Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 

 

Qu đồng hương
v qu văn, thi hữu thn mến,

Ti biết được web Ninh-Hoa.com cũng nhờ một duyn may, một người bạn khng l dn Ninh Ha biết web ny v giới thiệu cho ti m anh ta bảo l "hay lắm, nn vo xem". Anh ta khng biết qu ti ở st cạnh Ninh Ha v ti cũng thuộc loại ăn dầm nằm dề ở đ. Ti về nh v mở ra xem ngay v cảm thấy thch th.

Qu ti, chnh gốc thn Hiền xứ Vạn, nhưng nửa phần cuộc đời th cũng đ đi qua xứ Ninh Ha dễ thương ny, bởi lẽ dễ hiểu l giữa trường V Tnh Nha Trang nơi ti đi học v xứ Vạn qu mnh th Ninh Ha nằm ngay chnh giữa, muốn trnh cũng khng được. Ninh Ha l nơi ti c nhiều kỷ niệm thuở ấu thơ lẫn trung học, nhất l ở bến xe đ NHo v ga xe lửa, nhưng lại khng c duyn như anh PTn An Ninh (gốc Gi nhưng lấy được vợ Ninh Ha), cn ti chẳng c duyn với người đẹp Ninh Ha, đnh chỉ đi ngang nuốt nước miếng cười trừ. Thi đnh chịu vậy!

Vo trang web, ci đập vo mắt ti đầu tin l hnh phố thị trấn Ninh Ha. Đ lu lắm rồi ti chưa c dịp về thăm nh, nay thấy đổi khc. Cc ta nh mới ở phố mọc ln nhưng dng thn quen vẫn cn đ. Lc ti vo xem trang web, đng vo dịp Ninh Ha bị lũ lụt, hnh ảnh ngập trn, ti cố nhn những bng dng thn quen như muốn tm ra người thn của mnh đu đ, nhưng tuyệt nhin khng gặp, c điều nhn bng dng cc nữ sinh lội b bm dưới nước lụt giữa phố chnh Trần Hưng Đạo, hoặc cc người đẹp xứ Ninh Ha nay c khc nhiều, nt mặt vẫn duyn dng, dịu hiền, thuỳ mị, phải ni l đẹp nữa, nhiều nng vận quần short trng c vẻ Ty lắm chớ chẳng như ngy xưa, chỉ o di quần trắng lm nữ sinh Trần Bnh Trọng..., khiến lng ti rộn ln bao niềm mỹ cảm.

Đi su vo trang Non nước Ninh Ha, ti thch nhất l đọc phần đầu giới thiệu về khung cảnh, địa l, lịch sử Ninh Ha, c ci g đ rất gắn liền với xứ Vạn của ti từ thuở xa xưa, với những địa danh quen thuộc như Cầu Dinh, Cầu Sắt, Dốc Lết, Dục Mỹ, Đo Rọ Tượng, Đo Bnh t, Hn Khi, Lạc An v.v... những nơi ti đ đi qua chắc mấy chục ngn lần... v đầy ắp kỷ niệm. Nhớ những lần đợi xe ở bến xe đ, ăn nem chua ngon nhất nước ở phố Trần Hưng Đạo mỗi khi đi học về lại Gi, hoặc lang thang ở nh ga xe lửa Ninh Ha mỗi lần tu dừng lại, coi những con tu chạy qua chạy lại h ci inh ỏi, những người dn bun bn cơm nước tấp nập ở đy, những lần leo ln mui xe lửa đi cọp, ci đầu nằm rạp xuống trần xe mỗi khi xe lửa chun vo hầm Đo Rọ tượng (kẻo bị đụng bể đầu), c lần hồi nhỏ thời tiểu học, cng cc bạn lớp nhất đạp xe đạp từ ngoi Gi v tới Ninh Ha, tiễn đưa Thấy H thế Xun về dạy ở lng Trường Chu, x Ninh Quang. Thầy tr gặp nhau m chầm trong nước mắt. Chng ti vẫn khng hiểu sao chng ti cn nhỏ dại m lại thương Thầy đến như vậy. Đạp xe đạp cả mấy chục cy số đường xa, lại cn băng đo lội suối nữa, vậy m vẫn quyết tm đi để thăm Thầy tận xứ Ninh Ha xa xi! i nhiều kỷ niệm qu khng ni hết.

Rồi đọc tiếp mục Đặc sản Ninh Ha, thấy c cc mn ăn thuộc loại "hẩu xực" như nem chả, nem chua, bnh trng, cơm rượu, bnh xo, bnh căn, mắm ruột ... lm mnh thm nh ri. Nhưng khoi khẩu nhất vẫn l nem chua Ninh Ha, c lẽ ngon khng đu bằng! Tợp thm vo xị đế hoặc vi lon bia với miếng nem chua bốc ra khỏi l vỏ chm ruột, mi nem chua hoặc nem nướng thơm lừng, cụng ly với bạn hữu, c lẽ đời khng cn g vui th hơn!

Nội dung của web Ninh Ha phong ph qu, ti xem khng hết nn chọn những tiết mục m ti ưa thch, mnh l dn văn nghệ văn gừng nn nhảy vo trang Giới thiệu Tiếng Ht Tiếng Đn. Nơi đ ti gặp được những hnh ảnh ca cc nữ ca sĩ Ninh Ha "cy nh l vườn" nhưng cũng hay chẳng km ai. No Minh Nguyệt (c nt giống Lan), Thu Thuỷ (c nt giống Khnh Ly), Huyền Chiu (c nt của Hong Oanh), v Kim Loan tay m đn (c nt giống ca sĩ Mẫu Đơn ở c)... cc nữ ca sĩ ht cc nhạc phẩm nổi danh, ni theo Cụ Nguyễn Du tin sinh "mỗi ngưởi mỗi vẻ, mười phn vẹn mười". Khng ngờ xứ Ninh Ha cũng trổ ra những ca sĩ trứ danh như vậy. Đng mừng thay!

Ti đi dần vo Trang Đồng hương v Thn hữu Ninh Ha để tm thử c ai quen th bắt gặp được một vi bng dng quen thuộc ở Trường V Tnh chng ti. Như anh Văn Hng Đốc qu Ninh Phụng (Hội trưởng Đồng hương Khnh Ha/Nha Trang, vừa gặp ở Bolsa nhn dịp đi đnh tennis chung với anh tuần trước), như nh văn Nguyễn Thanh Ty (qu nội Hn Khi) với cc tc phẩm nổi danh, như anh Phạm Tn An Ninh (qu Ph hội lấy vợ Ninh Ha) cũng c những truyện ngắn tuyệt vời, như Vĩnh Hồ cũng qu Ninh Phụng với anh VHĐốc, c những vần thơ tuyệt tc... Nhiều v cn nhiều văn thi hữu thn quen khc ti nhận chưa ra... đ gieo vo tm hồn ti những cảm mến v rạo rực hết sức qu hương, rất gần gũi, rất chn tnh của người cng xứ.

Cuối cng th ti phải cm ơn anh Trưởng Web Nguyễn Văn Thnh với chị Diễm Thy đ cho ti c cơ hội snh vai cng qu anh chị em đồng hương trn trang web nh Ninh Ha thật phong ph, hnh thức lại trang nh, đẹp mắt, phải ni l rất "professional", rất thiện nghệ của cc tay web nh nghề, với đầy đủ hnh ảnh của cc văn thi hữu nh ta cng với cảnh nước non kiều diễm của xứ Ninh Ha lm lng người xa qu khng khỏi chng xuống! Cm ơn qu anh chị đ cho ti c cơ hội ghi lại những kỷ niệm v k ức thn quen, để cng chia xẻ cho nhau v cng nhau nhớ về một qu hương ngn trng xa cch nhưng khng bao giờ mất trong lng của mọi con dn Việt.

Nhn dịp Xun mới Đinh hợi sắp về, thn chc qu web, qu đồng hương v văn thi hữu một Năm mới thật an khang, dồi do sức khoẻ, thịnh đạt v đầy năng lực sng tc nhiều hơn nữa trong tương lai để mang hơi ấm đến cho người, cho đời v bồi đắp đậm đ thm ci mi đất thơm qu Mẹ./-


Knh bt,
Ngưới Xứ Vạn
(c chu - 12/2/2007)

 --- { ---