Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 


          Trong mỗi chng ta, tận su thẳm tm hồn ai cũng c một miền qu hương ring đề thương để nhớ. Ni về sự thương nhớ ở nơi mnh được sinh ra v lớn ln c vẻ mnh mng trừu tượng qu, ở nơi đ gồm tất cả những điều m chng ta cảm nhận được theo cch rất ring của mnh, c thể đẹp v xấu, yu v giận, thức ăn, thức uống ngon hoặc dở,v.v sự vật diễn ra thật v tnh trong bao nhiu thời gian ta ở đ. Nhưng khi rời chn đi đến một nơi khc c thể vui th hơn, sung tc hơn, liệu ta c thực sự qun được nơi chốn m khi sống cng với n ta đ rất đổi ơ hờ, rồi trong giy pht thinh lặng c đơn ta suy nghĩ mng lung, tự gợi lại trong k ức đ ngủ qun bao năm, rồi bất chợt những bước chn nhung nhớ nhẹ nhng trở về g cnh cửa tiềm thức. A ! Ta biết đ l thương nhớ qu xưa, thi thc ta trở về chốn cũ, d chỉ đi ngang qua một địa chỉ m chủ nhn đ ra người thin cổ từ lu, hay hỏi thăm vớ vẫn vi cu về một người đẹp đ thnh qu khứ. rồi ăn những mn dn d quen thuộc m hương vị đ nằm su trong lưỡi.

 

          Vng đất lưng tựa vo ni mặt nhn biển cả, được hnh thnh từ cuối thế kỷ 17, nhờ cng mở ci của Cha Nguyễn Phc Tần, sau nhiều lần thay đổi, tn Ninh Ha đ ra đời km theo những địa danh, xm Rượu, xm Mới, cầu Gỗ, dốc Ga, lầu Thương chnh ở Hn khi v..v..khch hỏi đường như thế sẽ được chỉ dẫn nhanh hơn. Xin trở về với sự thương nhớ của ti sặc mi trần tục, thm qu những mn bnh ở N H, cm ơn ng Cha Nguyễn no đ đ để lại cho đất ny một b phi xinh đẹp, giỏi giang. B phi ấy dừng chn ở xm Rượu, truyền cch lm cc mn bnh cho dn lng,(hiện vẫn cn lăng B v), đy chỉ l giả thuyết v cc mn bnh rất giống cc mn bnh của cố đ Huế, tuy c hương vị rất ring cho hợp với điều kiện sẵn c v sở thch của người sở tại. Ti xin lm một so snh rất chủ quan như bnh bo Huế ngon ở chn nước mắm km ớt xanh nhưng khng đẹp bằng bnh bo N H. Bnh bo N H đổ trong chn nhỏ su lng, bnh c xoy rất su, thoa t hẹ, rắc cht tm ch mu đỏ cam, nước mắm ngn ngọt chan vo ci lm trn xoe, cứ để nguyn ci m h miệng to ra, xin đừng cắn bnh lm hai.

 

          Bnh dy l mn bnh ti chưa được thấy ở nơi khc, bột gạo v bột nếp pha lẫn, những sợi bột đan vo nhau cở hộp dim, cc thứ bnh hỏi, nậm, ướt đều nhỏ nhắn, thanh tao, tuyệt nhin khng dng km thịt, chả, rau, như bnh Huế, lẽ đơn giản l cho ph hợp với miền đất mới khai ph cn hoang sơ. Nem nướng đ mất cuốn chả ram chin dn c con tm đất đỏ au,chỉ cn l miếng bnh trng chin ngập dầu, pht ngấy, chỉ thiếu con tm đất bằng ngn tay, đ lm mất đi ci hương vị đặc trưng của một vng đất. Nem chua cũng vậy, xưa lm nem từ thịt con heo cỏ chắc lụi, miếng nem gin ngọt trong nhm l chm ruột xanh tươi, hm nay mua xu nem lm qu hơi hồi hộp, bn ngoi vẫn đẹp nhưng đu biết bn trong ra sao, c khi mở một đống l tm được ci nem nhỏ xu, chua chẳng chua, ngọt chẳng ngọt...

 

          Xin thng cảm cho sự thương nhớ qu phm phu, tục tử của ti nh, cn thm nỗi nhớ tư gnh bn c hay bnh canh chả c mỗi sng sớm được cc b gnh xuống chợ c chậu than lửa hm nng, thật ấm lng, cn b hng bnh mỗi khi ngang qua nh hay bị chọc ghẹo hỏi c cưới hng hoặc ướt chừng no kh , b bn hng cười nắc nẻ mấy c hỏi cắc cớ. Trời hửng sng, m hay ra qut phần đường trước nh, tiện thể đn những gnh hng từ trn qu đi ngang qua nh, một gnh hng thường c nhiều thứ, ai c thứ g bn thứ ấy, ra xem m mua đồ l một th vui v c khi mua gạo được thm tri ổi, mua trứng thm ớt...gi cả c khi ty thuộc vo sự quen biết của đi bn, c khi người bn khng cần rao m chỉ bước chậm rồi ku ln chị Su ơi ! chổi n, hoặc- chị Tư ơi! Mua đồ cng hng lủ ti được dịp la to chọc ph - cho chị chục cn chỗi chị khng ăn đồ cng đu Những gnh hng ngy rằm, mồng một,thường km những b bng điệp vng, bng trang đỏ đng đưa theo nhip quang gnh, đ lm thnh nỗi nhớ rất vẩn vơ,rất lu chưa qun được.

 

          Ninh Ha c xm Rượu, xưa kia nổi tiếng c nhiều người đẹp, ti nghĩ nguồn gốc từ B phi v cc nữ tỳ theo hầu, sự lin tưởng xuất pht từ cu chuyện tnh cờ được nghe trong đm cưới ở miền nam. C một vng của tỉnh Bến tre, con gi rất đẹp, tuy chỉ l nng dn miệt vườn nhưng da trắng tc di. Vo thời lưu vong của Cha Nguyễn cũng đ để lại nơi ny một số phi tần, cung nữ cng vợ con cc quan tướng, sau cc cuộc hnh qun di ngy mỏi mệt. Họ đ định cư lập lng v cho ra đ ời những người đẹp.

 

          Nhớ Ninh Ha l nhớ về biển, m dịu, hiền ha. Ai đ ở lại ngủ ở Dốc lết vo một đm trăng sng, đi dạo trn những đồi ct trắng chơi vơi, mnh mng như khng c điểm tận cng, một khng gian tĩnh lặng, trong trẻo v huyền ảo mới thấy v cảm được hết vẻ đẹp của n, tch khỏi thế giới sống động ngoi kia.

 

          Ninh Ha như c gi đẹp khng biết trang điểm thnh ra thiếu nt duyn trong mắt du khch. Người NH vẫn thch giữ lề thi cũ trong cung cch mua bn v ăn uống. Những gnh hng qu rong từng lm cho NH một vẻ ring từ thuở đất rộng người thưa, nay trng c vẻ nhếch nhc khi đặt cạnh đường xe ầm ầm qua lại, tm sao ra nt thanh nh của bn l, ci mềm mại trong chiếc bnh ướt mỏng tang, mịn như da em b, khi n được bn trong những hng qun khng đủ vệ sinh. Người ta coi thường những mn điểm tm chỉ vi ngn bạc m qun mất chiều di thời gian m n trải qua, mn ăn cng đi theo lịch sử pht triển.

 

          Ti về Ninh Ha cầm mươi ngn ra đầu ng xm l được một bữa điểm tm honh trng lệ ( ngn ngữ học tầm pho m ai cũng hiểu ). Vậy đ, cứ thế m mi thương, mi nhớ những ngy gi nam kh quắt, mắt rt, mi kh. Thng chn, thng mười mưa lụt dầm dề, tm con c đồng về nướng, gi chn mắm ng với tri me non , lm một bụng rồi leo ln gường trm mền đọc tiểu thuyết, nằm trong căn phng nhỏ, của căn nh cũ đầy ẩm mốc v ngy mưa ko di.

 

          Lu lu gh về bao giờ cũng thấy lạ, v vũng đ nn đồi. Người gi hơn, một số người mới đến, cy cối cao lớn hoặc bị chặt đi, nh cửa được xy mới hay chia nhỏ ra Năm nay thời tiết thất thường, c cnh mai trước nh nở sớm, chẳng đợi đn giao thừa, mu vng của vi mươi bng mai run run trong cơn gi lạnh hiếm hoi ở miền nam,lm gy gy nỗi nhớ qu
 

 

 

Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
15 thng chạp 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương