Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 Mỗi dịp đầu năm người Mỹ thường hứa với lng minh hy lm một điều g mới, ci m họ gọi l "New Year's Revolution". Ti nghe người ta hứa hẹn sẽ bỏ thuốc l, bỏ đi sng bạc, bỏ rượu ch, bớt trọng lượng (sụt cn),... đại loại l nhằm bỏ điều tiu cực để hướng về mặt tch cực. Trong tinh thần niềm mong ước cho một sức khỏe khả quan hơn, ti xin viết tổng hợp nhiều tưởng bng bạc đu đ để thnh bi "Ăn Uống V Sức Khỏe" để lm qu mua vui đầu Xun, xin hiểu như vậy qu vị nh.

Ni đến "ăn chay" thng thường người ta lin tưởng đến Phật gio. Thật ra niệm ăn chay với người Ty phương, như tại đy ti m chỉ người Mỹ, những bạn b m ti đ tiếp xc, họ ăn king cho sức khỏe, nhưng cũng c người bỏ hẳn trứng, hải sản v thịt ăn đng nghĩa như người tu hnh bn Phật gio, d họ đặt niềm tin vo sức khỏe m thi. Cơ thể chng như như ci my, khi cho chất độc vo th ắt hẳn điều xấu sẽ xảy ra m thi như "garbage in, garbage out", thức ăn lm hại tấm thn. Theo lối ăn truyền thống cũ của x hội Mỹ thật l điều đng ngại. Ti sống chung với người Mỹ một thời gian khi mới sang Mỹ, sng họ điểm tm tại cc qun ăn fast food, nếu đơn giản th dng hai ci donut v ly c ph, hay gh qua McDonald's ku khẩu phần gồm bnh pancake, trứng chin, thịt bacon v xc xch (loại ti cho l mỡ heo bo ngậy khi mới chin ra). Trưa th bạn Mỹ của ti ăn pizza, spaghetti hay hamburger, km khoai chin v 1 ly coke, đi bụng th supersize khẩu phần ăn. Chiều họ dng cc loại TV dinner, hay một hộp g chin hay một dĩa b steak bề dầy 1 inch thm nước sauce v bơ vo để phấn khởi ci bo cho vị gic m ly. Hnh như những bạn Mỹ của ti rất t ăn rau, legume, tri cy. Họ được nui với thức ăn ngọt v bo. Ci hệ quả m nước Mỹ đ bừng tỉnh dậy trong khoảng 2 thập nin vừa qua. Trường học Mỹ bớt lượng ngọt v bo trong khẩu phần ăn của học sinh tiểu học v trung học, v khuyến khch học tr quen với tri cy v rau.

* Thực phẩm rau quả l căn bản cho sức khỏe:

Hai căn bệnh gy chết người nhiều nhất tại Hoa Kỳ l bệnh tim mạch v bệnh ung thư. Bệnh tim mạch bao gồm nghẽn mạch vnh tim (coronary artery disease), nhồi mu cơ tim (heart attack), tai biến mạch mu no (stroke), suy tim (congestive heart failure), v nghẽn mạch mu chn. Bệnh ung thư bao gồm ung thư v, ung thư đại trng v trực trng, ung thư dạ dy, ung thư nhiếp hộ tuyến cng vi loại bệnh ung thư khc.

Cả hai loại bệnh trn, theo cc nghin cứu khoa học cho biết đều c lin hệ mật thiết với thực phẩm nhiều chất đạm thịt v nhiều chất bo, bao gồm cả chất bo bo ha, chất bo khng bo ha, chất cholesterol m chng ta ăn hng ngy.

Khi chng ta cho đời, ton bộ hệ thống mạch mu của chng ta sạch sẽ, mu lun lưu dễ dng v tri tim bơm mu lm việc bnh thường. Dần d theo thời gian mạch mu chng ta nhỏ dần lại do chất cholesterol xấu LDL tch tụ xung quanh bờ thnh mạch mu, v do đ tri tim phải bơm mạnh hơn, gy p suất mu gia tăng, đy gọi l p huyết cao (high blood pressure) v l yếu tố nguy hiểm chnh trong cc yếu tố nguy hiểm dẫn đến bệnh tim mạch.

Lượng cholesterol trong mu được cung cấp bởi hai nguồn:

1/ thực phẩm do chng ta ăn từ bn ngoi, v
2/ do sự chế tạo của gan qua sự kch thch chất bo bo ha.

Nếu chng ta ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều cholesterol như mỡ, thịt, nội tạng của th vật (gan, lng, tim, cật), tm, cua, bơ, sữa, trứng th sẽ dễ bị cao cholesterol. V gan của chng ta chế tạo ra chất cholesterol qua sự kch thch chất bo bo ha. Do đ, dầu thảo mộc hay chất mỡ động vật cũng lm tăng cholesterol. Nếu gan của chng ta tạo ra nhiều cholesterol mặc d chng ta ăn t thực phẩm chứa chất cholesterol hay t dầu, mỡ th lượng cholesterol trong mu cũng sẽ tăng cao.

Gan tạo ra nhiều hay t cholesterol sẽ ty thuộc vo yếu tố di truyền (genetics). Những yếu tố khc như t tập thể dục v mập cũng c thể lm gia tăng lượng cholesterol trong mu. Thật ra cholesterol l một chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhin khi lượng cholesterol ln cao, n sẽ trở thnh nguy hiểm. Chng lm cc mạch mu nhỏ hẹp lại, để cuối cng lm tắc nghẽn cc mạch mu ny. Qu trnh ny diễn tiến m thầm, chậm chạp qua nhiều năm thng. Ty theo nơi bị tắc nghẽn m triệu chứng thay đổi khc nhau.

Khi mạch mu tim bị nghẹt người bệnh thường cảm thấy tức ngực pha bn tri. Km theo cơn đau l cảm gic kh thở, ra mồ hi. Đy l dấu hiệu bo trước chng ta sẽ bị nguy hiểm v chứng nhồi mu cơ tim (heart attack) c thể xảy ra. Khi mạch mu dẫn tới bộ c, trung tm điều khiển mọi hoạt động của con người, bị tắc nghẽn th phần cơ thể tương ứng sẽ bị t liệt. Thường thấy nhất l nửa thn người bỗng nhin bị bại xụi, đồng thời khng ni được. Nhiều khi bệnh xuất hiện như những cơn t nhẹ thong qua ở một bn người. Đy l dấu hiệu bo động cho một tai họa c thể xẩy ra bất cứ lc no. Tai họa ny c thể l chứng bn thn bất toại như kể trn hay l một cơn hn m trầm trọng c thể nguy hiểm đến tnh mạng.

Hiện tại phương php chữa trị chứng cao cholesterol bằng cch uống thuốc, chỉ c tc dụng ngăn cản hay lm chậm lại sự tiến triển của căn bệnh. Chưa c phương cch no hn gắn cc tổn hại trn cc mạch mu ny. V thế phng ngừa bằng cch ăn uống đng cch v tập luyện thể lực lẫn tinh thần thường xuyn l phương php hay nhất để chống lại cc biến chứng nguy hiểm của bệnh cao cholesterol.

Đối với bệnh ung thư, cc nh khoa học cũng cho biết mỡ động vật như mỡ heo, mỡ b, v bơ sữa, chứa một hm lượng lớn chất cholesterol v chất bo bo ha (saturated fat), c khuynh hướng thc đẩy một số tế bo ung thư no đ pht sinh, nhất l ung thư v. Sự chuyển ha thnh năng lượng của chng c tc dụng đối với kch thch tố nữ, m kch thch tố nữ lại c tc dụng thc đẩy sinh ra ung thư v, ung thư thn tử cung v ung thư buồng trứng.

Cc nh khoa học ở khắp nơi trn thế giới đ mất nhiều chục năm để tm ra nguyn nhn gy nn hai loại bệnh trn v họ kết luận rằng chỉ c một chế độ dinh dưỡng t chất bo, nhiều ngũ cốc lức (nguyn chất, chưa chế biến), rau đậu, tri cy tươi v cc thức ăn giầu chất xơ khc c thể gip ngăn ngừa cc bệnh tim mạch v ung thư. Họ cũng khẳng định chế độ ăn nhiều thịt, c, bơ, sữa, của người Ty Phương khng thế no khng sinh ra bệnh được, bởi v chức năng sinh l của con người thch hợp nhất với một chế độ dinh dưỡng bằng thực phẩm từ nguồn thực vật. Bo Newsweek, trong số đầu của thập nin 1980 đ cảnh gic: "Thực đơn qu dồi do của người Hoa Kỳ đ l nguyn nhn của nhiều chứng bệnh nghim trọng v sẽ cn tệ hại hơn nữa. Cc nh nghin cứu nay đ được thấy r thực phẩm của họ trn bn ăn l nguyn nhn chnh của cc căn bệnh tim mạch v ung thư."

Cc bc sĩ Neal Barnard, Dean Ornish, McDougall, v Mitchel Gaynor, l bốn vị bc sĩ trong số cc vị bc sĩ nổi tiếng của hậu bn thế kỷ thứ 20, đ đi tin phong trong việc phng ngừa v trị liệu bệnh tật bằng thực phẩm rau đậu, một thứ alternative foods cho alternative medecine. Cả bốn vị bc sĩ đ xuất bản rất nhiều sch viết về cch phng ngừa bệnh tim mạch v ung thư bằng thực phẩm rau đậu. Họ khuyn bệnh nhn nn bỏ ăn thịt c, chỉ nn ăn rau, đậu, ngũ cốc lứt, tri cy, luyện tập thể lực v tinh thần thường xuyn.

* Ăn rau quả bảo vệ tim mạch:

Theo tin từ Hội Tim học của Php, chng ta nn ăn mỗi ngy 2 hay 3 tri cy v 400 gram rau, như cng thức 300 gram rau luộc v 100 gram rau tươi sẽ tốt cho cơ thể. Cũng như tri cy chn, rau sống cung cấp nhiều vitamins, muối khong, nguyn tố vi lượng vốn chứa nhiều chất đề khng oxy ha. Như ng b ta vẫn thường bảo: "Đi ăn rau, đau uống thuốc", cho thấy rằng c gi ngừa ngăn bệnh hoạn tương đương với thuốc men. Rau quả đng l một liều thuốc tuyệt vời dnh cho những ai muốn giảm cn, vừa ngon miệng m vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, lại hết sức an ton cho sức khỏe. Bạn c thể dễ dng thực hiện một thực đơn ăn king lấy rau quả lm thức ăn chnh.

* Hy ăn thm những loại rau quả:

Nếu ta khng c điều kiện thuận lợi để tăng thm khẩu phần rau xanh hoặc tri cy trong bữa ăn, hy uống nước xay cc loại rau quả. Đ cũng l một giải php tốt. Nước xay rau quả l một dạng chất lỏng kết hợp cho sự dinh dưỡng cao giữa cc loại tri cy v nước tinh khiết, loại thức uống chứa rất nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể chng ta. Chnh v thế m cc nh dinh dưỡng học hay cc y sĩ thường khuyn bệnh nhn uống nhiều nước xay tri cy để cơ thể tăng thm sức đề khng. Hơn nữa, nếu c hng ta khng thch ăn tri cy th hy nghĩ đến việc uống nước xay tri cy (fruit juice hay smoothie). C hai loại nước xay tri cy m ta c thể lựa chọn trong kha cạnh dinh dưỡng học:

- Nước tri cy đơn sắc: Chỉ c một loại tri cy hoặc rau xanh được sử dụng để bạn c thể dễ dng lựa chọn hương vị m mnh thch. V dụ như nước khm, đu ty, kiwi, cantaloupe, nho đo, c chua, c rốt hay cam kh phổ thng được nhiều người ăn king thch th, n chứa nhiều dưỡng chất v cn c tc dụng lm đẹp da.

- Nước tri cy đa sắc: Được trộn nhiều loại rau qủa khc nhau lại tạo thnh hỗn hợp mang nhiều mi vị hơn. Tuy vậy cũng c nhiều người khng thch uống loại nước thập cẩm ny nhưng r rng l n đầy đủ dưỡng chất hơn nước p tri cy đơn sắc v sự hỗn hợp như thế rất tốt cho cơ thể. Trn thị trường Mỹ quốc cc nh sản xuất như Tropicana, Dole, Welch's,... cho ra những hiệu như Exotic Juice, Trophical juice, V8,... gồm nhiều loại nước xay tri cy đa sắc.

Thật vậy, những loại rau quả hay nước tri cy ny v cng hữu ch, n đều chứa rất nhiều loại vitamins m c người gọi l thuốc tươi hng ngy ("daily fresh medicine") v xin qu vị đừng nn xem thường chng trong thực đơn ăn king hay ăn chay của mnh. Hy đảm bảo sao cho t nhất 1 tuần bạn ăn cc mn ny một lần. Ăn king hay ăn chay ngy cng trở nn quen thuộc với phụ nữ hiện đại v trở thnh một phương thuốc rất tốt cho cả sức khoẻ v tinh thần.

* Thức ăn lm cơ thể khoẻ mạnh hơn:

Phần lớn chng ta thường t ch l một ly nước xay tri cy hay một dĩa rau cải c thể mang lại cho mọi người nhiều chất dinh dưỡng v năng lượng hơn họ nghĩ. Thật vậy, ăn chay l lc m ta muốn cơ thể sống khỏe mạnh v tinh khiết v tinh thần được trở nn minh mẫn v sng suốt hơn. Đy quả thật đng l cch ch lợi nhất cho mọi người chọn cho mnh một lối suy tư về sức khỏe của chnh mnh. Khi chọn ăn chay hay ăn king, cơ thể sẽ phn huỷ thực phẩm mau lẹ hơn, v cũng như phn hủy calcium khiến hệ thống xương vững chắc hơn. Hơn nữa, rau quả gip loại trừ độc tố khỏi gan, ruột, thận v cc bắp cơ. N vững mạnh hệ thống miễn nhiễm cho cơ thể, v cũng lm lnh cc vết thẹo, lm trẻ trung ho cc tế bo, phục hồi cc bộ phận bị tổn thương hay nhiễm độc.

Bởi v rau quả chứa rất nhiều chất xc tc enzyme nn cơ thể khng cần vắt kiệt lượng chất xc tc enzyme dự trữ để phn huỷ thức ăn hữu cơ. Thay v sử dụng enzyme tch trữ trong cơ thể, rau quả cung cấp lun cc chất ny để gip tiu ho thức ăn nhanh hơn. V khi c nhiều enzyme được tiết ra cho nhu cầu sử dụng, cơ thể sẽ đo thải độc tố dễ dng v mau lẹ.

* Tiết giảm bớt lượng đường huyết:

Người thch thức ăn hay thức uống ngọt thường c lượng đường trong mu nhiều hơn bnh thường. Tnh trạng ny rất dễ ko theo căn bệnh tai biến mạch mu, do lượng đường trn ngập lm tắt nghẽn cc mạch mu. Nếu bạn ăn rau quả thường xuyn v lin tục, bạn sẽ đưa vo cơ thể rất nhiều chất carbon hydrate v chất ny lại c tc dụng ngăn cản lượng đường trong mu gia tăng cao. Quan trọng hơn khi cơ thể tự lm sạch từng ng ngch nhờ lượng enzyme m rau quả mang đến, ta cảm thấy mệt mỏi, v khi đ cc độc chất phản ứng lại việc bị bi tiết cc chất dơ bẩn khiến cơ thể bị thay đổi đột ngột, sự kh chịu l vậy.

* Vai tr của hệ thống ruột:

Ruột non nối liền với ruột gi. Vai tr của ruột non l đng gp trong diễn trnh tiu ha v hấp thụ những chất dinh dưỡng nui cở thể. Cc tuyến trong nim mạc của ruột non tiết ra cc chất xc tc enzyme tiu ha v chất nhớt, nhầy. Trong khi ruột gi c vai tr tiếp thu nước từ cc chất do ruột non chuyển sang v thực hiện tiến trnh điện giải cc chất chưa được tiu ha bn ruột non. Cc chất ny được đưa tới cc cơ co thắt nhịp nhng để phn hủy ra hậu mn. Do vậy, ruột l nơi bi trừ độc chất, hệ thống ruột c thể loại ra 15g hoặc nhiều hơn cc độc chất hằng ngy. Nếu độc chất khng được loại trừ ra khỏi ruột gi, thận hay da, chất độc sẽ bị tch trữ trong cơ thể. Lu dần, n sẽ kết tụ lại thnh cc khối u v trở thnh thnh b, m nguyn nhn của rất nhiều căn bệnh nan y khng mong muốn. Trong một cuộc nghin cứu hỗn hợp giữa 2 nhm bc sĩ của Viện Nghin cứu Karoliska của Thụy iển v cc chuyn gia tại ại học Y khoa Harvard, bản nghin cứu lưu 3 yếu tố: sinh tố B6 trong thức ăn, nguy cơ ung thư ruột gi v ảnh hưởng của rượu cũng cho kết quả tương tư. Những phụ nữ uống rượu nho, t dng sinh tố B6 th nguy cơ ung thư ruột gi tăng cao trong khi những người dng sinh tố B6 trong thời gian di sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh ny.

Bn cạnh việc ăn nhiều rau quả, hy chắc chắn bạn uống t nhất l 1.5 lt nước mỗi ngy. Ruột của bạn cần khoảng 2 lt/ngy để hoạt động trơn trui v cn cần nhiều hơn thế khi thực hiện chức năng giải độc. Uống gần 2 lt nước mỗi ngy sẽ gip cho thận của bạn c cơ hội đo thải cc độc tố v duy tr dng mu lun chuyển đều đặn trong cơ thể.

Việc ăn king hay ăn chay v uống nhiều nước cũng gip bạn bi tiết cc chất cặn b dễ dng v đều đặn hơn. Khi hệ thống đường ruột hoạt động hiệu quả th chng ta trnh được bệnh to bn v bệnh trĩ.

* Ăn chay giảm cn nhanh hơn ăn king:

Theo kết quả một nghin cứu mới đy tại Mỹ được đăng trn tạp ch American Journal of Medicine, một kế hoạch ăn chay t chất bo c thể gip giảm cn nhanh hơn so với một cch ăn thực phẩm chứa t cholesterol.  Gio sư y khoa Neal Barnard ngnh dinh dưỡng học, thuộc trường Đại học Y khoa George Washington đ đề nghị 64 phụ nữ ở tuổi mn kinh v nặng cn, được chia ra lm 2 nhm, theo một chương trnh ăn chay nhiều rau cải, hoa quả v t chất bo hoặc cch hai ăn king theo một cung cch ăn thng thường t calorie v t cholesterol. 

Sau 14 tuần lễ, cc phụ nữ theo chế độ ăn chay với sự giới hạn t chất bo gồm nhiều rau quả, ngũ cốc nguyn hạt (whole grains) v cc loại đậu lm họ giảm 6.5kg. Trong khi cc phụ nữ nhm hai ăn king theo phương cch dng t chất cholesterol, kết quả cho thấy chỉ giảm 4kg. Theo gio sư Barnard nhận định, cung cch ăn chay dễ theo hơn v khng đi hỏi việc canh đếm số lượng calorie v cch giảm bao nhiu khẩu phần ăn trong nhm ăn king (dietic style). Cả hai cung cch ăn ny đều gip giảm 400 calorie trong khẩu phần ăn bnh thường, nhưng kết quả cuối cng phương cch ăn chay gip giảm cn nhiều hơn.

* Vi thức ăn ch lợi cho cơ thể:

Yaourt: tạo vi khuẩn c ch v tiu diệt vi khuẩn c hại

Tr xanh: chống ung thư, lm bền răng, chữa được su răng (nhờ chất fluor), diệt vi khuẩn v nng cao độ bền huyết quản

Nho đen hay đỏ: chống lo ha, chống xy ha (anti-oxidant)

Khm (thơm): ngừa bệnh sạn thận, lợi tiểu

Bắp: gip trnh tăng huyết p v xơ cứng động mạch

Yến mạch (oat meal): hạ huyết p, hạ mỡ mu v hạ đường mu

Mầm la m (wheat germ): hạ p huyết v hạ mỡ mu

Khoai lang: hấp thụ nước, hấp thụ mỡ v đường, hấp thụ độc tố

B đỏ (b rợ): kch thch tế bo tụy tạng, sinh sản insulin, nn thường ăn n rất t bị bịnh tiểu đường.

C-rốt: dưỡng mắt, dưỡng da, dưỡng tc, dưỡng nim mạc

Đậu nnh: chống ung thư, ngừa bệnh cao mỡ, giu chất đạm

Khổ qua (mướp đắng): tốt cho trị bệnh tiểu đường

C chua: tốt trị bệnh nhiếp hộ tuyến v c ch tạo ln da đẹp

Bồ cng anh: tẩy độc tố trong gan, lợi tiểu

Artichaut: tốt cho gan lọc mỡ, lợi tiểu

Tỏi: ngừa ung thư, ngừa cao mỡ, hạ p huyết

Hoi sơn, khoai m: luộc dng trị bệnh tiểu đường

Rong biển: rất quan trọng đối với cc bệnh tim mạch, huyết p cao, mỡ mu cao, tiểu đường.

Nấm đng c: nng cao khả năng miễn dịch

Nấm mo: trnh bệnh mu đng đặc

oOo

Trong ma đn mừng Năm Mới, chng ta theo truyền thống của dn tộc chuẩn bị cho Tết nhiều thức ăn, nhiều, bnh kẹo, mứt,... Nếu c vui Xun th hy ước nguyện cho lng mnh được bnh an. V rằng ăn chay hay ăn king đều tốt. Ty theo sự chọn lựa v ty điều kiện của sức khỏe. Hy bắt đầu với lời ước nguyện đầu năm đi bạn nh!

Việt Hải, Los Angeles

 

 --- { ---