CHÙA  PHƯỚC LONG

  Tổ Đ́nh Sắc Tứ Thiên Tứ  - Đại Đức Thích Như Hoằng   |     Các chùa khác   |        www.ninh-hoa.com

 


 

THƯ NGỎ

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Tôn Ḥa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa quư Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

 

Ngôi chùa Phước Long, thuộc thôn Phước Lư, xă Ninh B́nh, thị xă Ninh Ḥa, tỉnh Khánh Ḥa, do tổ Tế Nhuận hiệu Ḥa Quang khai sơn cách nay hơn 200 năm. Trải qua nhiều năm tháng đổi thay thăng trầm của thời gian mưa nắng xói ṃn, mặc dù đă được nhiều thế hệ trụ tŕ cố công tu sửa, nhưng với vật liệu tạm bợ trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn về cuộc sống và sự chi phối của định luật vô thường biến đổi, cho nên đến nay dù đă nhiều lần chắp vá, ngôi chùa đang xuống cấp trầm trọng, chảy dột khắp nơi mỗi khi trời mưa đến, dù bên ngoài có sơn phết che đậy, nhưng bên trong những ḍng nước len lơi rỉ giọt khắp nơi.

 

Lượng Phật tử về chùa tụng kinh lễ Phật ngày càng đông hơn, chỗ sinh hoạt lại chật hẹp. Để Phật tử bá tánh về chùa tụng kinh lễ Phật được trang nghiêm và tạo nét văn hóa cho ngôi chùa, tôi là Tỳ kheo Thích Nhuận Phát, hiện đang trụ tŕ ngôi chùa Phước Long này, cùng với Phật tử hằng cầu nguyện Tam Bảo, lịch đại Tổ sư, Long Thiên Hộ Pháp cùng chư vị Tiền bối gia hộ, mở cuộc trùng tu chùa.

 

Chính v́ vậy, ngày 25 tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày mùng 01 tháng 11 năm Tân Măo), chúng tôi quyết định đặt đá khởi công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện cho được trang nghiêm để Phật tử có nơi yên tâm tu học.

 

Tuy nhiên, với Phật sự lớn lao này, Phật tử địa phương tuy hữu tâm nhưng giới hạn về tài chánh. V́ vậy, Ban trùng tu xây dựng kính tŕnh lên chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh chiếu cố ủng hộ chúng con.

 

Kính bạch chư Tôn Đức

Kính thưa quư Phật tử

 

Với lời di huấn:

“Phật pháp xương minh do Tăng già ḥa hợp

Thiền môn hưng thịnh do Đàn việt phát tâm.”

 

Trong tinh thần phụng sự Đạo Pháp, kính gởi thư này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quư Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, kêu gọi hoan hỷ phát tâm góp phần công đức, tiếp sức cùng chúng con để kế hoạch trùng tu chùa Phước Long sớm thành tựu viên măn.

Chúng con thành tâm cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

 

Kính chúc quư Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, gia đ́nh hưng thịnh, vạn sự kiết tường như ư.

 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát

 

Ninh Ḥa, ngày 27 tháng 11 năm 2011

TM. Ban Điều hành trùng tu Chùa Phước Long

 

 

                                                                            Kính thư

 

 

                                                             Tỳ kheo Thích Nhuận Phát

                                                                (đă kư tên và đóng dấu)

 

              Địa chỉ liên lạc:

 

            Thích Nhuận Phát

      Thế danh: Phan Đ́nh Huy

             Chùa Phước Long

   Thôn Phước Lư - xă Ninh B́nh

      Tx. Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

             ĐT: 0935 443 956

                  (+84) 935 443 956

 

Chứng minh

Ban Đại Diện Phật Giáo Thị xă Ninh Ḥa

Chánh Đại Diện

 

 

HT. Thích Ngộ Tánh

(đă kư tên và đóng dấu)

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com