Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 

 

...................(tiếp theo)
* tặng bạn
V Sự, Ninh-Ha

 --- { ---

Như đ viết ở phần trước, cu chuyện "Viết về những người bạn "(ĐS Xun  2005), trong 5 người chng ti đ tm lại được 3 đ l X, Dũng v Sự (VN). Chỉ cn lại hai người nữa l Trần Tỷ v Lại Văn Soạn.

Cho đến một hm đầu thng 9-2006 khoảng 9 giờ tối, ti được Anh Thnh (www.ninh-ha.com) từ Minnesota gọi đ/t bo l mới gặp lại Chị Lan v Anh Tỷ trong một dịp hết sức tnh cờ. Họ gặp nhau trong một bn tiệc v sau vi cu chuyện Anh Thnh đ nhận ra người bạn thn m chng ti khổ cng tm kiếm bao lu nay. Chng ti thật cm ơn Anh Thnh quả l c tr nhớ tốt d rằng ngy xưa Anh theo bạn Sự gh thăm nơi lm việc v chổ ở của chng ti, m chng ti khng thể nhớ đến anh được.

Từ lc được anh Thnh cho biết l đ gặp được Anh chị Tỷ Lan, ngoi ra Anh cn cho biết l Tỷ cũng ở California thật l một điều đng ngac nhin v vui mừng hết sức, anh cho chng ti số phone của Tỷ, Lan. Khoảng nửa tiếng sau th chị Lan ni chuyện qua phone với ti, vng chuyện cũ, chuyện của 35 năm trước như hiện về trước mắt, chỉ c một điều l hai anh chị khng cn sống chung với nhau nữa. Theo lời chị kể th kể từ khi anh vượt bin năm 1980 th anh đ thay đổi...hầu như nhiều người cũng giống vậy thi!..v anh đ lập gia đnh với người khc ở San Francisco, CA USA. Tuy vậy anh vẫn bảo lnh con gi qua Mỹ v sau đ con gi anh lại tiếp tục bo lảnh chị Lan. Ti gọi cho Dũng bo tin, Dũng khng thể tin được đ l sự thật, quả thật niềm vui lớn đến với chng ti.

Hm sau ti gọi được Tỷ, thật l vui mừng khng tả nổi, chng ti ni chuyện với nhau thật ngắn, trao đổi e-mail l manh khỏe, thế l chng ti hẹn ngy gặp nhau tai Santa-Ana vo thng 12/2006. Chỉ c điều đng lo ngại l ca mổ lần thứ nh của ti sẽ tiến hnh vo thng cuối thng 10 v hiện mắt tri của ti đ m hẳn, cc bạn cũng cầu chc cho ti sớm bnh phục để cn nhn thấy nhau, d rằng Bc sĩ cho biết phải tốn thời gian điều trị hơn một thng sau khi mổ...Rồi mọi chuyện cũng qua, ca mổ thnh cng, ti đ thấy lại nh sng, nhn lại cuộc đời v hy vọng mong đến ngy gặp lại bạn b.

Thế l Tỷ đ chuẩn bị một chuyến xui nam, (từ Bắc California xuống miền Nam California), xin nghỉ php v đặt phng khch sạn, Tỷ e-mail cho chng ti biết ngy giờ sẽ xuống v nơi ở, trong khi chng ti chuẩn bị sẵn sng cho ngy gặp mặt. Chng ti xắp xếp chương trnh cho thuận tiện với sư thăm viếng ca gia đnh anh, Dũng gọi cho cc bạn cng lm việc ở Pleiku trước kia để cng tham dự.


Tỷ v X niềm vui ti ngộ 10/12/2006


Dũng v Khu cng sửa soạn my chụp hnh.
(pha sau mấy chị cng hn huyn tm sự)

Sau bao nhiu ngy chờ đợi sắp xếp, cuối cng chng ti cng tụ họp tai Nh hng Đalạt Bistro ngy 10/12/06. Đối với ti, sau 35 năm chia tay ở Nhatrang, mỗi đứa một nơi hm nay l ngy rất vui cng họp lại n bao chuyện cũ, cn Dũng,Tỷ, Bui, Khu, Bnh th tạm biệt nhau tản mc rời Pleiku từ 4/1975 nơi tỉnh lộ 7 Tuy-Ha, hm nay cũng l lần đầu gặp lại sau 31 năm lưu lac.


Niềm vui ti ngộ: Khu, X, Dũng, Tỷ


Hng trn: Dũng, Bnh, Tỷ, Khu , X.
Chị Dũng thứ hai từ tri qua, chị Tỷ, chị Khu v chị X

Khoảng 11 sng chng ti đ c mặt đầy đủ tại nơi hẹn, tay bắt mặt mừng, Dũng đem theo những tấm ảnh ngy xưa cng lm việc chung với nhau, tất cả đều cng chuyền nhau xem v chia sẻ nhiều về kỷ niệm cũ. Sau vi chai bia, cu chuyện cng lc cng vui vẻ si động, cc chị cũng thng cảm tnh bạn của chng ti v cng gp thm vi cu chuyện d dỏm. Chng ti kể những tật xấu ngy xưa ở dơ hết biết, những hm trời mưa trn phố biển Nhatrang, li xe nghịch ngơm tạt nước ướt o di trắng của cc c nữ sinh đi bn đường, kể những chuyện tnh vụn vặt, kể chuyện cc em nội tr chỗ nh thờ Đ Nhatrang leo ro ra nhảy xuống đ c cc chng trai trẻ đn sẵn, chạy vng vng phố biển Nhatrang, điểm đến l ko nhau đi ăn mấy t phờ g Cầu Đ, v.v...Nhưng chng ti cũng tiếc l trong cuộc vui như thế ny lại thiếu đi người bạn thn l bạn Sự, nn niềm vui chưa trọn vẹn lắm, ring ti, Tỷ v Dũng cng bn nhau gip đỡ bạn Sự cho trọn tnh bạn. (trch đoạn thư bạn Sự).

Tới 3 giờ hơn, th chng ti cũng phải tạm chia tay, vi gia đnh anh Tỷ cn phải bận việc khc, tất cả cng hẹn lại một ngy ti ngộ. Ngy hm sau Tỷ đến nh ti, tổ chức bữa tiệc nhỏ. Dũng ở xa v lại phải bận việc nn chỉ c ti v Tỷ, chng ti gọi điện thoại về Ninh-Ha may mắn lm sao gặp Sự đang ở nh, chng ti ni chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Sự rất vui khi gặp lai bạn cũ.

Tuy nhin khi nhận được thư của Sự , chng ti bất ngờ l lc nhận qu của chng ti th cũng l lc mẹ của anh qua đời, khi chng ti nhận được thư th cũng đ qu trễ,nhưng ti cũng nhờ Hội Ninh-Ha qua trang nh www.ninh-ha.com <http://www.ninh-ha.com> đăng lời chia buồn cng gia dnh bạn V Sự.

(trich đoạn e-mail của Bạn Tỷ )

"... Hom nay vua moi nhan duoc thu cua ban gom co copy cua la thu Vo Su va, va loi phan uu ban goi cho trang Ninh Hoa dang gium.

Hoan canh Su that dang toi. Toi nghi so tien lan truoc ba dua minh chung gop co le cung vua kip luc de giup do Su duoc phan nao chi phi dam tang cho ba cu. Toi va Diep Bao Dung co noi chuyen tren phone trong tuan roi. Toi se viet mot tam check $100 goi xuong cho ban. De roi co gi nho ban goi ve cho Su lam sao co gang truoc dip Tet de gia dinh Su co the co duoc mot cai Tet am long hon...."

Cho đến hm nay, khi viết những ging ny, th c lẽ bạn của chng ti đ nhận thm một cht qu nhỏ, trong đ chứa đựng tấm lng nghĩ về bạn b của 3 đứa chng ti, hy vọng mn qu đ san sẻ những kh khăn m bạn Sự v gia đnh phải chịu đựng thm khi gnh nặng lo toan cuộc sống vẫn hằng ngy hiện hữu, trong khi ma Xun đang đến gần,....
 

 --- { ---

Cali, những ngy cuối năm Bnh Tuất
Nguyễn Văn X