn, by giờ l một nh thơ, nh văn nổi tiếng bt hiệu l Thảo Thnh Nam Anh. Sở dĩ nh thơ Thảo Thnh Nam Anh c mặt v anh rất mến mộ Hội Thơ Ninh Ha ni chung, thơ Nam Kha ni ring; cho nn anh ta đ một mnh cởi xe gắn my hai bnh từ Bắc vo Ninh Ha gặp Hội Thơ! Hơn nữa, theo lời Nam Kha kể, cc anh đang chuẫn bị tham dự ại Hội Thơ do Unessco tổ chức; Nh Thơ Nam Kha được hn hạnh đại diện 17 tỉnh Niềm Nam đi tham dự!

 

 

Nh thơ Nguyễn Ch Thch

 

Bất ngờ gặp người từ bn kia bin cương, hiểu theo nhiều nghĩa, nh thơ, nh văn Nguyễn ch Thch v ti c thời gian trao đổi với nhau một vi chuyện từ văn chương đến tnh hnh chung... Một con người văn chương khc với con người chnh trị qun sự một trời một vực. Ti sẽ c dịp ni về Nguyễn Ch Thch trong một bi khc...

 

Nam Kha đn ti trong khng gian rất thơ. Anh ngm cho ti nghe những bi thơ anh thch, anh gọi đ l những bi thơ khng mu. Sau khi nghe anh say sưa đọc thơ của mnh sng tc, ti c nhận xt l ti rất thch đọc thơ của anh trn trang web www.ninh-hoa.com. Nhưng ti c kiến rằng nh sng trắng, khng mu g của mặt trời, khi gặp mi trường hơi nước, n sẽ biến thnh nhiều mu khc nhau. Chnh điều nầy l thơ của Nam Kha!

 

Ta thử lướt qua một số thơ Nam Kha, trong anh l một con tim ướt đẫm mồ hi, chuyn chở khng biết bao nổi ưu phiền về thn phận v tnh yu. Anh đ vượt đứng dậy một cch oanh liệt, vịn vo chữ nghĩa m đứng dậy Ni theo cch viết của nh thơ Phng Qun

 

Trong qun đội, một Sĩ quan Pho Thủ, trong tnh trường, một kp cũng đẹp trai, trong gian nan, một t nhn gương mẫu, trong thơ ca một thi sĩ đa ti... Nam Kha, sống thủy chung với qu hương Ninh Ha đầy tnh tự v mang nhiều dấu ấn kỷ niệm từ thời mới sinh ra v lớn ln. Anh đ trở về với Ninh Ha với con tim mở ra đn qu hương trong những cu thơ sau đy trong bi Ngy trở lại Sng Dinh:

 

Bn sng Dinh một ngy trở lại,

khng cn cnh lục bnh xanh

khng cn c trắng lướt quanh

Những chiếc l vng bay trong gi....

 

Bến sng Dinh một ngy ta trở lại

khng cn cc dại hoa vng...

 

Ta chợt nhớ những ngy xưa cn nhỏ,

Vẫn trồng cy cổ thụ trước nh nng

m đm về m nổi nhớ min man

Nng c biết hay khng bao giờ biết...

 

Nam Kha đ dng chữ nghĩa như phương tiện diễn tả những ấm ức, những u hoi ẩn dấu bn trong một tm hồn dang rộng, hai tay muốn m hết vo lng biết bao cay đắng, nhưng lại muốn người đời hiểu cho mnh c nt thơ khng chứa đựng mu sắc g!

 

Mắt dao keo xuyn hồn bối rối

Nổi u hoi ngy thng xanh xao

Ta nợ em một lời xin lỗi

Th vu vơ qun nhớ. Hồn treo...

 

Gi sương pha tc mu nng nổi,

Nụ mi mềm thắp lửa rong ru

Ta tc bạc ngắm em bạc tc,

Lời ưu du, bước mỏng liu xiu

 

Anh cn sống như em chưa chết

V nh trăng ủ dột mơ mng

Ta nợ nhau một lời xin lỗi

ời khuyết trn. Tm đ ăn năn ( trong Nợ một lời xin lỗi)

 

Nam Kha cũng giống Lng Nhn ngy xưa đ than rằng:

Gi sương đ đổi hai mu tc,

Non nước chưa đnh một tiếng tơ!

 

Cn Nam Kha th chuyển thnh một trăn trở khi nhn tc của mnh v tc của người yu. Quả thật Nam kha c con tim vừa ẩn dấu tnh cảm ướt, vừa kịp giằn lng khng dm tỏ cng ai. Thi sĩ cn tự mnh biến ha giọt sương ban sng thnh những giọt lệ trời trn hạt la vng cnh đồng qu hương. Khng hiểu thi sĩ đ ẩn chứa giọt lệ no dy:

 

Những giọt lệ trời trong suốt,

ong đưa trn nhnh la xanh,

Em hỏi rằng: sao la khc

ẫm đầy nước mắt long lanh? ( Giọt sương v la)

 

Nhưng Nam Kha chợt nhớ ra mnh qu lời, chợt nhớ l mnh đang thn cy trong chậu, nn giọt lệ trời, giọt sương khc la ấy lại được anh uốn thnh:

 

Nắng vng quyện trong sương, la

Tri m ha điệu - trổ bng

cho người v vng nhụy thắm

Vị đời lan tỏa mnh mng ( giọt sương v la)

 

Thật l kho, cũng thật l thật với Nam Kha. Nh thơ cứ tự thu mnh vo kn để cho thơ mnh nhả tơ bao xung quanh mnh một hng ro khng mu. Anh tưởng thơ mnh khng c mu thật sự, v Hội Thơ Ninh Ha cũng như thế! Cũng c những lc anh tm kiếm con người thật của mnh, muốn ph lệ ngồi nhn thế cuộc:

 

Hai tay m quả địa cầu,

Em ngồi trong ấy biết đu m tm...

...

Phiu du trong chốn địa đng,

Vui miền tin cảnh đừng than nổi niềm.. ( m trọn cuộc đời)

 

muốn lm một ci g đ cho đời, nhưng lực bất tng tm, đ được du vo miền tin cảnh m sao cn than nổi niềm nhớ ai, nhớ g, niềm chung hay niềm ring...? C ai biết được tm trạng nh thơ Nam Kha khi anh đứng dưới chn phật đi:

 

Dưới chn ức Phật từ bi

Nghe lng lắng đọng sn si hồng trần

Hồn tri theo đỉnh ph vn

Theo hương khi tỏa, xc thn vẫn cn

Biết bao phiền nảo đời thường

Lắng chm trong tiếng chung boong nhẹ nhng...(Dưới chn Phật i)

 

Phải rồi, khi con người qu nhiều nổi ưu phiền th tm đến một trong những chỗ dựa tm linh. Nhưng ưu phiền vẫn mi theo ta như bng với hnh trong đời thường, giữa tiếng chung cảnh tỉnh... Trừ khi no ta ngộ như một nh sư cỏng c gi qua vũng nước, rồi bỏ nng ở đ. Nhưng lại c một nh sư khc cứ cỏng nng trn lưng suốt cả đoạn đường...

 

Về Hoa Kỳ, ti v Nam Kha trao đổi với nhau về mu của thơ. Ti cho thơ l do tc giả ẩn chứa mu. Nhưng Nam Kha th cho l mu của thơ do người đọc thấy mu g n ra mu ấy. Cuối cng anh tặng cho ti bi thơ Ha Thn. Mở đầu anh viết Tặng L Anh Dũng khng thể pha mu cnh thơ đnh Ha Thn Lng b mu g chắc ai cũng biết. Ti họa vận lại thnh bi Dị Thể. Hai bi thơ được đăng trn www.ninh-hoa.com. Tiện đy ti cũng cho n vo trang ny để rộng đường thơ họa gọi l bạn thơ:

 

 Ha thn

Dị Thể
 

Em quất ngọ roi ln bờ mng phẳng

Chm lng đui lơ đảng phất vu vơ

Trệu trạo nhai những ngọn cỏ kh

V tư bước ưu tư suy ngẫm

Nhớ xưa đi chn gầy quanh quẩn

Ct bụi lơ ngơ qun lng đời mn

Lỡ nhịp cung đời nh mắt ho hon

Rơi lạc điệu cu thơ buồn hiu hắt

Sau đi knh đen lảo gi lạ mặt

Cất tiếng nghu ngao thả bổng ưu sầu

Khều bng trăng vng v vỏ đm su

Em no biết khng bao giờ em biết

Ta gởi linh hồn một nơi biền biệt

Ha thn thnh một kiếp b gi

Em cứ thản nhan la đến đồng xa

Rạo rực hoang mơ mi hoa tuyết

ằm thắm hương lan gi ru hồn bt

Lướt cung my tnh lng tử muộn mng

Lng đng khi sương thăm thẳm my ngn

Hồi sinh mộng ngun ngt đời quay quắt nhớ

Một thời sống, một thời yu một thời say

trăng cổ độ

Khng gian no trọn vẹn liếp trăm năm

 

 

Nam Kha

Ta ngồi du my trn bờ mng phẳng

Ngắm đn ruồi bay x xịt vu vơ

Trn qu hương ruộng la chy, cỏ kh

Ta uốn lưởi cnh đồng suy ngẫm

Thời chiến tranh bốn chn ta quanh quẩn

Uống nước hố bom lng ph hao mn

B lng vng trn thảm đỏ ho hon

Cỏ kh hiếm ta nhai g hăn hắt...

Giống b vng, qu hương vng quen mặt

Ta cy bừa quanh năm thng khng sầu!

Cng nng dn xẻn cuốc suốt đm su

C ai biết khng bao giờ ai biết,

Bổng một hm hai linh hồn cch biệt

Bệt trắng đm đen... đến với trẻ gi!

Cho nhiều sửa - Loại qu hiếm từ xa

em sức sống từ cnh đồng hoa tuyết

B ngoại lai nng niu hồn thi bt

Bỏ b cy nằm gặm nhấm mơ mng

Ta đ ko xe, cy ruộng ngt ngn

Nay đứng ngắm cnh đồng kh quắt nhớ!

Nếu đổi sửa để ruộng đồng nhn trăng thời

hoang sơ cổ độ

Rưng rưng sầu vng ngọc đến bao năm!

 

 

Leanhdung

 

Nam Kha v ti cũng c duyn gặp nhau v cũng c những điểm giống nhau: Cng tuổi Qu Mi, cng học V Tnh Nha Trang, cng Kha 26 Sĩ Quan Trừ bị Thủ ức, cng trồng cy si một người Nam Kha từng ni với ti: Tao đnh Chnh quy, mầy du kch, cuối cng du kch thắng Cng phục vụ bin giới Pleiku, cng l t nhn sau 75, cng lang bạt kỳ hồ trong văn chương thi ph v Ninh-hoaDotkhom... Nhưng Nam Kha th gắn b với qu hương, ở lại với giang sơn Nguyệt Cầm đầy khch thơ v nghệ sĩ! Cn ti th lưu lạc xứ người thm thẩm chiều tri.

 

Văn chương thi ph l lu đi bỏ ng! Ai cũng c thể đường hong bước vo lu đi thơ v văn chương với một đn nhận đầy phấn khch của những con người, những dn cư thơ chờ đn bn trong! Lu đi thơ đ đn tiếp Nam Kha v nhm Hội Thơ Ninh Ha một cch trn trọng. Nam Kha đ sng tc rất nhiều thơ v đ xuất bản nhiều thi tập đang được độc giả yu thơ mến mộ. Ti thật sự hạnh phc khi đọc thơ Nam Kha, rất hn hạnh l bạn thơ của anh!

 

letamanh!

 

Tặng Nh Thơ Nam Kha v Hội Thơ Ninh Ha 

Nếu

 

Nếu ngy no em nhn anh xa lạ,

o tm đ thay, tnh đ hương xưa,

Tim sắc đ, ta nhn em bng thoảng

Vc dng ngy xưa n mấy cho vừa!

 

Nếu ngy no anh thấy em dạo phố,

Lưng uốn, mi cong u yếm người tnh

Anh quay mặt mĩm cười, em bước vội!

Cht mong manh ta lng đn lặng thinh...

 

Thi nh em nhắc lm g kỷ niệm

Tnh yu đầu l một giấc mơ qua

Anh chm vội se lng nhn khi thuốc

Bng em yu như sương đọng nhạt nha

 

C con chim đang tm đường về biển,

Gọi bng quơ đn đ lạc về đu,

Anh nhớ c một buổi chiều xa qu,

Ta hứa với nhau tnh chẳng thay mu?

 

leanhdung

 

  

 

 

leanhdung
 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương