h́nh 1  |  chánh điện (2)  |  cổng chùa (3)  |  h́nh 4  |  home  | cập nhật 12/3/2006Danh hiệu: Chùa Phật Giáo Ninh Ḥa (thường gọi là chùa Chi Hội)

Địa chỉ: 239 Trần Quư Cáp

Thôn (khóm) - Xă (Phường): Thị Trấn Ninh Ḥa

Huyện (Thành Phố): Ninh Ḥa  Tỉnh: KHánh Ḥa

Năm Khai Sơn: 1942; mang kiến trúc chùa Từ Đàm Huế

Tổ khai sơn: Ḥa Thượng Thích Quảng Đức

Năm trùng tu: 1992

Hệ phái gốc: GHPG/VN Thống Nhất
 

Chư Tôn Đức Tám Đời Truyền thừa:

  1. Đồng Trí hiệu Từ Ân (1942-1945)

  2. Minh Chiếu (1955-1959)

  3. Nguyên Đạt hiệu Viên Nhơn (1960-1964)

  4. Phước Nhơn (1968)

  5. Viên Nhơn (1968)

  6. Tịnh Măn (1972-1975

  7. Thông Thắng (1976-1991)

  8. Quảng Thường - Ngộ Tánh (1991 - )

Trụ Tŕ: Thượng Tọa Thích Ngộ Tánh

Đặc Điểm:

Trụ sở Hội An Nam Phật Học Ninh Ḥa từ năm thành lập, 1942
Văn pḥng Ban Đại Diện Phật Học huyện từ trước đến nay
Nơi tổ chức an cư Kiết Hạ hàng năm cho chư Tăng.


tặng Thích Tấn Hỷ

Tinh tấn chuyên cần niệm định tuệ
Ngày đêm chánh niệm chẳng buông lung
Nảo sầu oan trái rơi rụng hết
Hỷ lạc phát sanh đạo nhiệm mầu...

Thiền Thơ của Nguyễn Thị Tuyết Mai 
 


(Chân thành cám ơn Quan Dương, Dương Tấn Long, và Huynh Trưởng Thị Hưng
đă cung cấp h́nh ảnh và tài liệu.
- ninh-hoa dot com)