Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

         Chỉ cn mấy ngy nữa thi, năm T rt lui, nhường bước cho năm Sửu. Khắp nơi khng kh rộn rng hẳn ln. Phải c dịp ra ngoi, ha vo dng người đng đc nhộn nhịp, chen chc mua sắm mới hiểu thế no l sinh hoạt mua bnngy Tết. Ai cũng tất bật, vội vng như sợ năm kề thng cận, khng kịp sắm Tết sẽ khng kịp ăn tết vậy. Đến giờ pht ny th trng nh ngoi ng, đu đu cũng c khng kh Tết. Nh nh lo dọn dẹp, lau chi sạch sẽ để đn Tết.

 

         Gia đnh ti cũng khng ngoại lệ, ti v c em gi lo chu ton cng tc ẩm thực, cn cc chu ti đảm trch cng tc vệ sinh. Hm nay - 27 Tết ai ai cũng đ hon thnh xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ti thả bộ bước chn ra chợ hoa rồi tần ngần đứng trước một dy cy Trạng Nguyn với những chiếc l đỏ v l xanh chen lẫn nhau, những chiếc l đỏ tụ ngay giữa, chung quanh những cnh l gi mu xanh mọc tỉa trn thật đẹp mắt, thế l ti quyết định mua 2 cy mang về nh, trước l để by cho qun c ph thm đẹp mắt, sau đ tiện thể để chưng 3 ngy tết. Ti rất thch chưng những chậu hoa lạ xinh trong nh vo dịp tết, chỉ c vo dip tết hoa mới by bn nhiều, hơn nữa c nhiều loại hoa rất lạ v đẹp mắt, ti rất yu những chậu hoa b b xinh xinh nhỏ xu thường c trong 3 ngy tết, chắc l chỉ để chưng tết, chiều cao khoảng 15 cm c cả gốc lẫn ngọn, ngoi ra cn c những loại cy c tri như cy khế nhỏ đầy những quả cũng b xu thật dễ thương, nh vườn trồng thật kho, nhn giống như những chậu cy t hon. Ti nhớ năm ngoi ti c mua một cặp Mai Chiếu Thủy, nh vườn họ cắt tỉa nhiều hnh cnh quạt nhỏ xinh thật dễ thương, cũng ra bng trắng thơm phức, cho mi đến năm nay vẫn cn sống một cy, chắc l ti cũng sẽ tm mua loại cy nho nhỏ như thế để trang tr nh cửa v để ngắm cho vui mắt.

 

         Sung sướng biết bao khi được rảo bước trn con đường TT con đường rộng ri thong mt nối di đường NTP đến LTK, để ngắm nhn những gian hng bn cy cảnh, hay ni đng hơn Những sn vườn nho nhỏ by bn đủ cc loại hoa v cy cảnh, ngy thường ti vẫn thch đi trn con đường ny, để được ngắm nhn cảnh sắc thin nhin, hầu c thể giảm bớt phần no những căng thẳng trong cuộc sống.

 

         Đặc biệt vo dịp Tết như thế ny, cc vườn cy cng khởi sắc thay hươngbiết bao sản phẩm nghệ thuật được trưng by. Hồn ti reo vui sung sướng Trời ơi! đẹp qu! . Tiếc thật, ti đ qun khng mang theo my ảnh, phải lưu lại những hnh ảnh ny thiTự nhin ti thấy chng lng, nỗi nhớ mẹ quay quắt tro dng! Những ci tết trước đy, ti vẫn thường đi ngắm chợ hoa cng Mẹ. Mẹ ơi! con sẽ chọn mua một chậu Bonsai thật đẹp, con sẽ chọn loại cy mẹ thch, để được giảm phần no nỗi trống vắng Mẹ.

 

         Mấy hm nay cng em gi chuẩn bị cc mn ăn ngy Tết, nhiều khi ti nhớ mẹ đến rưng rưng nước mắt, sự thiếu vắng Mẹ lm cho khng kh Tết thiếu sự rộn rng, Mẹ ti rất cố gắng v mong muốn được về vo dịp tết, trước l để trnh ci lạnh se da cắt thịt nơi xứ người, sau l tm cơn nắng ấm nơi qu nh v hưởng hương vị Tết cng con chu cn lại bn VN, nhưng c lẽ v l do sức khỏe nn Mẹ khng về được. Vắng Mẹ chng ti như thiếu vắng hương vị Tết, d Mẹ đ gi, nhưng c Mẹ, Mẹ vẫn khng chịu ngồi yn, tay lm việc ny lm việc kia để chuẩn bị cc mn ăn 3 ngy Tết,   Mẹ ơi! dưa mn củ kiệu, thịt ngm mắm vẫn như mọi khi mẹ dặn chng con đ ngm đng vo ngy đưa ng To 23 m lịch, những hương vị Mẹ đ cho chng con thưởng thức trong mấy ngy Tết khi chng con cn b, chng con đ học hỏi được từ sự dạy bảo của mẹ, d khng c mẹ bn cạnh, d lm t hay nhiều cũng khng bao giờ thiếu vắng những mn ăn đ trong ngy Tết Mẹ a. Chng con lm để nhớ đến Mẹ nhiều hơn, nhớ đến khng kh quy quần của gia đnh mnh m Ba mẹ đ tạo nn Con biết bn đ cc anh chị v cc em cũng tổ chức ngy cuối tuần họp mặt gia đnh để mừng tuổi Mẹ, gia đnh mnh vẫn sum họp chc tết l x, con chu vy quanh Mẹ, Mẹ đ c Chắt để ku bằng b Cố rồi, chức của Mẹ lớn lắm đ.

 

         Mẹ ơi! Mẹ cố gắng giữ gn sức khỏe Mẹ nh! để cho con cn c dịp m Mẹ d Mẹ c gầy hơn ở tuổi gi, con xt xa khi nhn thấy Mẹ gầy hơn xưa nhiều! Nhưng d Mẹ c gầy yếu đến đu, Mẹ vẫn l chỗ dựa vững chắc cho chng con, d nh mắt mẹ c mờ yếu đến đu Mẹ vẫn tỏa ra nh sng diệu kỳ soi sng cho đời chng con. Mẹ ơi chng con mi mi mong được ở bn cạnh Mẹ v mong sao được cng mẹ đn giao thừa.

 

 

 

H Thị Thu Thủy
Xun Kỷ Sửu 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương