www.ninh-hoa.com

Thư Ngỏ   |   Lịch Sử H́nh Thành Bang Quảng Đông Ninh Ḥa   |   Lịch Sử Huệ Thành Hội Quán   |
 
 
Thiên Hậu Thánh Mẫu    |   
Quách Tấn Cang : Quan Thánh Đế Quân   |   Lễ Vía Quan Thánh Đế Quân  |  Lễ Vía Đào Viên Kết Nghĩa
Mục Đồng :   Tưởng Niệm Tiền Nhân

TRÂN TRỌNG GHI ƠN NHỮNG NGƯỜI QUÁ CỐ

                     Ông Khâu Lưu :            Tin Buồn    |    Phân Ưu     |   Điếu Văn   |  Cảm Tạ  |   Tưởng Niệm
                     Ông Đường  Du Văn :     Cáo Phó  |    Điếu Văn    |   Cảm Tạ     
                   
 Ông Huỳnh Ngọc Hỷ :     Cáo Phó   |    Phân Ưu     |   Điếu Văn 
                   
 Ông Huỳnh Tân :   Cáo Phó   |    Phân Ưu   |   Cảm Tạ          

 

PHÂN ƯU

 

Toàn thể Bang Quảng Đông Ninh Ḥa
Vô cùng thương tiếc được tin :

Cựu Lư sự trưởng
KHÂU LƯU tiên sinh

tạ thế ngày mùng 2 tháng 8 năm Giáp Thân
(nhằm ngày 15 tháng 9 năm 2004)

tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ


Trước linh vị Ông toàn thể Bang hữu Quảng Đông Ninh Ḥa kính cẩn mặc niệm để tưởng nhớ công lao của Ông mấy mươi năm cống hiến nhiều công sức cho Bang cũng như cộng đồng người Hoa tại Ninh Ḥa.

Tuy ly hương mấy mươi năm tại nước ngoài nhưng Ông luôn hoài tưởng đến quê nhà, Đại Từ Đường của tổ tiên ở Ninh Ḥa. Điển h́nh năm nay (2004), dù tuổi già sức yếu, không màng gian lao, Ông đă đi khắp Nam Bắc California và các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, để phát động lạc quyên kinh phí hỗ trợ trùng kiến Chùa Bà Thiên hậu được khang trang mỹ quan, bảo vệ di sản Tổ tiên. Trước nghĩa cử cao quí này, toàn thể Bang Quảng Đông Ninh Ḥa thành kính phân ưu cùng gia quyến và cầu nguyện hương linh Ông sớm văng sanh cực lạc .

Toàn thể Bang Quảng Đông Ninh Ḥa

Kính cẩn cúc cung

 

  www.ninh-hoa.com