Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 Trong 4 ma chỉ c ma Xun l đẹp nhất. Cy cỏ đm chồi nẩy lộc, ngn hoa khoe sắc thắm, kh Xun đầm ấm tinh khiết, vạn vật như trẻ lại. Người ta muốn ha mnh vo cảnh Xun, muốn ht đầy ngực ci khng kh Xun... muốn ma Xun, tuổi Xun, tnh Xun ko di bất tận. V người ta biết rằng việc ht thở kh trời vo lc tinh sương, nơi bi biển, trong cng vin... sẽ lm tăng sức khỏe, tăng tuổi thọ. Bi sưu tầm hm nay l tập thở dưỡng sinh.

Việc thở dưỡng sinh tun theo 4 nguyn tắc: thở su, thở đều, thở nhẹ nhng, thở chậm ri, gip điều ha rối loạn ngũ tạng, phục hồi sức khỏe, chống bệnh tật, tăng tuổi thọ. Sau đy l cc phương php:

I. Tập thở khi đi bộ:

Thch hợp với cc vị cao nin. Khi đi thở m dịu v su, theo cng thức:

- 4 bước ht vo (phnh bụng)

- 2 bước nn thở

- 8 bước thở ra (tht bụng)

II. Tập thở 4 th c thời gian bằng nhau:

1. Ht vo thật su bằng mũi từ từ nhẹ nhng ko di đến mức m mnh thch, bụng cũng từ từ phnh ra.

2. Giữ hơi.

3. Thở ra từ từ m nhẹ, ko di, bụng tht vo hết cỡ, co hậu mn ln.

4. Nn thở.

III. Tập thở Yoga:

Trong cc tư thế: nằm, đứng, ngồi trn ghế, ngồi bn gi (lng bn chn phải ngửa ln đi tri), ngồi kiết gi (lng bn chn phải ngửa ln đi tri v ngược lại), thở nhẹ nhng, chậm ri, đều đặn theo 3 th (ht vo, giữ hơi, thở ra) hoặc 4 th (ht vo, giữ hơi, thở ra, nn thở) tm tr hướng vo hoạt động h hấp v lộ trnh của hơi thở, hon ton khng nghĩ đến một điều g khc. Nếu thở 4 th, l tưởng nhất l: 1-4-2-4 (giữ hơi v nn thở di bằng nhau). Trnh nng vội, khng cố gắng qu mức, m phải hon ton thoải mi, tự tm cho mnh một nhịp độ thở 4 th hay 3 th sao cho thch hợp với sức khỏe mnh. C thể bước đầu tập thở theo nhịp độ 1-2-2-2 rồi nng dần ln nhịp độ l tưởng 1-4-2-4

Ht vo bằng mũi, thở ra bằng miệng: ht vo phnh bụng, thở ra tht bụng v co hậu mn ln, thở nhẹ nhng chậm ri. Dẫn dắt hơi thở theo lộ trnh nhất định với sự tưởng tượng: hơi thở vo mũi, đi ln đỉnh đầu, ra sau gy, dọc theo xương sống, xuống hậu mn, ln rn, rồi lại ln mũi: tm tr hướng hon ton vo lộ trnh của hơi thở.

IV. Tập thở Dịch Cn Kinh hay Phất Thủ (đnh tay):

Đứng dang chn. Hai bn chn song song rộng ngang vai, bấm mười ngn chn xuống đất, mắt lim dim hướng nội, đầu c tm tr trống khng, khp mười ngn tay lại, đnh tay theo cc tư thế:

1. Đnh 2 tay thật chậm ri ra đng sau hết cỡ, đồng thời ht vo bằng mũi tối đa, phnh bụng.

2. Giữ hơi.

3. Từ từ đưa 2 tay về pha trước, dừng ở vị tr song song với mặt đất, kết hợp thở ra bằng miệng hết cỡ, tht bụng, co hậu mn ln.

4. Nn thở.

Cứ như thế thực hnh từ 100 đến 300 ci mỗi buổi sng, hết sức thoải mi, chậm ri, từ từ, nhẹ nhng.

Mỗi ngy luyện tập một trong bốn phương php thở dưỡng sinh đơn giản ni trn, khng tốn một đồng bạc m bao nhiu chất độc trong người được thải ra, bao nhiu dưỡng kh tốt lnh của trời đất vo lc m dương giao hợp được đưa vo người, lm thng kinh mạch, mu huyết điều ha, rất c lợi cho sức khỏe v tăng tuổi thọ.

Knh chc qu vị vui vẻ, yu đời, luyện tập, sống lu trăm tuổi.

 

Đon Thủy Tin sưu tầm
Thng 1/2007

 

 

 --- { ---