Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 


TẾT Ở NINH HA
(Thư viết cho anh trai)

Anh K thương mến,

Tết, anh hẹn về, rồi lại khng về. V cũng như những năm trước anh yu cầu em viết thật nhiều cho anh, kể bất cứ chuyện g cũng được.

Tết ở qu mnh by giờ cũng c nhiều thay đổi. Đ khng cn cảnh trẻ em ở nng thn xng xnh trong bộ quần o mới, từng tốp ko về thnh phố để được ăn cuốn chả, uống ly nước ma rồi chen chc trước rạp xi-n Vĩnh Hiệp. Ngoi đường khng cn những đm bầu cua. Trẻ em by giờ Chơi games ở phng internet hoặc được cha mẹ chở đi chơi v v trn xe gắn my.


Mng 2 về nh thăm Mẹ v gặp gỡ cc em gi

Sng mng một Tết l giờ hạnh phc nhất của cha mẹ v đ c lẽ l ngy duy nhất trong năm họ thấy đủ mặt con ci trong nh. Sau khi ăn sng với bnh tt, dưa kiệu hầu như tất cả mọi gia đnh đều chở nhau bằng xe gắn my đi thăm mộ người thn. Một sự kiện lạ của năm nay l cảnh kẹt xe ở con đường dẫn vo nghĩa trang. Nhưng mọi người vẫn thong thả, tươi cười cho nhau.

Cc c gi Ninh Ha by giờ khng cn e ấp bn vnh nn. Cc c bạo dạn hơn v xinh như người mẫu với mi tc duỗi bng mượt.

Tết, người ta khng gầy sng đnh ct-t nữa, người ta mc cell phone hẹn gặp nhau ở cc qun c ph rất đẹp, rất thơ mộng. Rồi người ta rủ nhau đi ăn g tre hấp hnh ở qun Su Thẳng, Tm Vui... những qun ăn nằm giữa ruộng đồng bt ngt.


Chụp ảnh cho Nguyn Chất vThanh Mận

C phải by giờ người dn qu mnh giu c v c cuộc sống thanh nhn qu. Hon ton khng phải như thế nhưng người ta đ pht ngn v những nỗi khổ cực trước đy. Nếu c cht đỉnh tiền, họ cố xi cho hết kẻo biết đu lại c cải cch, động đất, sng thần, chiến tranh hay một thứ chủ nghĩa qui quỉ no đ xuất hiện....

Buổi tối, ngoi những qun c ph huyền ảo, cn c qun Mưa Rơi nằm gần Cầu Mới phục vụ. Nhạc sống để mọi người "Ht cho nhau nghe "Sau khi ng lo hưu tr ht ln say m "Cn giặc Mỹ cọp beo..." hay " Sư Đon lẻ bảy..lẻ bảy lẻ bảy..." lại đến phin anh nng dn gốc chế độ cũ cất giọng thật mi " Những ngy chưa nhập ngũ anh hay dắt em về vng ngoại c cỏ bng may...."Bọn trẻ ngồi nghe chẳng c suy nghĩ g một ng l bố ruột, cn ng kia chnh l bố vợ của anh ta.

Cuộc sống rồi cũng tri đi. Ở qu mnh c lẽ người ta đ qun đi cuộc chiến vừa qua. Người ta chỉ lo sao kiếm đủ miếng cơm v mong c dư cht tiền để phng khi đau ốm.

Cũng chẳng ai thắc mắc l tại sao đất nước mnh lạc hậu đến thế, nhiều tệ nạn đến thế. Tội nghiệp cho người dn hiền ha. Tận đy lng họ đ hiểu rằng hng ngn năm qua rồi, c ai thực sự lo cho họ. M mặt trời th mỗi ngy vẫn mọc, cuộc sống th vẫn cứ tiếp diễn. Anh c xem phim "Phải sống" (To Live) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu chưa ? Trương Nghệ Mưu, một người Trung Quốc đ từng sống qua thời Cch mạng Văn Ha ở Trung Quốc ng ni ln được nỗi đau khi loi người v tnh với loi người. Một cuốn phim lm lay động lương tri của mọi người theo em c gi trị hơn những lời chửi rủa. Dầu sao trong những giai đoạn tệ hại nhất, Trung Quốc vẫn sản sinh ra những người ti.

Anh hỏi em c cn buồn v ci cha Ct v ci Lăng B V đ bị t son trt phấn, khng cn ci hồn mun năm cũ ? Em đ từng uất ức v khng bảo vệ được những thứ m em cho l qu gi nhưng by giờ em khng cn buồn v những điều như thế nữa. Những đứa trẻ năm bảy tuổi hiện nay chắc đang xc động v những cảnh sắc le loẹt ấy v cha Ct chắc cũng l một nơi chốn đầy kỷ niệm của cc c cậu mới lớn no đ. Dng sng đời phải được tự do tri đi khng theo muốn một ai v đối với n c lẽ một đm Lục bnh nn thơ cũng chẳng c nghĩa g hơn những chiếc dp đứt.

Cn anh ? Anh vẫn l người "Khng qu hương, khng tnh yu, khng đồng đội " ?

C thực vậy khng ? Anh đ tự lm ngho mnh đi rồi đấy.

Theo em qu hương chỉ l một niệm. Mọi người đều đ mất qu hương khi bước ra khỏi tuổi ấu thơ. Con ci anh sinh ra v lớn ln ở đu, nơi đ l qu hương của n. Nếu con anh lại muốn tm về qu hương Ninh Ha th khng phải n yu qu hương m l n qu yu cha mẹ mnh.

Anh bảo anh đ khng cn tnh yu. Em nghĩ anh chỉ mất đi một cuộc hn nhn m thi. C nhiều người cưới vợ, lấy chồng m khng biết tnh yu l g. Em đ từng nhn thấy anh yu như thế no rồi. Tnh yu l ma ty. Đu phải ai cũng c dịp được sử dụng. Anh phải cm ơn cuộc sống đ cho anh một lần được yu. Phần thơm tho, lộng lẫy nhất của cy đời đ một lần nở hoa trong tim anh.

Cn hn nhn ? Hn nhn đẹp như chiếc o đắt tiền treo trong tiệm khiến ta mơ tưởng. Tốn tiền lắm ta mới sắm được chiếc o ấy nhưng phải khi mặc vo một vi nước mới biết n c vừa với ta khng, hợp với mu da của ta khng. (nhiều người sắm o đắt tiền nhưng cứ treo trong tủ, khng cn thch mặc n). Cũng l may mắn nếu o hợp với mnh nhưng chẳng lẽ mặc hoi một chiếc o ??? Chắc anh đang nghĩ em triết l gi nua qu. Triết l về hn nhn khng phải của em anh ạ đ l l lẽ của con trai em đưa ra khi em hỏi n chừng no mới c hn nhn.


Mng 6 rủ Nguyn Chất v Thanh Mận uống C-ph ở qun Hoa Lan (Nguyn Chất đang cầm my hnh)

Anh ni rằng anh khng c đồng đội. Những năm cuối cng của cuộc chiến anh bỗng bần thần nhận ra mnh đang chiến đấu với một ci cối xay gi. Thật phi l khi ci thn xc " Mẹ mang đầy lng, mẹ bồng trn tay" của mnh lại phải đem ra gic đấu với loi v tri v gic. Đồng đội anh gọi anh l đồ hn nht, l khng xứng danh chiến sĩ. Anh cầm sng m khng muốn bắn, anh uể oải bắn ln trời v cuối cng chết đứng giữ trận tiền như Từ Hải v một pht xao lng..

Em c quan niệm ring về hai chữ "thắng, bại "

C cu chuyện người mẹ ruột khi ginh con đ khng dm ko mạnh đứa con về pha mnh v sợ n bị tan xương, nt thịt. B đau đớn chịu thua nhn đứa con lọt vo tay b mẹ giả hung hn, li ko đứa b bằng mọi cch.

Anh ơi ! đối với em anh chưa bao giờ l người bại trận v anh vẫn cn c tri tim người.

V anh sẽ lun c em l đồng đội.

Nếu anh cn một tri tim biết rung động, những cnh chim qu hương, Tnh yu, đồng đội d c bay xa cũng sẽ c lc tm về tr ngụ trong tim anh.

 

--- { ---

 

Em gi của anh
Lương L Huyền Chiu

 

 

 --- { ---