CHÙA  SẮC  TỨ  THIÊN  TỨ

  Bảo Tháp Thiên Lộc    |     Các chùa khác    |        www.ninh-hoa.com

 C
hùa Thiên Tứ nằm dưới chân Ḥn Núi Đất, giữa màu xanh cây cỏ ruộng đồng của làng dệt chiếu cói Mỹ Trạch, Ninh Ḥa.

Chùa được khởi công xây dựng năm 1744 và người khai sáng là tổ Đạo Minh.Theo lời của các vị bô lăo trong làng chùa Thiên Tứ đă từng được vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức ban cho nhiều sắc phong nhưng đă bị mất mát, thất lạc do chiến tranh.

Theo tư liệu của chùa, Ḥn Núi Đất có hai ngôi chùa, chùa Thiên Lộc và chùa Thiên Tứ. Cách đây 300 năm, có một nhà sư Hiệu Đạo Minh trên đường t́m nơi tu hành đă  chọn đỉnh Núi Đất để dựng một ngôi chùa nhỏ. Khi chứng quả ngài đă viên tịch trong sân chùa với tư thế kiết già. Nhục thân của ngài đă yên vị giữa đất trời không biết bao lâu; cho đến khi được nh́n thấy và được che chắn chung quanh bằng đất đá bởi người dân trong vùng. Sau đó một bảo tháp được xây lên và hiện nay vẫn c̣n dù trông thật cô quạnh, hư hao.

Năm 1935 Ḥa Thượng Thích Quảng Đức đến làng Mỹ Trạch. Cảm  phục vị chân tu đă viên tịch, bồi hồi cảm động v́ dấu tích của chùa xưa, Ḥa Thượng đă lập một ngôi chùa trên Ḥn Núi Đất tên Thiên Lộc Tự

Lúc bấy giờ dưới chân núi c̣n có chùa Thiên Tứ. Tu hành ở chùa Thiên Lộc  nhưng chùa Thiên Tứ là nơi Ḥa Thượng Thích Quảng Đức giảng đạo cho chúng tăng.

Năm 1946 chùa Thiên Lộc bị tàn phá bởi chiến tranh, cư dân trong vùng đă chuyển tất cả những đồ pháp khí thánh tượng từ chùa Thiên Lộc về chùa Thiên Tứ để bảo quản và trong số những di vật c̣n lưu lại đến nay chúng ta c̣n nh́n thấy được tấm bảng Thiên Lộc Tự cùng chuông gia tŕ, di vật của Ḥa Thượng Thích Quảng Đức.

Trụ tŕ tại chùa Thiên Tứ từ năm 1936-1940, Ḥa thượng Thích Quảng Đức cùng với nhiều vị cao tăng đă mở nhiều khóa hạ và phật học. Đă có hơn 70 vị tăng tài từ miền trung cho đến miền nam học đạo tại ngôi chùa này trong thời gian ấy.

Hiện nay trụ tŕ chùa Thiên Tứ là Đại Đức Thích Như Hoằng. Đại Đức cùng Phật tử đang cố gắng xây dựng chùa Thiên Tứ theo hạnh nguyện của tổ Đạo Minh. Đại Đức cùng một số phật tử  đang ngày ngày làm việc cật lực để khai phá một con đường quang đăng dẫn lên  đỉnh núi. Nhờ con đường này mọi người có thể thăm ngôi bảo tháp cũng như có thể nh́n xuống toàn cảnh ngôi làng Mỹ Trạch xinh đẹp.

Tôi rất cảm phục việc làm của Đại Đức Thích Như Hoằng.

Cầu mong cho những ước nguyện của Đại Đức viên thành.

                                                                    Lệ Huyền