Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 


một thị trấn tỉnh lẻ, bạn khng cần ra ngoại để nhn ngắm mu xanh của cy.

Nếu bạn hỏi cy no gợi cảm nhất. Ti sẽ ni cy bng. Thn to, x x, tn rộng, bao dung. Những chiếc l bng trước khi la cnh, đồng loạt đỏ ối ln. Một ci chết tập thể thật đẹp. Rồi chỉ cn lại những cnh khẳng khiu. V những chồi non bng mướt ứa ra, tươm nhựa sống. V những sợi hoa rủ xuống như kim tuyến, hứa hẹn thm một ma quả nữa. Cy bng trồng trước một căn nh kiểu Php th tăng vẻ rắn chắc của n. Cy bng trồng trước biển c vẻ như một nghịch l, v l bng chẳng mấy khi chịu ro rạt hay vi vu theo gi. Nhưng ci dng sừng sững của n in trn nền biển xanh vẫn đẹp nhi tim. Bng trong sn trường cho bng mt. Bng bn ci miễu dễ lm ta nghĩ chắc t ma sẽ về tr ngụ. Xưa c anh nng phu đang ngồi nghỉ trưa bn gốc bng, nhn ln thấy c con ma ngồi trn cnh bắt ch. N ngắt ci đầu đặt ra pha trước để.... bắt ch cho dễ.

Nếu bạn hỏi cy no duyn dng nhất, ti sẽ ni cy dừa. Hiếm c cy dừa no thẳng đuột từ dưới ln, v như thế rất v duyn, c khc g những thứ tầm thường như đu đủ. Dừa phải cong ẹo một cht, để soi mnh xuống dng sng, để cho một bng mt hiếm hoi giữa đồng. Dừa qu ti khng mọc thnh rừng như ngoi Tam Quan, khng lọt thỏm giữa những chung cư cao tầng như trong Si Gn. Dng dừa in ln nền trời xanh lun l một ci g đ thn thương. V những chng trai biết leo dừa thoăn thoắt lun l một l th. Người no lu năm sẽ khng cần chặt tri uống thử mới biết dừa đủ gi hay chưa. Anh ta chỉ cần dng cu lim g g.... Khi buồng dừa được thng dy xuống, đi lần n mang theo một tổ chim cu, với những trứng chim mu xanh lam khiến những đứa trẻ nho v tranh ginh...

Nếu bạn hỏi cy no buồn nhất. Ti sẽ ni cy sầu đng. Quả thực, ai kho đặt tn. Cy sầu đng khi trụi l c lẽ l thứ tang tc nhất m bạn c thể nhn thấy. Nhưng ngay cả khi sum su v trĩu quả, n cũng chẳng vui vẻ g. Phải chăng ti c ấn tượng ny v tri sầu đng khng ăn được. Nhưng ti nghĩ tiềm thức của mnh cn ghi dấu một k ức khng mấy dễ chịu. Đ l những lần m ti dng l sầu đng v muối hột xt ln người ti khi tắm, cho...bớt ghẻ. Thời đ x bng l cả một sự xa xỉ. Cy sầu đng ở ngoi Bắc gọi l cy xoan. Nghe cứ như người ta trồng chỉ để lấy củi gỗ.

Nếu bạn hỏi cy no qun tử nhất, ti sẽ ni cy gn. Thn v cnh lc no cũng thẳng. C như vậy mới dễ cho trẻ em lm trỏng. Th vị nhất trong tr đnh trỏng l lc thổi cho con trỏng lăn vo lỗ. Phải thổi một hơi, khng được ngắt quảng. Khng ngờ mn đnh golf qu tộc của Ty phương lại c một người b con dn d ở đy. Nếu thổi nhẹ qu, con trổng khng tới lỗ. Nếu mạnh qu, chạy băng qua miệng lỗ. Đ l cn tnh đến gờ đất mấp m v khuynh hướng trỏng lăn theo một cong hơn l thẳng. Nếu bọn trẻ chỉ nghĩ đến chuyện chơi th người lớn quan tm nhiều hơn đến miếng cơm manh o. Tri gn tuy khng nấu ăn được nhưng bng gn c thể bn cho người ta độn gối hay chế biến thnh thứ g khc. Hồi nhỏ cạnh nh ti c một gia đnh rất ngho nhưng vẫn sống qua ngy nhờ mấy cy gn cho quả.

       

Cn nhiều cy khc rất c hồn như cy sung xm miễu, cy me sau vườn nh ngoại, hoặc những cy tuy rất bnh thường nhưng lu ngy gặp lại mới biết mnh thương nhớ n ra sao. Như l tre, l chuối, l khế, l v sữa....

Gần đy trn con đường chnh chạy xuyn tim thị trấn, người ta trồng những cy tn kỳ như hoa sữa, bằng lăng.... Mi hoa sữa th thơm nồng, hoa bằng lăng th tm lng mạn. Nhưng với ti, chng nhạt nhẻo v v hồn thế no ấy. Ti giật mnh nhận ra mnh thuộc về một thế hệ đ sắp giao ca.

Giống như những chiếc l bng đ rục rịch vng v chờ ngy đỏ ối ln, dưới con mắt ti th trng thật nghệ thuật. Nhưng lm sao biết cy l nghĩ g ? C v tư như mnh tưởng ?

 

 --- { ---


Trương Tiếp Trương