Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 


 

 

 


 

 

Ti ra đời tại quận G Dầu Hạ, nằm trong lnh thổ Ty Ninh, hướng Ty Bắc của Si Gn khoảng 77 cy số. Từ G Dầu đi thm 22 cy số nữa mới tới Ty Ninh. Ty Ninh l qu nội của ti v Vũng Tu l qu ngoại ti. Do đ ba ti đặt cho anh em ti luật cng bằng l mỗi ma h đến, khi bi trường anh em ti chia ra lm hai tốp, nếu tốp một về Ty Ninh, th tốp kia về ra Vũng Tu. Với k ức cn st lại trong tm tr ti th nếu Vũng Tu cho ti những kỷ niệm vui đa với sng biển tại Bi Sau (bi Thy Vn) hay Bi Trước (bi Thy Dương) th Ty Ninh cho ti ci kỷ niệm chạy tung tăng tắm mưa ro ngoi đồng ruộng, v Ty Ninh cn cho ti những kỷ niệm cho ghe cũng như tắm sng Vm Cỏ Đng. Bi viết ny sẽ c đọng nhiều về vng đất G Dầu Hạ v con sng đầy thơ mộng Vm Cỏ Đng.

Về mặt địa l th sng Vm Cỏ Đng chảy từ bin giới Cao Min tại x Ha Hội, Tn Bin rồi qua cc địa danh Chu Thnh, Bến Cầu, Ha Thnh, G Dầu, Trảng Bng, sng di hơn 150 km. Tại Ty Ninh, Vm Cỏ Đng chảy từ  pha ty bắc hướng Bến Cầu c cảng Bến Ko qua G Dầu Hạ, rồi xui hướng đng nam chảy qua thị trấn Bến Lức của tỉnh Long An. Sng Vm Cỏ Đng v  Sng Vm Cỏ Ty hợp lưu vo cửa Soi Rạp đổ ra biển. V c  nhiều nhnh sng nhỏ của Vm Cỏ Đng nn n rất thuận tiện cho việc lưu thng bằng đường thủy để vận chuyển hng ha từ cc nơi về Ty Ninh hay ngược lại từ Ty Ninh đến những nơi khc, điển hnh l tại cảng Bến Ko rất tấp nập. Ti thch đoạn sng Vm Cỏ Đng từ hướng Ty Ninh băng ngang từ thị x Long Thnh ra Giang Tn tới Bến Ko, rồi đến x Cẩm Giang, xui Tr V hướng về quận G Dầu l khc sng thật thơ mộng khi ta bồng bềnh trn sng nước thin nhin. Năm 1973 ti theo ba ti đi tu của hải qun lướt trn sng nước tnh qu; i Vm Cỏ Đng qu đẹp trong k ức với những đm lục bnh xanh hoa tm tri lững lờ.

Trong bi viết cũ "C: Tm Tnh v Kỷ Niệm", ti ghi nhận kỷ niệm về Rạch Sơn, một nhnh sng nhỏ của Vm Cỏ Đng như sau:

"Ma h năm 69, ti về G Dầu v được người anh b con, anh Ti, chở vo Rạch Sơn cu c. Rạch Sơn cch G Dầu khoảng một cy số nằm trn quốc lộ 22 đường ln Ty Ninh. Tại Rạch Sơn c cầu Rạch Nho m bề rộng con rạch thin nhin ny chừng 20 thước được nước sng ci l Vm Cỏ Đng đưa vo. Chng ti đi cu dọc theo con rạch ny, nơi đy c nhiều thứ c đồng từ c lc, c bng lau, c tr, c sặc hay c r đồng. Nh người bạn thn của anh Ti, anh Sơn, ở gần st con rạch ny v nh lại c hng dừa nặng trĩu quằn cy, hng dừa xanh mơ rất sai tri cạnh bờ rạch, ti nhn những cnh dừa xim nghing l rũ che bng ng xuống mặt nước l nơi m c thường tr ẩn. Nh anh Sơn vch ngi cũ kỷ, cc cạnh hng nh lợp bằng gỗ kh bạc mu. Xung quanh nh cn c rất nhiều cy ăn tri như cốc, xoi, ổi, sa p ch, v sữa, mng cầu, bưởi, tầm ruột,... Chng ti ra bờ rạch gần nh anh thả mồi cu c. Nước con rạch thật trong vắt cho ta thấy c đa giỡn qua lại, gi thổi dng nước mt ln, ti thấy hồn thật th vị, nhẹ nhm, khc xa với ci ồn o, no nhiệt của những con phố đng đc Si Gn. Rồi khng gian vang tiếng ve ku khi h về, tiếng chim mung ht, tiếng ểng ương ku tạo thnh bi hợp ca của vng đồng qu thật sự."

Kỷ niệm qu hương bao giờ cũng đậm đ, n cứ mi ngự trị trong tm tr, để khi ra xứ ngoi vẻ đẹp của dng sng Missisippi cũng lm ti rung động khi lin tưởng đến sng Vm Cỏ Đng tại Ty Ninh, ti đ viết trong bi đ trch dẫn trn:

"Rồi ti đến thăm tiểu bang Minnesota vo một ma h khc v được anh bạn cũ quen trong trại tị nạn Guam, anh Hong, đưa đi cu c mo tại đồng qu của tiểu bang ny. Trước đy anh Hong trong đơn vị tuần thm giang đon của hải qun đng ở vng đồng bằng chu thổ sng Cửu Long, anh rất am hiểu, rnh rẽ về việc cu c v sng ngi. N như một nỗi đam m của anh. Anh dẫn ti đi cu c tại vng Hidden Falls, cạnh bờ sng Mississippi. Sng Mississippi di 4,000 miles chảy qua nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, từ Wisconsin ở miền bắc xui xuống miền nam l Louisiana v đổ ra vịnh Mễ Ty Cơ. Lấy freeway 94 từ Minneapolis đi về hướng đng chng ti gh vo một biển hồ bao la, ti thấy người ta khệ nệ xch những ch c mo vừa cu ln, lm lng ti cng phấn khởi hơn. C c ru whiskers tại đy được liệt k gồm c mấy loại khc nhau như khi ti đọc trn bảng chỉ dẫn phn loại, loại đầu b, bullhead, c c đầu rất to v cứng, loại ny c 3 giống, 3 mu khc nhau l: nu, đen v vng. Loại c mo thường gặp trong chợ l c mo knh, hay channel catfish, thuộc loại phổ thng, tức loại ictalurus punctatus. Loại ny mu xm lợt c kh nhiều trong sng Mississippi ny. C đẻ kh nhiều vo ma h khi thời tiết ấm p thch hợp cho sự thụ tinh v sinh sản. Khc với c nui, ngoi thin nhin c ci c thể sản xuất 20 ngn trứng. C mo đầu dẹp, flathead catfish l loại cũng được ghi nhận ở đy. Chng ti dng lưỡi cu số 8 hoặc 10 khi cu c mo. Nm cần khi ngồi ven sng, ti ng đm lục bnh xanh hoa tm tri lững lờ trn dng Mississippi, ti thấy sao cảnh thin nhin đồng qu m đềm, dễ chịu như qu ti, như khi ti đứng tựa chn cầu G Dầu Hạ, chiếc cầu đc mu trắng, c 5 nhịp được xy từ thời Php thuộc, cầu bắc ngang sng Vm Cỏ Đng, ngy xưa Vm Cỏ Đng cũng c những đm lục bnh v hng cy bần mọc ven sng. Ngy nay Mississippi cũng c lục bnh y chang như trn qu hương Việt Nam. Tuy vậy điều thắc mắc l ti khng thấy cy bần, c thể ở Mỹ khng c (?). Cũng tại bờ sng Mississippi ny ngy xưa nh văn ho Mark Twain thường đem con sng quyến rũ, thơ mộng v đầy lợi ch ny vo văn chương của ng như tc phẩm "Dng đời trn sng Mississippi" (Life on the Mississippi), m trong đ ng đưa những tnh tự thin nhin v đồng qu trong những mảnh đời ven dng sng Mississippi. Thực vậy, chnh dng sng ny đ nui sống khng biết bao nhiu người dn Hoa Kỳ."

Một kỷ niệm kh qun khi ti 14 tuổi, nhn dịp về G Dầu nghỉ h, mấy ng anh họ của ti rủ r ti cho ghe v tắm sng Vm Cỏ. Th thật, lng ti muốn lắm v tuổi trẻ vốn tinh nghịch, thch mạo hiểm, phiu lưu, ti ln trốn b Nội ti đi chơi cho ghe tắm sng. Nội ti kể c mấy cậu học tr tắm sng bị chết đuối, rồi chuyện khc c mấy thanh nin đi chơi cho ghe, ghe lật p c kẻ chết chm. Tối đm trước đ ti trằn trọc khng ngủ được v lo sợ, ti biết con sng Vm Cỏ Đng rộng lớn lắm. Nếu ti bị h b ko chưn đi lun th chắc cc d dượng hay c dượng họ ti sẽ mệt với Nội ti. B sẽ ko tới nh họ để đi bắt đền "thằng Hải khc" hay Hải number two m thi.

Một sng thứ Bảy ti xin php Nội ti theo anh Cường, con của một người b con đi hi tri cy trong vườn, thế l 8 giờ sng ti rời khỏi nh. Chng ti đi về hướng m sng đến nh anh Lập (một người anh họ khc của ti), Lập ni đi ba người xui lắm phải kiếm thm một tay nữa. Thế l Cường chạy đi một lt li về anh Chỉnh, lại một người anh họ của ti nữa. Chnh v ba anh ny ở lứa tuổi cng thế hệ "ham vui" như ti, nn đi chơi chung rất hợp v chng ti gọi nhau bằng tn m thi.

Chỉnh mang theo 2 mn tm cng kho tu v thịt xo xả ớt với mắm ruốc, Lập mang theo cơm nguội, nước uống, Cường mang theo xoi, khế v điều. Ti nhớ nh Cường c nhiều cy ăn tri, nhất l khế rất ngọt, xoi thanh ca, điều c loại tri vng, loại mu đỏ, Ty Ninh l tỉnh sản xuất rất nhiều hạt điều trong sản lượng ton quốc. Sn trước nh Cường c mấy cy tầm ruột m tri to bằng ngn tay ci. Đi tắm sng th lội sng sẽ đi bụng, m ở miệt đồng vắng vẻ như cha B Đanh đem theo thức ăn l đng lắm. Nh Chỉnh l qun cơm nổi tiếng nn anh "chm chỉa" hai mn kh ngon. Lập ra bờ sng xem xt chiếc ghe nhỏ cột vo gốc cy bng thật to, chnh ra n l chiếc xuồng ba l, nhưng chng ti thch gọi l ghe hơn v quen miệng. Lối ra ghe c một cầu tre nh ra ngoi để dễ dng bước vo ghe. Lng thấp thỏm, khi nhn sng nước, quanh cảnh bờ sng đẹp qu, lạ với mắt ti. Ở Si Gn ti chỉ tắm hồ, như hồ Nguyễn Bỉnh Khim gần Sở th m thi. Gi thổi mt, nh nắng mặt trời từ hướng đng đ ln cao, chng ti đưa ghe ra sng, Lập chỉ huy ngồi ở đầu ghe, Cường cho trn bn tri, Chỉnh cho sau bn phải, v ti lnh mới đi ghe nn an tọa ở cuối ghe. Hai mi cho nhịp nhng đưa ghe ra xa v rồi xa hơn. Lập cho biết đch điểm đến sẽ l G Cha, một địa danh quen thuộc của người địa phương. Nơi đ c ngi cha cổ ở trn g cao. Ti ng xuống mặt sng, nước trong xanh, nghĩa l ở giữa lng Vm Cỏ rất su, vi con c nhỏ bơi lội tung tăng. Trn khng c những đn c trắng gọi đn xoải cnh bay cao. Hai bn bờ lc đc c những ngi nh mộc mạc nằm cch xa nhau, m những hng dừa hay hng cau tạo cho phong cảnh đẹp mắt như những bức tranh đồng qu ven sng m ti đ xem trong sch. Đ l qu hương non sng gấm vc c cảnh trời my nước thật đng yu. L người về từ đ thị, ti rất trn qu thắng cảnh lạ mắt ny, với những ng anh của ti trn ny c lẽ qu tầm thường v qu quen thuộc, họ kể ti nghe từng địa phận, từng khc sng m ghe đi qua.

Thỉnh thoảng mỏi tay, cc tay cho yu cầu ti tiếp tay thay thế họ, ti nhớ lần đổi tay thứ nh cho anh Chỉnh v mệt đm qua thiếu ngủ v chong vng khi đứng ln nhanh qu, khiến ti bước vấp cn cho v rơi tỏm xuống nước, ti cố trồi ln mặt nước, trong pht mất bnh tĩnh nhưng phản xạ tự nhin, ti lội si giữa dng sng Vm Cỏ, huhu uống những ngụm nước sng nơi ny trong hoảng hốt, cc anh lăng xăng tiếp cứu 2 anh giữ tay cho cố xoay ghe lại 180 độ v ti bị nước cuốn tri xui dng tức ngược hướng G Cha, Lập nhảy xuống bơi về hướng ti, anh ku ti bm cổ để anh đưa về lại ghe. Khi bm được Lập ti mừng lắm v c lẽ con ma gia trong giấc ngủ đm qua hy cn rnh rập m ảnh chưn ti. Lập ko ti bm thnh ghe bn pha phải của Chỉnh, Chỉnh ốm nhom đang ko ti ln, Cường đ con hơn bung mi cho đến tiếp tay. Hậu quả ghe bị mất thăng bằng chng chnh nn lật p, cả ba đ văng xuống nước. Bốn đứa đều la ơi ới, cằn nhằn c, chửi trch nhau c thiệt l th lương huhu... cũng v ti. Lập bnh tỉnh hơn, lội theo hướng ghe, rồi Cường đến tiếp tay lật ghe lại. Ti thấy mnh thả nổi nắm vai Chỉnh, khi Lập v Cường cho đến vớt ln. Đến gần G Cha ti cảm nhận sự linh thing của một bề trn no đ dang tay cứu nguy kịp thời. D sao nước sng Vm Cỏ Đng c vị ngọt trong ti, thật đng nhớ vậy.

Khng bao xa nữa đến nơi rồi chng ti cho ghe vo ven sng v cột ghe vo một nhnh cy để ăn trưa. May mắn l khi ghe lật chng ti chỉ mất bnh nước uống, giỏ thức ăn được cột vo pha trước với Lập. Vui thay cnh cy cha về hướng ti l cy bần, ti cắn thử tri bần, bần c vị cht. Trong lc bụng đi co, chng ti ăn cơm vng qu c tm kho, c mắm ruốc, khi quệt xoi sống, khế, điều v bần vo mắm ruốc thịt xả ớt cay phải ni l th vị đng nhớ lắm. Những th vui ny ti khng c ở Si Gn. Chỉnh xoay sang ni với ti:

- May l cứu được ng hồi ny, chứ khng thi b Tư khng để yn đu.

B Tư tức Nội của ti, ti biết những g anh ni, v Nội ti khng bao giờ cho php ti liều lĩnh tắm sng. Thật vậy khi ngụp lặn trong nước ti cảm nhận ra ci điều c thể xảy ra l con ma gia cũng ở gần mnh lắm. Sau khi ăn xong chng ti ln bờ viếng Cha, ti gh Cha cm ơn Phật đ cứu khổ, cứu nguy v cho ti chuyến về bnh yn. V rồi chuyến về đ an ton v diễn ra nhanh hơn v từ G Cha về G Dầu th nước xui theo dng. Kỷ niệm đầu của ti tắm sng Vm Cỏ Đng. Cc anh Lập, Cường v Chỉnh thường tắm sng thực sự, cn ti đng hơn bị t sng rồi bơi lun, nhưng đi từ hồ tắm Nguyễn Bỉnh Khim của Si Gn ra giữa dng sng Vm Cỏ Đng bao la nếu ti c thử chỉ v liều lĩnh m thi.

Ghi nhận lại những dng ny ti muốn viết đi nt về dng sng Vm Cỏ Đng của qu hương, sng chảy qua những địa danh c Ty Ninh v G Dầu Hạ m ti yu qu. Vm Cỏ Đng như nhiều con sng khc như Rio Grande, Mississippi hay Đồng Nai, Cửu Long, hay Hồng H,... Tất cả gip cho v số người mưu sinh, bằng cch ny hay cch khc, về kỷ niệm hay những ng văn chương th sng nước l nguồn cảm tc cho nhiều nh văn, đơn cử như Mark Twain, Quỳnh Dao, Khi Hưng, Bnh Nguyn Lộc hay Sơn Nam. Với ti khi viết về Vm Cỏ Đng khng những l một thắng cảnh đẹp m n cn l kỷ niệm qu hương của tuổi trẻ thch phiu lưu.

* Bi viết xin ghi nhớ hai anh Chỉnh v Cường, nay đ qu vng. Cm ơn anh Tống Quốc Ti  nhắc ti những số liệu địa dư.

 

 --- { ---


V
iệt Hải