Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 

 

"Ai l người đn b đầu tin bay vo vũ trụ?" cu hỏi được đặt ra trong một cuộc thi hoa hậu thế giới. V cu trả lời l "b ph thủy Babayaga l người đn b đầu tin bay khắp thế gian " Cu hỏi thật th vị. B ph thủy Babayaga l nhn vật ưa thch của ti. Ngoi cy chổi m b thường sử dụng như một phi thuyền, b cn c một ngi nh b nhỏ đứng trn một ci chn g kỳ dị v dễ thương. V ngi nh của b thường nhảy l c trong khu rừng huyền thoại. Ngi nh ấy lun nhắc ti nhớ đến ngi nh của D Bốn ti.

Thuở b ti được sống cng mẹ trong một ngi nh ngi khng rộng lắm nhưng đằng trước nh c một gin hoa ti gn mu hồng lm cho ngi nh sang trọng hẳn so với những ngi nh ba gian hai chi trong xm. Nhưng ti lại thch căn nh nhỏ b của d Bốn ti hơn v khng ngy no ti khng chạy ra nh D.

Đ l một căn nh mi tranh, vch đất, cch nh ti một khoảng vườn v b nhỏ đến độ chỉ c thể c trong chuyện cổ tch. Trong nh ci giường chiếm hết 1/3 diện tch. Phần cn lại dnh cho một ci bn thờ v một ci bn gỗ hai bn c hai con ngựa gỗ lc no cũng lc chc v phải đứng trn nền đất khng bằng phẳng. Ngi nh sạch sẽ một cch kỳ lạ. Khng một hạt bụi no, khng một cht mạng nhện no tồn tại ở đy. Dưới mi tranh dịu mt, khng kh trong nh lc no cũng trong trẻo, yn tĩnh v đượm mi hương mận, hương sả từ ngoi vườn đưa vo.

Căn nh nhỏ b ni ln một điều hiển nhin l d Bốn ti ngho lắm. Nhưng đối với ti d ngho m khng khổ. Ti chưa khi no thấy d ti tất bật hay nhăn nh cu kỉnh. D ti lc no cũng đi đứng khoan thai, ni năng nhỏ nhẹ. Ti nhớ mi đi vai mảnh dẻ của d trong tấm o bạc mu giản dị. Ti yu nụ cười trn đi mi thắm đỏ quết trầu của d cng đi mắt lấp lnh tươi vui của d mỗi khi thấy ti chạy về pha d.

Thỉnh thoảng ti được d bốn cho ăn cơm. Cơm nh d được nấu trong chiếc nồi đồng b xu bao giờ cũng ngon, dẻo hơn cơm nh ti. T canh mng tơi hi từ vườn sau lun thơm v ngọt. Dĩa c r kho ớt bột của d thấm thp mặn m, cay nồng trn đầu lưỡi.

D ti ga chồng v c hai người con gi. Chị Tư đi lm ở xa. D sống với chị Năm. Chị Năm lớn hơn ti một tuổi nhưng chị yếu ớt v b nhỏ như tất cả những vật dụng c trong ngi nh ny. Những khi d Bốn đi vắng chng ti thường rũ nhau chơi tr "sợ ma". Nằm trn giường chăn trm kn đầu, chng ti tưởng tượng c một con ma đang bước vo nh. Con ma ấy vừa th ci lưỡi đỏ v di vừa từ từ đi về pha chng ti. Chắc chắn n sẽ lật chăn ra rồi.....Khi cơn sợ đ ngấm vo tận chn tc, chng ti sẽ cng ht ln một tiếng để tự giải thot mnh ra khỏi ci cảm xc do chnh mnh tạo ra.

Ti khng nhớ r d ti sinh sống như thế no. C khi d bn ớt tỏi trn chợ, c khi d gi bnh tt bn. Đến ma gặt d thường kho c, mua thm t tr, thuốc, kẹo đậu phộng đem ln tận những cnh đồng xa đổi la. Ti c cảm gic những chuyến đi ấy như những chuyến du lịch lm tăng thm cht vị cho cuộc sống thanh nhn của d. Những ngy ấy chị Năm c ci hạnh phc được d dẫn theo. Ở nh ti tự an ủi an ủi được lm chủ hon ton "căn nh cổ tch "

Căn nh của d Bốn ti tuy nhỏ b nhưng lại l chỗ dựa của biết bao con người thất cơ lỡ vận. Những người đn b lm ăn thua lỗ, đổ nợ vẫn thường trốn vo nh d để lnh mặt chủ nợ. Những đm trăng sng, những b lo c đơn, khng con chu, những anh khờ, chị ngng...vẫn thường tụ họp trong sn nh d ti. V những khia ấy, ti thch th ngồi trong lng d ti say m nghe những cu chuyện ng ngh, đầu ng mnh sở của họ.

Tết đến, sn nh d Bốn ti sớm rực rỡ mu cam, vng đỏ thắm của bng phụng, bng mo g, bng vạn thọ. D ti đi gnh nước sng về lm mứt. Quả mứt của d ti nhỏ thi nhưng thật sang trọng với mu trắng tinh của mứt b, mứt dưa, mu vng của mứt khoai. Miếng mứt c của d vẫn giữ nguyn mu đỏ của quả c tươi. Ti thch nhất l miếng mứt chanh mu xanh tươi m d vẫn để ở giữa quả. D ti đ gửi vo quả mứt của d tất cả những chăm cht dnh cho ma Xun.

Sung sướng nhất l ngy d Bốn đi chợ Tết về mang theo bộ liễn mới thay cho bộ liễn kể chuyện Đắc kỷ, Trụ vương đ ố vng. Ti hồi hộp dỡ bộ liễn mới của d. Năm nay d chọn bộ liễn kể chuyện thầy tr Đường Tăng đi thỉnh kinh. c tưởng tượng của ti tha hồ bay bỗng theo từng hnh vẽ. Chưa c ở đu m ti thấy khng kh Tết tưng bừng như ở nh d ti. Nhất l khi d ti trịnh trọng đặt bnh hoa mai ln mặt bn đ được phủ một tấm khăn nhựa mới c hnh những tri thơm nằm trong những vung đầy mu sắc.

Ti lun thch được ở bn cạnh d, nhn ngắm phong thi khoan thai của d. Dầu d xới một luống rau, dầu d nhm ln một ngọn lửa nấu cơm chiều hay đang gọi bầy g về ăn thc d đều từ tốn, thanh thản như tất cả mọi cng việc l những niềm vui m cuộc đời ban tặng.

Sng mng một Tết, sau khi mặc bộ quần o mới chị em chng ti vội vng chc Tết ba mẹ rồi chạy o ra nh d Bốn. Hm nay d ti trng thật sang trọng trong chiếc o b ba mới v chiếc quần Mỹ a đen bng. D Bốn l x cho mỗi đứa chng ti một đồng. Tiền l x của d ti bao giờ cũng t nhất nhưng suốt đời ti khng bao giờ qun, cảm gic được yu thương từ một đồng của d Bốn.

D Bốn ti đ sống v từ gi ci đời thật thanh thản. D đ dạy ti một bi học m cho đến nay ti vẫn chưa thuộc " Hy cư xử nhẹ nhng với cuộc đời ".

 

 --- { ---


Lương L Huyền Chiu

Ninh Ha, ma Xun 2007