Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 

 

          
           L LAI
        

Qu Nội: Vĩnh Ph.

Qu Ngoại: Thuận Lợi.

Cựu Học Sinh Cc Trường: Ninh Ha, Đức Tr, Trần Bnh Trọng (1965-1969), Văn Ha QĐ, Luật Khoa SG, CSU Long Beach.

Cư Ngụ Tại: Huntington Beach, California.

Hiện l kỹ sư nhu liệu điện ton, Cty Northrop Grumman.

Tập viết lch từ khi tham gia www. ninh-hoa.com năm 2005.

E-Mail: ylaile@yahoo.com
 

Mn Qu Magi

Năm hết tết đến, nhn hng chữ marquee chạy trn trang web Ninh Ha nhắc nhở hạn kỳ bi vở cho Đặc San Xun 2007, ti chợt c nghĩ ngộ nghĩnh l dng văn chương m bi về đề ti để viết cho năm nay. Thế l ti nhắm mắt đưa tay quơ một cuốn sch trn kệ, rồi vẫn mắt nhắm lật đại một trang. Mở mắt ra, th ti đ bc phải cuốn Ty Du K v bi trng đoạn thầy tr Đường Tăng đến Li m Tự. Sau khi vo chầu Phật Tổ xong trở ra thỉnh kinh sch, chỉ v khng c qu dng cho c Nang v Ca Diếp m nhm sư đồ Tam Tạng lnh phải bộ kinh v tự. Lần sau nhờ Cổ Phật Nhin Đăng nhắc nhở, với mn bnh bt của vua Đường Thi Tn dng lm qu, thầy tr họ mới thỉnh được bộ kinh hữu tự. Ở chỗ tối thượng của Phật mn m qu cp cũng khng thể thiếu được th cũng đủ biết l ci chữ lễ v sự trang trọng nhau trong cuộc sống quan trọng đến cỡ no.

Trong bốn ma, nếu đng l biểu hiện của lạnh lẽo c đơn, h l ma khoe trương sắc mu rực rỡ, v nếu thu l nguồn cảm liệu để sng tc, th ma xun c lẽ lm người ta gợi nhớ nhiều kỷ niệm nhất. By giờ trời đang chuẩn bị bước vo xun, hầu như đy l thời điểm m ai ai cũng muốn gạt bỏ những phiền muộn trong năm cũ để dnh ra những giy pht lắng đọng tm hồn hồi tưởng về những ma xun c từ thời thơ ấu. Ti sống xa qu đ mấy chục năm rồi m cứ mỗi độ xun về, khng năm no l ti khng lin tưởng đến những cảm gic chờ Tết, đn Tết, ăn Tết trn qu hương Ninh Ha ngy no. Ti lun xem những kỷ niệm xun hồn nhin thời ấy như l những nắm đất nắm cỏ qu hương, như l những mn qu thương mến v thn thiết mang chng theo song song với mọi cuộc hnh trnh trong đời ti.

Ti cn nhớ hằng năm sau ngy đưa ng B To về trời, khng kh cng trở nn chộn rộn hơn, hnh như ai cũng lăng xăng chuẩn bị cho Tết, nhiều khi qun lun cả ci lạnh của những ngy cuối năm. Ti cũng vậy, nh ngho, chỉ quần x lỏn, o cụt tay, ti đ khng mn đến những cơn gi bấc rt buốt, thường ra đứng trước đầu ng chờ mẹ ti đi chợ về km theo những mn qu tết m hầu như năm no ti cũng thuộc nằm lng. Một chiếc mặt nạ hnh Tề Thin Đại Thnh mua từ nh sch Trung Thnh, một cy sng gỗ mỗi lần nạp đạn chỉ được một mảnh pho giấy x nhỏ mua từ hiệu chạp ph Ph Cn ch, một hay hai bộ quần o mới v một sợi dy nịt c khắc chữ L mua từ tiệm tạp ha Nam Thuận Lợi. Quần th mu xanh, o phải mu trắng, mẹ ti bảo l tết xong cn dng lm đồng phục đi học cho suốt năm. Cn nữa, knh thước của những bộ quần o đ bao giờ cũng được mẹ ti tnh trừ hao, lm khổ ti năm no cũng xng xnh xng xnh như bận độ bnh trong những ngy tết v mi đến giữa năm mặc mới vừa vặn như .

Phần ti, ti cũng c những mn qu xun lm vui lng mẹ ti hằng năm, đ l lau sạch bụi bặm bn thờ ng B Tổ Tin, đnh bng lại cc bộ lư đn, b một ci chổi bằng cy sống l để qut mạng nhện, dọn dẹp nh cửa cho tươm tất, b hai chậu bng thược dược, loại hoa m ba ti rất thch thuở sinh tiền, k vo chỗ mẹ ti chỉ định. Cũng c năm ti chnh hạn chế, mẹ ti chỉ mua được vi nhnh mai nở muộn khiến ti phải đem gốc mai hơ vo bếp lửa rồi mới cắm v bnh, thc cho hoa kịp nở trong ngy đầu năm. Vo tối ba mươi, ti thường cầm vi đn bnh tt do chnh tay mẹ ti gi, đem gửi nấu chung với nồi bnh của người bc du. Thường th khng năm no ti ngủ trước giao thừa. Sau khi đảo một vng chc tuổi cc anh chị để gp nhặt l x, ti trở lại nồi bnh vừa ngồi sưởi ấm, vừa nhn nh lửa bập bng m mong sao cho trời mau sng.

Sng mng một no ti cũng phải theo mẹ đi cha. Pha bn phải nh ti l cha Hải Nam nằm trong khung vin trường tiểu học Bnh Ha, pha tri l cha Phật Học cch nh ti chỉ chừng năm mươi thước. Nhang đn khim tốn nhưng mẹ ti c lng sng knh chn thnh v đi đủ cả hai cha. Cn ti th xin th thật l mong sao lễ lạy qua lẹ lẹ để cn sớm trở về m vui chơi kẻo ngy tết qua mau.

Cc anh chị họ ti thường bảo năm ny nn xuất hnh theo hướng bắc, năm nọ th nn theo hướng nam, nhưng với ti th năm no cũng chỉ c một hướng trực chỉ đến rạp chiếu bng Vĩnh Hiệp. Trn đường đi ti khng qun dừng lại chơi vi vn bầu cua dọc theo hai bn đường Trần Qu Cp. C lẽ thời ấy ti chưa biết yu nn kể ra cũng được xếp chung vế với loại đen tnh, v vậy m đỏ bạc nn thường l ti chơi thắng, nhờ đ ngn khoảng xi tết eo hẹp của ti được cộng thm cht t niềm vui. Khi đến rạp mua v xong, chen chc nhau vo cửa, lọt v được bn trong khng kh nng nực khng thua g l luyện tin đơn của Thi Thượng Lo Qun, cn phim chiếu th bị chy hoặc đứt hằng chục lần vậy m khng hiểu sao mi đến by giờ ti thấy vẫn cn hay.

Vn ht xong bước ra khỏi rạp l bụng vừa đi tới v mũi khng thể no chống nổi sự li cuốn của mi nem nướng thơm phưng phức tỏa bay. Ti nhớ bc Tm người Xm Rượu, ngy thường bc gnh bnh canh cua c bn dạo, cn ngy tết bc bn nem nướng trước rạp. Ti thch mua nem nướng của bc rồi đứng nhn bc dng ko để cắt nem, dng dao bầm dưa leo, bỏ thm một t rau, một cy chả ram dn, chan một cht nước tương sệt sệt, tất cả mọi thứ được cuốn trong chiếc bnh trng, cho ra một cuộn nem vừa đẹp vừa hấp dẫn. Ti cầm cuộn nem đưa ln miệng v cảm thấy trn đời ny kh c mn ăn no ngon hơn nem nướng Ninh Ha.

Năm thng dần tri, những mn qu xun của mẹ ti, những kỷ niệm xun của qu ti giờ đy đ trở thnh dĩ vng. Biết bao ma xun ti đn tết qu hương chỉ bằng tưởng tượng. Xun tị nạn ở Bataan, ti đ cng đồng bo trong trại dng cy g mạnh vo cc thng thiếc, nồi niu soon chảo, hoặc cc bồn chứa nước, tạo nn những m thanh inh ỏi thay cho tiếng pho đn giao thừa. Khng kh huyn no đem lại cht tnh xun ngắn ngủi rồi sau đ ci buồn l th đ nặng tm hồn.

Khi định cư tại Hoa Kỳ, lm việc cho cc cng ty, cuối năm họ thường tổ chức tiệc lin hoan ở những nh hng hoặc khch sạn sang trọng. Ngồi trước những mn ăn thịnh soạn v lc no cũng c người hầu bn lịch sự đứng bn cạnh, t ai biết được những g ti suy nghĩ. Thay v được phục vụ ti lại mơ được lm người đứng chờ những cuộn nem nướng trước rạp ht ngy xưa. Nhiều khi trong buổi tiệc người ta cho xổ số v c lần ti trng được vi v đi xem phim. Những người bạn Mỹ ngồi chung bn chc mừng v hỏi ti c vui khng. Php lịch sự ti trả lời vui lắm, nhưng nếu ti bảo thật với họ l ước g những v xi-n kia c thể đưa ti trở về xem những bộ phim Ấn Độ như o Vải Phủ Long Bo Hay Đầu Xanh Nhuộm Mu Đo, Đời Vương Giả Hận Sầu Thương, ở rạp Vĩnh Hiệp qu ti, thế no họ cũng cười thầm cho ti l một thằng đin.

Được lm người đin trong khoảnh khắc để sống lại với những mn qu xun thanh lương trn qu hương kỷ niệm th cũng khng sao. Chứ cả đời tỉnh to như bọn gian thương tặng qu nhau để mc ngoặc lm ăn bất chnh, như người ln lch tặng qu nhau để mưu cầu chức phận, như kẻ mnh mum tặng qu nhau để ln chui hng quốc cấm, như những tn ti mỏng tặng qu nhau để mua bằng cấp hầu giữ địa vị cao tỉnh to như vậy th chỉ lm khổ người dn đen hiền lnh chất pht v tội nghiệp cho cc thế hệ con chu về sau, chịu thiệt thi lạc hậu so với nước người trn bốn biển năm chu.

Giản dị như ci bnh bt của Đường Tăng Trần Huyền Trang, chỉ l một vật đơn sơ dng vo việc ha trai trn đường thỉnh kinh, vậy m n đ v cng đẹp lng Phật Tổ, v người tặng c một tinh thần khao kht phổ độ chng sinh v mưu cầu hạnh phc cho tha nhn. C cu chuyện kể trong bi tập đọc hồi ở bậc tiểu học rằng hai anh em nh nng kia cha mẹ mất sớm, gia ti để lại chỉ vi mảnh ruộng kh cằn được chia đều cho cả hai, rồi mạnh ai tự canh tc trn phần đất của mnh. Đến ma gặt, thu hoạch rất khim tốn, nhưng đm về người anh nằm gc tay ln trn suy nghĩ mnh đ c gia đnh, cuộc sống đ ổn định, thương em cn độc thn chắc phải vất vả hơn trong việc dnh dụm lo bề gia thất tương lai. Nghĩ xong, giữa đm gnh bớt la của mnh định ln đem sang cho em. Trong khi đ người em lại nghĩ anh mnh đ c vợ con, đời sống chắc chắn phải cực nhọc thiếu thốn nhiều, rồi cũng giữa đm m thầm gnh bớt la của mnh sang cho anh. Giữa đường hai anh em bất ngờ gặp nhau rồi hiểu ra cu chuyện m m nhau a ln khc. Họ định tặng la cho nhau m cũng muốn tặng lun tnh thương yu khng ch kỷ. Ni theo kiểu nhn cch ha th vng bạc phi nghĩa d c biết chạy biết đi cũng khng bao giờ c đủ tư cch xch giầy xch dp cho la rơm tnh nghĩa.

Xưa kia khi Cha Hi Đồng cho đời, c ba nh thng thi từ phương đng lặn lội tm đến tặng Ngi những mn qu qu gi như vng, nhũ hương, v mộc dược. Trong thnh kinh khng thấy Cha Jesu đ xử dụng những mn qu ny như thế no nhưng gi trị l tấm lng thnh v tm tnh yu mến của người tặng. Từ những mn qu thnh ging sinh đ m tc giả O. Henry đ viết nn cu chuyện The Gift Of Magi. Truyện kể hai vợ chồng Jim v Della sống trong cảnh thiếu thốn cơ hn m tnh yu th khng thiếu. Nng c mi tc huyền ng ả như suối my v cả đời mơ ước m khng bao giờ c được một bộ lược chải đầu cho tương xứng. Chng th c chiếc đồng hồ duy nhất dng để coi giờ đi lm nhưng lc no n cũng nằm su trong ti v khng mua nổi một sợi dy đeo cho hợp thời trang. Thương chồng, Della đ quyết định ln bn mi tc đẹp của mnh, mi tc m Jim rất yu thch, để chuẩn bị qu tặng cho chng trong những ngy cuối năm. Tối hm đ trong bữa cơm gia đnh, Jim cứ nhn chầm chầm vo mi tc ngụy trang của vợ, khiến Della hoảng hồn khai ra sự thật l đ cắt tc để đổi lấy sợi dy đồng hồ cho chồng. Rồi nng xin chồng đừng giận v hy tiếp tục thương yu nng d mi tc đẹp khng cn. Nghe xong Jim bng hong ngồi xuống ghế giận nng sao được v chnh chng cũng vừa bn xong chiếc đồng hồ l vật kỷ niệm qu của gia đnh để mua một bộ lược thật đẹp tặng cho vợ. Tiếc thay những chiếc lược xinh xinh v sợi dy đồng hồ đẹp đẹp giờ đy lm v cảnh khng c chỗ dng! Tuy nhin ở chỗ v dụng của vật chất lại hm chứa ci hữu dụng v gi của tinh thần, loại tnh thần đ lin kết tnh thương yu của những con người chỉ cảm nhận được mnh c hạnh phc khi thấy những người chung quanh đang hạnh phc.

Ngoi kia khng kh đang chuyển mnh đn xun sang, niệm thời gian nhắc ti biết mnh sắp gi thm một tuổi v mu trắng trn tc ti cũng đang chiếm dần ưu thế. By giờ ti khng phải đợi đến tết mới được bận đồ mới, cũng khng cn bị mặc những bộ quần o rộng thng thnh của mẹ ti mua trước đy. Nhưng i, những mn qu xun dễ thương đ, những chiếc mặt nạ, những cy sng gỗ, những đồng tiền l x, những cnh mai nở muộn, những đn bnh tt, những bếp lửa giao thừa, những cuộn nem nướng, những chiếc v xem phim l tất cả kỷ niệm thn thương khng bao giờ phai mờ trong tm tr ti. Ti đ gi trọn những hnh ảnh tầm thường m phi thường ấy vo trong tim v gn giữ chng như những kỷ vật vĩnh cữu khng rời. Chng l những mn qu của tinh thần Magi bất tử v qua đ ti tm lại được những ma xun yu thương bất tận ở một chỗ qu hương được mệnh danh l an bnh trong hai chữ hiền hậu Ninh Ha.

L Lai Little Saigon, California, Xun Đinh Hợi 2007.

 --- { ---