Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 

 

 

THƯ ĐẦU NĂM

Bạn Thnh thn mến,

Lm bạn với www.ninh-hoa.com l một sự kiện kỳ lạ trong đời ti. Đng như bảng hiệu đ treo " Nơi gặp gỡ của đồng hương v thn hữu ", www.ninh-hoa.com đ tặng ti những giy pht v cng hạnh phc được gặp lại những người m ti tưởng chừng như mun thuở bặt tin.

V ti cũng khng ngờ được gặp lại bạn, người bạn học thuở ấu thời của ti. Thật bồi hồi khi nhớ lại hnh ảnh bạn v ti, hai đứa học tr b nhỏ nhất lớp lc no cũng nht nht, hiền lnh, ngơ ngc. Rồi chng ta như những hạt ct bị gi bo thổi tung trong chốn hồng trần.

Rồi bất ngờ đến lc ti nghĩ mnh đ đến lc ngồi nhn l vng rơi, chờ ngy sắp tắt th bạn xuất hiện như một " chủ bt " cn ti trở thnh " người cầm bt ". Thật dễ chịu khi ng chủ bt v nể tnh bạn xưa đ chấp nhận những bi viết của một người viết khng chuyn từ qu nh.

Từ đ ti thnh bạn của www.ninh-hoa.com, cng vui cng buồn với từng trang viết, c thm những bạn mới thật dễ thương. V mỗi năm, ti hồi hộp chờ pht giao thừa nhn trang web lộng lẫy trong bộ quần o mới.

Ti biết người hạnh phc nhất đm giao thừa...chnh l bạn v ti cũng biết đm nay để trang web của chng ta l niềm vui m cũng l giọt nước mắt nhớ nh cho nhiều đồng hương ở mọi chn trời gc bể, bạn đ trải qua một năm đầy khổ ải.

Bạn ạ. Ti lun c cảm gic như bạn l người li đ ngy ngy ra sức cho chuyến đ đưa khch về thăm lại qu hương mnh. Khch cảm động vui mừng nhn lại mi tranh ngho, lũy tre lng, dng sng cũ. Khng thể tả được niềm vui của họ khi gặp lại bạn b, người thn sau bao năm xa cch. Dẫu ng l, ng lng c đổi khc nhưng con đường đất, mu mạ xanh, ngọn ni xa mờ vẫn l của mnh đấy thi.Ti biết niềm vui của bao người l nguồn lực tiếp sức cho bạn trong việc lm cực nhọc.

Nhưng cũng c lc bạn cũng phải chịu đựng nhiều vị khch kh tnh. Trong khi chiếc thuyền b nhỏ của bạn chỉ đủ chứa một số người với hnh l duy nhất l tri tim hướng về qu nh th c người yu cầu bạn phải chở mấy ci rương rất cồng kềnh của họ. Sợ đ chm, bạn từ chối họ đ giận dỗi m qun mất rằng bạn đu phải người chở thu.!!!

Trn chiếc thuyền của bạn, nhiều hnh khch xa lạ bỗng tm được người đồng cảm v trở thnh những người bạn thn thiết v cũng c một đi lần v một vi l do đng tiếc khch nhn nhau bằng "đi mắt hnh vin đạn " lm bạn hết sức nhức đầu trong khi khng thể dừng được tay cho.

Bạn ơi ! trong nh chỉ c hai người yu nhau nhất đời m cn c khi giận hờn, trch mc... huống chi l.....Nhưng rồi mọi sự sẽ qua đi bạn ạ v mọi sự tốt lnh sẽ đến thay thế cho những nỗi buồn đau.

Để trang web thực sự dnh cho tất cả những ai l người Ninh Ha v tất cả những ai yu mến người v đất Ninh Ha, bạn ku gọi sự gp mặt của những đồng hương đang sinh sống trong nước. Nhưng như thế cũng c nghĩa l bạn đ qung một ci ch nặng nề vo cổ. Chng ti những người trong nước tham gia vo www.ninh-hoa.com cũng l liều mạng. Bởi lm như thế, chng ti giống như những con th tự chui vo nằm sẵn trong bẫy d bẫy chưa sập. Để chng ti được an ton, bạn lun li trang web đi theo con đường phi chnh trị. Nếu trang web ồn o, bẫy sẽ sập ngay. Nhưng biết bao lần, c người v tư h ht nhảy nht trn miệng bẫy, chẳng thm biết đến hon cảnh của chng ti. Khi bạn nhắc nhở, họ tức giận chửi mắng bạn khng tiếc lời.

Ci khổ v thức khuya, dậy sớm, bỏ b cng việc gia đnh c người hiểu cho bạn. Cn những ci khổ khng tn ai thấu dm ??? C ở đu m tm cht tnh qu hương khổ đến như vậy.???

Những chuyến xe đời, những chuyến đ ngang .....lm sao m biết được. C ngy bạn chở được khch sang. C ngy ngồi trn thuyền của bạn chỉ c lo to vi đứa trẻ cng vi b lo nhớ nh.

Ring đối với ti d l giai nhn, ti tử, d l những hnh khch bnh thường họ đều thật đng yu v chn thnh khi ngồi trn thuyền của bạn bởi lng thương nhớ qu hương đu phn biệt sang hn.

Về phần ti, cho đến nay ninh-hoa.com vẫn l người bạn thiết của ti v ti tm thấy ở đy 3 điều:

Thứ nhất: tnh yu thương

Thứ hai: tnh yu thương

Thứ ba: tnh yu thương

Thật cảm động khi c bạn đồng hương đ ngồi tỉ mỉ tm ra được trn www.ninh-hoa.com đ c 48 bi thơ nhắc đến dng sng Dinh nhỏ b với lng thương nhớ v bờ. C anh bạn sinh sống ở Nha Trang nhưng ngy ngy lặn lội về Ninh Ha, "một mnh, một ngưa" đi khắp cc lng qu chụp hng trăm bức ảnh đẹp về phong cảnh, cha chiền, đnh miễu, thnh đường...để gửi tặng đồng hương. Ti biết anh khng quản ngại nắng mưa, trưa sớm, c ngy đi đến hng trăm cy số. C những ngy anh về đến nh tối mịt, mệt nhọc, phờ phạc.

Ti chưa tm thấy trn trang web của chng ta hơi hướng của tiền bạc, danh vọng, quyền lực, những thứ lm ti rất ngn ngại.

Ti thực sự xc động khi nhn thấy Nguyễn Văn Thnh, người bạn rụt r, yếu ớt năm no by giờ th chịu bầm dập, đơn độc chứ nhất định khng chịu để ai sai khiến.

Theo qui luật tất yếu của dng đời, sẽ c ngy người li đ gi yếu. Khi ấy chiếc thuyền của ng cũng trở nn rch nt, lỗi thời. Sẽ c những con thuyền to đẹp hơn, hiện đại hơn xuất hiện. Nhưng với ti, sẽ khng c con tu no giống như chiếc thuyền b nhỏ www.ninh-hoa.com. Ti gọi n l con thuyền của lng dũng cảm v n l con thuyền duy nhất chịu trở về khi trời chưa yn, sng chưa lặng v lng người cũng cn đầy bất trắc.

Bạn lm ti nhớ đến cu ni nổi tiếng của mẹ Teresa "chng ta khng thể lm được những điều vĩ đại trn ci đời ny. Chng ta chỉ c thể lm được những điều b nhỏ với tnh yu vĩ đại ".

Bạn ơi !

Với bạn ti xin chia xẻ kh khăn nhưng với chị nh, người đ mấy năm nay chấp nhận cho chồng "ăn cơm nh, vc ng voi" ti xin chn thnh ca ngợi.

Đầu năm mới ti mong mọi sự tốt lnh đến với gia đnh bạn.  Mong www.ninh-hoa.com mi mi l mi ấm của "đồng hương v thn hữu "

 

Lương LHuyền Chiu
Xun Đinh Hợi 2007

 

 --- { ---