Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 


M
ấy ngy nay ti muốn đi tm một cht nắng ấm ma Xun để lm nguồn cảm hứng viết vi chữ cho Đặc san xun, nhưng Vancouver năm nay hnh như được ma tuyết, nhn đu cũng thấy tuyết m mịt, ngập trời, ngập đất, ngập cỏ cy.

Thời tiết năm nay thay đổi bất thường, nơi được ma Đng t khi gh qua th lạnh lẽo đầy tuyết, ngược lại nhiều nơi năm no cũng khng chạy trốn được ma Đng th nắng ấm, thin hạ cn chạy bộ ngoi cng vin, cn mặc quần short để chơi tennis, ng chồng ti ước g mnh được sống ở những vng nắng ấm quanh năm để anh được chơi tennis mỗi ngy,(ni vậy chứ được rồi lại lười). Ti c con bạn ở Florida mỗi lần phone ni chuyện, n cứ bảo my lucky được ở chỗ năm no cũng c tuyết trong sn, cn tao phải li xe qua mấy tiểu bang mới nhn được tuyết. N đu biết rằng mỗi lần tuyết xuống xong ti phải ra xc tuyết clean up, sng ngủ dậy đau nhức cả người phải dn Salonpas, phải uống Advil.

Thế rồi sau cơn mưa trời lại sng, mưa riết cũng tạnh, tuyết xuống rồi cũng tan. Sng nay thức dậy tự nhin cảm thấy yu đời v trời khng mưa cũng khng tuyết, một cht nắng mong manh như cn e ấp, thẹn thng, lưu luyến hơi hm ma Đng. Đn chim sẻ đang nhảy nht, ru rt rỉa trn con trn sn cỏ xanh um m tuyết vừa mới tan, nhn chng mổ lia lịa nuốt vội vng như đi dữ lắm, ti chợt thắc mắc khng biết cả ma Đng chng đ ăn g để sống? rồi tự mnh trả lời "trời sanh voi sanh cỏ" hơi sức đu m lo chuyện vớ vẩn. Nếu khng để nhn những cụm thủy tin, đm Tulips đang l nh chen chc vươn ln khỏi mặt đất ti vẫn chưa biết ma Xun sắp về, nhn cy cối xanh tươi khng cn phủ đầy bng tuyết nữa, ti hy vọng năm nay ma Xun sẽ về với dn Vancouver sớm hơn.

Tự ny giờ ti lẩm cẩm cứ viết lng dng chưa nhập đề, năm nay chng ta mừng tết Đinh Hợi, năm Hợi ni cht chuyện heo cho n khỏi lạc đề. Ngy ấy lu lắm rồi, thuở sinh tiền m ti kho tay nhiều thứ, chăn nui cũng l một trong cc sở thch của b, ở đằng sau nh lc no m ti cũng c hai ci chuồng heo ring biệt, một cho con heo ni v một cho con heo thịt, heo ni v n sinh heo con v cho con b, nhưng sao lại ku con heo kia l con heo thịt, ti cứ thắc mắc heo no chẳng c thịt, ku thm chữ chi cho n thừa ra, nhưng ng b mnh đặt tn cũng c l v nghĩa ring ở trỏng v loại heo ny nui bn cho l heo lm thịt, vả lại con heo thịt lc no cũng đẹp hơn con heo ni, tướng n gọn gng, săn chắc nn thịt n chắc chắn phải ngon hơn v được cc b nội trợ chế biến thnh nhiều mn ăn ngon miệng trong cc bữa cơm gia đnh, ngy xưa ti cũng c một thời đi chợ nấu ăn, bữa no xớn xc mua trng thịt heo ni về bị b gi la "con gi hư khng biết đi chợ" Lm kiếp con heo nhiều lc cứ bị thiệt thi v khi ch ai cứ bảo lm biếng như heo, ở dơ như heo, ngu như heo, xấu như heo, mập như heo, rồi đẻ như heo, ti khng biết cn danh từ no xấu hơn nữa để gắn cho loi heo?

Gi như heo biết ni chng n sẽ hỏi lại người ta rằng"tại sao cứ ch ti xấu m sao ai cũng ăn thịt ti hết vậy?" ni vậy chứ heo cũng c ci khn của loi heo, m ti nui, săn sc, gần gũi chng riết rồi chng n quen được tiếng ni, nhận được tiếng dp của mỗi bước chn m ti bước đi v cứ mỗi lần nhận diện được như vậy chng ko nhau đứng trước cửa chuồng lm thnh một " ban nhạc heo" nghe ỏm tỏm đến bực mnh. Con heo ni của m ti mỗi lần n chửa trng tội nghiệp, n nặng hơn tạ, mỗi lần nằm xuống hoặc đứng dậy cũng kh khăn. Ti cn nhớ mỗi lần n đến ngy chuyển bụng, m ti nhấc chỏng bố ra nằm ngủ gần chuồng heo, cả đm b đu c ngủ g được, b cứ canh chừng hể thấy con no lọt ra b cắt nhau, cắt rn rồi lau chi sạch sẽ để qua một bn, cứ vậy b lm tới con heo cuối cng, ti thấy b đỡ đẻ cho heo cũng giống như người ta vậy, mỗi cng việc b lm lc no cũng c cả một đam m v dầy thch th.

Một lứa heo đẻ cở tm tới mười con, con cuối cng nhỏ nhất ku bằng "con heo đẹt", v nhỏ con khng ginh ăn được nn o uột kh nui, phải nui ring. Thấy n nhỏ xu dễ thương nn ti xin m ti để nui n, ti bỏ n v một ci thng giấy, lt nắm rơm v vi ba ci đồ cũ để giữ ấm, đi chợ khng qun mua cho n ci bnh sữa c nấm v v một lon sữa b (hy vọng n uống sẽ mau lớn như con b). Nui đu được một tuần, một buổi trưa đi học về thấy n nằm chết cứng ngắt trong thng v thiếu hơi v sữa mẹ, ti buồn lắm cứ loay hoay hoi bn n m qun cả buổi cơm trưa.

Gần gũi một con người cũng như một con vật, tự nhin n tạo cho mnh thm một thứ tnh cảm rất nhn bản. Khi chng khỏe mạnh ăn uống ngon lnh th trn khun mặt m ti lc no cũng vui vẻ, rạng rỡ, khi n bệnh đau bỏ ăn b cũng khng thm ăn uống, mặt lc no cũng u sầu, buồn b. Những lần như vậy m ti lật đật ku người tới bn để lm thịt trước khi n chết. Nhn con heo nằm trong rọ được người ta khing đi, cầm sấp tiền trong tay m mắt m ti đỏ ngầu như muốn khc. Khng biết b buồn v mất con heo hay bn heo m khng được bao nhiu tiền? Nhưng dầu g đi nữa nỗi buồn của b cũng c l do ring.

Mấy năm trước đi ngang qua tiệm "pet shop", thấy con heo Mọi được by bn chung trong tiệm cng với ch, mo, chim, chuột. Ti chợt nhớ c lần được vo bun Thượng, dn tộc thiểu số ở đy nui ton loại heo ny, họ cất nh sn ở pha trn cn ở pha dưới nui heo, nhn mấy đứa con Thượng ở trần trng trục chơi chung với heo thấy m pht thương. Con heo nhỏ nhắn, đen mướt rượt, ci đui xoắn cong vng trng thật dễ thương, thấy heo con tự nhin lại nhớ m, nhớ nh.

Ti t m mở mắt thật to để nhn qua cửa kiếng xem thử họ để gi bao nhiu? tấm bảng ghi r rng"Moi, Vietnamese pig $2000", ti lắc đầu miệng th thầm" g mắt dữ dzậy" phải chi họ bn rẻ rẻ chắc ti cũng dm mua về nui trong nh như ch, như mo cho vui. Khng biết sao mới nhn con Moi ti đ c cảm tnh ngay từ lc đầu, c phải chăng n cũng c cng một qu hương như ti, cứ mi đứng nhn m qun cả chuyện phải đi, ng x ti đứng bn cạnh ko tay bảo "thi đi chợ kẻo tối", chn bước đi m lng cứ xao xuyến khng biết rồi con Moi sẽ được về ở với ai, cho d ở đu hay ở với ai ti tin chắc Moi sẽ đem lại nhiều nguồn vui cho chủ n, v hy vọng rằng người ta đừng hất hủi m hy thương mến n như nhiều người ở đy qu ch, mến mo vậy, rồi ti chợt cười thầm trong bụng với một nghĩ khi hi "để khỏa lấp đi cht ưu phiền về Moi "dầu g con Moi ny cũng cn được may mắn đi xuất ngoại, cuộc đời n rồi sẽ sung sướng hơn cc con Moi khc cn ở lại bn nh", hn thiệt.

Cm ơn một vạt nắng đ gh qua đy, d nắng c mong manh, chợt đến rồi chợt đi, nhưng t nhiều g cũng đ để lại trong ti một vi cảm xc để viết xong bi bo Xun ny, mong b con đọc cho vui trong ba ngy Xun.

Trước thềm năm mới Knh chc qu đồng hương Ninh Ha, qu độc giả nhiều sức khỏe, hạnh phc, v may mắn.Nguyễn Thị Thu

Vancouver, những ngy khng mưa năm 2007

 

 

 --- { ---