Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 

 

Hồi cn đi học, ti rất ght ci tr thơ văn, chơi chữ theo kiểu tằn mằn tẳn mẵn! Chả l trong trường c cc lớp Ban C, mấy cậu mợ theo ban nầy hay lm ra vẻ lập dị, thơ thơ thẩn thẩn, o quần c khi xốc xếch cố , ra đường trn tay cầm một cuốn Triết dy cui. Thỉnh thoảng ni chuyện hay phun ra những cu tiếng Php của cc triết gia hồi đ v dịch lại cho c vẻ phong thi l những đồ đệ của nền triết học đương đại...

Mấy thằng nh họ B tụi ti hay chọc ghẹo cc c cậu nh họ C l những thi sĩ miệt vườn, những đệ tử của cc cụ đồ gn! Hồi đ mấy thằng nh họ A v B tự cho mnh l ngon, l hnh diện với cc mn ton, l ha... hy vọng cầm chắc l ln đại học th được vo những trường chuyn nghiệp nổi tiếng, vo qun đội th ưu tin V Bị, Hải Qun! Chứ như cc ch nh họ C th chỉ c nước vo Văn Khoa, Luật hay Quốc Gia m Nhạc! qun, cn chỗ Quốc Gia Hnh Chnh hay Học Viện Cảnh St...

tưởng xem thường mấy anh đồ gn nh họ C ấy cứ lẽo đẽo theo trong đầu ti cho đến khi ra khỏi ại Học, rồi vo Qun ội. Trong suốt thời gian học v vo qun đội, ti chỉ m nhạc. Hồi nhỏ chơi mandoline, rồi guita. i đu cũng đm tm ci đn bn cạnh cả khi vo Thủ ức... Ti những tưởng l khng bao giờ phải dnh dấp g đến ci kiếp văn chương thi ph lẩm ca lẩm cẩm!

Thế rồi "ght của no th trời trao của ấy", nn khi chui vo ại Học CTCT Lạt l hết thời ni dốc. Với thời gian qun ngũ, cc cng thức ton, những l giải về khng gian hay cc kiến thức khoa học đều dẹp qua một bn m chỉ cn mỗi một mn Văn chương phải p dụng. Ha ra khi vo đời mnh lại chỉ nhờ thằng C ! i, văn chương thi ph từ trong đầu bắt buộc phun ra. M khi đ bị bắt buộc xử dụng ci mn bị ght bỏ trong đầu th phải biết l kh thế no rồi.

Bấy giờ mnh cũng thơ thẩn, cũng dở dở ương ương y chang như mấy thằng con nh C hồi năm nẵm năm mằm. V khng học từ đầu, khng biết tận gốc rễ, nn lm thơ theo kiểu c chua trứng thối, viết văn ba trợn khng c hồi một đến hồi cht, kết luận lề mề, chủ đề khng nắm vững, khai thc ty tiện. Thơ ường bảy chữ tm cu lm khng đối nhau.. Thế m khi vo t th "quậy" hết cở, văn chương thi ph o o! Ni no ngay, cũng nhờ mấy ng bạn thơ, bạn văn, nhạc sĩ chung t dạy bảo hng ngy. i! v t cũng c lợi lắm lắm, nhất l phương diện rn luyện ci đầu, rn luyện tnh kh, rn luyện lương tm...

Khi t về, khng việc lm, thất nghiệp th anh đồ gn trong người mới bộc pht giống như ng ồ T Xương. Di lưng ngồi ht thuốc lo, ăn hại đi nt, nhờ vợ nui cơm. Trong hon cảnh đớn đau như thế th ci ng thi sĩ miệt vườn xuất hiện trong đầu. Di lưng tốn vải, chỉ phun ra được mấy cu thơ, chẳng gip ch được g cho vợ con đang chạy gạo hng ngy...

Khi ra nước ngoi, nhờ c việc lm, c đồng lương thong thả, ăn no động cởn by đặt thi văn chương. Nghĩ lại m mắc cỡ với mấy anh em nh họ C hồi đ. Thi th cho ti tạ lỗi đ c một thời coi thường cc qu vị, by giờ th lại quay ra lm đệ tử mấy anh nh C chẳng ai cho! Nhưng thi văn chương n cũng giống như l nng a phiện. Khng ht th hi, ht v mấy điếu th đm ghiền, nn kể từ khi uống nhầm thuốc "ồ Gn" ti cứ thế m lậm lun! "Thi th một liều ba bảy cũng liều, lở vo thi ấy bao nhiu cho vừa!"

Chả l năm nay ci ng H Sĩ Phu trong nước by đặt chơi chữ bằng mấy cu đối về con heo. Năm ngoi, năm kia, mỗi năm cũng đưa ra nhiều cu nghe m nghẹn. Mấy năm đ ti bị bận trực ở sở khng theo dỏi. Năm nay b h ti, ln trang web Người Việt, để mấy cu đối của H Sĩ Phu. Lng bảo lng l mnh sức mấy m đối với điếc. Nhưng ci thằng gn trong người n thc rằng thử xem. Ti bn viết vo giấy, bỏ vo ti. Nhưng lại hay qun nn cả mấy tuần khng nhớ. Lc ngồi trong sở lm, m ti o thấy miếng giấy, bn đem ra suy gẫm. Ci ng H Sĩ Phu chơi chữ thế nầy ai đối lại chứ với ti chắc l "nghẹn". Nhưng tự i lần lần n to ra đến nng mặt, bn th tay cầm viết.

Năm nay l năm con Heo, nn cu đối c lin quan đến anh chng Trư Bt Gii. Cu xướng đầu tin của H Sĩ Phu: "Ăn no, ngủ kỷ, đnh đĩ mười phương, bn thờ Tổ heo nằm chễm chệ". hay qu, theo ti ng ta c gợi chuyện về trong nước đang c tranh chấp đất đai, liền nghĩ ra cu đối lại: "i rch, nằm đường, khiếu kiện tm phương, mả ng cha lợn về gt mỏ" Nhưng suy nghĩ lại l khng chỉnh, cu "đnh đĩ mười phương" n l cu phương ngn. Như vậy mnh phải tm cu phương ngn đối lại chứ! ! c rồi, đ l cu " Kiến kiện củ khoai", thế l ti bn cho vo thay chỗ cu "khiếu kiện tm phương. Chưa hết, ngồi đọc đi đọc lại thấy vẫn chưa ổn. Hai chữ Chễm chệ" c nghĩa l vừa hnh diện, vừa độc diễn, độc tn v n l trạng từ. Hai chữ "gt mỏ khng đp ứng yu cầu. Thế l vắt c tm trong đ c li ra được chữ no khng. Phải chi hồi nhỏ theo ban C rồi vo Văn Khoa th hay biết mấy! i th lấy đại n hai chữ "ngang tng" hay " tang hoang" cho xong, nhưng phải bỏ chữ "về" thay vo bằng chữ "chiếm" hay chữ "ủi". Vậy ta thử rp n lại xem sao:

H Sĩ Phu: "Ăn no, ngủ kỷ, đnh đĩ mười phương, bn thờ tổ heo nằm chễm chệ"

ối lại: "i rch, ngủ đường, kiến kiện củ khoai, mả ng cha lợn chiếm ngang tng"

Hay: "Cơm gi, ngủ h, kiến kiện củ khoai, mả ng b lợn ủi tang hoang"

hay: "i rt, ngủ đường, kiến kiện củ khoai, mả ng cha lợn ginh gt mỏ"

Cuối cng th cũng nghĩ ra được cu đối khc c vẻ coi được hơn, đ l:

"Ăn no, ngủ kỹ, đnh đĩ mười phương, bn thờ tổ heo nằm chễm chệ,"

Uống kht, thức thừa, lao n tứ hướng, Lăng Ba nh Bc ngủ tỉnh bơ!"

thế cũng cn muốn thử lửa, nn cu thứ hai bn "ngm cứu": Cu xướng "Hoạn lợn thẳng tay, vo ngay hoạn lộ" hai chữ hoạn sao chọc tức thế ny? Suy nghĩ mi bn thử đối như sau: " Bun heo gặp thời, đồi đời bn nước" Nhưng như vậy th khng ổn với hai chữ hoạn. Thi th ta cũng chơi liều: "Bn heo gặp thời, đổi đời bn nước"

Như vậy c thể rp lại xem sao:

Ha Sĩ Phu: " Hoạn lợn thẳng tay, vo ngay hoạn lộ"

ối: " Bn heo gặp thời, đổi đời bn nước"

Tới đy th đuối, cu thứ ba của tc giả xin trả lại. Suy nghĩ hoi nhức đầu. Cu ba nầy chơi chữ m mnh khng đủ chữ nghĩa để chơi! Nguyn như thế nầy:

"Heo chẳng MAY gặp gi Heo May, lăn cổ chết, Ỹ c thầy Lang cũng chết

No! những văn thi hữu vốn xuất thn từ con nh C v Văn Khoa hy đối lại đi, ti khng đủ chữ nghĩa !

Nhưng nếu thử thời th ti sẽ đối như thế ny:

VIỆT bn KIỀU đụng phải VIỆT KIỀU, Quyết đầu HN, MỸ dụ NGA chu, cũng HN

Nhưng hai cu ny chỉ đối m chưa chỉnh về chữ nghĩa. Thi th kiếm cu khc xem sao, n như thế nầy:

CH phải M, đụng đồ CH M, nhe răng SỦA, cậy đến chủ nh, cũng SỦA

Ngy Xun năm con Heo sắp thay cho con Ch! Tết đến l ta lin tưởng đến ng đồ gi v mực tu giấy đỏ trong thơ Vũ nh Lin. Thi th cũng lạm bn thơ ph gp phần với đời cho cuộc sống thm nghĩa. Thi Văn Hữu khắp nơi xin tha cho tại hạ đừng c đem ra mổ xẻ chữ nghĩa của ti m mắc cỡ v vốn đ khng học lại by đặt xng vo!

Gp tay một cht gọi l,

Ma xun về với mun nh an vui,

Kiếp lưu vong, dạ bi ngi,

Chc nhau sớm được nụ cười hồi hương!

 

 --- { ---


L Anh Dũng