Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 C
ch đy khoảng hơn hai năm, một số chuyện lộn xộn xảy ra trong sở c lin hệ dến việc lm v trch nhiệm của ti. Với những phản ứng thẳng thắn v nng nảy, ti khng ngờ đ lm một số người ght bỏ, tm cch trả đũa v chn p. Lc ấy ti v cng khổ sở, tm hồn bất ổn, căng thẳng, rối rắm, tuyệt vọng. Lng tự tin hầu như biến mất. Ti lun tự trch mnh v sợ thin hạ ch bai, hiểu lầm. Tất cả đ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống gia đnh v khả năng lm việc của ti. Ti nghĩ ti đ thnh một con người tồi tệ!

Theo lời khuyn của vi người thn, ti đi gặp cố vấn tm l với hy vọng họ gip ti gỡ rối những u uẩn, bồn chồn. Nhưng sau lần đ, ti khng trở lại nữa v ti thấy họ khng thể gip g cho ti cả. Những lời "gỡ rối tơ lng" của họ khng c g lạ v c vẻ chung chung. Ti muốn tự mnh tm lấy con đường đưa đến bnh an trong tm hồn trước khi phải nhờ đến bc sĩ chuyn mn v thuốc men trị liệu như trường hợp của mẹ ti trước đy.

Mỗi lần nghĩ đến b, ti thấy buồn v chua xt. B qua đời hơn một năm nay trong viện dưỡng lo, nơi b đ sống những năm thng di v vị v hờ hững. B khng cn nhớ, khng cn biết g nhiều. Chứng bệnh trầm cảm (depression) từ lu đời v những phản ứng phụ của thuốc men chữa trị đ biến mẹ ti thnh một b lo khng hồn, nằm bất động trn giường hay ngồi gục đầu lặng lẽ trn chiếc xe lăn đặt trước cửa phng trong viện.

Cuộc đời mẹ ti hầu như lun lun gắn liền với sự bất an, lo lắng v nghịch cnh. B đ phấn đấu đến tột cng để đưa gia đnh vượt qua biết bao sng gi, trở ngại nhưng b đ thất bại với chnh b. Ti nhớ ngay lc con ci cn nhỏ, chứng đau bụng đ triền min m ỉ lm khổ b, khng thuốc no chữa khỏi. Thuở ấy ở Việt Nam, mấy ai thấy đ như l dấu hiệu đng ngại của một tm hồn rời r, muộn phiền? Ti khng muốn đi lại con đường tự hủy hoại như mẹ ti, để cuối cng thn tn ho a trong bệnh viện hay nh dưỡng lo.

Thế rồi một buổi sng, thấy ti phờ phạt sau một đm khng ngủ, chồng ti khuyn ti nn vo cha gặp bạn b tr chuyện cho khuy khỏa, trnh suy tưởng những chuyện khng đu. đ lm ti nhớ tới nhm thiền trong cha Phật n. Ti nghĩ Thiền l một cch gip mnh tịnh tm, giải tỏa ưu phiền. Ti liền gọi điện thoại cho chị Nga Nita Truitner ni r muốn. Chị đ sốt sắng đưa ti ln lầu trn của cha để hướng dẩn v ngồi thiền chung với ti ngay hm đ. Lối thiền của chị l Thiền Minh St, cch thiền căn bản v chinh yếu của Phật gio nguyn thủy; mục đch tối hậu l loại trừ những vẩn đục trong lng để c được sự bnh an, tĩnh lặng.

Về nh, ti cố gắng ngồi thiền nhưng kh qu, v tm ti cn vướng mắc, đứng ngồi khng yn, lc no cũng thấy c một ci g khng ổn. Ti cần phải tm hiểu tận cội rễ tại sao mnh c một trạng thi bất an như vậy? Hiểu được điều ny chị Nga đưa cho ti sảch ni về Đức Phật v Phật php nguyn thủy trong thư viện của cha. Ti cn nhớ đ l một quyển sch dy, được viết từ thời xa xưa.

Ti như người đang cơn đi, khng phải đi miếng ăn m l đi đọc, bất cứ sch g, để lục lọi, tm hiểu tm linh của mnh. Chị Nga đ gip ti chọn đng những g ti cần. "The purpose of studying Buddhism is not study Buddhism, but to study ourselves." [Shunryu Suzuki "Zen Mind, Beginners mind"]. Đy l một trong những cu của cc danh sư m chị Nga gởi cho nhm thiền của chị qua e-mail. Thật quả đng như trường hợp của ti.

Cũng c vi điểm trong sch ti khng hiểu lắm, nhưng ni chung, n đ ảnh hưởng đến ti nhiều. Lắm chỗ một lời Phật dạy cứ lập đi lập lại: ny hởi tỳ kheo, ny hởi tỳ kheo, nầy hởi.... Ti vẫn đọc khng chn. N như những tiếng vang, tiếp tục dội mạnh vo lng ti. Sau đ ti đọc thm một số sch v nghe băng giảng của vi thầy; nhờ vậy m c dịp lm quen với mấy chữ: V thường (impermanence), V ng (non self), Khng (emptiness) v Nhn Duyn Sinh (the law of causality).

Nghĩ lại m mắc cở, lc trước ti thường ni ti theo đạo Phật m thật ra ti c hiểu g về đạo đu? Sch Phật cũng c trong nh m chẳng bao giờ đụng tới. Ci biết của ti hiện nay vẫn cn km cỏi, nng cạn. Tuy nhin, n đ gip ti tm lại sự bnh an trong tm hồn. Ti thấy r hơn rằng đời l v thường, vạn vật kể cả bản thn v tm thức của mỗi chng ta cũng biến chuyển, thay đổi khng ngừng. Cu thơ của Thiền sư Vạn Hạnh:

Cuộc đời như ng my bay;
trăm năm như ci nhướng my đ thi

by giờ đọc ln ti thấy n c nhiều nghĩa hơn trước.

Con người khng ai thot khỏi vng "sinh lo bệnh tử" cng với những khổ đau về tm l như c đơn, thất vọng, giận dữRồi tấm thn v ng tạm bợ, đến rồi đi, ct bụi trở về với ct bụi. Trong vũ trụ ny, khng c g mất m cũng khng c g l vĩnh viễn. Ci nhn v duyn đ đưa đẩy sự hnh thnh của mọi điều, mọi vật. Cn duyn th hợp, hết duyn th tan, cũng giống như cc đm my trn trời xanh khi đến khi đi. C m khng, khng m c.

Trong cuốn Nghĩ Từ Tri Tim, tc gỉả Đỗ Hồng Ngọc đ c l khi viết, "Nỗi khổ của con người l do ci ng của mỗi c nhn lớn qu. Ci g cũng của ti, cho tinn bm vu, lại lun nghĩ rằng ci của ti, v tiđ l thường hằng, vĩnh viễn nn khi mất đi, tan biến đi th khổ no sầu bi. Ngay cả những người tu hnh muốn thot ng c thể lại nặng ng hơn như m lấy cha của ta, cốc của ta, sau khi tưởng đ thot khỏi nh của ta".

Thật vậy, ngy vui qua mau, chuyện buồn theo thời gian rồi cũng phai. Tiếng khen ch, thị phi, đng sai chỉ c gi trị tương đối. Biết bao nhiu người v việc bị thế gian cho l c tội, l sai, rồi về sau xt lại cho l v tội, l đng v ngược lại. Hiểu thm được tnh cch v thường, v ng của cuộc đời v duyn khởi đ gip ti c ci nhn khoan nhượng hơn với người khc, bớt thnh kiến, ch kỷ, hay bắt bẻ. Ring bản thn, ti rng thất bại khng nản, thnh cng khng kiu hnh; buồn vui, cảm xc c chừng mực hơn xưa.

Hồi trước, hể mất ci g về vật chất, cơ hội, tnh cảm l ti buồn tiếc, đm ra bực tức hay n hận. Trong lng khng an, lc no cũng nghĩ lui về qu khứ; "gi m" hay "nếu m " rồi tự trch mnh hay trch người. By giờ, cũng tiếc đ nhưng rồi mọi sự trở nn nhẹ nhng, chứ khng cn trầm trọng như trước. Ti giữ được tm hồn bnh thản bởi v ti hiểu cuộc đời cn nhiều đổi thay. Tấm thn mnh như bọt bo, hơi đu m vướng bận với những g đ xảy ra, khng thể no nu ko hay thay đổi được.

Giai đoạn khủng hoảng vừa qua l một kinh nghiệm lớn cho ti, l một dịp để ti dừng lại, nhn lại, suy xt lại con người mnh v tm cch chuyển ha. Ti cảm thấy ti l người may mắn v cng. Ci đau khổ nội tm hai năm về trước đ trở thnh ci duyn đưa đẩy ti tm hiểu Đạo Phật, khởi đấu bằng việc ngồi Thiền với chị Nga Truitner tại cha Phật n. V sau đ l sự hỗ trợ tinh thần của biết bao thn quyến, bạn b. Ti khng cn ngồi nghĩ vẩn vơ một mnh. Gậm nhấm nỗi muộn phiền sẽ dễ khiến ta xa rời thực tế rồi nẩy sinh ra những điều hoang tưởng.

Qua bi viết ny, ti hy vọng sẽ gip cho cc bạn no chưa c dịp đọc những g lin quan đến Phật gio th hy đến với gio l đạo Phật. Kinh nghiệm của ti cho thấy đạo Phật đ gip ti " tỉnh thức", khi phục lại niềm tin để sống khng với ưu phiền, bực bội. Qu khứ đ qua, tương lai chưa tới, vậy th "chỉ c giờ pht hiện tại mới l sự sống, hạnh phc trong hiện tại mới l đng kể". M để sống trong hiện tại chng ta phải thở. Nhưng mấy ai biết dng php lạ của Sự Tỉnh Thức v Chnh Niệm để đạt được như bốn cu thơ sau đy của thầy Nhất Hạnh:

Thở vo, tm tỉnh lặng

Thở ra, miệng mỉm cười

An tr trong hiện tại

Giờ pht đẹp tuyệt vời.

Theo ti, Thiền l một việc rất cần thiết trong cch tu luyện, định tm. Bc sĩ Đỗ Hồng Ngọc trong quyển Nghĩ từ tri tim viết về Tm Kinh Bt Nh đ nhắc đến Thiền như sau :Thiền l để cho mnh lắng đọng lại, khng bị li cuốn vo trăm ngn thứ chuyện lăng xăng, vọng động, khng để cho ci tm nhảy nht như khỉ như ngựa (tm vin m) lm cho ta mất rất nhiều năng lượng, vất vả, lao đao. C thể ni Thiền l thở. Chỉ cần nhớ ci chủ yếu l "thở bụng" đều, chậm, su, m v lun "nghĩ về hơi thở" của mnh trong lc thở l được. Đừng gắng sức cũng đứng nng vội.

"Thở vo th biết mnh thở vo, thở ra th biết mnh đang thở ra, thở vo một hơi di th biết mnh đang thở vo một hơi di, thở ra một hơi ngắn th biết mnh đang thở ra một hơi ngắn". Thật l giản dị nhưng lợi ch v cng. Về mặt sinh l, thở mang dưỡng kh vo v thải thn kh ra khỏi cơ thể. Về mặt tm l, "vừa thở vừa quan st sự thở, để đến hơi thở vo, ra, di, ngắn ra saokhiến ta qun suy nghĩ đến chuyện khc; nhờ đ m đầu c ta tỉnh lặng lại, thư gin ra".

Khi giận, hơi thở ta trở nn dồn dập, khng kiểm sot được, lm ta mất khn. Để trnh những phản ứng vội vng "đổ dầu vo lửa", bạn hy tm cch ch đến hơi thở của mnh, thở su v di, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả của n. Theo Bc sĩ "Người no kiểm sot được hơi thở th kiểm sot được tm". ng cn viết "Ni ra c vẻ dễ nhưng thật ra khng dễ dng g v khi nổi giận ta c khuynh hướng bị cuốn ht vo cơn giận, qun thở hơn l tập trung vo hơi thởđể dằn cơn giận.

Cn tư thế thiền, ngoi thế ngồi kiết gi (tư thế yoga) c từ ngn năm trước khi Phật ra đời, thầy Nhất Hạnh trong sch Php lạ của sự tỉnh thức đề nghị mỗi ngy ngồi một giờ đồng hồ th tốt lắm nhưng khng đủ thiếu g. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi v lm việc", c nghĩa l: "lm g cũng lm trong chnh niệm, hy sống với giờ pht hiện tại, hy tm được sự an lạc trong khi lm những việc đ, đừng mong cho chng xong.

Khi ti bắt đầu tập Thiền m phần lớn l Thiền Hnh, tm hồn đang khổ sở, bấn loạn, việc định tm vo hơi thở khng phải dễ. Do đ, hầu như ti dnh hết th giờ Thiền cho việc ny v đều đặn mỗi ngy. Rồi Thiền đi trở thnh thi quen, khng đi th "nhớ". Ti biết bạn sẽ cười lối thiền kỳ cục ny, nhưng khng sao, miễn l n gip tm hồn ti lắng dịu v tỉnh thức. C thể v Tm đ định như một ci ao đ lắng bn, mặt nước phẵng lặng, trong veo; đ chnh l Tm thật của ta, ci Tm khng vọng động, sn si, tưởng tượng viển vngNhờ thế, ta c thể nhn xuyn qua n để quan st tất cả những g chất chứa dưới đy; rồi ta sẽ nhận diện n, tm hiểu n.

Những buổi chiều đi bộ sau giờ lm việc, ti cố gắng tập trung vo hơi thở "thở vo ti biết ti thở vo, thở ra ti biềt ti thở ra". Sau khi tm đ tịnh v thư gin, với Chnh Niệm ( Right mindfulness), ti nhớ nghĩ về một điều g, tức l "Qun" trong Đạo Phật. Việc ny quan trọng hơn l chng ta tưởng. Bc sĩ Đỗ Hồng Ngọc đ phn tch như sau: Trong lc Thiền, nghĩ tới điều lnh, điều thiện th r rng hơi thở sẽ điều ha, tm hồn sẽ thư thi; nghĩ về điều xấu, điều c th lập tức hơi thở hằn học, hổn hển, tim đập nhanh, mạch mu co thắt lại, huyết p tăng ln..Tm l ảnh hưởng sinh l một cch r rệt."

Ti c đọc đu đ lời kinh Phật: Sự ph sản lớn nhất của đời người l tuyệt vọng". Vng, chưa g hết m mnh đ bung xui, bỏ cuộc, đầu hng. Sự tuyệt vọng sẽ x ta xuống vực thẳm, sẽ khiến ta c những quyết định v hnh động nng nổi, c thể hủy hoại tất cả v lm khổ ly những người thn. Theo ti, muốn trnh ng gục, hy tm hiểu triết l Đạo Phật, một triết l su xa về sự sống; đ l con đường tốt nhất để tm hiểu chnh mnh, nhằm giải tỏa mọi phiền muộn, khổ đau.

Ti tự nhủ: chiến thắng với chnh mnh mới l chiến thắng quan trọng v kh khăn v như lời Phật:" Kẻ th lớn nhất của đời người l chnh mnh".

Tm Đoan
 
Minnesota, 01/2007

Sch tham khảo:

 

Nghĩ từ tri tim- Bc sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Php lạ của sự Tỉnh thức- Thch Nhất Hạnh

An lạc từng bước chn- Thch Nhất Hạnh

Đức Phật v Phật Php- Cố Ha Thượng Narada.

 --- { ---