Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

              Nhn dịp xun Kỷ Sửu, ti xin chn thnh gởi đến gia đnh Trang chủ người Xm Rượu, cc anh chị c mặt trn trang ninh-hoa.com, cc anh chị đồng hương Ninh Ha cng cc bạn học thn thương nhất của ti năm mới được mọi điều tốt lnh, dồi do sức khỏe v được vạn sự Như . Nhn đy ti xin giới thiệu đến cc anh chị v cc bạn đường về một miền qu sng nước hữu tnh m đ c lần ti đặt chn đến. Đ l Đồng Bằng Ty Nam Bộ.

 

              Từ dốc cầu Knh Tẻ thuộc quận bảy thnh phố Si Gn. Chng ta hướng thẳng trn Đại lộ Nguyễn Văn Linh l con đường trọng điểm của khu đ thị mới Ph Mỹ Hưng, nếu ta rẽ phải xui theo những tn cy xanh, ta sẽ nhn thấy nhiều con đường thẳng tấp được chia lm hai hng song song nhau m hai bn đường l những to nh được xy v qui hoạch theo cng kiểu cng tng. sang trọng v ngăn nắp. Hai bn đường l những đầm sen cuối ma, tuy chỉ cn vi bp rải rc nhưng vẫn cn tỏa ra mi du dịu hương thơm. Đi hết Đại lộ Nguyễn văn Linh, nếu ta rẽ tri sẽ về miền Ty nếu rẽ phải l vng ngược về thnh phố. Đến khu vực quận Bnh Chnh c dấu cột mốc qua cầu Bến Lức, ta sẽ về tới Long An. Ở đy c rất nhiều con đường rẽ về nhiều ng Long An - Mộc Ha Ty Ninh - Đồng Thp Mười nhưng nếu ta muốn về miền Ty sng nước th ta cứ theo dng m đi thẳng.

 

 

               hai bn đường, hng qun mọc san st bn nhau, thi nhau mời mọc từng đặc sản cũa mỗi địa phương No l rượu G Đen đậm đ nổi tiếng. Thơm, Khm ở Long An ngọt lịm, tươi vng như mật ong.

 

 

               Khi xe chạy đến thị x Tn An c một ng tư nhỏ với vng xoay trồng nhiều hoa nằm khim tốn, với xe gắn my th ta đi thẳng, nhưng cc xe từ bốn bnh trở ln, ta phải theo vng xoay rẽ phải (đ l theo lịch trnh qui định để trnh khỏi tnh trạng n tắc giao thng). Con đường như rẽ theo hai hướng hon ton khc nhau, nhưng chỉ 15 pht ngồi xe, chng ta lại thấy chng nhập thnh một đi su vo địa phận Long An. Tứ đ ta cứ xui dng, cng đi xa thnh phố cc con sng hiện ra như đng hơn, chằng chịt hơn, ko theo nhiều cy cầu nối liền.

 

 

              Qua hết Long An, ta về với Tiền Giang, nơi đy l qu hương sản vật của cy tri miền nhiệt đới Ở đy c v sửa Vĩnh Kim, Sầu ring - Măng cụt Ca cao. Đn cho qu khch l sự hiện diện của cc loại Dưa. Dưa lưới Dưa hong kim Dưa hấu Dưa gang. Ở hai bn đường nếu vo dịp Tết, ta sẽ thấy r hơn nt no nhiệt của n v nơi đy l một trong những đầu mối cung cấp Dưa hấu cho cc chợ từ Nam ch Bắc.Trong ma những tri Dưa hấu ngon ngọt theo xe Tải ngược, xui lm qu Tết để nhớ đến qu hương thm đậm đ. Bn cạnh đ nếu vo vụ Bưởi - vụ Cam những sạp Dưa cũng chưng thm những quả Cam - Bưởi xanh rờn trn trĩnh v đặc biệt l người dn bun bn nơi đy rất hiếu khch nn gi cả rất mềm, v vậy rất hợp với ti tiền của dn địa phương v cho cả khch phương xa.

 

              Về đến ng ba Trung Lương của Tiền Giang, đnh dấu bởi một vng xoay c trồng nhiều hoa xen lẫn cỏ xanh, đi thẳng ta tới thnh phố Mỹ Tho, Đến đy ta phải gh vo qun để thưởng thức mn ăn đặc sản vng ny đ l Hủ Tiếu Mỹ Tho, đảm bảo với qu khch l : Ăn một lần sẽ gh lại lần hai. Từ Mỹ Tho ta phải qua ph Rạch Miễu v đn với Bến Tre Bến Tre l qu hương của Đạo dừa v vậy cc Cồn Phụng - Cồn Thi Sơn lc no cũng thơm phức mi kẹo Dừa.

 

 

Chng ta phải ủng hộ nơi đy với những ti kẹo dừa để về lm qu cho gia đnh. Rời khỏi Bến Tre, nếu rẽ phải l ta vo trại rắn Đồng Tm v xe lại xui theo miền sng nước để đi thẳng về với Vĩnh Long.Xe chạy đến đy ta sẽ thấy hai bn đường cy xanh xen lẫn nh dn thấp thong, thể hiện cho ta thấy một vng nửa Tỉnh nửa Qu, hng qun cũng san st, mời mọc khch nghỉ ngơi, mua sắm,..

 

 

              Qua Cai Lậy - Ci B An Hữu, nơi đy khng biết bao nhiu cy cầu đ in dấu vệt xe, khng biết bao nhiu nhnh sng đ in bng để đưa ta vể với Mỹ Thuận Mỹ Thuận ngy xưa l bến Ph rẽ từ An Hữu qua Sa Đc -Đồng Thp cũng con đường ny ta c thể đi tắt về Cao Lnh - Đồng Thp qua cầu Mỹ Thuận hướng thẳng sẽ cho đn ta về với Vĩnh Long.  Dưới chn cầu l trạm thu ph xe, xe đạp v xe Hon da th được miễn ph, cn xe hơi th sau khi đng lệ ph xong l c dịp để lao vun vt ln cầu để đn gi, đn nắng,đn mu ph sa đang cuồn cuộn dưới dng sng Cửu Long, m khch viễn phương đến đy cho rằng n khng đẹp, khng trong.nhưng những người dn ở đy họ phải lun nghing mnh cm ơn điều đ v chnh nhờ c con sng ny v mu ph sa ấy đ t điểm cho những thảm cỏ xanh nơi đy một mu xanh bạt ngn, cho người dn miệt vườn lam lũ nụ cười mn nguyện trong những ma bội thu.

 

 

              Đứng bn ny dốc cầu ta sẽ thấy n rẽ ra lm hai hướng,bn.phải l về Sa Đc - Đồng Thp rồi đến Chu Đốc An Giang Sc Trăng Nơi đy ta sẽ được thưởng thức biết bao cu h với điệu lm thn của b con dn tộc. rồi rẽ tri ta lại về với Vĩnh Long c gạo trắng nước trong - Tr Vinh c ao b Om cổ knh.Ngy xưa, Vĩnh Long nhộn nhịp nhất ở phường 2 đường Nguyễn Huệ.ngy nay Vĩnh Long sng đn với đường Phạm Thi Bường nơi c cc trường học nổi tiếng,nếu ta qua dốc cầu th nơi đ l sự hiện diện của cc ngn hng, bn cạnh l trường mầm non nổi tiếng do cc Ma soeur giảng dạy, nơi đy đ c biết bao học tr đ lớn ln v thnh ti.

 

              Rời khỏi trung tm thnh phố, ta sẽ đi đến bến ph Đnh Khao ( m người dn ở đy cn gọi l ph Bắc cổ Chin ) bắt qua sng Cửu Long để về với miệt vườn cy ăn tri. Vĩnh Long c hai c lao. c lao An Bnh v c lao Bnh Ha Phước, ở c lao th hầu như nh no cũng thế, sau l vườn trước l sng. Ở đy vườn cy rất rộng, v vậy người dn c thể tự hnh thnh nn cc vườn cy sinh thi, mục đch l đn cho cc du khch phương xa. Với thảm vật v đất đai sẳn c, họ chỉ cần đầu tư một cht để cũng cố lại ngăn nắp hơn, tươm tất hơn, họ chỉ cần đo thm vi ci ao nhỏ hay vt lại cc ao cũ được trn trỉnh hơn, vung vắn hơn, rồi họ thả hoa sen hay trồng hoa sng, thả c..Những gi Lan được vắt ln trn nhnh nhn, nhnh chm chm, thế l họ c được một vườn cy sinh thi. Rồi họ lập nn những cu lạc bộ Đờn Ca ti Tử, cng nhau đờn ca ht xướng, mục đch l để duy tr nt truyền thống dn tộc v cũng để khoe nt đẹp tinh thần của mnh với bạn b cả nước Ở đy họ rất tự nhin, giản dị, gần gũi dễ gy cảm tnh để khoe những bản sắc đậm đ tnh qu hương. Ở nh vườn đu đu cũng gắn liền hnh ảnh vườn cy ao c. họ rất mến khch nn c ở đy khng nui để bn m chỉ để ăn hay tiếp đi bạn b.

 

 

              Nếu chng ta được đến đy, miền Ty Nam Bộ sng nước ny, th đu đu cũng thấy canh chua, c kho tộ, c Điu Hồng, c Tai Tượng chin x cuốn bnh trng, g luộc x phay. Ở đy hầu như khng c sự phn định r rệt, nhưng chắc chắn một điều l chng ta sẽ bị li cuốn v lưu luyến bởi phong cảnh hữu tnh, vườn cy xanh mt v đặc biệt l lng mến khch, sự chn chất mộc mạc của người bản xứ.

 

  

 

 

Lương L Bch San
Xun Kỷ Sữu
2009

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương