CHÙA MỸ SƠN - Dục Mỹ
Hà-Thị-Thu-Thủy

  Chùa Mỹ Sơn - Dục Mỹ      |     Các chùa khác    |        www.ninh-hoa.com

 


C
HÙA MSƠN DỤC M

Trong quá khứ, Dục Mỹ là một vùng đồi núi hoang vu, dân cư thưa thớt từ các nơi tụ về đây trao đổi mua bán hàng hóa, khai phá đất rừng, làm nương rẫy lấy kế sinh nhai. Họ là những Phật Tử thuần thành, luôn luôn phụng sự đạo pháp, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào và ở nơi đâu, cũng t́m cách báo đền ân Phật. Phát xuất từ tâm niệm ấy và với một niềm tin thánh kính sâu xa, nên một ngôi chùa mái tranh vách đất được họ dựng lên đặt tên là Chùa Mỹ Sơn Dục Mỹ. Lúc bấy giờ, Chùa do Phật Học Viện Trung phần Nha Trang quản lư và điều hành.

Địa chỉ: Thôn Tân Khánh, xă Ninh Sim, Huyện Ninh Ḥa, Tỉnh Khánh Ḥa

Khai sáng: năm 1955

Vị khai sáng: Đại Đức Thích Hạnh Ư

Được trùng tu lại: năm 1961

Hệ phái gốc: GHPGVNTN

Truyền thừa: Đại Đức

Thích Quảng Tấn: 1961-1966

Thích Toàn Chơn: 1966-1971

Thích Đổng Viên: 1971-1975

Thích Phước Nhuận: tháng 8, 1975

Thích Tính Nhiệm: 1976-1878

Từ năm 1978 đến 2004 do ban Hộ Tự và Phật Tử tự quản sinh hoạt lễ bái

Từ 2005 đến nay Đại Đức Thích Nhuận Đàm trù tŕ qua Quyết Định bổ nhiệm số 55/QĐ/VP của Ḥa Thượng Trưởng ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Khánh Ḥa

 

Viết xong tại Sài G̣n ngày 14/1/2007(*)
Hà Thị Thu Thủy
Cựu Phật tử GĐPT Dục Mỹ 1961-1971


H́nh nh Chủa M Sơn (Dục Mỹ)
H́nh ảnh: Hà Thị Thu Thủy


Cổng chùa Mỹ Sơn - Dục Mỹ


Cổng chùa Mỹ Sơn - Dục Mỹ

(*) Căn cứ Lược sử chùa Mỹ Sơn theo lời ghi chép của anh Nguyễn Giă, pháp danh Tâm Anh, huynh trưởng Gia Đ́nh Phật Tử chùa Mỹ Sơn.