Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ninh Ha phải chờ khi bạn b cưới vợ, gả chồng cho con chng ti mới c dịp gặp nhau tr chuyện, thăm hỏi nhau. Hm đi đm cưới con gi Chu (nh đn), ngoi ci vui được hội ngộ chng ti cn được thưởng thức một chương trnh ca nhạc đầy ấn tượng của những ca sĩ Ninh Ha một thời.

 

Người đầu tin ln sn khấu l anh Bnh. Anh Bnh c giọng ht trầm v ấm. Bi Mộng Dưới Hoa m anh ht gợi nhớ Jo Marcel thuở no. Tiếng vỗ tay hoan h lm mọi người phấn chấn. Anh Thanh Liễu sức khỏe khng được tốt cũng cố gắng cầm micro. Rồi Su Ta trẻ trung si nổi với "Su Mươi Năm cuộc đời ". V từ đ đm cưới bỗng biến thnh một live show đầy ho hứng. Nhn những ca sĩ tc đ bắt đầu ng sang mu muối ti bỗng chạnh lng nhớ tới ci thời họ trẻ trung biết bao nhiu, si nổi biết bao nhiu cch đy hơn ba mươi năm. Ci thời họ gầy dựng một phong tro nhạc trẻ thật mới lạ, thật hấp dẫn đối với cuộc sống vốn trầm lặng của Ninh Ha.

 

 

Năm 1965 ở ng ba đường ln Ban M Thuột c mở ra một tiệm bn điện my. Thời ấy cuộc sống của người Ninh Ha cn ngho lắm. Ci tiệm bn radio, cassette, ampli, loa thng ấy đ lm cho cc bạn trẻ ở Ninh Ha m thầm ao ước. Họ ước c được một ci cassette trong nh, họ ước được c dịp xem những ban nhạc sống biểu diễn, họ ước một ngy no c thể đứng trn sn khấu trong một ban nhạc với ci tn do mnh tự đặt. Khng t những cậu b dừng xe đạp trước tiệm Vạn Kim để nghe k mỗi khi ampli trong tiệm mở hết cng suất. Rồi cc con trai ng chủ tiệm theo học đn guitar với anh Mậu. Khi anh Hồ Khải tậu về một dn trống mới toanh đẹp lộng lẫy th hầu như con tim của cc chng trai ở phố Ninh Ha như chong ngợp. Anh Thanh Liễu con ng chủ Vạn Kim bỏ đn guitar sang học trống với anh Hồ Khải. t lu sau, Ninh Ha xuất hiện một ban nhạc trẻ rất trẻ với ci tn "The Red Cats". Thnh vin của "The Red Cats" gồm Dương Văn L Guitar bass, Hn Vinh Su Solo, Vương Văn accord kim ca sĩ, Thanh Liễu trống kim ca sĩ.

 

Thnh vin của "The Red Cats" cn trẻ lắm người lớn nhất chưa đến 20 nhưng họ đ được mọi người i mộ v thường xuyn xuất hiện trong cc chương trnh văn nghệ của cc trường học vo dịp Trung thu, cắm trại, pht thưởng.

 

 

Từ năm 1870 ban nhạc đổi tn thnh "The New Pool Family". Người yu nhạc ở Ninh Ha vo thời bấy giờ khng qun phong cch trẻ trung của Vương Văn trong những bi ht dễ thương như "Ti Muốn ", "Huyền Thoại người con Gi ", "Thương Nhau Ngy Mưa ".

 

Ban nhạc cũng thnh cng trong cc ca khc nước ngoi như "Proud Mary", " Love is Blue", "Ben Ben ", " Love Potion Number Nine", "Hey Jude"...

 

 

Khng được đo tạo từ trường lớp no, chỉ tự học nhưng với lng say m nhạc trẻ "The New Pool Family " đ dần chiếm được cảm tnh của mọi người v phạm vi hoạt động bắt đầu mở rộng. Trung Tm huấn Luyện Lam Sơn, Pho Binh, Biệt Động ở Dục Mỹ, tiểu đon 227, bin đon 25 ở Hn Khi l những địa điểm m ban nhạc trẻ từng nhiều lần trnh diễn với nhiều lời khen ngợi.

 

"The new Pool Family" cũng được sự thương mến, gip đỡ của ban nhạc Tiểu Khu với cc anh Hồng Thin, Ngọc (Bass), Mạnh (trống) v họ đ từng một vi lần cng biểu diễn trn một sn khấu. Một thời người Ninh Ha đ quen thuộc với hnh ảnh anh Mai tất bật lo cho gin m thanh với giọng thử micro đặc biệt "a l thử my..one, two, three, one, two, three...". Người ta cũng khng qun cc danh hi. Trừ Điệp, Ra, Qu... Cc nữ ca sĩ vừa xinh đẹp vừa ht hay như T Anh, Kiều Trinh.....

 

Từ năm 1974 ban nhạc "The New Pool Family " đ trưởng thnh v vươn xa. Họ chơi nhạc cho vũ trường Bạch Mai ở Quy Nhơn ".

 

Ninh Ha lc ny bắt đầu xuất hiện thm những ban nhạc "little family" gồm cc bạn trẻ yu thch nhạc trẻ tự pht lập thnh ban nhạc để "Mnh đn, mnh ht, mnh nghe ". Một nhm học sinh của trường Trần Bnh Trọng gồm cc anh Vương, Xun, Uẩn cũng đ nổi đnh, nổi đm trong phạm vi phố huyện.  Anh Lương Minh Đức (em chị Huyền Chiu), anh Phan Minh Dũng (em chị Phan Thị Kiều Oanh) dn Ninh Ha nhưng học ở V Tnh Nha Trang cũng say m m đn v m mộng trở thnh những tay lead tay bass. Đặc biệt ở Dục Mỹ c gia đnh Đại y Lam Sơn H Đnh Nghinh (TTHLLS) đ lập một ban nhạc gồm thnh vin l cc con của ng với anh Hng l tay trống, anh Dũng bass, anh Cường lead. Hầu như tất cả cc con của Đại y Nghinh đều ht rất hay v cc "ca sĩ" H Thị Thu Loan, H Thị Thu Thủy, H Thị Thu Lin, H Minh Quang đ lm cho ban nhạc gia đnh thm vui nhộn, đầm ấm vo những dịp tết, h. Thỉnh thoảng ban nhạc của gia đnh Đại y Nghinh cn c sự gp mặt của một người rất nổi tiếng trong lng nhạc trẻ ở Nha Trang.  Đ l anh Mạnh, con trai trưởng của tiệm ăn tại Dục Mỹ, tay trống một thời tại thnh phố Nha Trang.

 

 

Từ cuối những năm 60 đến đầu những năm 70 quả thật c một phong tro nhạc trẻ v cng si động, v cng trẻ trung, v cng dễ thương ở Ninh Ha. Rồi bỗng chốc tất cả tan thnh my khi.

 

Ti mong rằng bi viết ny sẽ lm cho nhiều bạn sống lại "Một thời Ninh Ha Nhạc trẻ " v biết đu nhiều hơn nữa những kỷ niệm vui tươi về phong tro nhạc rất dễ thương ấy sẽ được cc bạn kể tiếp.

 

 

 

 

Lương L Minh Tr
Xun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương