CHA PHỔ HA

cc cha khc  |  www.ninh-hoa.com

Tọa lạc tại thn Bnh Thnh, x Ninh Bnh, huyện Ninh Ha.
Ngi Tế ường, hiệu Chu Cấp l Tổ khai sơn (theo Quch Tấn).
Ngy thnh lập khng r v mất tự phổ, nhưng Tổ khai sơn cng chữ Tế với ngi Bửu Dương cha Thin Bửu, nn c thể biết đại khi rằng cha Phổ Ha thnh lập vo thời Vua L Cảnh Hưng (1740-1786).

Tại cha Phổ Ha cn thờ long vị của ngi Bửu Dương như sau:
Tự Lm Tế chnh tng tam thập lục thế, trng hưng Phổ Ha Tự, hy Tế Hiển, hiệu Bửu Dương.

Nội dung ni ngi Tế Hiển hiệu Bửu Dương đời 36 LTCT trng hưng cha Phổ Ha. Theo Thượng Tọa Hạnh Hải, ngi c nghe cc vị tiền bối kể lại rằng cha Phổ Ha c một cy đn dng rất cổ khắc tn Ha Thượng Bửu Dương trng hưng Phổ Ha tự vo năm Cảnh Hưng thứ tm (1747).

Nếu đng như thế th cha Phổ Ha khai sơn trước năm 1747, vo khoảng đầu thời vua L Cảnh Hưng: từ năm 1740 đến năm 1747.

Năm trng tu: 1958, 1985.
Truyền thừa do ại đức Thiện Hạnh cung cấp như sau:
1. Tế Dưỡng *
2. Tế Hiển
3. Chơn Ty
4. Như Minh
5. Tm Sơn
6. Như Minh (ti nhiệm)
7. Thiện Hạnh: từ 1970 đến nay.
Hiện cn 1 đại hồng chung đc năm 1901.
Năm 2000 đại trng tu ton bộ cha.
Số điện thoại: 058. 845905
Cha Phổ Ha l một ngi cha cổ ở Ninh Ha.

VINH HỒ sưu tầm (Orlando, 10-5-2004).

- Căn cứ ti liệu của ại đức Thch Thiện Hạnh
- Căn cứ Lược Sử Cha Thin Bửu tập chp tay năm 1993 của Ban Hộ Tự v Tổ Sử ChaThin Bửu. .
- Tham khảo sch Xứ Trầm Hương của Quch Tấn.
* Quch Tấn ghi l: Tế ường.