CHÙA LONG PHƯỚC
Vinh-Hồ--sưu-tầm

  Các chùa khác                       |                    www.ninh-hoa.com

 



Tọa lạc giữa cánh đồng thôn Thạch Thành, xă Ninh Quang, huyện Ninh Ḥa do Ngài Từ Tại đời 36 LT khai sơn.

Trước chùa là con hương lộ dẫn vào thôn.

Tấm biển chùa đề "Long Phước Tự" bên trái ghi: "Cảnh Hưng thập thất niên tế tại Bính Tư Trung Thu kiết nhựt"

Bên phải ghi: "Gia Long thập nhất niên tái tạo"

Nghĩa là đời Cảnh Hưng thứ 17 năm Bính Tư 1756, chùa được xây dựng tại khu ruộng chùa (G̣ Quít) giáp ranh thôn Quang Vinh. Sau một trận băo lụt lớn, chùa được dời về địa điểm hiện nay vào năm Gia Long thứ 11, 1812.

Truyền thừa:

Tổ Từ Tại: khai sơn trụ tŕ, không rơ năm viên tịch.
Chùa có một thời gian không thầy trụ tŕ.
Đại đức Nhơn An, Đông y sĩ, quy y Tổ Phước Tường tại chùa Thiên Bửu Thượng.
Thầy Nhơn Ḥa, húy Trừng Chưởng, em ruột ngài Nhơn An, quy y Tổ Phước Tường tại chùa Thiên Bửu Thượng.
Đại đức Tâm Kỳ tự Thiện Long, hiệu Tấn Đạo: Thế danh Nguyễn Cầu quê làng Thạch Thành, xuất gia năm 1948 quy y Ngài Nhơn Sanh thọ cụ túc giới 1952, trụ tŕ năm 1955 được một thời gian th́ đến trụ tŕ Thiên Bửu Thượng, viên tịch năm 1965 có bảo tháp 3 tầng tại đó.
Năm 1959 Bồ tát Quảng Đức từ Sài G̣n về chùa Thiên Bửu Thượng dự lễ giổ Tổ sư phụ là Phước Tường, hương chức thôn Thạch Thành đến khẩn khoản mời Ngài về trụ tŕ chùa Long Phước. Thời gian trụ tŕ, Ngài dự tính dời chùa lên ngọn núi Cấm tại đầu làng, phía trước là cánh đồng, phía sau là nhà dân, phong cảnh quang đăng, đă chuẩn bị đầy đủ nước gỗ, nhưng chưa thực hiện được th́ năm (?) Ngài vào Sài G̣n giao chùa lại cho đệ tử là Đại đức Từ Vân-Hạnh Định-Tâm Tại trụ tŕ. Ngày 11/6/1963 Ngài vị pháp thiêu thân chống chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đàn áp Phật giáo. Dân làng Thạch Thành nghe tin vô cùng thương tiếc lấy chiếc áo hậu vàng của Ngài cắt thành nhiều miếng nhỏ may lên áo để tang Ngài. Ngài c̣n để lại một con dấu ấn son cổ bằng đồng đề hàng chữ: "Chùa Kim Cang Ḥa Thượng Quảng Đức" chính giữa là h́nh bông sen x̣e nở. Chùa Kim Cang đề trong con dấu ấn son là chùa nào? Không biết có phải là chùa Kim Cang tại Đồng Nai nơi Tổ Nguyên Thiều viên tịch năm 1728 có bảo tháp thờ tại đó?

Trước khi tự thiêu Bồ tát Quảng Đức có làm 5 bài thơ để lại mang tựa đề:

Bài một: Kẻ thiêu thân cúng dường v́ Chánh Pháp

Bài hai: Dâng Chư Hiền Thánh Tăng

Bài ba: Cùng toàn thể tín đồ Phật giáo

Bài bốn: Cùng hàng Phật tử quy y thế độ và xuất gia

Bài năm: Xuất kệ vân.

Xin trích Bài bốn:

Thầy đă đến lúc biệt các con

Ba mươi năm hạnh nguyện đă tṛn

Những ǵ đáng độ Thầy đă độ

Thầy tranh Chánh Pháp lúc mất c̣n

Gia Định, Sài G̣n, hỡi các con!

Hà Tiên, Cai Lậy, Thầy vẫn c̣n

Nam Vang, Núi Lớn, Thầy ghi dấu

Khánh Ḥa đệ tử giữ ấn son.

Khánh Ḥa đệ tử giữ ấn son: Ngài muốn nhắc đến ngôi chùa Long Phước ở thôn Thạch Thành, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa, nơi đó đệ tử của Ngài c̣n giữ con dấu ấn son bằng đồng h́nh tṛn như đă nói.

1963-1968: Đại đức Hạnh Định-Tâm Tại
1990: Đại đức Thiện Tịnh, húy Nguyên An đệ tử Ngài Phước Huệ-Tâm Hoàng, trụ tŕ đến ngày nay.

Chùa Long Phước là một trong những ngôi chùa cổ tại Ninh Ḥa c̣n lưu con dấu ấn son, di tích của nhân vật lịch sử: Bồ tát Quảng Đức.

Số điện thoại chùa: 058 632 486

 

VINH HỒ sưu tầm

 

 

www.ninh-hoa.com