Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Vợ chồng người viết v gia đnh nh văn Đỗ Hồng Ngoc (ngồi giữa).

 

Đỗ Hồng Ngọc l nh văn được biết đến nhiều trong nước cũng như ngoi nước. ng l nh văn v cng gần gũi với người đọc. L một bc sĩ, ng thấu hiểu nỗi bất trắc, mong manh của kiếp người từ khi l đứa b sơ sinh cho đến khi gi heo may đ về. L một nh thơ,

ng

Thương mi ni my xa

Nụ mai vng trước ng

 Gc phố bờ quạnh hiu

 Con đường xưa đứng đợi

 (Qu Nh Đ H N)

Khng l họa sĩ chuyn nghiệp, ng vẫn c những giy pht đa vui với đường nt qua những bức k họa rất đng yu.. ng lun lun muốn rủ r mọi người hy cng rong chơi với ng cho hết một cuộc tồn vong m hnh trang chỉ cần tnh yu thương v lng trn trọng sự sống nhiệm mu. Sợ mọi người nản lng, trn chuyến xe của ng, bằng giọng văn hm hĩnh ng lm cho mọi người đi khi bật cười qun cả cuộc hnh trnh mệt nhọc. 

 V ng đ được một lượng độc giả đng đảo vui vẻ đi theo với những cuốn sch xinh xắn như:  

 Nghĩ Từ Tri Tim

 Gi Heo May Đ Về

 Gi Ơi Cho Bạn

 Những Người Trẻ Lạ Lng

 Cnh Mai Sn Trước

 Thư Gửi Người Bận Rộn

 Như Thị

 Như Ngn Thang Thuốc Bổ

 Cũng Chẳng Khoi Ru ?

Ti cũng l một độc giả yu mến ng

 Cho nn ti rất bất ngờ v rất vui được nhn thấy nh văn Đỗ Hồng Ngọc xuất hiện ở...Ninh Ha, qu hương ti, một nơi chốn xa xi, một huyện lỵ nhỏ b tận miền trung.. ng đang đi nghỉ cng gia đnh ở bi biển Dốc Lết. 

 Chắc chắn l ti khng bỏ qua một cơ hội hiếm c như vậy. Ti xin ng một cuộc chuyện tr v đng như ti hy vọng, nh văn Đỗ Hồng Ngọc đ vui vẻ đồng . 

 bg-star-1 Thưa ng, mọi người đều bảo đời l bể khổ. Một người vững vng, lạc quan như nh thơ Nguyễn Cng Trứ m cũng c lc than rằng: 
 

 Kiếp sau xin chớ lm người

 Lm cy thng đứng giữa trơi m reo 

V cứ mỗi lần Tết đến người ta vẫn chc nhau một cu rất cũ happy new year.

Hạnh phc l thứ qu gi nhất, l mục tiu của đời người. Theo ng, chng ta nn nghĩ như thế no về hạnh phc ?  

Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN): Nguyễn Cng Trứ khng ngờ đ thi chứ cy thng by giờ cũng khổ lắm! Cứ ln Đ-Lạt th biết. Những rừng thng bạt ngn thơ mộng của Đ Lạt ngy xưa by giờ cũng xc xơ v bị đốn, bị đốt, bị chặt ph, loang lỗ, trơ trụi rất tội nghiệp!  

Theo ti, ta khng cần đợi Tết mới chc nhau happy new year đu! Bởi mỗi ngy l một ngy mới toanh. Good trong Good morning chẳng hạn đ hm happy rồi đ.  

Hạnh phc l thứ qu gi nhất trn đời, đng vậy. N na n giống như sức khỏe: sự sảng khoi (well- being) về cả thể chất, tm thần v x hội. Nhiều khi n c đ m ta khng nhận ra! Ta lo đi tm kiếm đu đu. N c vẻ rất chủ quan nhưng dần dần người ta đ tm ra được cch đo đạc. Chẳng hạn về sức khỏe, Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) gần đy đ đưa ra đựơc một bảng những chỉ số để đo đạc rồi đ, thng qua sự đo đạc chất lượng cuộc sống (quality of life assessement). Ta cũng c thể đo đạc được hạnh phc vậy! Chẳng hạn ở Bhutane, một quốc gia nhỏ b dưới rặng Hy m Lạp sơn đ đưa ra khi niệm Tổng hạnh phc quốc gia (GNH= Gross National Happiness) để thay thế cho khi niệm GNP (Tổng sản lượng quốc gia). GNH đựơc đo đạc dựa trn 4 tiu ch:gồm mi trường thin nhin, mi trường văn ho v những thiết chế x hội phục vụ người dn cng với sức khỏe v tuổi thọ của họ. Nhưng d sao, hạnh phc trước hết l một cảm nhận c nhn, nhiều khi rất chủ quan nữa. Hạnh phc rất đơn sơ/ Nhịp đời xin bước chậm Huy Cận ni thế. N đơn sơ nn phải c mắt tinh đời mới nhận ra v phải c cht nhởn nhơ để khm ph, để enjoy n, chứ tốc hnh qu th c khi chưa kịp nhận ra đ về đến bến! 

bg-star-1Năm kia, trong một bi bo Xun ng c đưa ra một khi niệm kh hay l Hạnh phc bnh qun đầu người. Xin ng ni thm điều ny ?  

ĐHN: Cẩn thận với bnh qun! Một nng dn ở Nam bộ c lần ni về bnh qun như sau: Một người ăn một con g, mt người đứng nhn, bnh qun mỗi người nửa con g! Cho nn khi niệm bnh qun rất đng ngại khi người ta cố tnh chia sẻ sự bất cng!  

Tri lại, hạnh phc cũng l sự chia sẻ, nhưng khc. Khi ta khư khư m trọn hạnh phc một mnh, hạnh phc nhỏ nhoi, mn mỏi đi. Cn khi ta chia sẻ cho nhiều người, hạnh phc như dng trn hơn. C người hỏi Đức phật vậy chớ chia sẻ ci phước của mnh th ci phứơc đ c mất đi khng? Phật trả lời: cũng giống như ngọn lửa ở cy đuốc, trăm người ngn người đến mồi lửa để thắp sng, để nấu ăn th ngọn lửa vẫn cn nguyn. 

Ta thường ni đến khi niệm thu nhập bnh qun đầu người (per capita income) như một cch chia đều tổng sản lượng quốc gia (GNP) cho mọi người dn trong một nước, nhưng đ l cch chia bnh qun kiểu con g, cn hạnh phc th c thể chia bnh qun kiểungọn lửa! Một đằng l vật chất, một đằng l sự an lạc, l niềm vui, l sự sảng khai, l chất lượng cuộc sống! Ở Si Gn by giờ đ c nơi bắt đầu bn oxy v người ta sống trong mi trường ngột ngạt, thiếu dưỡng kh để thở, sanh nhiều thứ bệnh tật, th ở Ninh Ha cn chưa bị đ thị ha, chưa m mịt khi bụi, mọi người c thể cng ht thở một bầu khng kh trong lnh. Một hạnh phc như vậy c khi khng dễ nhận ra đu! 

Ti đ mượn khi niệm tổng hạnh phc quốc gia của Bhutan để đặt ra ci gọi l hạnh phc bnh qun đầu người (per capita happiness) cho vui vậy thi! Nhưng thật bất ngờ đựơc nhiều bạn đọc quan tm chia sẻ. 

bg-star-1Thưa ng, tại sao niệm Tổng hạnh phc Quốc gia khng xuất hiện ở cc nước văn minh, giu c nhất m xuất hiện ở một nước ngho v b nhỏ như Bhutan ? 

ĐHN: Hnh như cứ hễ văn minh cng cao, con người cng sống xa cch vớithin nhin, với con người. Người ta sống trong ước lệ, trong kiểu cch, nhiều khi kệch cỡm v xa hoa. Cc gi trị thực bị lệch lạc đi. Cn cứ hễ cng giu c th người ta cng tranh nhau để giu thm, giu nữa, giu nhất, chạy đua với sự xếp hạng no đ. Dĩ nhin cũng khng nn sống thiếu văn minh, v cng khng nn sống trong ngho đi. Nhưng biết đến đu th đủ khng dễ. Bhutan đ rất can đảm, chọn cho mnh một cch sống hạnh phc. By giờ th khi niệm GNH khng cn xa lạ, v đ c những hội nghị quốc tế bn đến một khi niệm hạnh phc lớn hơn cho tất cả mọi người, thứ hạnh phc ton cầu ha: GIH (Gross International Happiness) bởi v người ta sống lin đới với nhau trn cả hnh tinh xanh ny, khi m một con bướm rung cnh ở rừng Amazone c thể lm vỡ tảng băng miền Bắc cực! 

bg-star-1Chạy theo GDP đất nước chng ta đang lm vo cảnh hy sinh cảnh quan mi trường, cạn kiệt ti nguyn thin nhin, ph hủy truyền thống v cả nền tảng gia đnh (trong bi viết của ng). chng ta phải lm g để tự cứu trước khi trời cứu?  

ĐHN: Trời khng cứu đu! Đến một lc no đ, người ta sẽ giật mnh v tự cứu. Chẳng hạn bao nhiu năm nay c bao nhiều dng sng đ qua đời, bao nhiu cnh đồng sinh.ung thư, nhưng mi đến vụ Vedane người ta mới giật mnh. Th ra khng phải cứ c nhiều tiền, c GDP cao th người dn cng hạnh phc! Rồi vụ lụt lịch sử ở H Nội, vụ ngập lịch sử ở Si Gn, vụ chy rừng ở C Mau Phải trả một ci gi no đ để đựơc giật mnh. Khng phải tự nhin m vịnh Vn Phong đựơc giải thot, khng bị biến thnh nh my thp!
 

bg-star-1Ở Lagi ( Binh Thuận) nơi ng sinh ra l một nơi c ni, c biển, v cũng c một dng sng nhỏ tn sng Dinh. Thật giống Ninh Ha, nhưng ở Ninh Ho c mn nem chua đặc sản cn qu ng ? C phải đy l lần đầu ng đến Ninh Ha?

 

ĐHN: Khng, ti đến Ninh Ha nhiều lần, v ti cũng m Ninh Ha như m Lagi của ti. N c ni, c đo, c đồng ruộng, c tri ngọt cy lnh v dng sng Dinh thơ mộng chảy qua. Lagi cũng c biển, c đồi dương, ct trắng. Ti m Lagi v n cn hoang sơ lắm. Nhưng, v Lagi khng xa Mũi N nn tương lai sẽ mọc ln những resorts honh trng đến nỗi người dn sẽ khng cn chỗ để đi tắm biển! Ti cũng sợ Ninh Ha rồi đy đ thị ha hoặc biến thnh chỗ đổ chất thải cho cc khu cng nghiệp! Ti c một anh bạn nh văn m Ninh Ha chết đựơc, ngy xưa khi anh mới tri dạt vo Ninh Ha, anh nhn Ninh Ha lỗ chỗ ruộng vườn từng mảnh nhỏ tưởng l ci o rch, đến khi thấm Ninh Ha rồi mới thấy ho ra đ l một ci o hoa. Ci đẹp, phải khm ph. Ci đẹp bn trong cn cần một khả năng khm ph lớn hơn. Em ơi em đẹp v cng/ V em c ci lạ lng bn trong (Bi Ging) l vậy! Ninh Ha c mn nem đặc sản nổi tiếng, cn Lagi (Phan Thiết) c mn nước mắm tuyệt vời. Lagi cn c mn bnh căn, thứ bột nướng con nh ngho trn bếp than hồng rồi chấm vo nước mắm đm cay x họng hoặc ăn với c nục kho rục l mn m ai xa qu cũng thm v nhớ! Ti ở Saigon nửa thế kỷ, lu lu phải chạy về Lagi kiếm bnh căn! M hnh như. mn ăn no của mỗi miền đều ngon cả, bởi khi ăn mn ăn qư mnh người ta khng chỉ ăn, người ta như được sống lại cả chuỗi ngy thơ ấu...  

 Xin cm ơn những tnh cảm của ng dnh cho qu hương Ninh Ha.  

 

 

 

Lương L Huyền Chiu
Ma Xun 2009

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương