Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 


Ai trong chng ta cũng đều c một qu hương, một tổ quốc v một mi ấm gia đnh. Qu hương Việt Nam thn yu rất tr ph, người dn Việt Nam rất hiền ha v dạt do tnh yu thương nhn loại. Tổ quốc Việt Nam thn thương c quốc hồn, quốc ty, dẫu c ai đi xa, xa lắm cũng mong ngy về thăm lại cố hương. Gia đnh l rường cột của x hội, quốc gia, dn tộc. Mi ấm gia đnh vững chắc, tốt đẹp sẽ c một x hội, một quốc gia trường tồn, vĩnh cửu.

Ninh Ha, qu hương nhỏ b của người dn xứ Ninh, thật xinh đẹp, thật thơ mộng, phong cảnh hữu tnh, chan ha sức sống, dạt do tnh người v c rất nhiều ti hoa.

Hơn thế nữa, Ninh Ha đ c một trang Web thật tuyệt vời, hội đủ mun người mun mặt.

Mừng Xun mới lại về trn đất Việt, trong lng người Việt ly hương. Trang Web ninh-ha.com cũng đang chuẩn bị đn ma Xun Đinh Hợi thật huy hong sắc mu v tnh đồng hương thn hữu đậm đ thắm thiết.

Mừng Xun Đinh Hợi lại về,

Trang nh chuẩn bị hướng về qu hương.

Tnh qu một dạ vấn vương,

Tha Hương xin gởi tnh thương ngt ngn.

Hầu hết ai ai cũng đều cng nhận rằng trang Web ninh ha.com c nhiều gi trị đng kể. Đy l một bước tiến nhảy vọt trong nền khoa học hiện đại, l một thnh cng lớn trong lnh vực điện ton v l một cng trnh sng tạo tinh tế của trang chủ www.ninh-hoa.com.

Trang Web c gi trị v song, đề cao những ci hay ci đẹp cng đặc sản nem Ninh Ha nổi tiếng vượt thời gian của xứ Ninh, tưởng chừng khng c g snh được.

Xun về Vĩnh Ph viếng thăm,

Nem chua Mỹ Hiệp rất hăm hở mừng.

Chợ Dinh đn Tết tưng bừng,

Lng người rộn r vui mừng Xun sang.

Trang Web thể hiện mối tương quan giữa người v người, tạo nhịp cầu tri m với người đồng hương khắp mọi nơi trn thế giới. Nhờ trang Web, cc đồng hương Ninh Ha v thn hữu như sống gần lại, nắm chặt tay nhau cng tiến bước v c cơ hội lin lạc thăm viếng nhau qua văn thơ, tiếng ht, điệu h, tạo nhịp cầu thng cảm, nối kết tnh thn thiết với mọi người đang sống ly hương khắp nơi trn hon cầu. Dng thơ văn sng tc được trau chuốt, gạn lọc để trao nhau những tnh cảm thm thy đậm đ về qu hương m mỗi thnh vin của trang Web đ ưu tư lắng đọng để rt vo trang Web những tinh hoa đng qu nhất.

Biết bao tinh ty hồn thơ,

Rt vo trang Web như mơ mộng lng.

Trao tnh thương đến nội đồng,

Ninh ha yu dấu trong vng tương thn.

Trang Web l một bi học v gi với nhiều thể loại, nhiều hnh thức khc nhau, cng đi đến một chủ đch l nối vng tay lớn giữa người v người trn khắp năm chu bốn bể trong tnh tương thn tương i.

Ninh Ha rộng mở vng tay,

Đn mời thn hữu về đy chuyện tr.

No u, c, hẹn h,

Thăm người Mỹ quốc dặn d đi cu.

Trang Web l một kho tng văn ha qu gi v bin gồm nhiều bi tham khảo, nghin cứu khoa học, di tch lịch sử...do nhiều bn tay đ dy cng đng gp v nhất l do sự tch lũy rất sng tạo, c hệ thống qui củ của trang chủ lm tăng nội dung phong ph v hấp dẫn đ li cuốn thị hiếu của độc giả.

Sng Dinh nước chảy lững lờ,

Gốc nguồn ba nhnh nhập bờ sng Dinh.

Tục rằng Thủ Phủ lập Dinh,

Trn bờ tả ngạn sng Dinh thnh hnh.

V:

Cầu Dinh tiếp tục gọi tn,

Chợ Dinh tn gọi ở bn cạnh cầu.

Trang Web thể hiện một kho tng nhn lực, thực chất l cy nh l vườn, chủ yếu l người dn Ninh Ha,những tinh hoa đng gp đng kể nhất.

Vườn trồng cy tri quanh năm,

Tưới phn cắt tỉa lại chăm sc đều.

Mong sao cho Web nhiều lều,

Nội dung phong ph tiếng ku nhất vng.

Trang Web l một kho tng v bin giới, lun mở rộng vng tay đn nhận mun ti hoa đng gp từ cc nơi trn thế giới với tấm lng yu qu hương, dn tộc, yu chữ viết, yu tiếng ni Việt Nam v yu nghệ thuật trong văn thơ.

Trang nh mở rộng vng tay,

Người người đng gp điều hay mỗi tuần.

Sẵn sng đn nhận thập phương,

Tham gia trang Web tnh thương đem về.

Trang Web ninh ha.com với tinh thần tự do rộng lớn, v vụ lợi, tạo sự thoải mi, thch th cho người đọc; c tinh thần lun cải tiến, ghi nhận kiến đng gp xy dựng hầu đưa trang Web mỗi ngy một thăng tiến.

Trang nh khng kha khng gi,

Ring ti cảm thấy rất hi lng xem.

Thế nn ti đ dn tem,

Vần thơ sng tc lm quen trang nh.

Trang Web thể hiện tnh yu qu hương dn tộc, tnh yu đất nước đồng bo, tnh yu thin nhin đồng cỏ, nương du ruộng vườn, yu lũy tre xanh, bờ đ khm trc, tnh yu ruộng đồng lng mạc, tnh yu non nước my ngn, tnh yu nơi chn nhau cắt rốn, qu Cha đất tổ. Tất cả đều được thể hiện qua thơ văn mang mu sắc hi ha tươi đẹp.

Ti yu ruộng la nương du,

Đất trồng thẳng tắp tựa mu ph sa.

Ti yu một dải sơn h,

Yu hnh chữ S lụa l Trường Sơn.

Trang Web l một bước tiến vượt bực của con người, đ biết vận dụng khối c tr tuệ v ti hoa nghệ thuật với sự sng tạo v song, trong sự hnh thnh trang Web thật dồi do phong ph những tnh tự qu hương dn tộc đặc biệt cho qu hương Ninh Ha yu dấu.

Con người đ biết vận dụng khoa học theo đ tiến triển của khoa học ton cầu tạo phương tiện dễ dng cho mọi sinh hoạt trong đời sống, cũng nhầm nng cao đời sống một cch ton thiện ton mỹ, lm cho đời sống con người văn minh hơn, thuận tiện hơn, hoa mỹ hơn, đnh dấu bước nhảy vọt của thời kỳ hiện đại.

Trang Web l thước đo nếp sống con người trong x hội hiện nay. Việc sử dụng computer, biết vận dụng khoa học kỹ thuật để hnh thnh trang Web l cả một sự hiểu biết rộng lớn, dồi do kiến thức khoa học, chứng tỏ một tầm thước vượt bực của trang chủ để hnh thnh trang Web ninh-ha.com. Chng ta phải cng nhận rằng khoa học cng văn minh tiến bộ th trnh độ dn tr con người cng pht triển để dễ hội nhập vo nếp sống mới.

Trn đ pht triển hiện nay,

Say m khoa học rất hay thnh hnh.

Ninh ha dot web hữu tnh,

Người người ngưỡng mộ tiến trnh Website.

Trang Web khơi dậy sự vang bng một thời xa xưa, đ l nt vng son trong cuộc đời của thế hệ Cha ng, đn Anh Chị đ từng đng gp cho lịch sử dn tộc. Đọc Trang Web cũng đ thấy được nỗi niềm nhớ nước thương nh của những kẻ tha hương, lun mang hoi bo v hoi vọng lớn lao về tiền đồ quốc gia dn tộc.

Trang Web l ci nền mng, ci rường cột vững chắc chứa đựng bao tinh hoa của qu hương Ninh Ha.

Thế hệ trước gầy dựng, thế hệ nối tiếp cảm thấy tự ho v sẽ nối bước Cha Anh lm rạng rỡ bộ mặt của qu hương Ninh Ha. Hy vọng sẽ c nhiều bn tay, khối c của mầm non tuổi trẻ Ninh Ha v tuổi trẻ cc nơi trn thế giới tham gia đng gp một cch đắc lực, dạt do tnh yu thương để qu hương Ninh Ha cng nổi bật hơn nữa.

Cha ng gầy dựng đắp xy,

Ngy nay tuổi trẻ vươn my lắp đồi.

Dựng xy ngy một đắp bồi,

Ninh Ha trang Web l nồi qu hương.

Trang Web lm cho ti sống lại kỷ niệm của thời thơ ấu, thời ti cn để chỏm, được Cha Mẹ nng niu chiều chuộng. Hnh ảnh mi trường xưa, bạn b cũ đ khơi dậy trong lng ti giấc mơ tm về qu khứ. Năm mươi năm tri qua thật nhanh, cc vị Thầy cũ của ti ngy xưa nay đ trở thnh người thin cổ! Con xin thắp nn hương lng knh tưởng nhớ vị Thầy đ qu vng.

Vần thơ gợi lại tấm lng,

Knh dng Thầy cũ vạn lng ghi ơn.

Nn hương khấn nguyện linh hồn,

Bậc Thầy qu vng vẫn cn trong tm.

Ti lấy lm hnh diện v tự ho qu hương Ninh Ha c được một trang Web nổi bật bởi cng trnh đng gp sng tạo v lớn lao của trang chủ. Anh lm việc khng ngừng nghỉ để trang Web mỗi ngy một thăng tiến. Anh c tấm lng bao dung, lun rộng mở vng tay đn nhận sự tham gia của đồng hương, thn hữu v đn nhận những kiến xy dựng để trang Web ngy một hon mỹ.

Tự ho c được một trang,

Ninh Ha dot Web khang trang mỹ miều.

Qu thay trang chủ thương yu,

Tấm lng rộng mở với nhiều tnh qu.

V:

Chc lời sức khỏe đến Anh,

Trang nh vững mạnh ngy cng tiến thăng.

Nhận thấy trang Web c nhiều đặc điểm nổi bật nu trn nn đ tạo sự say m thch th cho người đọc. Chnh ring ti đ tm thấy niềm tiu khiển th vị mỗi khi vo trang Web ninh ha.com để xem v thưởng ngoạn. Thật sự ti đ c cơ duyn với ninh ha.com . Tuy rằng được sự mời tham gia của cc trang Web bạn nhưng ti muốn "l rụng về cội, cy nh l vườn" v qu hương Ninh Ha yu dấu của ti l ưu tin hơn hết. Chnh v vậy cng lm cho ti thm động cơ sng tc v đng gp bn tay hầu cng cc bạn đồng hương cng lm cho trang Web thm phong ph với mun sắc mu v tnh qu hương thắm thiết. Vi lời tm tnh gởi đến www.ninh-hoa.com với vần thơ cảm tc:

Cnh chim lưu lạc mun phương,

Nay đ đp cnh qu hương trang nh.

Lng chim hớn hở bao la,

Tạ ơn trang Web nh ta thật nhiều.

 

 

 

Thi Thi

(Tha Hương)

Xun Đinh Hợi, CA. 02/07

 

 --- { ---