www.ninh-hoa.com

Thư Ngỏ   |   Lịch Sử Hình Thành Bang Quảng Đông Ninh Hòa    Lịch Sử Huệ Thành Hội Quán   |
 
 
Thiên Hậu Thánh Mẫu    |   
  Quách Tấn Cang : Quan Thánh Đế Quân   |   Lễ Vía Quan Thánh Đế Quân  |  Lễ Vía Đào Viên Kết Nghĩa
Mục Đồng :   Tưởng Niệm Tiền Nhân

TRÂN TRỌNG GHI ƠN NHỮNG NGƯỜI QUÁ CỐ

                   Ông Khâu Lưu :             Tin Buồn    |    Phân Ưu     |   Điếu Văn   |  Cảm Tạ  |   Tưởng Niệm
                    Ông Đường  Du Văn :     Cáo Phó  |    Điếu Văn    |   Cảm Tạ     
                  
 Ông Huỳnh Ngọc Hỷ :     Cáo Phó   |    Phân Ưu     |   Điếu Văn 
                   
 Ông Huỳnh Tân :   Cáo Phó   |    Phân Ưu   |   Cảm Tạ          

 C Ả M    T Ạ 

                  

Kính Gởi:

Tất Cả Quý Đồng Hương

Chúng tôi rất lấy làm xúc động qua những phần Phân Ưu và bài Điếu Văn của quý bạn đã dành riêng cho Cha Ông chúng tôi là:
 

       

Ông  Khâu Lưu
(tức thầy Ba Lào)
Hiệu:   KHÂU THIÊN BỒI

sinh năm 1916 (nhằm ngày 24 tháng 6 năm Bính Thìn), Pháp danh Nhật Y Vương, mất vào lúc 18 giờ 31 phút ngày 15 tháng 9 năm 2004 (nhằm ngày mùng 2 tháng 8 năm Giáp Thân). Mai táng vào lúc 13 giờ ngày 22/9/2004 (nhằm ngày mùng 9 tháng 8 năm Giáp Thân) tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Thọ 89 tuổi.
 

Cho dù Cha Ông của chúng tôi đã quá vãng, nhưng Ông vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng của mỗi một người con và cháu. Trong suốt 89 năm qua, Ông thường dạy bảo cho tất cả các con, cháu về 4 điều để làm người, đó là:

NHÂN, LỄ, ĐẠO, NGHĨA

Mà hôm nay chúng tôi đang được thừa nhận.

Nhân dịp này, tất cả các con và các cháu xin được thay mặt cho Cha và Ông để gởi đến lời cảm tạ chân thành nhất mà quý bạn đã dành cho. Chúng tôi chắc chắn tin tưởng rằng linh hồn của Ông cũng sẽ chứng kiến được sự vinh hạnh lớn lao này.
 

Tang Gia Đồng Kính Bái

Khâu Lương Hào


trang nhà www.ninh-hoa.com