CHÙA BẢO LONG

các chùa khác  |  www.ninh-hoa.com

Tọa lạc tại thôn Thuận Mỹ, xă Ninh Quang, huyện Ninh Ḥa.
Tổ khai sơn là ngài Thiệt Quang.
Năm khai sơn: Theo Sư cô Diệu Hạnh là năm 1696, nhưng theo Quách Tấn chùa tạo lập thời Thành Thái - Đồng Khánh (1886-1907).

Chùa Bảo Long có 11 pho tượng Phật đồng đen rất cổ. Riêng pho tượng Phật Thích Ca ngồi cao bằng h́nh người đường nét tinh xảo. Tương truyền rằng xưa kia giữa 2 làng Thuận Mỹ và Phụng Cang có 1 cái bàu tên là Bàu Sấu thường có hiện tượng kỳ dị vào những đêm khuya thanh vắng hay những lúc chạng vạng tối thỉnh thoảng nổi lên giữa bàu một chiếc chiếu, trên chiếc chiếu có 4 ông già đầu bạc ngồi nói chuyện rầm ŕ giống như tiếng tụng kinh. Thấy Bàu Sấu linh thiêng dân làng Thuận Mỹ mới mang lễ vật đến cúng và cầu xin Trời Phật phù hộ ban phước cho. Quả nhiên lời cầu xin được linh ứng, họ vớt được một pho tượng Phật Tổ từ đáy bàu có đường nét tinh xảo như đă nói. Họ mừng rỡ cho đó là điềm tốt lành mới làm lễ tạ và thỉnh về thờ tại chùa. Từ đó dân làng thêm tin tưởng vào sự linh thiêng của Bàu Sấu và rất quư tượng Phật Tổ mà họ tin là của Trời Phật ban cho. Thời Pháp thuộc, ṭa Bác Cổ Viễn Đông có đến chùa hỏi mua các tượng Phật cổ với một giá rất đắc nhưng dân làng nhất định không bán.

Năm trùng tu: 1958, 1989.

Truyền thừa:
- Ngài Thiệt Quang (Tổ khai sơn)
- Ngài Như Châu
- Ngài Đồng Chí: 1942-1954
- Ngài Nhơn Hóa-Trừng Thọ
- Ngài Thiện Trà: 1959-1969
- Sư cô Diệu Hạnh: từ 1971 đến nay.
Số điện thoại: 058. 847102

Tổ khai sơn là Ngài Thiệt Quang, v́ mang chữ Thiệt, nên có thể phỏng đoán ngài thuộc đời 35 Lâm Tế Chánh Tông thuộc ḍng kệ Vạn Phong:

“... Hành Siêu Minh Thiệt Tế
Liễu Đạt Ngộ Chơn Không...”

Ḥa Thượng Siêu Trường - Đại Xa quê Quảng Đông (Tàu) năm 1683 qua VN hoằng hóa tại Diên Khánh, sau ra Phú Xuân dựng chùa Ấn Tông, năm 1703 chúa Nguyễn Phúc Chu ban tấm biển: “Sắc Tứ Ấn Tông Tự”. Ngài có đệ tử là Thiệt Diệu - Liễu Quán (sư phụ của Tế Hiển - Bửu Dương khai sơn chùa Thiên Bửu) và Thiệt Vinh - Bửu Hạnh tu ở Diên Khánh (sư phụ của Tế Cảm - Linh Phù chùa Vạn Thiện). Như vậy, phải chăng Ngài Thiệt Quang cũng là đệ tử của Ḥa Thượng Siêu Trường - Đại Xa. Nêu ra điều này để thấy thời điểm khai sơn chùa Bảo Long đề năm 1696 có cơ sở có thể tin tưởng được.
Nếu đúng như thế th́ chùa Bảo Long là một ngôi chùa rất cổ ở Ninh Ḥa được khai sơn thời Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725).

Sư Cô Diệu Hạnh quê Quảng Trị xuất gia năm 14 tuổi quy y Sư bà Diệu Ánh, tu học ở Phan Rang đến năm 1991 được mời về trụ tŕ chùa Bảo Long.
Hiện có một đại hồng chung do ngài Như Châu chú tạo năm Mậu Th́n (1808).
Một cổ tháp bằng vôi đă được trùng tu.
Trung Tâm Quản lư Di tích Danh lam Thắng cảnh Khánh Ḥa năm 2001 công nhận chùa Bảo Long là một trong 5 ngôi chùa di tích lịch sử ở Ninh Ḥa. (5 ngôi chùa là: Thiên Bửu thượng, Bảo Long, Kim Long (thôn Phú Ḥa), Bửu Phong (thôn Phong Ấp) và Thiền Sơn).

VINH HỒ sưu tầm (Orlando, 10-5-2004)

- Căn cứ tài liệu của Sư Cô Diệu Hạnh.
- Căn cứ tập “Lược sử Chùa Thiên Bửu”
- Tham khảo sách “Xứ Trầm Hương” của Quách Tấn.