Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 

 

Bệnh thất tnh, tiếng Anh gọi l "lovesickness", tiếng Tu gọi l "Tn X Bn " l một bệnh đ c từ thời cổ đại. Bệnh khng ly khi bắt tay hay m hn nhưng rất kh trị. Khi nhiễm bịnh, bệnh nhn c triệu chứng ăn khng tiu, nhịp tim thất thường khi qu nhanh, khi giống như đ ngừng đập. Người bệnh rất t ni, chỉ muốn trm mền nằm im "như con su lm tổ, trong tri vải c đơn".

Người bị bệnh thất tnh khng thch nơi ồn o. Họ thường ngồi một mnh nơi vắng vẻ, mắt nhn ra pha trước nhưng khng nhn thấy g. Họ rất t ngủ, thường ngồi một mnh trong đm v ht rất nhiều thuốc l. Họ gầy st r rệt, ăn t nhưng uống nhiều.... rượu.

Người bị bệnh thất tnh c khuynh hướng thch đi lang thang. Sư tổ của chứng đi lang thang l chng Cao Lang trong chuyện sự tch trầu cau. Khi người yu trở thnh chị du của mnh, chng nho sinh đ:

"i ta buồn ta đi lang thang bởi v ai.... "

Chuyện "nửa đm ngoi phố " by giờ cũng khng hiếm.
Bệnh thất tnh khi trở nặng c thể dẫn đến ci chết.

Khi " Tnh tuyệt vọng, nỗi thảm sầu

M người gieo thảm như hầu khng hay "

Con người trở nn suy giảm hệ miễn dịch với nỗi đau khổ v khng cn thiết sống. Chng Trương chỉ l một trong những nạn nhn đ tử vong v bệnh thất tnh.

Nhưng khng phải ai thất tnh cũng cư xử nhẹ nhng như Cao Lang, Trương Chi...Thủy Tinh đ ln chức Thần nhưng khi thất tnh đ trở nn một người th lỗ, phm phu tục tử. Nhn thấy Sơn tinh đưa kiệu của Mị Nương ln ni Thủy Tinh:

" Co hết gn nghiến răng thần qut

Giết, giết Sơn Tinh, hả hờn ta" (1)

Rồi vừa dng nước, Sơn Tinh vừa h ht sai Tm, cua, c rượt theo Sơn Tinh.

Người bị bệnh thất tnh ngoi những hnh vi rồ dại cn hay lm những điều lỳ lạ như hay trồng một loại cy gọi l cy si trước nh một ai đ.. Loại cy ny c rễ bm su vo lng đất rất kh bứng đi.

Cuộc sống văn minh ngy nay khiến cho con người dễ dng tm ra cho mnh hng trăm người bạn, người yu tm đầu hợp qua mạng internet. Chỉ cần nhờ một con chuột dẫn đường người ta c thể ngắm nhn hng trăm người đẹp chứ khng phải đứng np ở một nơi no đ chờ nng đi qua. Người ta cũng c thể mở rộng tri tim mnh ở 360 độ cho mọi người nhn vo nhưng bệnh thất tnh vẫn chưa bị tiu diệt khỏi tri đất như bệnh đậu ma.

Bệnh nhn thất tnh ngy nay hung hn hơn bệnh nhn thời "i ta buồn ta đi lang thang..." Bệnh nhn ngy nay đ biết xi bom thư, tin nhắn khủng bố, chặt người yu ra lm nhiều khc, bỏ bao tải đem liệng mỗi nơi một bao....

Thực ra số người ny cũng t thi. Hầu hết người bị bệnh thất tnh thời no cũng đng thương, đng cho x hội quan tm v xếp thnh bệnh hẳn hoi để c cch chữa trị.

Cch đy mấy hm ti xem TV thấy c một anh chng nước ngoi m đn ht bi "Biển Nhớ" thật hay.

" Ngy mai em đi, đồi ni nghing nging đợi chờ..."

Anh ni tiếng Việt thật lưu lot:
- "Ở nước ti khi yu chưa ai ni được cu" đồi ni nghing nghing đợi chờ... " Ti rất thch hnh ảnh đ... "

Ti giật mnh khi thấy mnh l người Việt nhưng lại khng tm thấy ci hay của ngn ngữ tiếng Việt bằng người nước ngoi.

Cn bạn ??? Bạn c bao giờ lm vo trạng thi:

" Một mnh mnh một bơ thờ

Dựa cy cy ng, dựa bờ, bờ xiu chưa " (2)

" "dựa cy, cy ng dựa bờ bờ xiu" chưa ?

Nếu c triệu chứng ấy, hy coi chừng . Bạn đ bắt đầu bị nhiểm bệnh "Tn X Bn " Xin bạn hy mau mau gửi cho ti 5 đ la ti sẽ gửi cho bạn một loại thuốc đặc trị . Thuốc ny được bo chế từ những biệt dược qu hiếm. Rễ cy si, L hội tức nha đam, Ho sơn tức khoai mi, trần b tức vỏ qut, hột to nhơn tức hột dẹp được phơi kh xay nhuyển thnh bột rồi trộn với nước mắt của một người con gi đang yu . Tuy l thuốc nam nhưng thuốc được đng ở dạng vin rất dễ uống v cam đoan khng c phản ứng phụ như khi uống thuốc ty .

Cũng như bệnh AIDS, bệnh thất tnh chỉ c thuốc lm giảm đau chứ khng c thuốc chửa khỏi . Thuốc của ti c thể biến sự đau đớn của người bệnh thnh thơ, thnh nhạc . Thuốc gip cho người bệnh bớt đi sự dy v, đau khổ . Thuốc lm cho bệnh nhn trở nn hng dũng,kiu bạc :

"Nếu biết rằng em đ lấy chồng

Ti về cưới vợ thế l xong

Vợ ti khng giống em l mấy

Ti cưới cho ti bớt lạnh lng "

hay

"Tnh chỉ đẹp khi tnh cn dang dở

Đời mất vui khi đ vẹn cu thề "

Hy nhớ nhản hiệu ANTILOVEVIRUS

Coi chừng thuốc giả

 

 --- { ---


Nguyễn Phan L

Ninh Ha, ma Xun 2007


(1) Thơ Nguyễn Nhược Php
(2) Ca dao