CHÙA PHẬT QUANG

các chùa khác  |  www.ninh-hoa.com

 


Chùa Phật Quang* tọa lạc tại thôn B́nh Tây, xă Ninh Hải, Ḥn Khói, Ninh Ḥa.

Tổ khai sơn: Thượng Tọa Thích Hạnh Hải

Năm khai sơn: 1964
Năm trùng tu: 1970

Truyền thừa:

1. Thượng tọa Hạnh Hải: 1964-1970
2. Nguyên Độ: 1970-1971
3. Nguyên Chơn: 1971 - ?
4. Thích Nữ Tịnh Thường: Trụ tŕ hiện nay.

Số điện thoại: 058. 849896

Thượng tọa Hạnh Hải, húy Tâm Phước , tự Thông Như sinh năm 1915, thế danh Phan Cẩm Long, quê làng Quang Đông, sinh tại quê ngoại làng Phú Nghĩa, cùng xă Ninh Đông, huyện Ninh Ḥa.

Nhà nghèo, thân phụ làm rẫy tại suối Nhơn cách chùa Thiền Sơn 3km. Năm 16 tuổi thân phụ mất, năm sau thân mẫu cho cả 3 anh em xuất gia quy y ngài Nhơn Sơn-Trừng Nghệ trụ tŕ chùa Thiền Sơn được truyền thừa chữ Tâm đời 43 LTCT ḍng kệ Liễu Quán. Thượng tọa Hạnh Hải là người con thư sáu, người em kế là Hạnh Định, húy Tâm Tại, tự Thông Tánh, người em út là Tâm Đường quy y mới 6 tuổi.

Năm 20 tuổi Thượng tọa theo học ngài Đại Trí trụ tŕ chùa Linh Quang, thôn Phước Sơn.

Năm 22 tuổi học ngài Quảng Đức, trụ tŕ chùa Thiên Ân, thôn Phước Thuận được thế độ tự là Thông Như.

Năm 25 tuổi vô chùa Thiên Quang ở Nha Trang nghe kinh với ngài Nhơn Duệ-Trừng Thông, năm sau chùa tổ chức khánh thành, và mở Giới Đàn truyền giới, chứng minh là Ḥa thượng Huệ Đăng, trụ tŕ chùa sắc tứ Tây Thiên, Ninh Thuận và đông đủ chư tăng Khánh Ḥa, Thượng tọa Hạnh Hải thọ cụ túc giới.

Năm 27 tuổi trụ tŕ chùa Hải Tràng, thôn Phú Thứ.

Năm 28 tuổi, HT Hưng Từ khai Giới Đàn chùa Kim Long, Thượng tọa giữ đệ nhất dẫn thỉnh.

Năm 1946, trụ tŕ chùa Phước Long, thôn Phước Lư.

Năm 1949 trụ tŕ chùa Thiên Bửu hạ. Vận động lập Giáo Hội Tăng Già Khánh Ḥa, làm Trị sự Sơn Môn Tăng Già Ninh Ḥa. Đại trùng tu Tổ đ́nh Thiên Bửu hạ.

Tháng Ba/1951 tổ chức Lễ Khánh Thành và mở Giới Đàn do HT Phước Huệ chứng minh, HT Trí Thắng truyền giới, tấn phong các vị Ḥa thượng, và truyền giới sa di, tỳ kheo.

Năm 1951-1963: phục vụ Giáo Hội Tăng Già Khánh Ḥa, giữ chức Phó Trị sự.

Năm 1961, tổ chức Giới Đàn tại Thiên Bửu hạ, HT Trí Thủ chứng minh, HT Hưng Từ truyền giới.

Năm 1964-1982: Giữ chức Phó Ban Đ?i Diện Tỉnh kiêm Đặc Ủy Tăng Sự Tỉnh Giáo Hội Khánh Ḥa , kiêm Đại Diện Huyện Giáo Hội Ninh Ḥa.

Năm 1972 dự Đ?i Giới Đàn Linh Sơn ở Sài G̣n (Hội Từ Bi Âm) được cử Chánh Niệm.

Năm 1982: Giữ chức Cố vấn Ban Đ?i Diện Giáo Hội Ninh Ḥa, chứng minh các đại lễ.

Thượng tọa c̣n khai sơn các chùa:

1. Phước Lễ, thôn Chấp Lễ, Ninh Thân
2. Phật Ấn, thôn Đông Hải
3. Linh Ứng, thôn Tân Thủy
4. Thạnh Đức, thôn Phong Thạnh
5. Bửu Lâm, thôn Phước Lâm
6. Hoa Nghiêm, đồi Ổ Gà

Ngài tân tạo 3 ngôi bảo tháp của Tổ Huệ Giáo, Tổ Nhơn Sơn, và 1 vị Tổ khác.

Tổ đ́nh Thiên Bửu thượng sau khi trùng tu, ngày 20 tháng Hai ÂL năm 1990 tổ chức ngày giỗ Tổ Bửu Dương rất trọng thể, Thượng tọa Hạnh Hải về dự và chứng minh, đó là lần đầu tiên tôi được gặp ngài. Thượng tọa trông phương phi, có khuôn mặt phúc hậu, ăn nói hoạt bát ôn tồn với tất cả mọi người. Khi ngài đến cả chùa như phấn khởi hẳn lên, ai ai cũng tỏ ra trọng vọng ngài, những lúc đó tôi thấy uy tín ngài rất lớn.

Năm 1992, nhạân được Thông Tri của Thượng tọa Thích Thiện B́nh, Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Khánh Ḥa kư ngày 15-3-1992 kêu gọi mỗi chùa/ tịnh xá/ tịnh thất trong tỉnh "sưu tầm hệ thống hóa tiểu sử” của chùa/ tịnh xá/ tịnh thất ḿnh, Đại đức Thích Nguyên Hoa trụ tŕ Thiên Bửu thượng họp Ban Hộ Tự và các cụ trong làng Điềm Tịnh lập ra một tổ gồm 12 vị gọi là "Tổ Sử Chùa Thiên Bửu" (trong đó có tôi và Điềm Ca) chia nhau đi tới một số chùa tại Tu Bông, Vạn Giă, Ninh Ḥa, Nha Trang để sưu tầm tài liệu thực hiện quyển "Lược sử Chùa Thiên Bửu". Tôi và Điềm Ca nhiều lần đến Thiên Bửu hạ yết kiến ngài Hạnh Hải được ngài hoan hỉ giúp đỡ tận t́nh. Dù tuổi hạc đă gần 80 nhưng ngài vẫn c̣n minh mẫn kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về thầy về chùa về đời về đạo về những năm tháng lịch sử gay go... mà ngài và Tỉnh, Huyện Giáo Hội đă trải qua... Dù hoàn cảnh nào ngài cũng giữ hai chữ Minh Tâm, tức là "cái tâm trong sáng thẳng ngay như đóa bạch liên giữa chốn bùn nhơ”. Ngài kể vanh vách hàng 2, 3 tiếng đồng hồ, lâu lâu quay lại hỏi tôi có ghi kịp không?

Có một buổi sáng chúng tôi đến, th́ các Thầy trong Huyện Giáo Hội đang họp gần 30 vị mà Ngài là Cố vấn, Chánh Đại diện là Đại đức Thích Ngộ Tánh và các Đại Đức Trừng Giác, Đại Đức Thiện Hạnh, Đại Đức Ngộ Tịnh... Chúng tôi ngồi chờ ngoài sân hoa. Sau bế mạc các thầy về hết th́ đă gần 11 giờ, nhưng ngài vẫn tiếp chúng tôi. Chúng tôi thưa với ngài là quyển Lược sử Chùa Thiên Bửu sau 5 tháng khởi công nay đă hoàn tất chỉ c̣n thiếu Lời Tựa, bản chụp bức Giới Đao Độ Điệp để làm sử liệu và bản Tiểu sử của ngài, kính nhờ ngài hoan hỉ giúp cho. Ngài đồng ư ngay. Ngài bảo độ điệp th́ muốn chụp lúc nào cũng được, c̣n tiểu sử th́ lấy giấy bút ra ngài đọc cho mà ghi. Tôi mừng trong bụng và thưa rằng chiều mai chúng tôi sẽ đưa ông Trầm Lệ Ư đến đây chụp h́nh và gởi cho ngài bản thảo quyển Lược Sử. Ngài gật đầu. Dù đă trưa nhưng ngài vẫn dành cho chúng tôi thời gian, bước ra hàng hiên nằm trên chiếc vơng đu đưa... và bắt đầu kể về cuộc đời tu hành của ḿnh...

Nhờ thế mà hôm nay chúng ta có đôi nét tiểu sử về cuộc đ?i tu hành rất phong phú của ngài, một vị danh tăng tài đức của Ninh Ḥa đă xuất gia từ lúc 17 tuổi tŕ chí tu học qua nhiều vị cao tăng, từng khai sơn ra nhiều chùa từng hóa độ cho nhiều người, là một trong các hàng giáo phẩm sáng lập và lănh đạo của Tỉnh, Huyện Giáo Hội Phật giáo suốt đời xả thân v́ Đạo pháp.

Công đức của ngài thật là to lớn.

Nay nghe tin ngài đă về cơi Phật cách đây 4 năm, kẻ hậu sinh xin ghi lại đôi ḍng tiểu sử của Ngài và của ngôi Chùa Phật Quang do ngài sáng lập... để thay nén hương thắp trước Long Vị Ngài thờ tại Tổ đ́nh Thiên Bửu hạ và những ngôi chùa do ngài tạo ra.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

VINH HỒ sưu tầm (Orlando, 10-5-2004)

- Căn cứ lời kể của Thượng Tọa Hạnh Hải năm 1993.
- Căn cứ tài liệu của Sư cô Thích Nữ Tịnh Thường.

* Những bài viết của Vinh Hồ về các ngôi chùa ở Ninh Ḥa đăng trên Ninh-Hoa. Com trong điều kiện khó khăn và hạn chế về sử liệu, nếu có điều chi nhầm lẫn thiếu sót, kính mong quư Chư Tôn Đức, quư Vị Trụ Tŕ, quư Đạo Hữu... mở ḷng từ bi điều chỉnh bổ túc cho, xin đa tạ. VH.