Mục Lục

    Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
 L T Xun
     
 Ban Bin Tập
   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   S To Qun
     
 Ban Bin Tập
   Khai Bt Đầu Xun
     
 Du Sơn Lng T
   Hnh nh Xun - X Ninh
     
 SXương Hải - L Thị Lộc
 

Đọc Truyện
Ngm T

   Đọc L TĐầu Năm
     
 V Thị Nguyn
 
 Đọc Truyện/T
     
 Thu Phương
 
 Ngm T
     
 Thi Thi


Ca Ht

    Tiếng Ht:
     
 Huyền Chiu -  Thu Thủy
       Thu Phương  - Minh Nguyệt


Văn Ha
m Thực


   Nghe Những Tn Phai -
      
Bnh Tro

     
 Đng Trng Dương
 
  Bnh Bng Lan Mặn
     
 Hi Lộc
 
  Thịt Đầu Heo Ngm
      
Dấm Đường

     
 Hi Lộc
 
  B Kho C Rốt
     
 Chu Thị Thanh Mận
 

Năm Đinh Hợi Kể Chuyện Heo


   Ch Heo Con Đầu Lng
      
Phng Thị Phượng
   Ti Lm M
      
NhQu
 
 Tản Mạn Về Năm Đinh Hợi
      
Nguyễn Văn Thnh
  
 D Nắng C Mong Manh

      
Nguyễn Thị Thu
   Nhớ Nh Mt Chiều
     Cuối Năm
      
     N
guyễn Thục
   Tết Đinh Hợi - 2007

      
Linh Vũ


Kinh Nghiệm Sống

  Bn B Tuyệt Vọng
      Tm Đoan


Du Lịch
Việt Nam

  Sau 30  Năm La Xa
      Phan Thanh Tm


T
ranh
Hnh Ảnh

  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Mục Đồng
  Tranh Nghệ Thuật
       Hong Tin
  Hnh Chụp Nghệ Thuật
       Hong Tin 
 
Hnh nh Ninh Ha
       SXương Hải
 
  nh Đời Sống Loi Heo
       Hải Lộc


Chuyện Đ Đy

  Tết Với Tiết ! Đối Với Điếc !
       L Anh Dũng
  Bệnh Thất Tnh
       Nguyễn Phan L
 
  S To Qun
       Trần Thị Nghệ
 
  Huyền Trn Cng Cha-5
       Trương Thanh Sơn
 
  Cy Qu Ti
       Trương Tiếp Trương


Kịch

 

  C Gi Lười Biếng
     
 Lương L Huyền Chiu
 

Vui Cười

   Thin Bồng Nguyn Soi
      
Nguyễn Phan L
 
  Say (2)
      
L Lai
 
  Say
      
L Quốc
 
  Vi Cu Chuyện Vui
      
Nguyễn Văn X
 

Sưu Tầm
 

   10 Bức T Php Của
      
Tn Mộng T

    
  Mục Đồng
    Nghệ Thuật Tr Đạo
      
Qua Tranh

    
  Mục Đồng
   Ăn Uống V Sức Khỏe
    
  Việt Hải
  TVi L SĐng Phương
    
  Việt Hải
   Sống Lu Trăm Tuổi
    
  Vinh H
   Lời Hay Đẹp
    
  Nguyễn Phước Sơn
   Aloe Vera
    
  Thi Thi
   Tập Thở Dưỡng Sinh
    
  Đon Thủy Tin
 

Sức Khỏe

   Vim V Lot DDy Do
      
Vi Khuẩn
HELICOBACTER
       PYLORI

    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt
 

Viết v
ninh-hoa.com


   T Đầu Năm
     
 Lương LHuyền Chiu
   n Ơi Cho Mi
    
  L Anh Dũng
   Chc Mừng Xun Đinh Hợi
    
  Hải Lộc
   Vi Nt Viết V
      
Ninh-Ha.com

    
  Thi Thi
   Mừng Sinh Nhật Trn 4 Tuổi
    
  H Thị Thu Thủy
   Cảm Nghĩ V Ninh-Ha.com
    
  Hong Tin
   Vi Cảm Nghĩ Về WEB
     N
inh-Ha.com

    
  Người X Vạn
 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam
      
Trong 10 Năm Qua

    
  Nguyễn Văn Thnh
   Ảnh Hưởng của Hội Nghị
      
Thượng Đỉnh APEC 2006
      
Vo Nền Kinh Tế Việt Nam

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
   S Gia Nhập Tổ Chức
      
Thương Mại WTO của
       
Việt Nam

      
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Dow Jones
      
Nguyễn Văn Thnh


Tập Tục Việt

  Cầm, Kỳ, Thi, Tửu - T Th
      
Phong Lưu Của Người Việt

    
  Thu Phương
  Tiếng Việt K Diệu Qua Ci
      
Nhn Của Nh Văn V Phiến
      
v GS Duyn Hạc L Thi t

    
  Người XVạn
 

T
 

   V Cu !
      
L Tm Anh
 
  Nhớ Mai Ngy Xun
      
Huy Bạch
 
  Xun " Bt Giới "
      
Huy Bạch
 
  Xun Đợi
      
Nguyễn ThịThanh Bnh
 
  Lợn Nh
      
Thanh Bnh
 
  Xun V
      
Trần Ngọc Chnh
 
  Bi TCo Tật Thị Chng
      
Mục Đồng
 
  Chờ...
     
Trần Minh Hiền
 
  NGi Mưa Rơi Bn Thềm
     
K Ức

     
Trần Minh Hiền
 
  Hương Yu
      
M Hiệp
 
  Mai
      
Tường Hoi
 
  Năm Hợi Chc Tết Qu ng
     
Qu B

     
Vinh H
 
  Hiu Hắt Tn Đng
     
Nam Kha
 
  Tnh Xun
     
Nguyễn Đăng Khoa
 
  Đoản Khc Xun -2
     
L Lai
 
  Lng Xun
     
Phan Long
 
  Một Xun Buồn
      
Trần Thị Nết
 
  L Ht Với HFallen Leaf
     
Trần Thị Minh Nguyệt
 
  Say
     
Thu Phương
 
  Tnh T Thng Ging
     
Bch Phượng
 
  Cho Ti Ngộ Khnh Ha
     
NhQu
 
  Cuộc Hẹn Mười Năm
      
Giờ  Giao Thừa

      
NhQu
 
Tm VGing Hai
     
ĐCng Qu
 
  Ma Xun V
     
Tn Thất Ph Sĩ
 
  Tnh m Ma Đng
     
Dương Anh Sơn  
 
Sen NMa Xun
     
Dương Anh Sơn
 
  Lợn Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Chc Mừng Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Hội Xun
     
Du Sơn - Lng T
 
  Xun Đất Khch Nhớ  Xun
      
Qu Hương

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Ma Xun Trong K  c
     
 Thu Thảo
 
  Xun Tha Hương
     
Thi Thi
 
  Bi T Cho Anh
      
Phan Thị Hương Thu
 
  Nhớ Xun Xưa
     
 Đon Thủy Tin
 
  Ngy Xun Mới
     
 Hong Tin
 
  Xun Viễn X
     
 Ng Trưởng Tiến
 
  Tết X Người
     
 Nguyễn Tnh
 
  Ngậm Ngi
     
 Nguyễn Thị Tri
 
  Anh C VĂn Tết ???
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Tết Ngho
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
  Xun
      
Phạm Trị
 
  Tnh Xưa Hai Xm
     
 Nguyễn Thanh Ty
 
  Đn Xun Bn Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Xun Vẫn C Em
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Dốc Lết Niềm Đau
     
 Anh Vũ
 
  Nếu Anh C V
     
 Anh Vũ
 
  Khng Em Mất Cả Ma Xun
     
 Linh Vũ


Văn


   Ma Yu Thương
     
 Lương L Huyền Chiu
   Tết Ninh Ha
     
 Lương L Huyền Chiu
 
  Thm Tuổi Mới
     
 Mục Đồng
 
  Bnh Căn Ninh Ha
     
 Việt Hải
   Xui Sng Vm C
       Việt Hải
   Hương Mai
       Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
   Nng Xun - Bạn - Vợ -
      
Người Tnh

       Đo Vũ Anh Hng
   Xun V Tết
       Đo Vũ Anh Hng
   Cali... Ngy Ti Ngộ
       i Khanh
   Tản Mạn Ngy Xun
       i Khanh
   Mn Qu Magi
       L Lai
   Cảm Nghĩ V Đời Người V
      
Niềm Mơ Ước

       Hi Lộc
   Em Gi Ti
       Nguyễn Dzuy Nam
   Mt Cht G Xun
       Trần Thị Nết
   Những Cnh Hoa Mu Tm
       Nguyễn Trọng Nhn
   Đầu Năm Đinh Hợi Nhớ Một
     
 Bi T Xưa của L B
ạch

       Phạm Tn An Ninh
   Ma Xun Chuyện Tơ Hồng
       Đng Thị Ngọc N
   Tm S Đầu Xun Với
      Đ
ức Linh

       Hong Tin - Phi Rm
   Mnh Ơi !
       Tiểu Thu
   Một Ma Xun Hai Nỗi Nhớ
       Phan Đng Thức
   Biết Được Người Bạn Qua
      
Ninh-hoa.com

       Nguyễn Tnh
   Vui Xun Với Ninh-hoa.com
       Nguyễn Tnh
  
M Ti

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
   Viết VNhững Người Bạn

     
 Nguyễn Văn X
 


 

 

 


 

 

Trong qu khứ của tuổi ấu thơ Việt Nam, chắc chắn ai cũng c những kỷ niệm buồn vui trong ma xun...

Ring Uyn, nội ci chữ "Tết" khng đ nghe lng rộn r, bước đi cứ muốn nhn gt ln cho lớn một t; cứ cầu cho mau hết đm, hết ngy để đng sng mồng một Tết, phng chn xuống giường, chạy đến giường của ba mẹ để ht tong ln "Đạp Đất! Đạp Đất!". Trong năm anh chị em Uyn, được mẹ cho biết đứa no dậy sớm nhất sẽ được l x nhiều nhất.

Cũng v ci tật tham lam, đm ba mươi no sau khi cng kiếng, đốt pho, lễ cha xong, Uyn cứ thao thức nhất quyết khng ngủ để sng dậy sớm nhất. Cũng v thức cả đm nn sng mồng một thấm mệt, ngủ qun đi. Khi bừng mắt dậy đ thấy cc anh chị quần o bảnh bao, tay cầm bao l x đỏ... để an ủi con gi t dậy trễ, mẹ vừa hn ht vừa l x số tiền t nhất so với cc anh chị dậy sớm...

m nỗi lng... tham lam khng ngỏ được với ai. Mi c một năm, nửa đm mẹ thức giấc gần ba giờ sng đến giường Uyn tấn lại gc mng bị st ra khỏi chiếu, mẹ thấy Uyn nằm mở mắt thao lo mới hoảng hốt hỏi:

- Con sao vậy? Trong người c khỏe khng m giờ ny đ... dậy?

Uyn nũng nịu:

- Con đ ngủ đu m dậy?

- Sao? Con c sao khng m giờ ny chưa ngủ?

Uyn ấp ng một lc rồi th nhận:

- Con chờ sng để... đạp đất!

Cu của Uyn vừa dứt, mẹ như "tm được chn l" l do tại sao năm no Uyn cũng dậy sau cng...

V năm đ, mẹ đổi , bỏ tiền nhiều hay t vo bao l x rồi bốc thăm...

Mấy mươi năm qua, mẹ đ khuất nhưng lng Uyn vừa thẹn thng vừa knh yu mẹ đ dấu kn cho Uyn "b mật" đ.... Giờ đy, năm anh chị em Uyn nổi tri mỗi người một phương... Uyn chua xt lẫn tiếc nuối những ngy xun xa xưa của thời nin thiếu. Cn đu nữa những nụ cười nh mắt của anh chị em trong những ngy xun đon tụ, tuy ngho nn nhưng biết bao nồng thắm yu thương.

Giờ đy... bơ vơ trn qu người, khng cn được những ngy xun của tuổi ấu thơ, nhưng Uyn mỗi năm vẫn giữ nề nếp cũ: đm 23 vẫn mua đủ bnh tri, tho lo, nhang đn để cng đưa ng To.

Sau đ, mỗi chiều đi lm về gh chợ mua lc th hột dưa, mứt sen, mứt b, mứt gừng, mứt dừa, bnh in... St Tết th bắt đầu lm dưa gi, dưa cải, mua bnh chưng, bnh tt... Đm 30 Tết ở Mỹ vẫn phải đi lm, về nh Uyn d mệt nhoi thn xc nhưng vẫn cố lau chi, qut dọn nh cửa cho tươm tất. Vừa lm Uyn vừa bảo chồng:

- Lm sạch để mồng một khng động tới g cả. Hễ lm việc g trong ngy ny l... lm cả năm.

Uyn thức đến khuya để rửa dọn cho đến ci ly, ci chn cuối cng. Rồi lc leo ln giường nng bật cười v cả năm nếu mnh khng lm th ai lm? Chẳng lẽ... ng x?

Uyn vẫn cn nhớ r trong ba ngy Tết xa xưa của... mẹ, lc no cũng cng ba lần: sng cng bnh, nước; trưa v tối cng cơm thịnh soạn, mỗi thứ một cht...

Uyn thch nhất l cả ba ngy đều được mặc quần o mới để đi từng nh mong được tiền l x. Uyn cũng khng qun khi theo ba, mẹ đi chc Tết bc no đ, hai bc đi vắng chỉ cn một đm cng lứa tuổi với Uyn th ba, mẹ phải l x m Uyn lại khng được l x, nng tiu nghĩu bước lẻo đẻo theo ba, mẹ m cứ lm những con tnh lời lỗ...

Đang đi ngon trớn bn ba, mẹ, bỗng "Bng"! Hai đứa b bn vệ đường nghịch ph, p ci lon ln cy pho đại, đứa nọ chưa p xong th đứa kia đ chm ngi khiến một trong hai đứa b r ln v ci lon thiết tot ra đm vo tay thằng b. Bố Uyn vội vng chạy đến bế xốc thằng b v hỏi đứa cn lại "nh ở đu?"... v bố bế gip thằng b vo căn nh cch đ khng xa. Thằng b kia chạy trước, bố bế thằng b đi theo, Uyn v mẹ lp xp chạy theo sau... Vo nh, Uyn thấy một b đang đứng cầm nhang khấn vi...

- Bc Tư, thằng Huỳnh đốt pho bị chy tay!

Thằng b ln tiếng. B mẹ vội cắm cy nhang ln ci ly. Quy qua thấy tnh hnh b la ln:

- Trời ơ! Sao vậy?

Tay thằng b mu nhuộm đỏ lm. Mẹ Uyn ln tiếng:

- Khng sao đu! N chỉ bị ci lon tot ra đm vo. B rửa mu rồi băng cho chu đi.

Mẹ phụ với b kia băng b cho thằng b. Vừa băng b, b mẹ vừa lẩm bẩm:

- May m bữa nay mồng một Tết tao king cử, giữ lời giữ tiếng, nếu ngy khc l mầy chết với tao rồi...

Bố, mẹ v Uyn co từ, ra tới cổng bỗng nghe b mẹ thằng b gọi giựt ngược:

- ng b ơi! Chờ cht!

v b quy quả bước v nh, thong chốc bước ra, tay cầm bao l x đỏ trao cho Uyn:

- Thiệt cm ơn ng b hết sức! Cho tui l x cho chu nhỏ cht t để tỏ lng...

Uyn h hửng ra về kể lại cho mấy anh mấy chị nghe. Chị Hạ bĩu mi kết luận:

- X! Vui trn sự đau khổ của người ta vui g...

Uyn tức ơi l tức. Uyn biết chị ganh với Uyn v Uyn được bao l l dy cộm...

C một kỷ niệm khc m sau ny lớn ln cc anh chị thường nhắc lại để tru Uyn m Uyn nhớ mi:

Một lần mẹ đang chuẩn bị cng đn ng B, Uyn nhn bn ăn đầy la liệt thức ăn, thch nhất l dĩa bnh b trắng, đỏ, vng, xanh thật hấp dẫn. Uyn hỏi mẹ:

- Cho con ăn một ci nha?

Mẹ trừng mắt ni lẫy:

- Ăn đi!

v Uyn bốc một ci bnh mu đỏ nhai ngỏn ngoẻn... Chị Loan cười ngặt nghẽo, mẹ nổi giận cốc đầu Uyn một ci. Uyn chưng hửng khng hiểu tại sao mẹ đ đồng bảo "ăn đi" m cn cốc Uyn nữa! Sau ny Uyn mới hiểu ra khi người lớn đồng , phải... nhn kỹ nt mặt họ nữa!

Đm Xun, nhớ lại những kỷ niệm xưa, Uyn thấy thm qu mi đất qu hương, thm qu những thn thương của ba, mẹ v của anh chị... Giờ đy đ khng cn nữa. Tất cả đ rời xa. V Uyn cũng đn Xun, cũng cố vui, cười nhưng ai hiểu được... cười chỉ l tiếng khc khng lệ của một người đ mất tất cả, kể cả Qu Hương!

 

 --- { ---

I KHANH