cổng chùachánh điệncổng tam quannhà đôngcảnh chánh điệntôn tượng Quán Âm lộ thiênQuán Âm Cáttrở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 • Danh hiệu: chùa Thiên Bửu (tổ đ́nh Thiên Bửu, c̣n gọi là chùa Kỳ)

 • Địa chỉ: thôn B́nh Thành, xă Ninh B́nh, huyện Ninh Ḥa, tỉnh Khánh Ḥa, gần Cầu Sắt
  Năm Khai sơn: thời Lê Cảnh Hưng.

 • Tổ khai sơn: ngài Tế Hiển, pháp hiệu Bửu Dương.

 • Năm trùng tu: 1950 – 1962

 • Hệ phái gốc: Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất.

 • Truyền thừa: Đây là tổ đ́nh của hầu hết các chùa trong quận, và là nơi đào tạo được nhiều danh sư:

 1. Tế Hiển Bửu Dương.

 2. Đại Tŕ Phước khánh.

 3. Đạo Đức Minh.

 4. Liễu Bửu Huệ Thân.

 5. Đạt Khương Từ Hội.

 6. Ngộ Hương Phổ Nhản (-1948).

 7. Tâm Tựu Hạnh Nguyên (1950-1952).

 8. Ngộ Giáo Phổ Châu (1952-1953).

 9. Tâm Đức Từ Phong (1953-1955).

 10. Tâm Phước Hạnh Hải (từ 1956)

 • Trù tŕ hiện nay: Thích Ngộ Tánh

 • Những đặc điểm: Đời thứ tư ngài Liễu Bửu Huệ Thân là một danh sư được vua Minh mạng mời ra kinh đô dự “Thủy lục Đạo tràng” siêu độ trận vong quan binh, tổ chức vào tiết trung nguyên năm Minh Mạng thứ 16 (1835) được sắc tứ giới đạo và độ điệp. Có 3 bảng in khắc gổ:- bảng chánh pháp Nhản tạng của ḍng Kệ Vạn Phong, bảng Chứng điệp giới đàn, bảng Tỳ lư quản đảnh. Tổ chức giới đàn 1952. Là tổ đ́nh hiện nay của phật giáo huyện. Chùa xây cất mới lại từ năm 2001 – 2002 với qui mô lớn và là chùa đẹp nhất Ninh Ḥa hiện nay.
   

Người cung cấp tài liệu: Dương Tấn Long,
Kiến Trúc  Sư, Sài G̣n, Việt Nam (tháng 11, 2003)