Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 

 

 


 

 

Ti xa qu lc cn rất b. Những kỷ niệm cũ khng nhiều ngoi khoảng khng gian mơ mng của một lng qu m ả. Tr nhớ của ti bắt đầu ở những ngy sắp sang xun. Những buổi sng thức giấc nhn qua cửa sổ chỉ thấy một mn sương trắng đục; tiếng khua nhẹ của tu l chuối ngoi hin; tiếng tu h vang vang buổi sớm. Những tia nắng đầu ngy như vừa đnh thức khm hoa vạn thọ vng rực rỡ trước sn. Xa hơn một cht dọc theo hng ro dm bụt hoa mướp đ nở vng lắc lư trong gi, v trn khng, trong mn sương chưa tan; hng vạn con vật nhỏ ly ty bay chấp chới trong nắng sớm. Tất cả những hnh ảnh đ như bo hiệu những ngy Tết sắp đến.

Tuổi thơ của ti cũng khng đi xa hơn những ngy vui trong dịp Tết; những cu chuyện Mẹ kể; những cu ru em Mẹ ht m mi đến giờ ti cn nhớ. Khi giọng trong trẻo của Mẹ cất ln, chị em ti như chm vo giấc ngủ:

"Nguyệt lo ơi đnh dạ đnh lng

Đi ta như chỉ lộn mng kh phn"

 

Khi lớn hơn một cht c lần ti hỏi Mẹ"

-Nguyệt lo l ai vậy Mẹ?

Mẹ nhn ti kh lu mỉm cười. Mi về sau ti mới hiểu nghĩa nụ cười của Mẹ. Chắc Mẹ thấy ti đ bắt đầu đặt những cu hỏi c lin hệ đến việc lứa đi.

Thay v trả lời Nguyệt lo l ai, Mẹ ti kể cho ti nghe cu chuyện nhỏ về một nho sinh con nh giu gặp một cụ gi ngồi dưới gốc cy chăm ch xe những sợi tơ mu hồng lại với nhau. T m, nho sinh hỏi ng đang lm g? ng cụ bảo đang kết những sợi tơ lại với nhau; kết những cặp trai gi thnh đi, thnh vợ chồng. Nho sinh muốn biết người vợ tương lai của mnh l ai, ng cụ cho biết đ xe cho chng lấy con gi một người ăn my ngồi ở gc chợ. Nghĩ đến người ăn my v đứa con gi dơ bẩn chng vừa thẹn vừa giận ng cụ. Để khỏi phải y ny về sau, nho sinh thu một tn du đng ln giết đứa b gi, nhưng người ăn my đ đỡ nht dao cho con v đứa b chỉ bị một vết thương nhẹ trn trn.

Về sau, thi đỗ lm quan. Nho sinh đ được vị đại quan gả con gi cho. Tiểu thư c mi tc rất đẹp nhưng thường che khuất một bn trn. Hỏi ra mới biết nng l con của người ăn my bị giết mười mấy năm trước. Khi c dịp đi ngang qua chợ, thấy hon cảnh đứa b đng thương, vị đại quan đ nhận lm con nui.

- Vậy Ba Mẹ cũng được ng Tơ xe lại với nhau phải khng?
- Chắc vậy! Mẹ ti đp

Ti khng dm hỏi tiếp v biết đi su thm vo thế giới tnh cảm của Mẹ sẽ bị Mẹ la l cn nhỏ m nhiều chuyện, nhưng trong lng vẫn cứ phn vn.

Khi vo bậc Trung học ti lại đọc những cu Kiều:

"ng Tơ gn quải chi nhau
Chưa vui sum hợp đ sầu chia phi."

Ti đm nghi ngờ vai tr của Nguyệt lo: ng ta lm một cng việc vừa v ch vừa tai hại. Bằng chứng l ti chưa hề đọc hay thuộc một cu thơ hay cu chuyện no ca tụng ng Tơ đ xe cho những mối tnh tốt đẹp m chỉ l những cu on trch của những mối tnh tan vỡ.

Chị ti trẻ đẹp, mối tnh đầu được ng xe với một chng trai tuấn t, một sĩ quan pho binh Việt Nam Cộng Ho. Chưa pho đỏ rượu hồng, anh đ tử trận ở Bắc Bnh Định. Chưa kể ng l tc giả của mối tnh "Mu Tm Hoa Sim", của những mối tnh tan nt trong thời chiến v nhiều v kể trong thơ ca m ti đ đọc được.

Chắc cũng với thời gian ng đ qu gi đm lẩn thẩn. Nhưng sợi tơ hồng của ng cũng qu cũ mục nn hay đứt giữa chừng. Tay ng run nn xe khng chắc, mắt ng mờ nn nhn khng ra. C lc ng cn xe cc c lại với nhau v cc cậu lại với nhau cho nn x hội by giờ đầy những cặp đồng tnh

Ni xa cũng phải nghĩ gần. Ti l đứa con tệ nhất nh. Từ lc biết ng Tơ ti cũng c lc nghĩ anh chng no sẽ l nạn nhn của Nguyệt lo.

Chiến tranh trn lan khắp nơi, nghĩ tới mối tnh của Chị m lo cho mnh.

Ti theo đơn vị của Ba ti di chuyển từ Quy Nhơn ln Pleiku rồi Ban M Thuột, Khnh Dương v Ninh Ha. Dừng lại ở đy v Ba ti đ gi khng theo đơn vị nữa. Ti yn vui với gia đnh, với thầy yu bạn qu m qun mất chuyện tơ hồng. Cho đến một lần gip Tết cng với con Hoa con L vo Nha Trang đi chợ Tết. i Nha Trang những ngy gip Tết thật tưng bừng. Nam thanh nữ t tung tăng khắp phố phường. Hoa đủ mu nở rực rỡ một gc phố chợ cng với nhạc xun vang vang khắp nẻo. Chng ti lượn theo khu phố Độc Lập từ hng hoa qua hng Mỹ phẩm của ch Bảy Ch. Ti vi tay định lấy một lọ nước hoa nhỏ trn kệ cao th một bn tay khc lấy trước trao cho tị. Ti nhn anh chng kh chịu. Anh ta cười nhỏ nhẹ:

- Khng phải c muốn xem lọ nước hoa ny sao?

- Nhưng ti khng muốn lm phiền anh.

- Chắc c hay bị người khc lm phiền lắm?

- Anh hay lo chuyện thin hạ qu!

 

Những cu đối thoại khng nhập nhĩ g nhau, nhưng cần g.
ng Tơ mới quan trọng. ng Tơ lần ny khng ngồi dưới gốc cy xe những sợi chỉ hồng với ru di tin phong đạo cốt như ti thường nghĩ, m l ch Bảy Ch với hm răng trắng nn v đi mắt ốc nhồi, đứng pha sau quầy tnh tiền đang nhn chng ti cười thng cảm. Con Hoa con L th tinh nghịch cười với nhau sau lưng ti
 

 --- { ---

Đng Thị Ngọc N
Phoenix 10/01/07