Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn

 
 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

               Lần sinh nhật vẫn cn ghi đậm trong tr nhớ l năm ti mươi hai tuổi, mẹ dẫn đến nh Thầy Ba Đương ở ng ba Ninh Ha ( cha của chị nh Phượng) để thầy cởi sợi giy chuyền đeo nơi cổ v từ đ về sau khng cn phải đeo nữa. Năm đ ba m ti đ cng một con g cồ v hương hoa tr quả rất nhiều gọi l lễ vật cng hạ đn. Ti sờ cổ thấy khng cn sợi giy chuyền bằng sợi giy chỉ ngũ sắc của Thầy Ba nữa, cảm gic mnh l người lớn khng cần phải c ai che chở, ti đ c thể tự lập, khng cn b bỏng. Đ l điều quan trọng hơn hết.

 

               Thời của ti v trứơc đ, việc mừng sinh nhật cho một người đng ngy sanh ra, c lẽ rất hiếm trừ những gia đnh đại ph theo văn minh Ty Phương. Hồi đ, đứa b sinh ra, cha mẹ v gia đnh cng đầy thng để ăn mừng mẹ trn con vung. Tiếp đến l cng đầy năm, gọi l thi ni. Nguyn nghi chữ thi ni l đứa b khng ngủ trong ni nữa. Nhưng trn thực tế, ở qu hương chng ta, em b thường được mẹ cho ngủ vỏng hay nằm trong lng mẹ để hưởng hơi ấm. Trong lể cng thi ni, người ta by ra một mm lỉnh kỉnh những đồ vật v thức ăn lẫn với nhau như: dao, ko, gương, lược, bt viết, sch vở, xi, ch, kẹp tc Cha mẹ ln đn nhang cng mười hai b mụ, mười ba đức thầy. Theo truyền thuyết khi sinh ra, đư b được những người nầy dạy dỗ v che chở trong vng 12 thng. Trong khi đ b mẹ đưa đứa b đến bn mm đồ vật v thức ăn xem n chọn thứ g để tin đon cuộc đời v tương lai của n!

 

               Cn lễ cng hạ đn l một chứng nhận v cng quan trọng trong đời đứa b. Đy l bứơc thứ nhất gia đnh cng nhn n đ đi vo thời gian trưởng thnh. Sau mười hai năm, từ khi sanh ra, cũng l một vng cuả mười hai con gip. Đứa b đng 12 tưổi, nhưng theo tục lệ Việt th n đ l tuổi 13. Nếu hồi cn b, đứa b kh nui, khc đm, hay bệnh vặtTh cha mẹ đem k bn cho một Php sư trong lng. ng nầy lm php, đeo vo cổ đư b một giy ngủ sắc bằng chỉ bện đẹp giống sợi giy chuyền. Từ đ hng năm cha mẹ cũng phải dẫn n đến thầy cng sao hạn v thay giy chuyền mơĐến tuổi 13 l n được giải cởi giy chuyền, v từ nay n khng cn b nư m đ thnh người lớn Ti cũng ở trong trường hợp nầy nn phải lm con nui ng thầy Ba Đương.

 

               Sau nầy, khi qua định cư ở California, ti c dịp thấy dn tộc Mể Ty Cơ thường tổ chức lễ mừng đứa con đến tuổi 13 bằng một lễ long trọng. Họ mời hết bạn b đến cng vin, ăn uống ca nhạc v treo một con vật bằng giấy hay hnh ngi sao, hnh nộm theo thch cuả đứa b, pha bn trong chứa đầy kẹo bnh. Đứa b được bịt mắt, xoay nhiều vng, tay cầm cy gậy, tm đến nơi treo qu, cố gắng đnh vo đ. Thời gian đưa b tm được v đnh bể hnh mộm được ton thể mọi người reo h, rung chung, la ht cổ vỏ. Khi n đập được, hnh nộm bể ra, kẹo bnh rơi ta tủa xuống cỏbạn b v b con nhy vo lượm, hả h chc mừng n đ thnh người lớn. C khi đứa nhỏ đ c bạn trai hay bạn gi cũng mời đến cng chung vui. Như thế tục lệ của nhiều nước, cũng c ci chung l đến tuổi bẻ gy sừng tru được cho thot khỏi thời con nt

 

               Ti khng nhớ sau đ ba m c lm sinh nhật cho ti nữa khng m chỉ nhớ ti đ tổ chức sinh nhật cho cc con ti, mục đch tạo một ngy đặc biệt cho cả gia đnh, khi c duyn mọi người sum hợp. Lc cc con ở xa th chỉ gọi phn chc happy birthday thế thi. Ngoại trừ những năm chồng ti ở trại tập trung, th cha con tụi nhỏ nh nầy vo ngy sinh nhật ti, đều c tổ chức một buổi tiệc nh, c năm tại nh hng, c năm lm tại nh th đứng bếp vẫn l ti.

 

 

 sau khi thổi tắt đn B Uyn v Minh mt kem

 

               Trong khng kh đn mừng Ging Sinh v năm Mới, ở đất Mỹ nh no cũng rộn rng,khng nhiều th t, bởi đ l dịp mua sắm rẽ nhất trong năm. May mắn sinh nhật ti đng dịp nầy nn năm no cũng được qu của cc con, lại cn lm tng, c năm bảo chng trả hng mua tặng v cảm thấy khng cần thiết. Vo đầu thng mười hai l thằng con t đ bắt đầu hỏi: Năm nay m thch tặng mn g?. Suy nghĩ hng thng ti cũng chưa nghĩ ra l mnh thch mn g, bởi cuộc sống của ti quen đơn giản, một hộp son phấn xi trn mười năm cũng chưa hết, o quần mặc vi lần đem cất, mười năm sau đem ra mặc lại vẫn thấy lạ mắt v cn được nghe chồng khen: Em mặc o nầy đẹp qu!. Thằng con t than phiền: Sống như m nn kinh tế suy thoi, c lm phải c tiu để đồng tiền lun lưu, guồng my cng nhn hoạt động th con của m mới khng mất việc lm chứ! Một mnh m m gy họa được sao? Nhiều người giống như m lắm, m cứ đổ tội Tổng Thống khng biết lm việc, ng no rồi cũng như nhau thi; bộ tưởng tổng thống l c php thuật g chớ, thi khng ni chuyện x hội nữa, m thch bnh sinh nhật loại no? Loại no cũng được!

 

               Vợ chồng Huyn v Hoa ở Alhambra, vốn l b con bạn d, cũng nhớ ngy sinh nhật cuả ti. Hai vợ chồng xuống chơi từ ngy hm trước. Hoa mang đến tặng mừng ngy sinh cuả ti bằng một hộp qu gi rất đẹp. Ti hồi hộp mở ra, đ l lọ dầu thơm, chai lotion, sản phẩm cuả một hảng nổi tiếng Con du ti chọn mua bnh tri cy đủ loại, c nhiều mu xanh đỏ cuả những tri du, đo trng thật đẹp mắt. Ti bo cắm hai ngọn nến, hai đứa chu nội ngồi hai bn, chu trai lun mồm ht Happy birthday b nội rồi thổi tắt ngọn đn pha bn n. Cn đứa chu gi hai tuổi ngồi nhn ngọn đn lung linh phản chiếu nh sng trn mu sắc của tri cy, chu say sưa ngắm khng chớp mắt khng chịu thổi đn! Như vậy đủ thấy tnh kh con trai thật đơn giản, cn con gi th hnh như tạo ha đ ban cho tm hồn mơ mộng ngay từ lc mới lọt lng.

 

 

 mừng sinh nhật cuả ti dịp Noel 2008, thiếu gia đnh Vũ

 

               Ring ng x ti th vừa uống c ph sng vừa gọi " Đ c qu sinh nhật cho b x rồi đy! Ti hỏi anh: Qu g m mới sng sớm ku ro hăng vậy? ng x vư cười vừa trả lời: Một bi thơ mừng sinh nhật vợ! Đang loay hoay trong bếp, vội tắt lửa, đến trước mng ảnh computer, ti đọc một bi thơ con cc cuả chồng, viết theo thể thơ Đường luật tựa đề l mừng sinh nhật vợ, bi thơ như sau:

 

Sinh nhật vợ ti đng ngy nầy

Mua qu tự hỏi mn g đy,

Xe hơi nng bảo khng biết li,

Hột xon em dặn Sợ bị trầy!

Muốn em mua sắm mong k check,

Mời đến nh hng sướng ngất ngy

Loay hoay trong bếp em cười bảo

Hy đến gần emni nhỏ nầy!

Lad

 

Chỉ trong mấy pht sau khi chồng ti send đi, l một loạt những email cuả bạn b ln tiếng chc mừng ti. Trong số ấy, ti trch ra những bi thơ họa như sau:

 

Chc mừng sinh nhật đng ngy nầy,

Dũng + Mỹ by ra mn g đy?

Tro đo lội suối nay đ chn?

Ba đội mười trung kho trật trầy,

Mừng nhau sinh nhật xun no chn?

Chung hưởng ngy vui lại ngất ngy

Bạn b dăm đứa cng vui th

Trời đất cho nhau cuộc sống nầy

PhạmviDn

 

Anh bạn cuả ti ơi! Hẳn anh đ đọc bi Tuổi gi l sung sướng nhấtcuả Hương Trm C Mau! Nhớ hai cu thơ : B gi đ tm mươi tư, ngồi bn cưả sổ viết thư kiếm chồng. Lc cn trẻ ti cứ tưởng đ l cu chuyện chế giễu. By giờ đ lần lần vo thế giới cuả những người gi nầy th mới hiểu ra : Phi nữ chỉ hết yu khi tim ngừng đập!

Người Xứ Vạn từ bn c đ ,mau mắn họa lại v gởi đến như sau:

Hy đến gần anh hỏi nhỏ nầy!

Đến ma sinh nhật thch g đy?

Tu b sắp tậu đ lo mục,

Vng xuyến chưa đeo đ sợ trầy!

Ph qu e thnh dn trưởng giả

Sang giu ngại mất tuổi thơ ngy

Thi mnh! Sinh nhật em chỉ thch

Một tp lều tranhVới nhỏ nầy!

Cảm ơn Người Xứ Vạn đ ni gim với ng x ti: Em chỉ thch một tp lều tranh bn bờ biển ở đảo Maui thuộc Hạ Uy Di, sng chiều đa giỡn với sng biển, đm đm nhn ngắm sao trời, tai nghe tiếng lắc cắc lộc cộc của những thanh nin nam nữ gỏ nhịp trong điệu ma lửa Hạ Uy Di. ng x em m nhn hai chiếc go dừa cuả cc c vũ nữ p trn hai g bồng đảo chắc l vui lắm!

Trong nhm Ninh Ha.com c vợ chồng Lai Đn trả lời nhanh như chớp. Đy l những người bạn cng trường Trần Bnh Trọng, cng qu hương xứ Nem; by giờ cũng ở gần nhau trong vng 20 pht li xe. Mấy cu thơ cuả Lai Đn như sau:

Hy đến gần emni nhỏ nầy!

Chớ c lanh quanh chuyện đ đy,

Qu em mong đợi đơn giản lắm

Anh biết m saogiả thơ ngy! 

Hai bạn Lai Đn ơi! biết tẩy m khng chiụ giấu dm cn la to cho bng quan thin hạ cười!

Ngoi bốn cu thơ cn thm lời chc Happy birthday chị Mỹ, chc anh chị trẻ mi khng gi

ng Văn Hng Đốc vốn l b con ( Chồng cuả d ti ở Ph Ha) cũng ln tiếng chc mừng:

Thương c lặn lội ven sng

Nui cả ba con với một chồng

Đến ngy sinh nhật đng đủ cả,

Dượng d mừng chu đ thnh cng!

Bi thơ nầy c lẽ cuả Dượng l nhắc đến truyện ngắn ti viết đăng trong Giọt Nắng Xin c tưạ đề Chị C, nn Dượng Đốc mới hạ bt thương ti thn c trong những năm thng cn ở VN.

Ồ! lại cn nhiều bạn gởi đến nữa, no Như Hường, Lữ Thanh Cư, Thi Thi, Vợ chồng Sơn Nết, em, cc chu ti từ VN cũng mail đến chc mừng. Chỉ c một bi thơ cuả chồng ti lm, anh cố tnh lơ mua qu cho ti, v lần no anh mua cũng bị ch, nn lần nầy anh chỉ tặng cho ti một bi thơ. Khn như thế ha ra lại được bạn b khắp nơi vui ly với ci ngng của thi sĩ gn!

 

Diệp Thế Lu, em t ti đang phụng dưởng mẹ ở Ninh Ha; cũng gởi bi thơ chc mừng ngy sinh nhật:

 

Mừng sinh nhật chị ti

 

Sinh nhật chị em đ đến rồi,

Sắm sửa chi nhiều anh Dũng ơi!

Hột xon? Mua đại năm ba chiếc,

Xế hộp? tậu chi sớm lổi thời!

Du nhau tơ tc du vo mộng,

Giữ chặc to khang trọn biển đời.

Xa xi ngn dặm em xin chc,

Một cỏi tnh yu quyết chẳng rời!

 

Diệp Thế Lu

20-12-08

               Niềm vui mỗi năm một đến, nhưng ta th mỗi năm cũng đnh dấu một tuổi gi! Thi th chng ta cứ vui trọn những ngy thng đang được hưởng phc trời ban. Sau những năm thng trần ai khổ cực trong thời ly loạn xưa; giờ đy được thong thả v chồng con cũng nhớ đến ngy sanh cuả vợ, của mẹ, b nội Bạn b xa gần vẫn cn thư từ thăm hỏi! Hạnh phc nầy l một phc đức ! Xin cảm ơn mọi người!

 

 

 

 

M Hiệp

Thng 12 năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương