Nguyễn Văn Thành
 

 

   G8 

Phần 1  |  Phần 2  Phần 3

Phần 4  |  Phần 5   | Phần 6

Phần 7   Phần 8   | Phần 9

Phần 10 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


G8 :
Nguyễn Văn Thành

  

Phần 1:

Cơ sở và lịch sử: (Background and history)

Cuộc khủng hoảng dầu hỏa xảy ra năm 1973 gây nên nền kinh tế toàn cầu suy thoái cho nên Mỹ Quốc cùng với một số nước Âu Châu và Nhật Bổn cùng nhau thảo luận về vấn đề kinh tế.

Năm 1975 Tổng thống Pháp mời các vị nguyên thủ quốc gia họp tại Pháp gồm có 6 nước: Hoa Kỳ, Pháp, Tây Đức, Ư, Nhật và Anh Quốc lập thành nhóm G6.

Năm 1976, Tổng thống Mỹ Quốc Gerald Ford mời thêm Gia Nă Đại thành lập nhóm G7 gồm có Mỹ, Gia Nă Đại, Pháp, Tây Đức, Ư, Anh và Nhật Bổn họp hội nghị thượng đỉnh ở Puerto Rico, như vậy nhóm G7 thành h́nh.

Tới năm 1991, nước Nga được mời họp gọi là nhóm G7+1.

Đến năm 1997, nước Nga bắt đầu được nhận vào nhóm kinh tế và G7 trở thành G8.

Nhóm G8 có Chủ tịch luân phiên mỗi năm là Tổng thống của một nước trong nhóm. Các Bộ trưởng th́ họp trước các Tổng thống. Cuộc họp của các Tổng thống năm nay sẽ họp hội nghị thượng đỉnh nhóm G8 tại Nga. Các cuộc họp này sẽ đặt trọng tâm vào các vấn đề kinh tế.

Trong năm nay, cuộc họp sẽ diễn ra tại Moscow từ ngày 8-12 tháng 7. Trong cuộc hội họp từ mùng 8 đến 12 tháng 7 sẽ bàn về đề tài năng lượng cũng như đề tài dùng nguyên tử năng. Ngoài ra, vấn đề năng lượng an ninh cũng được bàn đến nghĩa là dùng năng lượng nguyên tử sao cho bảo đảm không bị phóng xạ làm hại đời sống nhân dân. Trong cuộc hội họp này bao gồm nhiều hội nghị luận bàn, các cuộc huấn luyện và các hội nghị chuyên đề. Đại khái các chủ đề sau đây sẽ được thảo luận:

1- Dầu hỏa, nguồn năng lượng và điện năng, tư bản và quốc gia.

2- Năng lượng nguyên tử tại Đông Âu. Các chương tŕnh xây dựng các nhà máy nguyên tử.

3 Chính sách năng lượng của Nga và Ba Lan.

4- Vô chính phủ và năng lượng.

5- Vấn đề năng lượng theo quan điểm của nhóm Ḥa b́nh Xanh Nga (Green Peace – nhóm bảo vệ môi sinh).

6- Bài học của nhóm phản kháng (Rainbow keeper).

7- Vấn đề của các phong trào kinh tế Nga.

8- Sự toàn cầu hóa và quyền lợi của công nhân.

9- Toàn cầu hóa và cải tổ giáo dục

10- Tự bảo vệ (self-defense)

11- Kỹ thuật thông tin

Vấn đề năng lượng nay được bắt đầu cứu xét vào năm 1990 sau khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt. Đông Tây Âu Châu bắt đầu thảo luận về vấn đề năng lượng. Nước Nga và một số lân bang của Nga có nhiều mỏ năng lượng nhưng cần tiền để phát triển trong khi Tây Âu th́ cần năng lượng để phát triển nền kinh tế. Như vậy, các nước Âu Châu cần phải hợp tác trong vấn đề t́m kiếm khái thác năng lượng. Trong nền kinh tế toàn cầu có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước xuất cảng năng lượng (dâu hỏa, than đá, khí đốt...), do đó cần phải có một cơ sở với sự cộng tác quốc tế để phát triển thương mại 2 chiều gồm người bán và kẻ mua. Như vậy, thỏa hiệp về năng lượng là một cơ sở đa phương cho sự cộng tác năng lượng dưới sự bảo vệ của luật pháp quốc tế trên nền tảng cởi mở, tự do cạnh tranh và phát triển các nền khai thác năng lượng.

Thỏa ước về năng lượng được kư năm 1994 và thi hành năm 1998 đă được 51 quốc gia và cộng đồng kinh tế Âu Châu tham gia.

Thỏa ước được khai triển theo thỏa ước năng lượng Âu Châu năm 1991 và đề cao sự hợp tác năng lượng giữa Đông và Tây. Thỏa ước này tập trung tại 5 vùng:

1- Bảo vệ và khuyến khích ngoại quốc đầu tư vào năng lượng.

2- Thiết lập chính sách tối huệ quốc.

3- Tự do thương mại về năng lượng, sản phẩm năng lượng và các dụng cụ t́m kiếm năng lượng căn cứ vào quy tắc của mậu dịch quốc tế WTO.

4- Tự do chuyên chở năng lượng bằng các ống dầu và các lưới điện.

5- Tăng cường hiệu năng của các máy sử dụng

Đầu tư (investment)

Mục tiêu cơ bản của thỏa hiệp năng lượng là cốt giảm thiểu sự rủi ro trong việc đầu tư về vấn đề năng lượng.

Thỏa hiệp bảo đảm tư bản của các điểm đầu tư vào việc khai thác năng lượng. (tức là chính phủ địa phương không được quốc hữu hóa đào dầu, khí đốt...Thỏa ước này phải được thi hành và được bảo vệ.

Thương mại (trade)

Việc buôn bán năng lượng (dầu hỏa và khí đốt) phải tuân theo các luật lệ của mậu dịch quốc tế căn cứ vào nguyên tắc không kỳ thị, trong sáng và tự do thương mại quốc tế. Trong thỏa ước thương mại cũng bao gồm cả các dụng cụ đào t́m kiếm dầu mỏ

(Xem tiếp - Phần 2)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.g7.utoronto.ca/

http://en.g8russia.ru/docs/25.html

http://en.wikipedia.org/wiki/G8

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
7/7/2006