Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 

 

Năm nay Tết đng vo ngy Chủ nhật, khng đi lm, muốn tới chc tết vi người bạn quen biết, nhưng ngại v sợ họ kỵ "đạp đất. Thời buổi kinh tế đang xập xi, nếu trong năm c bạn bị laid off (thật nghiệp), họ rủa cho chỉ c nước ngc đầu khng nổi.

Đnh thi, ở nh mở Ninh-hoa.com tm vui Đầu năm, theo di cc bạn đồng hương mừng Tết như thế no?

Khi ti mở trang Đặc San Xun Đinh Hợi 2007. Nhn thấy tn người viết Nguyễn văn X ở cuối cột mục văn. Hnh như tn người nầy quen quen. Ci tn X, bi cả nước Việt Nam c được mấy người. Thi thử xem trước th biết. Nhn tấm hnh, ti đ hnh dung được anh X m đ hơn 37 năm qua khng gặp lại. Khun mặt đẹp trai ấy, c một dấu ấn bn m kh qun, đ khơi lại trong k ức của ti.

Ngy ti vc ba l trnh diện TĐ662 KTTTĐD đng tại lầu ng Hong, đầu đường đến cầu H Ra Nha Trang. Sau khi trnh diện TĐ trưởng, ti đ được chuyển đến ban 3 gặp Đ/u Huấn. Anh Huấn dẫn ti đến gặp anh X:
- T/s Tnh mới ra trường sẽ phụ t lm việc với anh. Anh chỉ Tnh lm việc.

Anh X tiếp nhận nhn ti mỉm cười (C lẽ anh tức cười lắm, nhn thằng nhc (cnh g mờ) miệng cn hi sữa, đầu tc ba phn, da cn sạn nắng qun trường trng thật ngổ ngo). Anh dẫn ti đến bn ci bn c chiếc điện thoại ở trn:

Bn lm việc của em, cng việc ở đy thật dễ dng, hng ngy em lấy kết quả viễn lin ở cc Chi nhnh rồi bo co ln Lin Đon.

Th thật, từ cha sanh mẹ đẻ, chưa bao giờ ti thấy được chiếc điện thoại, chứ đừng ni rờ tới điện thoại. Anh X lấy xấp hồ sơ để trn bn chỉ cho ti từng chi tiết một, rồi gọi ln LĐ. Anh đưa điện thoại cho ti:
- Em bo co theo những trường trnh trong nầy.

Tay ti run run cầm lấy điện thoại rồi ớ Lần đầu tin trong đời ni chuyện bằng điện thoại ti run qu x kể. Miệng th c lăm, hai chn run như thằn lằn đứt đui. (Khng biết anh X lc đ nghĩ như thế no, hay v tế nhị, anh X khng hề h miệng). Ti vừa bo co xong thở di nhẹ nhm. Nhưng đầu dy bn kia ln tiếng:

- Cho ti gặp Th/u X.

Ti vội đưa điện thoại cho anh X. Ti nghe rỏ tiếng bn kia đầu my:
- Thằng no vậy? ni điện thoại g m run như "cầy sấy".
Anh X thng cảm trả lời:
- Thằng Tnh mới ra trường, ngy đầu tin lm việc nn hơi khớp.

Nghĩ lại đến hm nầy vẫn cn thấy qu. Nếu anh X nhắc lại chỉ c nước độn thổ.

Một hm ti đang cắm ci lm việc. Một bạn của anh X v phng khoe bi thơ vui tả về cc binh chủng của QLVNCH. Hai anh bn tn đọc thơ. Hai anh đ gi đng chỗ ngứa của ti, nhưng v thn phận "cắc k" nn ti khng kiến chỉ nghe ln. Ti chỉ cn nhớ c hai cu v lin quan dến binh chủng Truyền Tin:

" Muốn giu lấy Qun Cụ
Muốn đ lấy Truyền Tin

Ti giật mnh, thầm bi phục mấy bậc đn anh thật qu quch. Sực nhớ lại cu chuyện tếu của một vị nin trưởng hỏi chng ti khi trnh diện Cục TT:
- Đố cc em biết, tại sao cc c thch lnh Truyền Tin?

Nhiều cu trả lời:

- C chữ thọ to tổ tướng sau lưng.

- Lnh kiểng, lm mt thnh phố.

- Ho hoa phong nh

- Sờ m, được xử dụng my mc tối tn

Vị đn anh trả lời:
- Sai bt hết, cc c thch lnh Truyền Tin bởi v c hai con Cu. (ph hiệu bằng chuyn mn TT l con chim bồ cu).

Khi nghe anh X v anh bạn lm thơ ca tụng lnh TT bằng cch đ. Ti khng biết c nn hnh diện hay khc rng khi mấy b, mấy c biết tẩy của lnh TT. Đ vậy cc anh cn c định gởi về bo Chiến Sĩ Cộng Ha nữa chứ. (T.T. thật thiện tai).

Sau mấy thng tạm thời lm việc với anh X, ti được gởi đi học chuyn mn mật m ở trường TT. Vũng Tu. Rồi sau đ ti phải thuyn chuyển về lm việc tại chi nhnh Viễn Thng Phan Rang vo cuối năm 70 v từ đ ti khng cn gặp anh X nữa.

Hm nay nhờ www.ninh-hoa.com ti mới c cơ hội nhận ra được anh X qua tấm hnh trong trang Web. M nhớ lại ngy đầu tin bỡ ngỡ lm việc dưới sự hướng dẫn của anh X. Đng l một sự tnh cờ, ngẫu nhin đầy th vị.

Nguyễn Tnh

 --- { ---